Mützenich from Eupen via Wesertalsperre

Elevation profile Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Elevation profile Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Elevation profile Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
156
difficulty points
2.8%
avg. gradient
9.1%
steepest 100 meters
13.1km
length
369m
total ascent

Share this climb

5084

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Mützenich from Eupen via Wesertalsperre is a climb in the region High Fens & East Cantons. It is 13.1km long and bridges 369 vertical meters with an average gradient of 2.8%, resulting in a difficulty score of 156. The top of the ascent is located at 622 meters above sea level. Climbfinder users shared 12 reviews/stories of this climb and uploaded 27 photos.

Road names: Langesthal, N67A & N67

by Fedor
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
The first part up to the dam (you ride on a cobblestone cycle path but the road itself has good tarmac and is very quiet) is a bit of a challenge for a longer time. After that, the percentage fluctuates considerably but the slope is not too steep. After the dam, there is a long, long stretch on a na... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (27)

Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Mützenich from Eupen via Wesertalsperre

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Statistics

Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
This climb
High Fens & East Cantons
328 climbs
Liège Province
1366 climbs
Wallonia
3806 climbs
Belgian Ardennes
1822 climbs
Ardennes
2028 climbs
Belgium
6055 climbs
Europe
23133 climbs
Difficulty points
156
3
rank
10
19% easier than
Ferme Libert
rank
66
37% easier than
Stockeu
rank
109
55% easier than
Col de Haussire
rank
98
55% easier than
Col de Haussire
rank
142
55% easier than
Col de Haussire
rank
110
55% easier than
Col de Haussire
rank
8151
Average gradient
2.8%
rank
298
84% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
1278
84% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
3293
84% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
1722
84% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
1920
84% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
4788
84% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
20426
91% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
13.1km
rank
2
7% shorter than
Baraque Michel
rank
4
rank
7
16% shorter than
Baraque de Fraiture
rank
6
rank
7
rank
7
16% shorter than
Baraque de Fraiture
rank
1993
Total ascent
369m
rank
3
13% less ascent than
Baraque Michel
rank
8
rank
11
rank
9
rank
11
rank
11
rank
5496

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
1 hairpin turn

Road surface condition

75% 25% 0%
Based on 4 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 4 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 01:52:18
11 km/h 01:11:28
15 km/h 00:52:24
19 km/h 00:41:22

Popular

Ferme Libert

Ferme Libert

famous
Tros Marets

Tros Marets

beautiful
 

Reviews/stories (12)

Fedor
2 w
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The first part up to the dam (you ride on a cobblestone cycle path but the road itself has good tarmac and is very quiet) is a bit of a challenge for a longer time. After that, the percentage fluctuates considerably but the slope is not too steep. After the dam, there is a long, long stretch on a narrow forest road with often reasonable but sometimes rough tarmac uphill. Is the length bad? Certainly not, because the scenery is very beautiful and changes continuously. At the end, on the (sometimes busy) main road, turn left for the last altitude metres to the top. This climb is not deserted, because you regularly encounter cyclists and sometimes hikers, but definitely recommended because largely car-free in combination with a beautiful environment.

Een heel mooie en qua afstand maar niet qua percentage toch best een uitdagende klim. Het eerste deel tot aan de stuwdam (je rijdt hier over een klinkerfietspad maar de weg zelf heeft deels goed asfalt en is erg rustig) is nog enigszins aanpoten gedurende een wat langere duur. Daarna fluctueert het percentage behoorlijk maar valt de helling mee. Na de stuwdam volgt een lang, lang stuk over een smal bosweggetje met vaak redelijk maar soms grof asfalt naar boven. Is de lengte erg? Zeker niet wamt de omgeving is erg fraai en wisselt continue. Op het eind op de (soms drukke) hoofdweg linksaf voor de laatste hoogtemeters tot de top. Deze klim is niet uitgestorven, want je komt regelmatig fietsers en soms wandelaars tegen, maar zeker aan te raden vanwege grotendeels autovrij i.c.m. een prachtige omgeving.

Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Opdeberg
2 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb through the countryside. Not steep and a much better alternative than the busy road from Eupen to Monschau. Only disadvantage is the tarmac: no holes or cracks, but constant small bumps.

Prachtige klim door het landschap. Niet steil en een veel beter alternatief dan de drukke weg vanuit Eupen naar Monschau. Enig nadeel is het asfalt: geen gaten of scheuren, wel constant kleine hobbels.

braintag
3 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Everything about this climb is beautiful. The road is free of cars, the surroundings are varied and beautiful, the percentages are mild but the distance is great.
You go up slowly through a kind of valley with gurgling streams, woods and small waters. As you get higher, the landscape becomes more open and you end up in a peat landscape. Do it if you are in the area!

Alles is eigenlijk mooi aan deze klim. De weg is autovrij, de omgeving afwisselend en prachtig, de percentages zijn mild maar de afstand is groot.
Je gaat langzaam omhoog door een soort vallei met klaterende beekjes, bossen en watertjes. Als je hoger komt wordt het landschap opener en kom je in een veenlandschap terecht. Zeker doen als je in de buurt bent!

KoenJanssens
3 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb between the woods, only accessible for hikers and cyclists (from the dam).
The asphalt is indeed rough and is sometimes bad for racing bikes (hence 4 instead of 5 stars).

Mooie klim tussen de bossen, enkel toegankelijk voor wandelaars en fietsers (vanaf de stuwdam).
Het asfalt is inderdaad ruw en ligt er soms toch slecht bij voor de racefiets (vandaar 4 ipv 5 sterren).

JohannesH
10 Mo

Nice little climb up from the dam in Wesertalsperre up towards the German border. Nothing special or too lethal on the thighs but you'll be glad to get to the top and the views/sounds/smells of the forest are great. Road surface is a relatively rough asphalt with dips and bumps but absolutely doable on a relaxed road bike. Perhaps not the steepest but the scenery makes up for it!

Sybe
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb, parallel to the infamous "Highway to hell". First part on a wide road that seems built for big traffic, but with little traffic. From the reservoir it becomes a narrow forest road with a bit rougher tarmac, but good to cycle. Along the way you get everything, lake, forests, rocks and finally bog. I am myself just before the top left turned, here you can longer ride on these forest roads. There you can choose the road to Rückslag, or even turn back to Petergensfeld, then you have 25 km on these car-free roads.

Prachtige klim, parallel aan de beruchte "Highway to hell". Eerste stuk over een brede weg die lijkt aangelegd voor grote drukte, maar met weinig verkeer. Vanaf het stuwmeer wordt het een smalle bosweg met iets grover asfalt, maar prima te fietsen. Onderweg krijg je van alles, stuwmeer, bossen, rotspartijen en uiteindelijk hoogveen. Ik ben zelf vlak voor de top linksaf geslagen, hier kun je nog langer over deze boswegen rijden. Daar kun je nog kiezen voor de weg naar Rückslag, of zelfs terugdraaien tot aan Petergensfeld, dan heb je 25 kilometer over deze autovrije wegen.

Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
timano
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a magnificent climb.
A great variety of landscapes: first the reservoir, then the woods and finally the plateau of the High Fens.
The car-free road is for racing bikes: it is 3 meters wide and has good asphalt.

Wat een schitterende klim.
Grote variatie aan landschappen: eerst het stuwmeer, dan de bossen en uiteindelijk de hoogvlakte van de Hoge Venen.
Het autovrije weggetje is voor de racefiets: het heeft een breedte van 3 meter en prima asfalt.

RoyL
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Absolute recommendation. First beautiful along the river, later the forest gradually disappears and makes way for the moors. Very quiet, hardly anyone encountered.

Absolute aanrader. Eerst prachtig langs de rivier, later verdwijnt het bos langzamerhand en maakt het plaats voor het veengebied. Erg rustig, bijna niemand tegengekomen.

Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Mützenich from Eupen via Wesertalsperre
Nicod
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Ridden this climb before. Personally I like the approach from Mospert better. First you descend through the forest and then you see the blue water of the lake. Then you ride over the Dam, a mighty feeling, and then sharp left starts the forest road.

Deze klim al vaker gereden. Persoonlijk vind ik de aanloop vanuit Mospert mooier. Je daalt eerst af door het bos en ziet dan al het blauwe water van het stuwmeer liggen. Vervolgens rijd je over de Dam, een machtig gevoel, en daarna scherp links begint de bosweg.

Jurne1
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice climb! It is car free and you drive constantly through a beautiful environment. It is never really steep and you can always enjoy the scenery. The road is not as slippery as at Baraque Michel but this one is car free (and prettier) :)

Erg mooie klim! Hij is autovrij en je rijdt constant door een mooie omgeving. Het is nergens echt steil en je kunt altijd genieten van de omgeving. Het wegdek is niet zo glad als bij Baraque Michel maar deze is wel autovrij (en mooier) :)

RobertS
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I also did this climb from the dam, but now I'm curious about the part before :). As the description says, you cycle along a stream through a beautiful green forest. Just because of the old dam, the length of the climb, the lack of traffic and the beautiful forest, this one should not be missed when cycling through this area.

Ik heb deze klim ook vanaf de stuwdam gedaan, maar ben nu wel benieuwd naar het stuk daarvoor :). Zoals de beschrijving al zegt, fiets je langs een beek door een prachtig groen bos. Alleen al door de oude stuwdam, de lengte van de klim, het ontbreken van het verkeer en het prachtige bos, mag deze niet ontbreken als je door deze streek fietst.

RobPolus
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Did it from the lake. I had started my route there. What a perfect warm up! No traffic, in the woods, not steep. Rough road surface though. But otherwise nothing to complain about.

Heb hem gedaan vanaf het meer. Ik was daar mijn route begonnen. Wat een perfecte opwarmer! Geen verkeer, in het bos, niet steil. Wel een ruw wegdek. Maar verder niets aan te merken hierop.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?