Smeysberg

1644
Elevation profile Smeysberg
Elevation profile Smeysberg
Elevation profile Smeysberg
57
difficulty points
8.3%
avg. gradient
16.4%
steepest 100 meters
0.6km
length
50m
total ascent

Share this climb

1644

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Smeysberg is a climb in the region Druivenstreek. It is 0.6km long and bridges 50 vertical meters with an average gradient of 8.3%, resulting in a difficulty score of 57. The top of the ascent is located at 92 meters above sea level. Climbfinder users shared 27 reviews/stories of this climb and uploaded 10 photos.

Road name: Smeysberg

by Tompie
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
If you want to know what your maximum heart rate is, you should definitely climb the Smeysberg. A tough climb, straight ahead. But the reward at the top is worth it. You get an excellent view of the beautiful Druivenstreek.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (10)

Smeysberg
Smeysberg
Smeysberg
Smeysberg
Smeysberg

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
De Brabantse Pijl
De Brabantse Pijl
97.1km 858m 15
In de sfeer van het WK van Leuven
In de sfeer van het WK van Leuven
122.1km 1274m 42

Statistics

Smeysberg
This climb
Druivenstreek
125 climbs
Dijleland
253 climbs
Ardennes Brabançonnes
550 climbs
Flemish Brabant
941 climbs
Flanders
2576 climbs
Belgium
7554 climbs
Europe
34047 climbs
Difficulty points
57
rank
10
30% easier than
Moskesstraat from Terlanen
rank
10
30% easier than
Moskesstraat from Terlanen
rank
41
rank
15
30% easier than
Moskesstraat from Terlanen
rank
66
65% easier than
Fiertelmeers
rank
1576
83% easier than
Col de Haussire
rank
19925
Average gradient
8.3%
rank
14
48% less steep than
Felix Sohiestraat
rank
19
48% less steep than
Felix Sohiestraat
rank
34
48% less steep than
Felix Sohiestraat
rank
37
48% less steep than
Felix Sohiestraat
rank
64
48% less steep than
Felix Sohiestraat
rank
404
53% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
4065
72% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
0.6km
rank
80
76% shorter than
Maleizen via Boslaan
rank
151
rank
407
85% shorter than
Le Foriest from Nivelles
rank
619
89% shorter than
Overaad via Nieuwenhove
rank
1768
rank
6028
96% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
30592
Total ascent
50m
rank
29
31% less ascent than
Ottenburg via Terlaenenstraat
rank
32
31% less ascent than
Ottenburg via Terlaenenstraat
rank
189
rank
128
47% less ascent than
Sanatoriumstraat from Lakenberg
rank
395
64% less ascent than
Hotond via Hoogbergstraat
rank
3318
89% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
25211

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

96% 4% 0%
Based on 47 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

43% 55% 2%
Based on 47 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:05:09
11 km/h 00:03:16
15 km/h 00:02:24
19 km/h 00:01:53

Popular

Reviews/stories (27)

peterke1910
2 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

nice road surface but straight road and steep uphill. Wall of 17% and at the top you have max heart rate. Kleinwaver Street is nicer 12% (same mountain)

mooi wegdek maar rechte weg en steil naar boven. Muur van 17% en boven heb je max hartslag. Kleinwaverstraat is leuker 12% (zelfde berg)

Yorick2305
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The nice thing about the climb is that from the Borremansstraat it really emerges as a wall. It starts with a slight descent but then immediately goes up to the highest percentages. After the hardest part, it goes up gently and then straight on at the crossroads to descend via the Holstheide. Unfortunately, there is no view.

Het leuke aan de klim is dat hij vanaf de Borremansstraat echt als een muur tevoorschijn komt. Hij start met een lichte afdaling maar gaat dan meteen naar de hoogste stijgingspercentages. Na het zwaarste stuk nog even zachtjes omhoog en aan het kruispunt rechtdoor om hem via de Holstheide af te dalen. Een uitzicht heb je helaas wel nergens.

StevenVGH
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

You know he is coming, you know what to expect, but still the Smeysberg manages to intimidate you again and again.

From the road you can first try to carry as much speed as possible to the foot of the climb, but halfway up the climb you hardly make any progress anyway.

As an inexperienced cyclist with a 30x25, I reached the top without touching the ground and still had the largest cog in reserve. More experienced cyclists obviously go up faster, but all beginnings are difficult so I was very happy to complete the Smeysberg in one go.

I climbed Moskesstraat in Terlanen, which is further away, in conjunction with Smeysberg, and that was quite an experience. But I stand by the well-known credo: practice makes perfect!

Je weet dat hij eraan komt, je weet waaraan je je kan verwachten, maar toch slaagt de Smeysberg erin om je steeds weer te intimideren.

Vanuit de steenweg kan je eerst proberen zoveel mogelijk snelheid mee te nemen naar de voet van de klim, maar halfweg te beklimming ga je sowieso nog amper vooruit.

Als ongeoefend fietser met een 30x25 geraakte ik boven zonder voet aan de grond te zetten, en had het grootste kransje nog in reserve. Meer geoefende fietsers knallen uiteraard sneller omhoog, maar alle begin is moeilijk dus ik was heel blij om de Smeysberg in één trek te voltooien.

De Moskesstraat in het verdergelegen Terlanen heb ik aansluitend met de Smeysberg beklommen, dat kwam toch even binnen. Maar ik houd me sterk met het gekende credo: oefening baart kunst!

Tycho_Broucke
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It is not a particularly beautiful climb because it is situated between ribbon buildings, but nevertheless it is a must-do. The climb is one of the iconic climbs from the World Cup in Leuven. It's a straight track so a wall really looms up in front of you as you ride up. The first part is very steep and therefore a real calf biter. Then comes the spur which is a lot less steep, but it is still tough to pull yourself up after the steep part. Once you reach the top, you are on a plateau, between the fields. On the other side of this plateau, the Holstheide comes up, a name that will probably sound familiar from the Brabantse pijl. In short, a real cycling mecca that has given colour to many races. Cycling is in the air here, as it were.

Het is geen bepaald mooie klim omdat hij zich tussen lintbebouwing bevindt, maar desondanks is het een must-do. De klim is namelijk 1 van de iconische klimmen uit het WK in Leuven. Het is een rechte baan waardoor er echt een muur voor je opdoemt als je er op af rijdt. Het eerste deel is namelijk heel erg stijl en dus een echte kuitenbijter. Daarna volgt de uitloper die een stuk minder stijl is, maar het blijft toch pittig om jezelf nog eens op gang te trekken na het stijle stuk. Eens je bovenkomt zit je op een plateau, tussen de velden. Aan de andere kant van dit plateau komt tevens de Holstheide boven, een naam die je vast bekend voorkomt van de Brabantse pijl. Kortom, deze plek is een echt wielerwalhalla dat al veel koersen kleur heeft gegeven. Wielrennen hangt hier als het ware in de lucht.

gaugau7
1 y
This is an automatic translation, the original language is: French. Show original

One of the most difficult climbs in the region. The maximum percentage is really important, especially as it is a straight line, so you can see the summit right in front of you at the foot.

Une des plus difficiles ascensions de la région. Le pourcentage maximum est vraiment important, et ce d'autant plus que c'est une ligne droite, donc on voit le sommet juste en face dès le pied

MV_079
1 y 00:02:20 (15.5km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

surprisingly tough mountain. Then straight on to the Moskes to make the experience complete. Would love to come back again

verrassend zware berg. Daarna gelijk door naar de Moskes om de ervaring helemaal compleet te maken. Kom er graag nog eens terug

SaskiaDS
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

We did it! With my father's 30 year old Oxford bicycle with spinning gears. Nice experience in a beautiful region. Hang on and you'll get there.
The road surface was recently painted with the names and faces of the current top heroes & heroines. I took the pictures during my first failed attempt :)

Het is gelukt! Met m’n vaders 30 jaar oude Oxford fiets met doorslaande versnellingen. Leuke ervaring in prachtige streek. Doorbijten en dan kom je er wel.
Het wegdek werd onlangs beschilderd met de namen en gezichten van de huidige top helden & heldinnen. De foto’s nam ik tijdens m’n eerste mislukte poging :)

Smeysberg
Smeysberg
FerryDelreu
2 y 00:02:34 (14km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Highly recommended if you are in Huldenberg. Also here you have percentages of 20%%. Because it is a straight road, you can look up very well.

Een echte aanrader als je in Huldenberg bent. Ook hier heb je percentages die de 20% aantikken. Omdat het een rechte weg is kan je prima omhoog kijken.

ElShakaVelo
2 y 00:02:43 (13.3km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It doesn't take long but you can feel it in your legs. Nice tarmac, not much traffic and what a nice view over a beautiful region once you're up there.

Het duurt niet lang maar je voelt het wel in de benen. Mooi asfalt, niet veel verkeer en wat een mooi uitzicht over een prachtige streek eens je boven bent.

WouterDK
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

You turn from the main road to the Smeysberg and it's just a sort of asphalt wall you're looking straight at. But appearances are deceptive (partly because you first have to descend towards the river and then the slopes in front of you seem extra steep) because the percentages are quite bearable and it's over soon.

Je draait van de grote baan de Smeysberg op en het is gewoon een soort van asfaltmuur waar je recht op kijkt. Schijn bedriegt (mede doordat je eerst nog wat afdaalt naar het riviertje en dan lijken hellingen die voor je liggen extra stijl) want de percentages vallen al bij al nog te verdragen en het is snel voorbij.

Bench
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Climbed it during the Flanders Ride 2021 for people who wanted to ride the WC course. Very steep and it's good to know your maximum heart rate, I've never seen 190 hsm before 😉 . Very good road surface which makes for a pleasant climb.

Deze beklommen tijdens de Flanders Ride 2021 voor liefhebbers die eens op het wk-parcours wilden rijden. Heel stijl en idd goed om eens je maximale hartslag te weten, had zelf nog nooit 190 hsm gezien 😉. Heel goed wegdek wat zorgt voor een aangename beklimming.

JohannesH
2 y

A classic climb in the brabantse pijl. Long enough to make you consider your choices but short enough to avoid much debate!

Tompie
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

If you want to know what your maximum heart rate is, you should definitely climb the Smeysberg. A tough climb, straight ahead. But the reward at the top is worth it. You get an excellent view of the beautiful Druivenstreek.

Als je even wil weten wat je maximale hartslag is, moet je de Smeysberg zeker beklimmen. Hevig klimmetje, rechttoe rechtaan. Maar de beloning boven is wel de moeite waard. Je krijgt een prima zicht op de mooie Druivenstreek.

Robbe_Buls
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Smeysberg is a local landmark in the region of Leuven, but a bit less known for riders coming from further away. That's probably because, contrary to the Schavei, it's not in the final of an important race (namely the Brabantse Pijl). Maybe the world championships in Leuven will change that. Because it's quite a wall. A straight line, but one that really hurts. Fortunately, it's not that long. Enjoy the surroundings, because it's not to be sneezed at.

De Smeysberg is een lokale bekendheid in de regio Leuven, maar iets minder gekend door renners die van verder komen. Dat komt waarschijnlijk omdat hij niet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Schavei, in de finale van een belangrijke koers ligt (namelijk de Brabantse Pijl). Misschien brengt het WK in Leuven daar verandering in. Want het is best een muurtje. Een streep rechtdoor, maar die best wel pijn doet. Gelukkig is hij niet zo lang. Geniet van de omgeving, want die is niet te versmaden.

Jarryd
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Pithy beast, which you see coming all the way because it is a wide perpendicular street. After a short descent you get here immediately steep percentages to choose. Goes steep up, but certainly doable. One of the nicer climbs in the region.

Pittig beestje, die je ook helemaal ziet aankomen doordat het een brede loodrechte straat is. Na een kort stukje bergaf krijg je hier meteen stevige percentages voor de kiezen. Gaat stevig omhoog, maar zeker doenbaar. Een van de leukere klimmetjes in de regio.

Gorgorbey
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb traditionally appears a few times in the professional race 'De Brabantse Pijl'. And it will also be a part of the Flandrien Circuit at the World Championships 2021 in Leuven.
This slope is not insurmountable. For a pro it's hardly worth mentioning. You can compare it to the Kluisberg in Kluisbergen. A bit shorter, a bit steeper, but for the pros not enough to knock anyone off.

Deze klim verschijnt traditioneel een paar keer in de profkoers 'De Brabantse Pijl'. En wordt ook meermaals aangedaan in op het Wereldkampioenschap 2021 in Leuven in het Flandrien Circuit.
Onoverkomelijk is deze helling niet. Voor een prof nauwelijks noemenswaardig. Een beetje te vergelijken met de Kluisberg in Kluisbergen. Iets korter, iets steiler, maar bij de profs onvoldoende om er iemand af te rijden.

Thib
2 y
This is an automatic translation, the original language is: French. Show original

Difficult really difficult.
A real wall with a high percentage, no way to do anything but push to get to the top and then recover because not far away the moskestraat is the second most formidable in the area

Difficile vraiment difficile.
Un vrai mur au pourcentage important pas moyen de faire autrement que de pousser pour arriver en haut et récupérer ensuite car pas loin la moskestraat est la seconde redoutable du coin

bigigodin
2 y
This is an automatic translation, the original language is: French. Show original

It's a scarecrow, a real wall! The "average" slope of 7,3% is misleading because the real difficulty is the first part which is around 15%. Not easy, especially since the traffic is quite heavy.

C'est un épouvantail, un véritable mur ! La pente "moyenne" de 7,3% est trompeuse car la véritable difficulté, c'est la première partie qui avoisine les 15%. Pas facile d'autant plus que la circulation automobile est assez importante.

Smeysberg
Yokke
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A frightening sight when you stand in front of it and certainly not disappointing when you ride it. Remains difficult even for many experienced cyclists among us who have conquered it several times already (easy for me). One not to be missed.

Een angstaanjagend beeld wanneer je ervoor staat en stelt zeker niet teleur wanneer je erop rijdt. Blijft zelfs lastig voor vele ervaren fietsers onder ons die hem al meerdere keren bedwongen hebben (voor mij een makkie). Eentje die je niet mag missen.

Riff
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

You can see it coming and you can see how hard it is going to be. Fun to do and also very hard.

Je ziet hem goed aankomen en je ziet hoe moeilijk het gaat worden. Leuk om te doen en ook heel hard.

MrTembo
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Every time I underestimate the Smeysberg a bit. Then you see that wall looming up again and it's a struggle to overcome the steep part. From there on it goes uphill agonizingly slowly and then it's off to the Holstheide. The climax of cycling between the hills of Brabant.

Elke keer onderschat ik de Smeysberg toch weer een beetje. Dan zie je die muur weer opdoemen en is het toch stoempen om het steile deel te overwinnen. Vanaf dan gaat het nog tergend langzaam naar boven om dan de Holstheide af te vliegen. Het toppunt van fietsen tussen de Brabantse heuvelruggen.

Wakkie
2 y 00:01:45 (20.6km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

After the right turn from Huldenberg the Smeysberg looms up like a wall after a slight descent. This gives an overwhelming feeling, but the advantage is that you know where you stand from the start. Try to change gear quickly so you lose as little speed as possible, and then it's on to the top, or so it seems. There is no real summit, and if you are not prepared for the spur, it might hurt a bit more. On a good day you just take the whole thing off the saddle, and sit down at the spur to continue towards the descent of the Holstheide.

Na de bocht naar rechts vanuit Huldenberg doemt de Smeysberg als een muur op na een lichte afdaling . Dit geeft een overweldigend gevoel, maar voordeel is wel dat je van in het begin weet waar je aan toe bent. Probeer vlot te schakelen zodat je zo weinig mogelijk snelheid verliest, en dan is het in één ruk doorstampen tot aan de top, althans zo lijkt het. Een echte top is er namelijk niet echt, en als je niet voorbereid bent op de uitloper kan deze wel nog even pijn doen. Op een goede dag bent doe je het hele ding gewoon uit het zadel, en ga je bij de uitloper zitten om nog even door te trekken richting de afdaling van de Holstheide.

JohanR
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The special thing about this climb, is that the road first descends, which reinforces the effect that the climb is like a vertical wall in front of you. The difficult part (with the high percentages) is not so long. But it is not really a breather because afterwards it still "annoyingly" slightly rises.

Het speciale aan deze klim, is dat de weg eerst daalt, waardoor het effect versterkt wordt dat de klim als een verticale muur voor je opduikt. Het moeilijke stuk (met de hoge percentages) is niet zo lang. Maar echt uitblazen is het niet omdat het nadien nog "vervelend" lichtjes stijgt.

Franck_Pastor
3 y
This is an automatic translation, the original language is: French. Show original

The main difficulty in Dijleland with the Moskesstraat nearby. First there's a pretty wall in a very straight line, the end of which is clearly in sight but seems further and further away the closer you get to it :-) After this steep section, there's a fairly long false uphill section that can be used to "make up the gap" with your fellow climbers if they're tired and you've got a bit of energy left. Part of the Brabantse Pijl Cycling Route.

La principale difficulté du Dijleland avec la Moskesstraat toute proche. D'abord un joli mur en ligne bien droite dont la fin est bien en vue, mais pourtant paraît de plus en plus lointaine au fur et à mesure qu'on s'en approche :-) Après cette partie raide, un faux plat montant assez long qui peut servir à « faire le trou » avec vos camarades de sortie s'ils sont éprouvés et s'il vous reste à vous-même un peu d'énergie. Fait partie de la Brabantse Pijl Cycling Route.

Nicco55
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Real monster, but if you give it your all you'll get there, even with little training

Echt monster, maar als je alles geeft geraak je er wel, ook met weinig training

Timo
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb. Indeed, it is short and steep. You first descend a bit before you start the climb.

Mooie beklimming. Inderdaad, hij is kort en steil. Je daalt eerst een stukje naar beneden voordat je de beklimming opknalt.

KoenM
3 y 00:01:44 (20.8km/h)

This climb is featured in the "Brabantse Pijl" every year and it's a beast, it's short but very steep! If u want a good time u should try to speed up before it, u have enough space to take a fast corner!

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?