Passo Fedaia from Caprile

Elevation profile Passo Fedaia from Caprile
Elevation profile Passo Fedaia from Caprile
Elevation profile Passo Fedaia from Caprile
996
difficulty points
7.8%
avg. gradient
15.8%
steepest 100 meters
12.8km
length
1002m
total ascent

Share this climb

1288

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Passo Fedaia from Caprile is a climb in the region Veneto. It is 12.8km long and bridges 1002 vertical meters with an average gradient of 7.8%, resulting in a difficulty score of 996. The top of the ascent is located at 2057 meters above sea level. Climbfinder users shared 10 reviews/stories of this climb and uploaded 32 photos.

Road name: SP641

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
From cycle junction Caprile I cycled the difficult side of the Passo Fedaia. The first part is not too hard compared to the last part although the climbing around the touristy Sottoguda gorge is very hard. From Malga Ciapela, where the cable car to the Marmolada leaves, the beastly finale starts. ... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (32)

Passo Fedaia from Caprile
Passo Fedaia from Caprile
Passo Fedaia from Caprile
Passo Fedaia from Caprile
Passo Fedaia from Caprile

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Statistics

Passo Fedaia from Caprile
This climb
Veneto
255 climbs
Dolomites
171 climbs
Italian Alps
1194 climbs
Alps
3643 climbs
Italy
2787 climbs
Europe
26264 climbs
Difficulty points
996
HC
rank
25
44% easier than
Monte Grappa from Possagno
rank
22
36% easier than
Monte Grappa from Possagno
rank
182
rank
441
rank
204
rank
627
Average gradient
7.8%
rank
90
71% less steep than
Muro di Cassone
rank
70
59% less steep than
Gena Alta from Lago del Mis
rank
447
71% less steep than
Muro di Cassone
rank
1243
71% less steep than
Muro di Cassone
rank
733
71% less steep than
Muro di Cassone
rank
3816
74% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
12.8km
rank
53
rank
45
57% shorter than
Monte Grappa from Caupo
rank
345
rank
879
rank
670
rank
2356
Total ascent
1002m
rank
35
39% less ascent than
Monte Baldo via Passo del Casello
rank
27
40% less ascent than
Monte Grappa from Pederobba
rank
265
53% less ascent than
Colle del Nivolet
rank
607
53% less ascent than
Colle del Nivolet
rank
358
53% less ascent than
Colle del Nivolet
rank
1031

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

90% 10% 0%
Based on 10 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 11 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 01:49:30
11 km/h 01:09:40
15 km/h 00:51:06
19 km/h 00:40:20

Popular

Reviews/stories (10)

pacovi
1 Mo 01:23:15 (9.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: German. Show original

Pithy-crunchy from the second half onwards. Wonderful ramp into the sky. Beautiful. Riding the 2022 Giro final was a legendary experience.

Kernig-knackig ab der zweiten Hälfte. Wunderbare Rampe in den Himmel. Wunderschön. Das Giro-Finale 2022 nachzufahren war ein legendäres Erlebnis.

Aronstam
4 Mo 01:08:38 (11.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A bucket list climb for me (30 mythical cols). What a monstrous thing! Moderate legs and then it is really hard to keep up the speed on that long straight steep part (last 5K). The satisfaction of reaching the top was not less. Not the most beautiful, but one not to be forgotten. Nice that it was also in the GIRO this year with great footage of Van der Poel's wheelies and the frenzied Italians.

Een bucketlist klim voor mij (30 mythische cols). Wat een monsterlijk ding! Matige benen en dan is het toch wel echt stoempen om op dat lange rechte steile stuk (laatste 5K) wat vaart te houden. De voldoening als je toch weer boven komt was er niet minder om. Niet de mooiste, wel een om niet te vergeten. Leuk dat ie dit jaar ook in de GIRO zat met leuke beelden van o.a. de wheelies van Van der Poel en de uitzinnige Italianen.

ruz
7 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Compared to the sella and Giau, for example, this is a less beautiful climb but it is certainly worthwhile. I rode it just before my rest day so I didn't feel very fresh in the first part, but I got up without any problems. But the last part is really tough. The last 4 Km is constantly above 10-12% You first ride through a few villages, up but also down. After the village, you go through a couple of tunnels. From there it starts. First a few Km straight road from 10 to 11%. after that it swings a bit more until you reach some hairpin bends so you can finally see that you are going up fast. This is also the first part of the 15%. From there, you have the best view of where you come from and the huge rocky peaks. But the best view is along the lake just after the top.

Ten opzichte van van bv de sella en Giau is dit een minder mooie klim maar hij is zeker de moeite waard. Ik reed hem net voor mijn rustdag dus voelde me het eerste stuk niet echt fris, maar kwam zonder problemen boven. Maar het laatste stuk is echt wel pittig. De laatst 4 Km is constant boven de 10-12% Je rijdt eerst door een paar dorpjes, op maar ook stukjes af. Na het dorpje ga je met een paar slingers onder een paar tunnels door. Vanaf daar gaat het beginnen. Eerst een paar Km rechte weg van 10 tot 11%. hierna slingert het nog een beetje tot dat je bij een aantal haarspeldbochten komt waardoor ook eindelijk kan zien dat je hard omhoog gaat. Daar zit ook het eerste stuk van 15%. vandaar heb je ook het beste uitzicht van waar je vandaan komt een de enorme rotspieken. Maar het mooist beeld heb je net na de top langs het meer.

Passo Fedaia from Caprile
Passo Fedaia from Caprile
Passo Fedaia from Caprile
Passo Fedaia from Caprile
Miguelito
8 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Certainly not the most beautiful climb in the region, but the view once you get to the top and cycle along the reservoir is fantastic. Doable at the bottom, crawling at the top. Don't be mistaken about the average percentages of the last kilometres: these are fairly running hairpin bends, which are immediately followed by straights of 15%. A real beast of a climb.

Zeker niet de mooiste klim in de regio, maar het uitzicht als je eenmaal boven bent en langs het stuwmeer fietst is fantastisch. Onderin prima te doen, bovenin wordt het kruipen. Vergis je niet in de gemiddelde percentages van de laatste kilometers: dat gaat om een gemiddelde van redelijk lopende haarspeldbochten die direct weer worden gevolgd door rechte stukken van 15%. Echt een beest van een klim.

frankostyn
1 y

This is a hard climb. I spent three weeks in the Dolomites and while this may not be the most beautiful climb, it sure was the hardest. I guess that is a good reason to put it on your bucket list :-) Just looking at the numbers/profile, it is hard to explain why it is so difficult. But the long stretch of climbing on the straight road before the hairpins did wear me down and the hairpins did the rest. A good challenge :-)

Maglia_Rosa
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Annoying climb. After an irregular first half, the road in the second part goes up continuously 11-15%. Because there are no turns for 2.3km, the climb seems endless.

The gorge at Sottoguda makes up for it. However, it has been closed for a while, so the surroundings during the climb cannot match the Sella Rondje. Only the lake at the top is unique in that respect.

For now, just a climb to tick off the bucket list. If the Sottoguda Gorge is opened again, I will add 2 stars.

Vervelende klim. Na een onregelmatige eerste helft, blijft de weg in het tweede deel continu 11-15% omhoog lopen. Doordat er gedurende 2,3km geen bocht te bekennen is, lijkt de klim eindeloos.

De kloof bij Sottoguda maakt veel goed. Deze is echter al een tijdje gesloten, waardoor de omgeving tijdens het klimmen momenteel niet kan tippen aan het Sella Rondje. Enkel het meer op de top is wat dat betreft uniek.

Voorlopig slechts een klim om af te vinken op de bucket list. Indien de Sottoguda kloof weer open gaat komen er 2 sterren bij.

Passo Fedaia from Caprile
KazuArien
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This col can be described as a hell of a climb. The first part is mild, but the last 6 kilometers are very hard, with peaks up to 15% and, for the morale, a difficult part of more than 1.5 kilometers straight on at almost 11%. The Fedaia can be compared to the Mortirolo. The temptation is to give too much in the beginning, which will pay you back twice later.

Deze col kan worden omschreven als een loeier van een klim. Het eerste deel is nog mild, maar de laatste 6 kilometer zijn zeer zwaar, met uitschieters naar 15% en voor de moraal een moeilijk stuk van ruim 1,5 kilometer rechtdoor aan bijna 11%. De Fedaia kan zo in het rijtje met de Mortirolo. De verleiding is om in het begin teveel te geven, wat je later dubbel terugbetaalt.

Conrad
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Passo Fedaia; in the Giro of 2021 already a tough climb, for me as a mortal not something you finish before breakfast.
It starts easy and goes over good tarmac. There is not much traffic, when you have devoured the first few hundred altimeters you are put back a bit with over 10%. It levels off again as if the climb is saying; you are going to need it....
Nothing could be further from the truth. The last 5 kilometers eat you up, take all the energy out of your body and when there are a few tornanti in the otherwise quite boring climb, there is a sign with 15% on it! I also announced 18% although this was probably a sign which was still there because I didn't see 18% on my computer.
It is obvious that the last few kilometers are heavy.
I didn't look it up but Fedaia in Italian is terrible for me in Dutch.
Upstairs I had a drink and then descended along the lake to Canazei. I think that side is more fun to climb but it remains spicy.

Passo Fedaia; in de Giro van 2021 al een pittige klim, voor mij als sterveling niet iets wat je voor het ontbijt afwerkt.
Hij begint rustig en loopt over goed asfalt. Het verkeer is er niet echt, als je de eerste paar honderd hoogtemeters hebt verslonden wordt je met ruim 10% even terug gezet. Hij vlakt weer af alsof de klim zegt; je gaat het nodig hebben...
Niets is minder waar de laatste 5 kilometer vreten je op, halen alle energie uit je lijf en als er een paar tornanti komen in de verder redelijk saaie klim staat er een bord met 15% erop! Ook nog maar even 18% aankondigen al was dit waarschijnlijk een bord wat er nog lag want ik heb geen 18% op mijn computer gezien.
Dat de laatste kilometers zwaar zijn moge duidelijk wezen.
Ik heb het niet opgezocht maar Fedaia in het Italiaans is voor mijn in het Nederlands verschrikkelijk.
Boven even wat gedronken en toen afgedaald langs het meer en door naar Canazei. Ik denk dat die zijde leuker klimt maar het blijft pittig.

Passo Fedaia from Caprile
Passo Fedaia from Caprile
LWille
1 y 01:03:50 (12km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A beautiful climb which initially puts you on the wrong track. The not too steep beginning in combination with the downhill sections lull you to sleep until the straight road treats you to percentages up to 16%. The pain won't stop for a while, because in the last 3 km you will be treated almost continuously with 12-15%. Little relaxation of the legs is possible until the summit. Nevertheless, a beautiful climb, relatively quiet and a wonderful descent towards Canazei as a reward.

Prachtige beklimming die je initieel op het verkeerde been zet. Het niet al te steile begin in combinatie met de stukjes omlaag sussen je in slaap totdat het rechte stuk weg je trakteert op stijgingspercentages tot 16%. De pijn stopt dan voorlopig niet meer, want ook in de bochtige laatste 3 km word je vrijwel continue getrakteerd op 12-15%. Weinig ontspanning op de benen mogelijk tot de top. Desalniettemin een prachtige klim, relatief rustig en een heerlijke afdaling richting Canazei als beloning.

patrickbaert
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

From cycle junction Caprile I cycled the difficult side of the Passo Fedaia.
The first part is not too hard compared to the last part although the climbing around the touristy Sottoguda gorge is very hard.
From Malga Ciapela, where the cable car to the Marmolada leaves, the beastly finale starts. Starting with what in Giro history books is described as the "Champions Cemetery". Almost straight + 10% uphill road that seems endless (4km) and gave you the psychological feeling of almost not moving forward. As icing on the cake, in the last kilometers there is a final series of 10 hairpin bends like gutters against the mountainside. To make cyclists with numb legs aware of this, there are also two road signs warning you for stretches with a 15% incline.
Pass height is quiet relief with mountain hut (supply) and if you continue a little further under the arch, you arrive at the reservoir with good weather visibility of the Marmolada glacier.
There is an alternative route through the Sottoguda Gorge.

Beautiful heavy col which will be remembered especially for the personal fight with the straight road after Malga Ciapela!

Vanuit fietsknooppunt Caprile de moeilijke zijde van de Passo Fedaia gefietst.
Het eerste deel kan men in vergelijking met het slot als niet te zwaar beschouwen alhoewel het klimwerk om de drukke toeristische Sottoguda kloof rond en over te fietsen al heel stevig is.
Vanaf Malga Ciapela,waar de kabelbaan naar de Marmolada vertrekt,start het beestige slot. Beginnende met wat in Giro historieboeken als het "Kampioenenkerkhof" wordt omschreven. Nagenoeg rechte + 10% stijgende weg die eindeloos lijkt (4km) en je psychologisch het gevoel gaf bijna niet vooruit te komen. Als kers op de klimtaart is er in de laatste kilometers nog een slotreeks van 10 haarspeldbochten als dakgoten tegen de bergflank. Om fietsers met gevoelloze benen erop attent te maken staan er ook nog twee verkeersborden die je waarschuwen voor stroken met 15% stijging.
Pashoogte is rustige verademing met berghut (bevoorrading) en als je even verder onder de boog fietst komt men aan het stuwmeer uit met bij goed weer zicht op de Marmoladagletsjer.
Er is een alternatieve route door de Sottoguda kloof mits betaling.

Prachtige zware col die vooral voor het persoonlijk gevecht met de rechte weg na Malga Ciapela zal bijblijven!!!

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?