Vršič from Kranjska Gora

3910
Elevation profile Vršič from Kranjska Gora
Elevation profile Vršič from Kranjska Gora
Elevation profile Vršič from Kranjska Gora
paved
cobbles
paved
cobbles
paved
cobbles
paved
cobbles
paved
cobbles
paved
cobbles
paved
cobbles
paved
cobbles
paved
cobbles
paved
cobbles
paved
cobbles
paved
cobbles
paved
885
difficulty points
7%
avg. gradient
13.2%
steepest 100 meters
11.7km
length
818m
total ascent

Share this climb

3910

Feedback about this climb?
Show climbs nearby Export to GPS device

Vršič from Kranjska Gora is a climb in the region Slovenia. It is 11.7km long and bridges 818 vertical meters with an average gradient of 7%, resulting in a difficulty score of 885. The top of the ascent is located at 1611 meters above sea level. Climbfinder users shared 6 reviews of this climb and uploaded 16 photos.

Road names: Vršiška cesta & 206

5.0 by Conrad
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Iconic climb in Slovenia. The pass was built by hand by the Russians in the first world war. Originally the whole road surface was made of cobblestones. Now only the curves on the north side (Kranska Gora) are paved with cobblestones. The rest is paved and the south side is covered with a perfect as... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (16)

Vršič from Kranjska Gora
Vršič from Kranjska Gora
Vršič from Kranjska Gora
Vršič from Kranjska Gora
Vršič from Kranjska Gora

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Receive free climbfinder goodies for your reviews & photos.
  • Create a bucket list and check off conquered climbs.
  • Add missing climbs.
Continue with Google Sign up with email
By signing up you agree to our terms of service and confirm that you have read our privacy & content policy.

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Giro dei Tre Confini
Giro dei Tre Confini
5.0
129.3km 3461m 4

Statistics

Vršič from Kranjska Gora
This climb
Slovenia
125 climbs
Alps
5155 climbs
Europe
46477 climbs
Difficulty points
885
rank
11
25% easier than
Kum via Dobovec
rank
774
rank
1211
Average gradient
7%
rank
47
55% less steep than
Čelovnik from Obrežje
rank
2485
74% less steep than
Muro di Cassone
rank
10700
76% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
11.7km
rank
23
rank
1214
rank
3837
Total ascent
818m
rank
17
30% less ascent than
Vršič from Soča
rank
1203
62% less ascent than
Colle del Nivolet
rank
2394

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
29 hairpin turns

Road surface condition

57% 29% 14%
Based on 14 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

14% 57% 29%
Based on 14 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 01:40:40
11 km/h 01:04:03
15 km/h 00:46:58
19 km/h 00:37:05

Popular

Reviews (6)

dwelleke
6 d 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I understand that the climb is iconic, with some very beautiful scenery to constantly look out over, but I was seriously mistaken about the percentages listed here. My bike computer gave percentages of 11, 12 to as much as 15 per cent a lot more often. The Stelvio is also already on my record, but despite the lower score in climbing points, I found it much harder.

Ik begrijp dat de klim iconisch is, met een zeer mooi landschap om voortdurend op uit te kijken, maar ik heb me toch serieus mispakt aan de percentages die hier vermeld staan. Mijn fietscomputertje gaf heel wat vaker percentages van 11, 12 tot wel 15 percent aan. De Stelvio staat ook reeds op mijn conto, maar ondanks de lagere score in klimpunten heb ik deze als veel zwaarder ervaren.

jwsamsom
10 Mo 5.0 01:03:00 (11.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A few weeks ago, I made a trek that included the Vrsic pass and the Mangart pass. I started about 10 kilometres east of Kransjka Gora. A pretty flat cycle path runs there, through the valley between the Karawanks and Triglav National Park. This allowed me a nice half-hour warm-up ride. Starting a climb like that's not so nice with cold muscles.... The first few kilometres went fine. The road was wide, not too steep, but after a while that changed. I had driven the climb once before by car, so I knew what was coming. The hairpin turns (with the boulders) are iconic for this climb. Cool to do. Along the way it was busy with cars's, motorbikes and cyclists, but nowhere was this a nuisance. Halfway up the climb things got tough, there the gradients increase considerably. Chunks of well over 10%! Until the pass, the same remains true. It is also very busy at the top, crowded with cars's and motorbikes. After a short coffee stop, I took the descent towards Bovec. The south side is reasonably good tarmac, with quite a few hairpin bends at the beginning. Up to Bovec you descend over 1,000 metres in about 25 kilometres.

Een paar weken geleden maakte ik een tocht met daarin de Vrsic-pas en de Mangart-pas. Ik startte ongeveer 10 kilometer ten oosten van Kransjka Gora. Daar loopt een behoorlijk vlak fietspad, door het dal tussen de Karawanken en het National Park Triglav. Hierdoor kon ik mooi een klein half uurtje warm rijden. Met koude spieren direct aan zo'n klim beginnen is niet zo fijn... De eerste paar kilometers gingen prima. De weg was breed, niet al te steil, maar na verloop van tijd veranderde dat. Ik had de klim al een keer met de auto gereden, dus ik wist wat er zou komen. De haarspeldbochten (met de keien) zijn iconisch voor deze klim. Gaaf om te doen. Onderweg was het druk met auto's, motoren en fietsers, maar nergens was dit hinderlijk. Halverwege de klim werd het zwaar, daar nemen de hellingspercentages behoorlijk toe. Stukken van ruim boven de 10%! Tot aan de pas blijft dat ook zo. Ook boven is het erg druk, het staat er vol met auto's en motoren. Na een korte koffiestop nam ik de afdaling richting Bovec. De zuidkant is redelijk goed asfalt, met in het begin nog een flink aantal haarspeldbochten. Tot aan Bovec daal je in ongeveer 25 kilometer ruim 1000 meter.

Vanelderen
2 y 5.0 01:00:04 (11.7km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of my first climbing experiences.

Nice climb with progressive gradients. The last 2 km are the most difficult.

The cobblestones in every corner make it very unique. It makes the descent quite difficult

Despite the fact that Mangart, a bit further away, is the toughest and highest col in Slovenia, there is a lot more (cycling) tourism on this mountain.

één van mijn eerste klimervaringen.

Mooie klim waarvan de stijgingspercentages progressief toenemen. De laatste 2 km zijn de lastigste.

De kasseien in iedere bocht maken het erg uniek. Het maakt het afdalen wel behoorlijk lastig

Ondanks dat de iets verderop gelegen Mangart de zwaarste en hoogste col van Slovenië is, is er op deze berg toch een stuk meer (wieler)toerisme.

Vršič from Kranjska Gora
Vršič from Kranjska Gora
Vršič from Kranjska Gora
Conrad
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Iconic climb in Slovenia. The pass was built by hand by the Russians in the first world war. Originally the whole road surface was made of cobblestones. Now only the curves on the north side (Kranska Gora) are paved with cobblestones. The rest is paved and the south side is covered with a perfect asphalt layer.
You can taste the history when you cycle here, you drive quietly from the now lively Kranska Gora along the lake up. Every curve is numbered, up and down in total 50 hairpin bends.
The 24 to the top regularly give beautiful views.
Above is a vast hiking and nature reserve. Many Slovenians go up to the top with their families to go into the mountains.
The view of the Soca valley is fantastic and you can before you go down cycle a little bit up on the left side so you can make beautiful pictures.
The descent is a feast, down you can turn around and take the road back, or you go to Bovec along the Soca river and climb to Log Port Magartom where you can drive towards Italy via the Predil or even just cycling up the Mangart so you after more than 11 kilometers on the highest mountain in Slovenia are.

Iconische klim in Slovenie. De pas is in de eerste wereldoorlog door de Russen met de hand aangelegd. Oorspronkelijk was het hele wegdek van kinderkoppen. Nu zijn alleen de bochten aan de noordzijde ( Kranska Gora) nog met kinderkopjes geplaveid. De rest is geasfalteerd en de zuid-zijde is met een perfecte asfaltlaag bedekt.
Je proeft de historie als je hier fietst, je rijdt rustig vanuit het inmiddels levendige Kranska Gora langs het meer omhoog. Iedere bocht is genummerd, up en down in totaal 50 haarspeld bochten.
De 24 naar de top geven regelmatig mooie vergezichten.
Boven is het een uitgestrekt wandel en natuurgebied. Veel Slovenen trekken naar boven om met het gezin de bergen in te gaan.
Het zicht op de Soca vallei is fantastisch en je kunt voordat je gaat afdalen nog een stukje omhoog fietsen aan de linkerzijde zodat je mooie foto's kunt maken.
De afdaling is een feest, beneden kun je omdraaien en de weg terug nemen, of je gaat naar Bovec langs de Soca rivier en klimt naar Log Port magartom alwaar je richting Italie kunt rijden via de Predil of nog even de Mangart opfietst zodat je na ruim 11 kilometer op de hoogste berg van Slovenie bent.

Tjaart
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb in the Julian Alps with many cobbled hairpins and beautiful mountain scenery. The first three kilometres from Krjanska Gora, partly along Lake Jasna, are fairly flat, then the serious climbing begins. You also pass a Russian chapel on the way, commemorating the Russian prisoners of war who built the pass in 1915. Only downside is that the pass is a tourist attraction, so it's best to start very early like me. The descent on the other side is great.

Mooie klim in de Julische Alpen met veel met kasseien geplaveide haarspeldbochten en prachtig berglandschap. De eerste drie kilometer vanaf Krjanska Gora, deels langs het Jasna meer, zijn vrij vlak, daarna begint het serieuze klimmen. Je passeert onderweg ook nog een Russische kapel die de Russische krijgsgevangen herdenkt die de de pas in 1915 hebben gebouwd. Enige nadeel is dat de pas een toeristische attractie is, dus je kunt het best net als ik erg vroeg starten. De afdaling aan de andere kant is geweldig.

Vršič from Kranjska Gora
Vršič from Kranjska Gora
Vršič from Kranjska Gora
Vršič from Kranjska Gora
Vršič from Kranjska Gora
PeterMol
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Wonderful climb from Kranjska Gora, in Slovenia. Beautiful cobblestone hairpin bends give a wonderful nostalgic feeling. Besides that, the surroundings are great and inspiring with the sharp peaks: despite the just crossed 1600 meter altitude a real feeling of cycling in the high mountains!

Prachtige klim vanuit Kranjska Gora, in Slovenië. Prachtige, met kasseien geplaveide haarspeldbochten geven een heerlijk nostalgisch gevoel. Daarnaast is de omgeving geweldig en inspirerend met de scherpe toppen: ondanks de net overschreven 1600 meter hoogte een echt gevoel van fietsen in het hooggebergte!

Vršič from Kranjska Gora
Vršič from Kranjska Gora