Elevation profile Grasbos / Poggio van Diest
Elevation profile Grasbos / Poggio van Diest
Elevation profile Grasbos / Poggio van Diest
39
difficulty points
5.1%
avg. gradient
11.2%
steepest 100 meters
1km
length
53m
total ascent

Share this climb

3901

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Grasbos / Poggio van Diest is a climb in the region Hageland. It is 1km long and bridges 53 vertical meters with an average gradient of 5.1%, resulting in a difficulty score of 39. The top of the ascent is located at 63 meters above sea level. Climbfinder users shared 14 reviews/stories of this climb and uploaded 5 photos.

Road names: Fabrieksstraat & Grasbos

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Short firm calf bite. The green traffic bollards at the end of the double-sided approach viaduct over the railway ensure that cars'll not be able to accompany you uphill. After the hairpin bend with angle mirror, it is a short firm push up to the first peak to then launch you downhill for the l... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (5)

Grasbos / Poggio van Diest
Grasbos / Poggio van Diest
Grasbos / Poggio van Diest
Grasbos / Poggio van Diest
Grasbos / Poggio van Diest

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Statistics

Grasbos / Poggio van Diest
This climb
Hageland
313 climbs
Flemish Brabant
798 climbs
Flanders
2334 climbs
Belgium
6645 climbs
Europe
29227 climbs
Difficulty points
39
rank
6
rank
60
52% easier than
Moskesstraat from Terlanen
rank
173
76% easier than
Fiertelmeers
rank
2219
89% easier than
Col de Haussire
rank
19694
Average gradient
5.1%
rank
68
60% less steep than
Maaldersstraat from Aarschot
rank
201
60% less steep than
Maaldersstraat from Aarschot
rank
430
60% less steep than
Paterberg
rank
2063
71% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
14037
83% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1km
rank
99
rank
281
81% shorter than
Overaad via Nieuwenhove
rank
899
81% shorter than
Overaad via Nieuwenhove
rank
3609
rank
22150
Total ascent
53m
rank
7
33% less ascent than
Nijselrodestraat via Torenstraat
rank
93
44% less ascent than
Sanatoriumstraat from Lakenberg
rank
318
61% less ascent than
Hotond via Hoogbergstraat
rank
2717
89% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
21069

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

100% 0% 0%
Based on 25 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

88% 13% 0%
Based on 24 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:08:58
11 km/h 00:05:42
15 km/h 00:04:11
19 km/h 00:03:18

Popular

Reviews/stories (13)

patrickbaert
4 w
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Short firm calf bite. The green traffic bollards at the end of the double-sided approach viaduct over the railway ensure that cars'll not be able to accompany you uphill. After the hairpin bend with angle mirror, it is a short firm push up to the first peak to then launch you downhill for the last climbing metres to the highest end point .
Calling this slope the Poggio is short and not in keeping with Flemish modesty , but it does show Flanders' cycling passion for cycling monuments !!!!

Korte stevige kuitenbijter. De groene verkeerspaaltjes op het einde van het dubbelzijdige aanloopviaduct over de spoorweg zorgen ervoor dat auto's je niet kunnen vergezellen bergop. Na de haarspeldbocht met hoekspiegel is het kort stevig duwen tot de eerste top om je nadien bergaf te lanceren voor de laatste klimmende meters tot het hoogste eindpunt .
Deze helling de Poggio noemen is kort door de bocht en strookt niet met de Vlaamse bescheidenheid , maar het toont wel de wielerpassie van Vlaanderen voor de wielermonumenten!!!

VDB
10 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

@JohanR: That steepest part is really steeper than 11%. The last km of the Ventoux there is around 11%, if that last km there would be as steep as the steepest part of the Grasbos, you would see something.

@JohanR: Dat steilste stuk is echt wel steiler dan 11% hoor. De laatste km van de Ventoux daar zit je rond de 11%, als die laatste km daar zo steil zou zijn als het steilste stuk van de Grasbos, je zou iets zien.

JohanR
10 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb. For some reason, I pedal up this one (and I'm really not a climbing talent) quite smoothly. The steepest part is also over before you know it and the beautiful surroundings perhaps distract your attention a little. I regularly take part in a tour where it is sometimes described as much too difficult and sometimes a percentage of 20% is mentioned. But that is really not the case. The profile here on the site is correct. And 11% is the maximum that the bike computer showed. Maybe 11% feels like 20% in this, otherwise flat, part of Belgium ... LOL.

Leuke klim. Om een of andere reden trappel ik deze (en ik ben echt geen klimtalent) vrij vlot omhoog. Het steilste stuk is ook voorbij voor je het weet en de mooie omgeving leidt de aandacht misschien ook wat af. Zit regelmatig in een toertocht waar hij soms veel te zwaar wordt afgeschilderd en er soms een percentage van 20% wordt vernoemd. Maar dat zit er echt niet in. Het profiel zoals hier op de site klopt. En 11% is toch het maximum wat de fietscomputer liet zien. Misschien voelt 11% in dit, overigens vlakke, deel van België aan als 20% ... LOL.

MertenK
1 y

One of the better known hills in the area. Since they closed the road off for cars the climb is a lot more fun and more safe.
After the hairpin turn the real effort begins. When riding on a road bike you should stay on the left of the little chapel. When riding a gravel bike or MTB I prefer going to the right.

SteveDanckers
1 y 00:02:46 (22.7km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice short but steep climb, now there are posts near the railway bridge, it seems a lot calmer since there is no through traffic for cars anymore. Steady climb up to the chapel where the steepest part is on the left, then a short descent to take the last climb. You don't have to do it for the views on this wooded hill but it's certainly worth the effort to drive around for.

Leuk kort maar stevig klimmetje, nu er ter hoogte van de spoorwegbrug paaltjes staan, lijkt het een pak rustiger gezien er geen doorgaand verkeer voor wagens meer is. Opbouwende beklimming tot aan kappeletje waar links het steilste stuk komt te liggen, nadien even dalen om dan de laatste kuitenbijter te nemen. Voor de uitzichten moet je het op deze bosrijke heuvel niet doen maar zeker de moeite om voor rond te rijden.

Yorick2305
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Anyone cycling in the Diest area should take this one. The Poggio is a well known climb and actually easy to do (if you train yourself of course). After crossing the railway you turn left and you're immediately on the steepest part. Be careful because in autumn the hairpin bend can be treacherous with leaves and chestnut husks. After the bend it goes downhill for a while and finally rises again towards the Turnhoutsebaan. A pleasant climb in a quiet environment where you don't have to worry about oncoming traffic. Descending the poggio seems rather inadvisable to me.

Wie in omgeving Diest fietst moet deze toch even meepikken. De Poggio is een bekende klim en eigenlijk goed te doen (mits training uiteraard). Na het oversteken van de spoorweg sla je links af en kom je meteen op het steilste stuk terecht. Let wel op want in de herfst kan de haarspeldbocht er verraderlijk bijliggen met bladeren en kastanjebolsters. Na de bocht gaat het even in dalende lijn om tot slot weer even te stijgen richting de Turnhoutsebaan. Een aangename klim in een rustige omgeving waar je je geen zorgen hoeft te maken om aanstormend verkeer. De poggio afdalen lijkt me eerder niet aan te raden.

StevenVGH
1 y 00:03:43 (16.9km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

From Zichem along the railway you have a nice run towards the Grasbos. From the level crossing the road gently slopes towards the railway bridge, where the climb starts. Turning left, you see the asphalt visibly rising, but after the right hairpin bend the real work starts. Here you briefly but powerfully squeeze out all you have in your legs. You can forget about the big plateau here for a while, but it will come in handy in the first descent to get you going for the second and shorter part of the climb.

Vanuit Zichem langs de spoorweg heb je een mooie aanloop naar de Grasbos toe. Vanaf de overweg loopt het zacht glooiend naar de spoorwegbrug toe, alwaar de klim begint. Linksop draaiend zie je het asfalt zienderogen stijgen, maar na de rechtse haardspeldbocht start pas het echte werk. Hier pers je kort maar krachtig alles wat je in je benen hebt eruit. De grote plaat kan je hier even vergeten, maar die komt in de eerste afzink wel goed van pas om je aanloop te nemen voor het tweede en kortere deel van de klim.

Dobbe
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Live right at the top of the grassy woods and have done a challenge to ride it 10 times in a row the first 5/6 times it goes smooth but from then on it's just dying every time. My favourite climb of the area

Woon juist bovenaan het grasbos en heb een challenge gedaan om hem 10 keer na elkaar op te rijden de eerste 5/6 keer gaat het vlot maar vanaf dan is het gewoon elke keer dood gaan. Mijn favoriete beklimming uit de buurt

Jurne1
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice man, too bad there aren't more 'climbs' like this around here. Beautiful scenery, good road surface and just good to do on the big slab. Definitely a must!

Mooi man, jammer dat er niet meer 'beklimmingen' als deze hier in de buurt liggen. Mooie omgeving, goed wegdek en gewoon goed te doen op de grote plaat. Zeker een aandrader!

Robbe_Buls
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

All newcomers and juniors in the area know the Grasbos. To do sprints on, and to come home and say that you have managed to get over the Poggio. As a junior I rode up and down it about 15 times in a row, as an interval training. I can tell you, you're absolutely destroyed when you get home.

Alle nieuwelingen en junioren uit de buurt kennen 't Grasbos. Om sprintjes op te trekken, en om thuis te komen en te zeggen dat je toch maar weer mooi over de Poggio bent geraakt. Ik heb hem als junior, bij wijze van intervaltraining, een 15-tal keer na elkaar op en af gereden. Ik kan je zeggen, dan ben je stik kapot als je thuiskomt.

Stef
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Legendary climb in the Hageland.

Legendarische beklimming in het Hageland.

VDB
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Everything Mattijs writes here, only his rating is a bit low when he gives the Chartreuzeberg 4 stars, because this one is really the climb of the Hageland in my opinion. The 11.2 % for the steepest 100m I also dare to dispute. :-) I once did it 20 times in a row, but I'm not going to do it again right now. But it is a great climb. Only lately a bit busy with traffic due to road works in the area.

Alles wat Mattijs hier schrijft, alleen z'n rating is wat laag als hij de Chartreuzeberg 4 sterren geeft, want deze is toch echt de klim van het Hageland in mijn ogen. Die 11,2 % voor de steilste 100m die durf ik ook te betwisten. :-) Heb hem ooit 20 keer achter elkaar opgereden, maar daar begin ik nu niet meteen opnieuw aan. Maar top klimmetje wel. Alleen de laatste tijd wat druk qua verkeer door wegenwerken in de buurt.

MattijsOpdeBeeck
2 y 00:03:36 (17.5km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Poggio is world famous in the region with many cyclists. The real connoisseurs bang on the big plate the bridge to the top and then on the railway bridge to catch their breath. Then gear down so you can survive the hairpin turn to the right. Then comes the steepest part where you have to get up in character. Many are already waiting for their cycling buddies here, but actually you need to keep going, take the short descent and moped through the last steep part. Only then you have climbed the real Poggio.

De Poggio is wereldberoemd in de streek bij vele wielertoeristen. Echte kenners knallen op de grote plaat de brug naar boven om daarna op de spoorwegbrug even op adem te komen. Daarna kleiner schakelen zodat je de haarspeldbocht naar rechts overleefd. Daarna komt het steilste stuk waar je op karakter boven moet komen. Vele wachten hier al op hun fietsmakkers maar eigenlijk moet je doortrekken, de korte afdaling vol pakken en het laatste steile stuk doorbrommeren. Pas dan heb je de echte Poggio beklommen.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?