Elevation profile Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
Elevation profile Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
Elevation profile Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
55
difficulty points
6.5%
avg. gradient
10.1%
steepest 100 meters
1.2km
length
76m
total ascent

Share this climb

192

Feedback about this climb?
Show climbs nearby Export to GPS device

Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek is a climb in the region Rijk van Nijmegen. It is 1.2km long and bridges 76 vertical meters with an average gradient of 6.5%, resulting in a difficulty score of 55. The top of the ascent is located at 94 meters above sea level. Climbfinder users shared 19 reviews of this climb and uploaded 17 photos.

Road names: Van Randwijckweg & Nieuwe Holleweg

5.0 by Roy
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
One of the most beautiful climbs of the region, but perhaps of the entire Netherlands. It starts ok, but at the end it gets steeper and the countdown starts! The road surface was good and the traffic not disturbing at all. It swings nicely and really asks something of you, Really a must!... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (17)

Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Receive free climbfinder goodies for your reviews & photos.
  • Create a bucket list and check off conquered climbs.
  • Add missing climbs.
Continue with Google Sign up with email
By signing up you agree to our terms of service and confirm that you have read our privacy & content policy.

Statistics

Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
This climb
Rijk van Nijmegen
104 climbs
Lower Rhine Heights
236 climbs
Gelderland
480 climbs
Netherlands
1428 climbs
Europe
46699 climbs
Difficulty points
55
rank
5
24% easier than
Oude Holleweg
rank
5
24% easier than
Oude Holleweg
rank
5
24% easier than
Oude Holleweg
rank
33
56% easier than
Camerig
rank
27913
Average gradient
6.5%
rank
13
39% less steep than
Beekmansdalseweg
rank
15
39% less steep than
Beekmansdalseweg
rank
15
39% less steep than
Beekmansdalseweg
rank
89
55% less steep than
Oude Molenstraat
rank
13415
78% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1.2km
rank
26
rank
59
rank
192
87% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
440
87% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
33798
Total ascent
76m
rank
6
3% less ascent than
Hanenberg via Hengstberg
rank
8
8% less ascent than
Klever Berg via Grenzallee
rank
19
39% less ascent than
Tafelberg from Ellecom
rank
58
61% less ascent than
Camerig
rank
29194

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

100% 0% 0%
Based on 20 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

21% 58% 21%
Based on 19 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:09:58
11 km/h 00:06:20
15 km/h 00:04:39
19 km/h 00:03:40

Popular

Reviews (19)

Fedor
6 Mo 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In many aspects the perfect climb: nice tarmac, a good bike lane, a nice green setting, some beautiful curves and in terms of gradient, a nice entry at first and then a final stretch that is a lot spicier and also quite long. Just a pity that the road gets a lot narrower at the end where other traffic can feel a bit unpleasant. Still, definitely recommended.

In veel aspecten de perfecte klim: Mooi asfalt, een goede fietsstrook in een groot gedeelte van de klim, een mooie groene omgeving, enkele prachtige bochten en qua hellingpercentage eerst lekker inkomen en daarna een eindstuk dat een stuk pittiger is en bovendien behoorlijk lang doorloopt. Jammer alleen dat de weg op het eind een stuk smaller wordt (en de fietsstrook verdwijnt) waarbij het overige verkeer toch wat onaangenaam aan kan voelen. Toch zeker aan te raden.

Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
Muur van Beek / Van Randwijckweg from Beek
MerijnvH
2 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Lovely climb, perfect tarmac and a challenging profile. It gets a bit spicier every time. Because the character of the climb is very different from the Old and New Holleweg, the Muur van Beek is definitely a climb I regularly include in my rides.

Heerlijke klim, perfect asfalt en een uitdagend profiel. Hij wordt steeds wat pittiger. Doordat het karakter van de klim heel anders is dan de Oude en Nieuwe Holleweg is de Muur van Beek zeker een klim die ik regelmatig opneem in mijn ritjes.

Opdeberg
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The climb of the Rijk van Nijmegen, not so much in steepness but in appearance. Beautiful curves and a very steep end.

Dé klim van het Rijk van Nijmegen, niet zozeer qua steilte maar wel qua uitstraling. Mooie bochten en een heel steil einde.

Coppi
3 y 2.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Climbing is in the beginning but if you're towards the mountain and valley on the road last stukkie are you still pretty power. Also annoying that road is narrow with motorists.

Beklimming valt in aanvang mee maar als je richting berg en dal op de weg laatste stukkie bent moet je nog aardig kracht zetten. Ook vervelend dat weg smal is met automobilisten.

MV_079
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Does not reach the Old Holleweg. But, definitely worthwhile if you're looking for a bit of variation. I think it is officially not meant that you cycle here

Haalt het niet bij de Oude Holleweg. Maar, zeker de moeite waard als je zoekt naar een beetje variatie. Volgens mij is het officieel niet de bedoeling dat je hier fietst

Menno
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

We are quite spoiled here in the Nijmegen area but the van Randwijck remains my favorite. Start at the bottom of the big slab and see how far you get, then try to recuperate for the nice steep end you see in front of you. Attention: you may cycle up this part but you may not cycle down.

We zijn nogal verwend hier in de omgeving Nijmegen maar de van Randwijck blijft toch mijn favoriet. Vanaf onder op de grote plaat opknallen en kijken hoever je komt, daarna heel even proberen te recuperen voor het mooie steile einde want je al voor je ziet liggen. Let op: dit stuk mag je dus wel opfietsen maar niet affietsen.

RobertS
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Where until the 50's a tram shuffled up, you can go up the Van Randwijckweg like a train at the start. The asphalt of the bicycle lane is good, the percentage is not too murderous and you can still look at the villas ("Mooi Nederland" is written on one of the houses). When you turn into the forest it gets a bit steeper and the length of this climb starts to play a role. The cycle lane disappears, you take a hairpin bend to the left and it gets even steeper and narrower. Only at the T-junction the climb is over.

It is a busy road, but only at the end (no bicycle lane and narrower road). Signs tell cyclists to turn left halfway up the Hogeweg. Although this road may be more challenging than the main road (also steep), you do not have to. You can just go straight on. If you are in the region and you want something else than the well-known Oude Holleweg, then you should definitely cycle this climb.

Waar tot de jaren 50 een tram naar boven schuifelde, mag je op de Van Randwijckweg bij de start als een trein naar boven. Het asfalt van de fietsstrook is goed, het percentage niet al te moordend en je kunt nog rustig naar de villa's kijken ("Mooi Nederland" staat op een van de huizen). Als je het bos indraait wordt het net iets steiler en begint de lengte van deze klim op te spelen. De fietsstrook valt weg, je neemt een bijna-haarspeldbocht naar links en het wordt nóg iets steiler en ook smaller. Pas bij de T-splitsing is de klim voorbij.

Het is een drukke weg, maar alleen aan het einde heb je daar last van (geen fietsstrook en smallere weg). Met borden word je als fietser halverwege gemaand linksaf de Hogeweg naar boven te nemen. Hoewel die misschien nog uitdagender is dan de doorgaande weg (ook steil), hoeft dat niet. Je mag gewoon rechtdoor. Als je in de regio bent en je wil wat anders dan de bekende Oude Holleweg, dan moet je deze klim zeker fietsen.

Madfox
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb but often a lot of traffic and therefore not my favorite.

Mooie klim maar vaak veel verkeer en daarom niet mijn favoriet.

Roy
4 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of the most beautiful climbs of the region, but perhaps of the entire Netherlands. It starts ok, but at the end it gets steeper and the countdown starts! The road surface was good and the traffic not disturbing at all. It swings nicely and really asks something of you,

Really a must!

Een van de mooiste klimmen van de regio, maar misschien wel van heel midden Nederland. Hij begint nog wel ok, maar op het laatst wordt hij steiler en begint het aftellen! Het wegdek was goed en het verkeer zeker niet storend. Hij slingert mooi en vraagt echt wat van je,

Echt een aanrader!

Random
Koen
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

As far as I am concerned the nicest climb around beek/Ubbergen. Less vicious than the Oude Holleweg and runs much better (also I find passing traffic less disturbing).

Wat mij betreft de leukste klim rondom beek/Ubbergen. Minder venijnig dan de Oude Holleweg en loopt veel beter (tevens vind ik passerend verkeerd minder storend).

Random
Lokaal bekend
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The point at which you are "forced" to cross may be ignored as a cyclist / mtb. After the resurfacing of van Randwijkwijkweg last year and the construction of a separate bike path uphill, the traffic situation was unclear to various road users. The municipality / police then reported that sport cyclists were allowed to cycle uphill. This has been reported in the Gelderlander, among others.

Het punt waarop je als fietser wordt “gedwongen” over te steken, mag je als wielrenner / mtb’er negeren. Nadat vorig jaar de van Randwijkweg opnieuw geasfalteerd en omhoog van gescheiden fietspad is voorzien, was de verkeerssituatie onduidelijk voor verschillende weggebruikers. De gemeente / politie heeft toen gemeld dat sportieve fietsers gewoon omhoog mogen fietsen. Dit heeft o.a. in de gelderlander gestaan.

Random
Eric vd K
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The profile can be adjusted in the meantime. The road has changed somewhat, you are more or less obliged to follow the bicycle path, therefore the climb is a bit harder.

Het profiel kan inmiddels aangepast worden. De weg is enigszins veranderd, je wordt min of meer verplicht om het fietspad et volgen,daardoor is de klim iets zwaarder geworden

Random
g.kleijn
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This road is good to do even with my ATB I had no problem, as long as you switch back in time, just unfortunate of the motorists who drive right past you and you should stay as much as possible on the right side I've done 9 minutes, for someone of 64 I find it not bad, I'll be back.

deze weg is goed te doen ook met mijn ATB had ik geen probleem ,als je maar op tijd terugschakelt,alleen jammer van de automobilisten die rijden vlak langs je heen en moet je zo veel mogelijk rechts blijven ik heb er 9 minuten over gedaan ,voor iemand van 64 vindt ik het niet slecht ,ik kom hier wel eens terug .

Random
Daan
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Wielerflits Giro Atmosphere Campaign 7 May

Giro d'Italia 2016, stage 2 (Arnhem-Nijmegen).
When: May 7, 2016
Time: Between 15:45 and 16:30 (roughly speaking)
Where: Van Randwijckweg, Beek-Ubbergen (Climb 1 km at 6.8%)

What: Ensuring that the first climb of the Giro is a great success and that the first blue jersey wearer can enjoy and look back on a great and attractive climb. By e.g. putting on pink jerseys, hanging up pink streamers, lighting pink torches, displaying sporty banners, placing names of riders on the road (in a correct manner), making the climb spectacular in all kinds of fun ways and of course using your voice!

The Van Randwijckweg is the 1st categorised climb in the Giro D'Italia, the first rider to reach the top will wear the first blue mountain jersey.

Greetings,
Daan

Wielerflits Giro Sfeeractie 7 mei

Giro d’Italia 2016, etappe 2 (Arnhem-Nijmegen).
Wanneer: 7 mei 2016
Tijdstip: Tussen 15:45 en 16:30 (ruim genomen)
Waar: Van Randwijckweg, Beek-Ubbergen (Beklimming 1 km van 6,8%)

Wat: Zorgen dat de eerste beklimming van de Giro een groot succes wordt en dat de eerste blauwe trui drager kan genieten en terug kan kijken op een geweldige en sfeervolle beklimming. Door bijv roze truien aan te trekken, roze slingers op te hangen, roze fakkels te ontsteken, sportieve spandoeken te tonen, namen van renners op de weg (op een juiste manier) aan te brengen, de klim op van allerlei leuke manieren spectaculair te maken en natuurlijk je stem te gebruiken!

De Van Randwijckweg is de 1ste gecategoriseerde beklimming in de Giro D’Italia, wie hier als eerste bovenkomt mag de eerste blauwe bergtrui dragen.

Groetjes,
Daan

Random
Raymond
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Busy through road, where the last part is heavy. The Old or New Holleweg is quiet and easier to drive.

Drukke doorgaande weg, waar het laatste stuk zwaar is. De Oude of de Nieuwe Holleweg is rustig en beter te rijden.

Random
Mark
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In the beginning the tarmac is not too good. The road is not very smooth. It gives me the feeling that we are in the south of Limburg. At the end, the climb has indeed a steep part. I am always glad to be able to take a break on the other side of the road.

In het begin is het asfalt niet al te best. Er zit zo'n mooie bocht halverwege de beklimming. Dat geeft me het gevoel alsof we in Zuid-Limburg zitten. Op het einde kent de klim inderdaad een stevig stuk omhoog. Ben altijd blij dat ik aan de overkant van de weg even kan uithijgen.

Random
Martijn
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

@Hanenberg thanks for the feedback, this does indeed seem incorrect. I have adjusted the graph and will measure it again this month just to be sure.

@Hanenberg bedankt voor de feedback, dit lijkt inderdaad niet juist. Ik heb de grafiek aangepast en ga hem deze maand nog een keer nameten voor de zekerheid.

Random
Hanenberg
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Indeed a nice climb, but the devil is really in the last part that shares this climb with the climb of the new Holleweg. In the profile of this climb this part is printed with 5%, at the new Holleweg with 10%. The latter is much better!

Inderdaad een mooie klim, maar het venijn zit echt in het laatste stukje dat deze klim deelt met de beklimming van de nieuwe Holleweg. In het profiel van deze beklimming word dit gedeelte met 5% afgedrukt, bij de nieuwe Holleweg met 10%. Het laatste klopt een stuk beter!

Random
ton roelofs
10 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

If you first climb the van Randwijckweg and then the last 200 meters of the Nieuwe Holleweg, can we talk about the toughest climb of the Central Netherlands?
Can we then speak of the toughest climb of Central Netherlands?

als je eerst de van Randwijckweg beklimt en aansluitend de laatste 200 meter van de
Nieuwe Holleweg ,mogen we dan van de zwaarste beklimming van Midden -Nederland spreken?