Keutenberg

Elevation profile Keutenberg
Elevation profile Keutenberg
Elevation profile Keutenberg
75
difficulty points
6.7%
avg. gradient
14.7%
steepest 100 meters
1.2km
length
78m
total ascent

Share this climb

1

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Keutenberg is a climb in the region Limburg. It is 1.2km long and bridges 78 vertical meters with an average gradient of 6.7%, resulting in a difficulty score of 75. The top of the ascent is located at 163 meters above sea level. Climbfinder users shared 55 reviews/stories of this climb and uploaded 32 photos.

Road name: Keutenberg

by jack
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
I have hiked the Keutenberg 5 times without many problems.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (32)

Keutenberg
Keutenberg
Keutenberg
Keutenberg
Keutenberg

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Amstel Gold Race
Amstel Gold Race
121.9km 1648m 20
The steepest of Zuid-Limburg
The steepest of Zuid-Limburg
112.6km 1453m 17

Statistics

Keutenberg
This climb
Limburg
516 climbs
South Limburg
495 climbs
Netherlands
1256 climbs
Europe
27289 climbs
Difficulty points
75
4
rank
9
40% easier than
Camerig
rank
9
40% easier than
Camerig
rank
9
40% easier than
Camerig
rank
14225
Average gradient
6.7%
rank
55
53% less steep than
Oude Molenstraat
rank
53
53% less steep than
Oude Molenstraat
rank
73
53% less steep than
Oude Molenstraat
rank
6588
77% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1.2km
rank
163
77% shorter than
Meinweg from Herkenbosch
rank
157
rank
413
87% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
19862
Total ascent
78m
rank
28
60% less ascent than
Camerig
rank
27
60% less ascent than
Camerig
rank
40
60% less ascent than
Camerig
rank
16627

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

91% 9% 0%
Based on 56 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

93% 7% 0%
Based on 55 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:09:56
11 km/h 00:06:19
15 km/h 00:04:38
19 km/h 00:03:39

Popular

Keutenberg

Keutenberg

famous
Camerig

Camerig

famous beautiful
Eyserbosweg

Eyserbosweg

famous
Cauberg

Cauberg

famous
 

Reviews/stories (55)

Yorick2305
7 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice to have done but if you come to South Limburg especially for the hilly landscapes, this is not necessarily a must-do. After the first part to 22) it soon flattens out with a very long spur towards Ingber. Fortunately, it is fairly quiet there without too much traffic, but for the really nice views you have to go a bit further south :)

Leuk om gedaan te hebben maar als je speciaal naar Zuid-Limburg komt voor de heuvellandschappen is dit niet per se een must-do. Na het eerste gedeelte tot 22% vlakt die al snel af met een heel lange uitloper richting Ingber. Het is er gelukkig wel vrij rustig zonder al te veel verkeer, maar voor de écht knappe uitzichten moet je toch nog wat zuidelijker gaan :)

avandam
10 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a thing :) For me, it turned out to be a good way to discover that 22% is really beyond my capabilities. The advantage: the Cauberg seemed a lot easier afterwards ;)

Wat een onding :) Voor mij bleek het een goede manier om te ontdekken dat 22% toch echt boven mijn macht ligt. Voordeel: de Cauberg leek daarna wel een stuk gemakkelijker ;)

Catenaccio
10 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a start! I was surprised that the steep part loomed up so soon after the bend by the houses and therefore I was not in the lowest gears yet...it was difficult to stay on the bike. All in all, this beginning makes the climb really distinctive from others in the area and I would definitely take it if you make a round through Limburg.

Goeie genade wat een begin! Ik werd verrast dat het steile stuk al zo snel na de bocht bij de huizen opdoemde en zat daardoor nog niet in de laagste versnellingen...met moeite op de fiets kunnen blijven. Al met al maakt dit begin de klim toch wel echt onderscheidend van anderen in de buurt en zou ik deze zeker meepakken wanneer je een ronde door Limburg maakt.

BlueF0x_J
11 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The first bit is a bit of a shock and you have to bite on it, then it is a few hundred metres steeper, but I especially like the kilometre run-off. De keut is a well-known climb, but I don't find it so special. There are nicer and more beautiful ones in the area.

Eerste stukje is effe schrikken en doorbijten, dan nog enkele 100 meters steiler, maar vooral de kilometer oplopende uitloper vind ik zalig. De keut is een gekende klim, echter vind ik deze niet zo speciaal. Er zijn er leukere en mooiere in de omgeving.

ankertiel
11 Mo

The best is to come with an incredible speed at the feet so that first meters will be easier, ever done with 5 speed and my 52/48 pure on power!
To become a good climber you dont need to go to the Alps, if youll do it 40 times you make 3200hms ann your recuperation will progress easily and you will enjoy the environment more and more..no idea about my time, we had fun is what counts....

Fedor
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is really a wall you cycle against. As soon as it starts to climb between the houses you have to lower your gears because after the turn it goes up very, very fast. Don't be under any illusions: here you have to stand up and stomp because sitting down is hardly going to make it. The advantage of the Keutenberg is that the climb is really divided into three parts where you soon see the end of a segment where you can pedal to. The first, very steep part is quite fast, but don't think you're already there because the second part only ends at the town sign and that is way above you, and the road to it is a little less steep but with your heart rate at 100% and completely sour legs it is a huge effort. Relief only comes after the town sign, even though you are still not there. Until the end it is lame pedalling.
In short, a wonderful climb if you like your calves! From the top there is a nice view to the back and to the left.

Dit is echt een muur waar je tegenaan fietst. Zodra het tussen de huizen gaat klimmen moet je omlaag in de versnellingen want na de bocht gaat het héél snel héél hard omhoog. Maak je geen illusies: hier moet je gaan staan en gaan stampen want met blijven zitten gaat vrijwel niemand het redden. Het voordeel van de Keutenberg is wel dat de klim echt is onderverdeeld in drie stukken waarbij je al snel het eind van een segment ziet waar je naar toe kan trappen. Bij het eerste, loeisteile segment is dat al redelijk snel maar denk niet dat je er dan al bent want het tweede segment eindigt pas bij het plaatsnaambord en dat ligt ver boven je, en de weg er naar toe is iets minder steil maar met je hartslag op 100% en compleet zure benen is het enorm harken. Pas na het plaatsnaambord komt de opluchting, al ben je er dan nog steeds niet. Tot het eind is het lamlendig verder trappen.
Kortom een heerlijke klim als je van kuitenbijters houdt! Van bovenaf fraai uitzicht naar achteren en naar links.

Keutenberg
Keutenberg
Keutenberg
Keutenberg
Keutenberg
JustRider
1 y 00:05:28 (12.7km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Keutenberg wasn't too bad. At the beginning it was very steep, but after a minute of raking it slowly flattens out, making the climb doable.

De Keutenberg viel me eigenlijk erg mee. Aan het begin loeistijl, maar na een minuut harken vlakt het langzaam af, waardoor de klim goed te doen is.

mrustenhoven
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Real powerhouse. Harping to the top. Because of the gradients really one that you must have done in the Netherlands. Last 700 meters feel almost flat after the huge rise you make the first 400 meters.

Echte krachtpatser. Harkend naar boven. Door de stijgingspercentages wel echt een die je in Nederland gedaan moet hebben. Laatste 700 meter voelen haast vlak na de enorme stijging die je maakt de eerste 400 meter.

Robbe_Buls
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I think the word "calf biter" was invented for this slope. A Keutenbijter so to say. Because the first few metres are a real head-scratcher. But fair is fair: once you have passed the first two to three hundred metres, the Keutenberg is a piece of cake.

Ik denk dat het woord kuitenbijter is uitgevonden voor deze helling. Een Keutenbijter dus. Want het is krasselen in de eerste meters. Maar eerlijk is eerlijk: eenmaal je de eerste twee- à driehonderd meter voorbij bent, is de Keutenberg een makkie.

HansvanWaas
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

When I drive past the campsite towards the Keutenberg, my heart rate goes up and my calves are already exploding! You can already see the climb in the run-up and that's bad for your morale! But it's always good, just survive the first steep part, change gears well and then pull through to the top!

Wanneer ik langs de camping richting de Keutenberg rijd, schiet mijn hartslag al omhoog en klappen mijn kuiten al uit elkaar! Je ziet de klim in de aanloop al goed liggen en dat is slecht voor je moraal! Toch valt het altijd mee, even het eerste steile stuk overleven, goed schakelen en dan doortrekken tot aan de top!

Vissie
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Climb that you must have done if you are in South Limburg. Please note that you keep left, otherwise you drive on the gravel. First 300 meters are the steepest and therefore the toughest. Keep going until the sign Keutenberg and from there it becomes much easier. Glad I could finish it and reached the top without dismounting. I have seen enough people walking there.

Beklimming die je moet gedaan hebben als je in Zuid Limburg bent. Even goed opletten dat je links aanhoudt, anders rijd je het grind op. Eerste 300 meter zijn het steilst en dus het zwaarst. Volhouden tot het plaatsnaam bordje Keutenberg en vanaf daar wordt het veel makkelijker. Blij dat ik hem kon afstrepen en zonder afstappen de top bereikt. Heb er genoeg mensen zien lopen.

Keutenberg
Keutenberg
JanSelman
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Keutenberg is better called the calf mountain, somehow went up in a too heavy gear. The part up to the village sign really hurts, definitely do it when you're there.

Keutenberg kan beter de kuitenberg genoemd worden, op de een of andere manier in een te zwaar verzet naar boven gegaan. Het stuk tot het dorpsbordje doet echt pijn, zeker doen als je er bent

Velo
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

22% Well, that hurts a lot. It is hard work until you reach the hamlet after about 400 metres, but the climb is not over yet. Only after 1.1 km it gets really flat again. Until then you have to keep pedalling and don't look too far ahead!

22%, tja, dat doet heel veel pijn. Het is afzien tot je het gehucht na zo'n 400 meter bereikt, maar de klim is nog niet gedaan. Pas na 1.1 kilometer wordt het weer echt vlak. Tot die tijd is het doortrappen en niet al te ver vooruit kijken!

MV_079
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Have you really cycled in Limburg if you have not climbed the Keutenberg? Percentages you will find nowhere else in the Netherlands. Does not have the status of the Cauberg because it is often not decisive in the AGR.

If you do it for the first time, the chance that you come up walking is big. When you turn into the corner, you have to be on the very lightest gear, because changing gears is no longer possible. After the farm it is a long ride up before you can really bring the heart rate down again.

Heb je wel echt in Limburg gefietst als je de Keutenberg niet hebt beklommen? Percentages die je nergens anders in Nederland gaat vinden. Heeft niet de status van de Cauberg omdat het vaak niet beslissend is in de AGR.

Als je deze voor de eerste keer doet, is de kans dat je lopend boven komt groot. Bij het indraaien van de bocht moet je eigenlijk al op het allerlichts geschakeld staan, want bijschakelen is niet meer mogelijk. Na de boerderij is het nog lang omhoog uitrijden, voor je echt de hartslag weer naar beneden kan brengen

Menno
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Iconic of course, not to be missed. The thought of 22% scares you. But if you bring a bit of speed from below, you'll get through it in no time. Up to the village you can feel your legs burning but it is doable. From the village, take the big slab and pedal to the end, power-packed!

Iconisch natuurlijk, mag je niet missen. De gedachte aan 22% boezemt je angst in. Maar als je een beetje snelheid meeneem van onderen ben je daar zo weer doorheen. Tot aan het dorpje voel je de benen branden maar het is goed te doen. Vanaf het dorp de grote plaat erop en doortrappen tot het einde, krachtpatsen!

kgdg
1 y 00:03:44 (18.6km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Heavy, but because only the beginning is so steep you can get through it with a little bit of pedalling and full power. Then it is heavy until the sign 'Keutenberg' and you can change gears and try to pull through to the intersection with the Dodemanweg. The top lies just before that junction and is fairly obvious by a small piece steeper. The last few hundred meters is through a meadow, it certainly doesn't feel like you're really climbing anymore but if you have headwind it remains tough.
Keutenberg down is not recommended! Because of the cyclists who slalom upwards on the road you have to brake all the time. If you have done the Doodeman I would descend to Gulpen or over the plateau to Sibbe and not down the Keutenberg.

Zwaar, maar de omdat alleen het begin zo enorm steil is kom je met even voluit staan op je pedalen en volle kracht leveren er wel doorheen. Dan is het zwaar tot het bordje 'Keutenberg' en kan je opschakelen en proberen door te trekken tot de kruising met de Dodemanweg. De top ligt net iets voor die kruising en is redelijk duidelijk te zien door een klein stukje wat steiler. De laatste paar honderd meter is door een weiland, daar het voelt zeker niet meer alsof je echt aan het klimmen bent maar als je tegenwind hebt blijft het zwaar.
Keutenberg naar beneden niet aan te raden! Door de fietsers die slingerend over de weg naar boven ploeteren moet je continu in de remmen. Als je de Doodeman hebt gedaan zou ik dus naar Gulpen afdalen of over het plateau naar Sibbe en niet de keut naar beneden.

RobertS
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A gradient above 20%, that is of course unique in the Netherlands. Unfortunately, it is so short that a good push and a short sprint is enough to get you over it. As soon as you see the famous 22 sign, hit the pedals and go! The next part still hurts and your heart rate is not really in zone 1, but with a downshift to your coffee grinder and back in the saddle you can keep on cycling and enjoy the acid in your legs. If you still have the clarity of mind, look around you. Not a bad view on this plateau.

Een hellingspercentage boven de 20%, dat is natuurlijk uniek in Nederland. Het is jammer genoeg wel zo kort dat je er met goed aanzetten en een korte sprint zo voorbij bent. Zodra je het beroemde bord met 22% ziet op de pedalen staan en gaan! Het stuk daarna doet dan nog steeds pijn en je hartslag zit niet echt in zone 1, maar met terugschakelen naar je koffiemolen en terug in het zadel kun je prima blijven fietsen en genieten van het zuur in je benen. Als je nog de helderheid van geest hebt, kijk dan om je heen. Geen verkeerd uitzicht op dit plateau.

artesuave
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I don't really understand the hype around this climb. After the steep 20%, the horror is over very quickly and you can almost roll out to the top. Maybe because the last time I was there it was quite easy, but I found this one much easier than the Doodeman.

Snap de hele hype rondom deze klim niet echt. Na de steile 20% is het eigenlijk al heel snel over met de verschrikking en kun je bijna uitbollen naar boven. Misschien omdat het hij de laatste keer dat ik er best best eenvoudig ging, maar ik vond deze veel eenvoudiger dan de Doodeman.

Vespavanbern
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Every time I ride up here I am reminded of what a dragon of a climb this is. You just don't expect it in Limburg. Nowhere in the Netherlands is it so meanly steep. You are all day long spicy but running climbs as the Eyserbos or Cauberg used, and then this is really a different pair of sleeves. Although this all sounds a bit negative, this is definitely a must if you're going to spend a day cycling in South Limburg. It does hurt, but that's what cycling is all about... ;)

Elke keer als ik hier naar boven rij word ik er weer aan herinnerd wat voor draak van een klim dit is. Je verwacht het gewoon niet in Limburg. Nergens in in Nederland word het zo gemeen steil. Je bent de hele dag pittige maar lopende klimmen als het Eyserbos of Cauberg gewend, en dan is dit echt een andere paar mouwen. Ondanks dat dit allemaal een beetje negatief klinkt, is dit zeker wel een aanrader als je een dagje gaat fietsen in Zuid-Limburg. Het doet alleen wel pijn, maar daar ontkom je op de fiets toch niet aan... ;)

BjornHilven
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A very steep climb, where dosing is definitely required.
The effort is rewarded with beautiful views once you've reached the top.

Een hel steile klim, waar doseren zeker aan de orde is.
De inspanning wordt wel beloond met mooie uitzichten als je eenmaal boven bent geraakt

henkvandehavenzangers
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A must if you are in South Limburg. Wonderfully steep, unfortunately only short but you really MUST right away to the bucket. If you like this, take the Doodeman along, you descend from there when you take the first exit to the left.

Een must als je in Zuid-Limburg bent. Heerlijk steil, helaas maar kort maar je MOET echt gelijk aan de bak. Als je hiervan houdt, pak de Doodeman mee, daar daal je vanaf als je de eerste afslag naar links pakt.

sylvainsmeets
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb but also tough.
There is a piece of 22%.
The first 600 meters are the hardest.
The last part through open fields.

Mooie klim maar ook pittig.
Er is een stuk van 22% bij.
De eerste 600 meter zijn het zwaarste.
Het laatste stuk door open veld.

Keutenberg
daanmeels
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice that Limburg also has climbs like this. If you like steep climbs, the Keutenberg is really a must. On a very small piece, you can already lag behind your fellow cyclists. Once you reach the top with a high heart rate, you still have a long stretch through the open field where you almost always have head wind. That is not a quiet way to cycle.

Heel mooi dat Limburg ook klimmetjes heeft als deze. Als je van steile klimmetjes houdt is de Keutenberg echt een aanrader. Op een heel klein stukje kan je je medefietsers al op grote achterstand rijden. Eenmaal boven met een hoge hartslag moet je nog een lang stuk door het open veld waar je vrijwel altijd tegenwind hebt. Dat is niet rustig uitfietsen.

LooneyMacaRooney
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice climb, especially if you have just done most of the Amstel Gold Race, which can be done all year round with the permanent signposting. Directly around the bend in the hamlet of Engwegen and then 100 m of light resistance and bang! After that, just turn slowly uphill. If you still have energy, do not forget to look to the right and occasionally back. Very nice view.

Hele mooie klim, vooral als je net het grootste deel van het parcours van de Amstel Gold Race erop hebt zitten Dat kan overigens het gehele jaar door, met de permanente wegbewijzering. Direct de bocht om in het gehucht Engwegen en dan 100 m licht verzet en knallen maar. Daarna gewoon rustig naar boven draaien. Als je nog fut hebt, vergeet dan niet om naar rechts te kijken en af en toe achterom. Zeer mooi uitzicht.

Keutenberg
Conrad
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In itself not very special, the first part is a bit of attention and after the turn it gets very steep, if you're not on the inner blade you can continue on foot.
During tours often a bottleneck with all hikers but normally very quiet. It instils fear in many people and that is not necessary. If you have to cross it after 150+ km it is a different feeling.

Just take it with you in your next ride in Limburg and then you have experienced it once.

An sich niet erg bijzonder, het eerste stuk is even opletten en na de bocht wordt het erg steil, als je niet op het binnenblad zit kun je te voet verder.
Tijdens toertochten vaak een bottelnek met alle wandelaars maar normaliter erg rustig. Hij boezemt bij velen angst in en dat is nergens voor nodig. Als je na 150+ kilometer hier nog over moet is het een ander gevoel.

Gewoon meenemen in je volgende ritje in Limburg en dan heb je het ook een keer meegemaakt.

Tjaart
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of the most famous and beautiful climbs of Limburg. You should really do it if you come to Limburg by bike. Downshift when you come to the right-hand bend between the houses. Directly after the bend you turn left and the hill starts with a vicious 21%. After a few dozens of meters you turn right and left again and then you climb almost straight on to the hamlet Keutenberg. You've had the steepest part, but up to the sign Keutenberg it remains steep. Then you climb another ~1200 meters gradually on the plateau of Margraten to the top at farm Berghof. If the lactic acid is already in your legs after the steep climb, those 1200 meters are not easy either. The Keutenberg is part of a route with the top 10 of Limburg that I posted on wikiloc: https://nl.wikiloc.com/routes-fietsen/top-10-limburgse-heuvels-81-km-954581

Eén van de beroemdste en mooiste klimmen van Limburg. Moet je echt gedaan hebben als je in Limburg komt fietsen. Terugschakelen als je bij de bocht naar rechts tussen de huizen komt. Direkt na de bocht ga je linksaf en start de heuvel met een venijnige 21%. Na enkele tientallen meters draai je weer rechtsaf en links en klim je vervolgens vrijwel rechtdoor naar het gehuchtje Keutenberg. Het steilste stuk heb je gehad, maar tot aan het bordje Keutenberg blijft het steil. Daarna klim je nog ~1200 meter geleidelijk verder op het plateau van Margraten naar de top bij boerderij Berghof. Als het melkzuur je na de steile klim je al in de benen zit, vallen die 1200 meter trouwens ook niet mee. De Keutenberg is onderdeel van een route met de top 10 van Limburg die ik op wikiloc heb gepost: https://nl.wikiloc.com/routes-fietsen/top-10-limburgse-heuvels-81-km-954581

Keutenberg
Keutenberg
Keutenberg
Keutenberg
Keutenberg
Jurne
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Going crazy on the steep part and then a false flat (against the wind), tough thing but you must have had it once.

Kapot gaan op het steile stuk en daarna nog een vals plat (tegen de wind in), taai ding maar moet je zeker een keer gehad hebben.

Hans_Plantinga
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In the early eighties, when I was about thirty years old, I raked up the Keutenberg with a resistance of 42/20. Simply because my Gazelle Tour de l'Avenir had a fixed pignon 14, 15, 16, 17, 18, 20. Now I do it with 30/30 on a featherweight composite bike. That's okay. I can still enjoy it.

Begin jaren 80, ik was zo’n dertig jaar oud, harkte ik op de Keutenberg naar boven met een verzet van 42/20. Simpelweg omdat er een vaste pignon 14, 15, 16, 17, 18, 20 op mijn Gazelle Tour de l’Avenir zat. Nu doe ik het met 30/30 op een vederlicht composiet-fietsje. Niet erg. Ik kan er nog van genieten.

Patrick2211
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Steady climb especially in the beginning, is in my weekly training tour. The hardest part of the climb is still when you think you're at the top, you still have to go all the way to the farm. It happens regularly that you have the wind at your head and then it is really hard because you can not recover.

Stevige klim met name in het begin, zit in mijn wekelijkse trainingsrondje. Het zwaarste aan de klim vind ik nog altijd als je denkt dat je boven bent moet je nog dat hele eind vals plat tot bij de boerderij. Het komt regelmatig voor dat je hier de wind vol op de kop hebt en dan is het echt afzien want je kunt niet herstellen.

Roy
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Heavy as hell. You have to save your strength in the beginning, but how do you do that with 22%? It does get flatter afterwards, but not flat enough to cycle on at half speed: you have to wait until the false flat. Walking is no disgrace here and is not much slower than cycling.

I myself like Eyserbosweg and Gulpenberg from Party, because the devil is in the tail there, I find it easy to dose.

Loodzwaar. Je moet je krachten sparen in het begin, maar hoe doe je dat met 22%? Het wordt daarna wel vlakker, maar niet vlak genoeg om op halve kracht verder te fietsen: daarvoor moet je wachten tot het vals plat. Lopen is hier geen schande en gaat niet veel langzamer dan fietsen.

Ikzelf vind Eyserbosweg en Gulpenberg vanuit Partij leuker, doordat het venijn daar in de staart zit vind ik het makkelijk doseren.

markniessen
2 y 00:05:47 (12km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The first time I drove up the 'Keut' (after years of avoiding) I was surprised; is this everything? Yes, this is everything! Almost at the top can be a real disappointment if on the plain the wind is right in your face. Pffff
https://www.strava.com/activities/1136460181/segments/27999915628

De eerste keer dat ik de 'Keut' opreed (na jaren gemeden te hebben) was ik verrast; is dit alles? Ja, dit is alles! Bijna boven kan vies tegenvallen als op de vlakte de wind recht in je 'snoetje' staat. Pffff
https://www.strava.com/activities/1136460181/segments/27999915628

Keutenberg
Pierre
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

09-06-2020 I have been in South Limburg before but never did the Keutenberg, so now I did it, but switching gears in the big mill didn't work, so I walked (the smallest geared hand control and getting on again is also not something you do lightly).
11-06-2020 Second attempt, route in South Limburg including Kruisberg and Keutenberg (now gear change in smallest mill 34-32 and yes, I got up! and now turn around and do it again, no, not today). Come back again.

09-06-2020 Al meer in Zuid Limburg geweest maar nog nooit de Keutenberg gedaan nu dus, maar ja verzet in te grote molen schakelen lukte niet dus lopen ( handbediening kleinste verzet en weer opstappen doe je ook niet zomaar 20%).
11-06-2020 tweede poging , route in Zuid Limburg met o.a. Kruisberg en Keutenberg (nu verzet in kleinste molen 34-32 en ja kwam boven! en nu omdraaien en nog een keer, nee vandaag niet). Kom nog een keer terug.

Keutenberg
Keutenberg
petervantulder
2 y 00:07:09 (9.7km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I have climbed the Keutenberg a few times now. I personally prefer climbs with the steepest part at the beginning, like the Eyserbosweg. Nevertheless, I think this is one of the toughest climbs in the Netherlands. The first part along the camping makes you feel a bit discouraged when you look obliquely to the top.

De Keutenberg nu een paar keer beklommen. Ik verteer beklimmingen met het venijn aan het begin persoonlijk beter dan met het stijlste stuk bovenin, zoals de Eyserbosweg. Desondanks vind ik dit wel een van Neerlands zwaarste klimmen. Het beginstuk langs de camping doet je de moed even in de schoenen zakken als je schuin naar de top kijkt.

Keutenberg
Keutenberg
Random
Bas
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A kind of reverse Eyserbosweg, both extreme in their own way. On the Keut you run the risk of being knocked out in the first lap, while the Eyserbosweg slowly burns you up, only to finally deliver a final blow. Have respect for the first three hundred meters, and then change gears and keep pedaling. This is how I get the best out of this monument.

Een soort omgekeerde Eyserbosweg, allebei extreem op hun eigen manier. Op de Keut loop je het risico in de eerste ronde knockout te gaan waar de Eyserbosweg je langsaam opbrandt om uiteindelijk alsnog met een genadeslag te komen. Respect hebben voor de eerste driehonderd meter, en dan bijschakelen en doortrappen. Zo kom ik het beste boven op dit monument.

Random
jack
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I have hiked the Keutenberg 5 times without many problems.

heb de keutenberg 5x op gewandeld zoder veel problemen

Random
Joep meloen
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I find the Keutenberg in combination with the doodeman the toughest climbs in the Netherlands, followed by the eyserbosweg. Are you trained then these should be no problem, are you not trained then I wish you good luck.

Ik vind de keutenberg in combinatie met de doodeman de zwaarste beklimmingen van Nederland, gevolgd door de eyserbosweg. Ben je getraind dan mogen deze geen probleem zijn, ben je niet getraind dan wens ik je veel succes.

Random
limburg kenner
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

22% in the beginning seems frightening. but that piece is very short, it ensures more that you that filthy section which follows (also at least 18%) with almost no speed to run. here is the hardship if you yourself a little challenge. you see that sign Keutenberg and you want to go and it seems so close. but on a bad day that takes forever. after you have passed the hamlet incidentally little of significance, a piece of cycling and then the dead man.

22% in het begin lijkt angstgevend. maar dat stuk is erg kort, het zorgt er meer voor dat je dat smerige gedeelte wat daarna volgt ( ook zeker 18%) met bijna geen snelheid op moet draaien. hier is het afzien als je jezelf een beetje uitdaagt. je ziet dat bordje van Keutenberg en je wilt erheen en het lijkt zo dicht bij. maar op een mindere dag duurt dat eindeloos. nadat je het gehucht bent gepasseerd overigens weinig van betekenis, een stukje doorfietsen en aansluitend de doodeman.

Random
Thomas
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beginning is terribly steep. Later it gets really easier

Begin is verschrikkelijk steil. Later word hij echt makkelijker

Random
Jelte
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Last weekend I climbed the Keutenberg.
Before that we had also climbed the Gulperberg, Kruisberg, Eyserbosweg in our tour.
With some less difficult climbs before that.
The Keutenberg is especially tough in the beginning. You have to bite the bullet here.
When you're past this heavy, steep part it's not too hard anymore.

Afgelopen weekend heb ik de Keutenberg beklommen.
Hiervoor hadden we in onze tour ook de Gulperberg, Kruisberg, Eyserbosweg beklommen.
Met ervoor ook enkele minder zware hellingen.
De Keutenberg is vooral op het begin heel zwaar. Hier moet je op je tanden bijten.
Wanneer je voorbij dit zware, steile stuk bent is het eigenlijk niet al te zwaar meer.

Random
Mike
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

After a visit to the (very friendly) bicycle mechanic in Schin op Geul, I returned to climb the Keutenberg instead of going to Valkenburg. What a great climb! Despite the rain (rear tire slipped on the white stripes when I stepped on the pedals) I enjoyed it to the fullest!

Na een bezoekje bij de (uiterst vriendelijke) fietsenmaker in Schin op Geul, teruggekeerd om de Keutenberg te beklimmen ipv mijn weg naar Valkenburg te vervolgen. Wat een heerlijke klim! Ondanks de regen (achterband slipte weg op de witte strepen op het moment dat ik op de pedalen ging staan)met volle teugen genoten!

Random
Jonas
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very spicy !!!

Zeer pittig !!!

Random
Jeff
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

For lovers of this mountain who also have a mtb, the alternative route is definitely recommended. There are 2 unpaved paths along the Keuteberg. One is an official mtb route and the other one is standard climbed during the Bart Brentjes Challenge. You can find it by turning right before the Dodeman and then turn left after 600 meters. That is a real killer. Highly recommended.

Voor de liefhebbers van deze berg die ook een mtb hebben is de alternatieve route zeker aan te raden. Er lopen langs de Keuteberg 2 onverharde paden. Eentje is officiële mtb route en de ander wordt standaard tijdens de Bart Brentjes Challenge beklommen. Deze is te vinden Door vóór de Dodeman met je mtb rechts af te slaan en dan naar 600 meter links in te gaan. Dat is echt een killer. Echte aanrader.

Random
Jan
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Yesterday I did the big five of South Limburg! In order; Kruisberg, Eyserboschweg, Doodeman, Keutenberg and as desert the Gulpenerberg.... We conquered them all! The Keut was the hardest...;)

Gisteren de big five van Zuid Limburg gedaan! Volgorde; Kruisberg, Eyserboschweg, Doodeman, Keutenberg en als toetje de Gulpenerberg.... we hebben ze bedwongen! De Keut was toch wel de moeilijkste...;)

Random
milan
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

nice movie but what is not true is that I as an 11 year old with who had never cycled in limburg, and 1 time amerongse berg went 2 kjeer the keutenberg have cycled without foot on the ground but in the movie is said that you do not reach it

leuk filmpje maar wat niet klopt, is dat ik als 11 jarige met die nog nooit in limburg had gefietst, en 1 keer amerongse berg op was gegaan 2 kjeer de keutenberg op heb kunne fietsen zonder voetje aan de grond maar in het filmpje word gezegd dat je het dan niet haalt

Random
Fietser
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The part of 22% is really not doable! Once you've had that part, it's just 6% and then up again in a mean way towards 16%. But.... A beautiful climb that if you're in the area really should do!

Het stuk van 22% is echt niet te doen! Als je dat stuk gehad hebt, is het even 6% en dan weer gemeen omhoog tegen de 16% aan. Maar.... Een mooie klim die als je in de buurt bent echt een keer moet doen!

Random
Maarten
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

As a beginner, I climbed this pimple by myself! Got to the top broken, but without a foot on the ground!
Super proud and satisfied feeling after you've reached the top! Highly recommended!

Als beginneling in mijn eentje deze pukkel beklommen! Kwam kapot boven, maar zonder voetje op de grond!
Super trots en voldaan gevoel nadat je boven bent! Een aanrader!

Random
raymond
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Yesterday I rode it for the first time, after all the stories and the movie above I had prepared myself well and rode it quite easy to the top and could continue until the descent. He is very cool to drive. Next week again !

Gisteren hem voor het eerst op gereden, na alle verhalen en de film van hierboven had ik me goed voorbereid en reed ik toch vrij eenvoudig naar boven en kon ik verder door rijden tot de afdaling. Hij is wel ontzettend gaaf om te rijden. Volgende week weer !

Random
Ferdinand
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

As an amateur in mainly flat terrain this was a fantastic challenge. Fighting for every meter that first stretch, overtaking a fellow amateur who had started walking and me with 10 km along. But very cool to experience that once, highly recommended!

Als amateurtje op voornamelijk vlak gebied was dit een fantastische uitdaging. Strijden voor iedere meter dat eerste stuk, een collega amateur inhalend die was gaan lopen en ik met 10 km er langs. Maar erg tof om dat eens mee te maken, aanrader!

Random
Michael van turenhout
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Just do it and persevere is mental and before you know it's over and you have a nice performance put down many do not dare to if you are afraid to start it will not succeed also you can this year only cycled 300 km after today 385 we have the Vaalse mountain done the keutel mountain and the kauberg was fun experience but teeth biting

Gewoon doen en vol houden is mentaal en voor dat je het weet is het voor bij en heb je een leuke prestatie neer gezet die veel niet aan durven als je met angst er aan begin ga het niet lukken ook jij kunt dit heb dit jaar pas 300 km gefiets na vandaag 385 we hebben de Vaalse berg gedaan de keutel berg en de kauberg was leuke ervaring wel tande bijten

Random
Thomas
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

As a mountain biker, I'm also fond of difficult paved climbs, and the Keutenberg is one of my favourites. The super steep part in the beginning is just as challenging as one of the many steep forest paths in the nearby Gerendal. Fantastic climb, but not suitable for descending.

Als mountainbiker ben ik ook verzot op lastige verharde beklimmingen, en de Keutenberg behoort tot een van m'n favorieten. Het super steile stuk in het begin is net zo uitdagend als een van de vele steile bospaden in het nabijgelegen Gerendal. Fantastische klim, maar niet geschikt om af te dalen.

Random
Ricardo
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

running up the Keutenberg he was pretty tough and indeed harder than the Cauberg

hardlopend de keutenberg op hij was behoorlijk pittig en idd zwaarder dan de Cauberg

Random
Gerlof Gerlofsma
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a beautiful mountain. You're going to have a good time over the first 400 m. But luckily it was manageable today.

Wat een prachtberg. Ga je lekker op stuk over de eerste 400 m. Maar was gelukkig te doen vandaag bedwongen

Random
Miquel
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Well, Henry, everything is relative. If you want to climb really hard as a professional, I think you should go to the Walloon Ardennes. But for untrained amateur cyclists like me, the Keutenberg is tough enough. That 22% part is special to experience but fortunately at the beginning of the climb and only for a short time. The first 200 meters are so steep that you have to work your way up and only catch your breath on the false flat of 2%.

Tja, Hendrik, alles is relatief. Wanneer je als profi echt zwaar wilt klimmen, moet je volgens mij de Waalse Ardennen in. Maar voor weinig getrainde amateur-fietsers zoals ik is de Keutenberg zwaar genoeg. Dat stuk van 22 % is bijzonder om eens mee te maken maar gelukkig aan het begin van de klim en maar kort. De eerste 200 meter zijn wel zo steil dat je daarna naar boven blijft harken en eigenlijk pas op het vals plat van 2% weer op adem komt.

Random
Peter
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Well this weekend i did this and the cauberg and for an islander with only flat meters of leg muscles it's a tough climb. So will train on the tacx and the tunnels around the island of Dordt.

Nou van het weekeinde deze en de cauberg gedaan en voor een eiland bewoner met enkel vlakke meters been spieren een stevige klim. Wordt dus trainen op de tacx en de tunnels rondom eiland van Dordt

Random
Hendrik
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Yes, a bit of a calf-biter. But for a seasoned cycling fanatic, a joke. I have to say though, nothing for flabby bums!

Tja, een kuitenbijtertje. Maar voor een doorgewinterde wielerfanaat, een lachertje. Wél moet ik zeggen, niks voor slapdarmen!!

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?