Imgenbroich from Monschau

5085
Elevation profile Imgenbroich from Monschau
Elevation profile Imgenbroich from Monschau
Elevation profile Imgenbroich from Monschau
87
difficulty points
6%
avg. gradient
10.9%
steepest 100 meters
2km
length
118m
total ascent

Share this climb

5085

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Imgenbroich from Monschau is a climb in the region Eifel. It is 2km long and bridges 118 vertical meters with an average gradient of 6%, resulting in a difficulty score of 87. The top of the ascent is located at 528 meters above sea level. Climbfinder users shared 7 reviews of this climb and uploaded 0 photos.

Road names: Eschbachstrasse & Alte Monschauer Strasse

3.0 by StevenVGH
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
After the coffee break with accompanying rice cake, this climb to leave Monschau is a bit of a challenge, the percentages are manageable but the cold legs sometimes resist... Over a good 900 metres, the percentages are continuously approaching double digits. The traffic is moderate - depending on... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (0)

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Statistics

Imgenbroich from Monschau
This climb
Eifel
893 climbs
North Rhine-Westphalia
1457 climbs
Germany
3226 climbs
Europe
45506 climbs
Difficulty points
87
rank
256
73% easier than
Hohe Acht from Kesseling
rank
245
72% easier than
Hamberg from Langenei
rank
1235
96% easier than
Nebelhorn from Oberstdorf
rank
21495
Average gradient
6%
rank
246
61% less steep than
Jordansberg from Stolberg
rank
344
66% less steep than
Lärchenweg Mettingen
rank
950
66% less steep than
Lärchenweg Mettingen
rank
16314
80% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
2km
rank
308
87% shorter than
Hohe Acht via Jammelshofen
rank
321
86% shorter than
Altastenberg from Winkhausen
rank
1490
93% shorter than
Sonnenberg from Oker
rank
24379
Total ascent
118m
rank
278
77% less ascent than
Hohe Acht from Kesseling
rank
243
69% less ascent than
Altastenberg from Winkhausen
rank
1302
89% less ascent than
Nebelhorn from Oberstdorf
rank
21854

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

33% 67% 0%
Based on 6 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

17% 83% 0%
Based on 6 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:17:02
11 km/h 00:10:50
15 km/h 00:07:57
19 km/h 00:06:16

Popular

Reviews (7)

StevenVGH
1 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

After the coffee break with accompanying rice cake, this climb to leave Monschau is a bit of a challenge, the percentages are manageable but the cold legs sometimes resist...

Over a good 900 metres, the percentages are continuously approaching double digits. The traffic is moderate - depending on the time of day - but the road surface is in need of replacement.

Na de koffiestop met bijhorende rijsttaart komt deze klim om Monschau te verlaten wel even binnen, de percentages zijn te doen maar de koude benen durven soms tegenstribbelen...

Over een goeie 900 meter heb je continu percentages die de dubbele cijfers benaderen. Het verkeer is er - afhankelijk van het uur - matig aanwezig, maar het wegdek is aan vervanging toe.

Opdeberg
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice escape from Monschau. Immediately after the flan and coffee, steeply uphill out of the valley. The starting point is a bit hidden at the edge of the centre. First part a mix of cobblestones and asphalt, which is also intersected by shallow trenches (temporarily). After the bend, a fairly steep section that turns into a somewhat better running section. Just before the junction with the main road (via Hagard) a short final stretch.

Mooie ontsnapping uit Monschau. Direct na de vlaai en de koffie steil omhoog het dal uit. Het startpunt is ene beetje verstopt aan de rand van het centrum. Eerste deel een mix van kasseien en asfalt, dat ook nog eens doorsneden wordt door ondiepe sleuven (tijdelijk). Na de bocht een redelijk steil deel dat overgaat in een wat beter lopend stuk. Vlak voor de samenloop met de grote weg (via Hagard) nog een korte uitsmijter.

Jasper08
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The cobbles are already covered with a layer of asphalt, so you certainly don't have to do it for the cobbled section.
From the moment you get on the connecting road, you immediately have to cope with a steep section. Once the steepest part is behind you, it is easy to do. Although it is still quite steep for a while.
The closer you get to the next village, the flatter it gets.
This climb is certainly not a beauty, on a connecting road with some traffic, just straight ahead.

De kasseien zijn reeds overgoten met een laagje asfalt, dus voor het stukje kasseien hoef je deze zeker niet te doen.
Vanaf dat je op de verbindingsweg komt heb je wel meteen een steil stuk te verwerken. Eenmaal het steilste stuk achter de rug is valt het goed te doen. Al loopt het nog wel even vrij stevig op.
Naarmate je dichter bij het volgende dorp komt vlakt het al maar verder af.
Deze klim wint zeker geen schoonheidsprijs, op een verbindingsweg waar wel wat verkeer op zit, gewoon rechtdoor.

WouterDK
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

On this climb, the spur hurts a little extra because you've just done half the climb at moderately high percentages. Plenty of room for traffic to pass you, but can also be busy. I also think that the photo's of Martijn which are attached here to the climb are not of this slope.

Bij deze klim doet de uitloper een beetje extra pijn omdat je juist de helft van de klim tegen matig hoge percentages gedaan hebt. Genoeg plaats voor verkeer om je te passeren, maar kan ook wel druk zijn. Ik denk ook dat de foto's van Martijn die hier bij de klim gevoegd werden niet van deze helling zijn.

HarmenKetelaars
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

For climbs with cobblestones you can wake me up at night! Nice start over a 'secteur pavé' of a few hundred meters and then a fairly gradual climb.

Voor klimmetjes met kasseien erin mag je me 's nachts wakker maken! Lekkere start over een 'secteur pavé' van een paar honderd meter en daarna een vrij geleidelijke klim.

RobertS
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

From the old picturesque center of Monschau you indeed start on the cobblestones. We were there at the end of July on a Saturday and it was very crowded in the center, so the first part you have to navigate between the cars and the tourists. On cobblestones I found that a task. If the asphalt starts and you take a left turn, it becomes very steep. Then it flattens out. There is no real view, at most some trees and houses.

Vanuit het oude schilderachtige centrum van Monschau start je inderdaad op de kasseien. Wij waren er eind juli op een zaterdag en toen was het loeidruk in het centrum, dus het eerste stuk is het soms laveren tussen de auto's en de toeristen. Op kasseien vond ik dat een opgave. Als het asfalt begint en je de bocht naar links neemt, wordt het lekker steil. Daarna vlakt het af. Echt uitzicht is er niet, hooguit wat bomen en huizen.

henkvandehavenzangers
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

If you are in Monschau, which lies in a valley, this is a good road to get out. You pick up very briefly some cobblestone before you come to the asphalt (you can not escape in Monschau), but it is in good condition. It can be busy in Monschau but this exit was quiet for us. Note it is immediately steep :)

Als je in Monschau bent, wat in een dal ligt, is dit een prima weg om eruit te komen. Je pakt heel even wat kasseien voordat je op het asfalt (ontkom je niet aan in Monschau) komt, maar dat is in goede staat. Het kan druk zijn in Monschau maar deze uitgang was bij ons rustig. Let op het is gelijk steil :)