Beekmansdalseweg

Elevation profile Beekmansdalseweg
Elevation profile Beekmansdalseweg
Elevation profile Beekmansdalseweg
41
difficulty points
10.7%
avg. gradient
12.5%
steepest 100 meters
0.4km
length
41m
total ascent

Share this climb

195

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Beekmansdalseweg is a climb in the region Rijk van Nijmegen. It is 0.4km long and bridges 41 vertical meters with an average gradient of 10.7%, resulting in a difficulty score of 41. The top of the ascent is located at 55 meters above sea level. Climbfinder users shared 19 reviews/stories of this climb and uploaded 11 photos.

Road name: Beekmansdalseweg

by sanne
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Well we are inexperienced, unsportsmanlike (city) cyclists and came by route planner on this road. (We stayed 1 night in Ubbergen because we went to a festival in the Goffertpark) .... not to do! It was hard and we walked with the bike in hand ... respect for 1 person who voluntarily climbs with the... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (11)

Beekmansdalseweg
Beekmansdalseweg
Beekmansdalseweg
Beekmansdalseweg
Beekmansdalseweg

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Statistics

Beekmansdalseweg
This climb
Rijk van Nijmegen
100 climbs
Gelderland
439 climbs
Lower Rhine Heights
221 climbs
Netherlands
1253 climbs
Europe
27164 climbs
Difficulty points
41
rank
11
43% easier than
Oude Holleweg
rank
15
43% easier than
Oude Holleweg
rank
15
43% easier than
Oude Holleweg
rank
70
67% easier than
Camerig
rank
17810
Average gradient
10.7%
rank
1
rank
1
rank
1
rank
4
26% less steep than
Oude Molenstraat
rank
929
64% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
0.4km
rank
69
rank
393
96% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
181
rank
1090
96% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
26170
Total ascent
41m
rank
27
47% less ascent than
Stollenberg via Hengstberg
rank
96
67% less ascent than
Tafelberg from Ellecom
rank
53
51% less ascent than
Klever Berg via Grenzallee
rank
299
79% less ascent than
Camerig
rank
21319

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

46% 46% 8%
Based on 26 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

78% 22% 0%
Based on 23 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:03:17
11 km/h 00:02:05
15 km/h 00:01:32
19 km/h 00:01:12

Popular

Reviews/stories (19)

Coppi
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice short climb. Because of its length it is doable in the beginning and at the end. On my 50 years old steel Bianchi done

Leuke korte klim Door lengte prima te doen In begin steil stukje en aan einde. Op mijn 50 jaar oude stalen Bianchi gedaan

Beekmansdalseweg
Beekmansdalseweg
MV_079
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nicer than the Ubergse Holleweg, less than the Oude Holleweg. The turn is difficult because there is a large speed hump.

Leuker dan de Ubergse Holleweg, minder dan de Oude Holleweg. Het opdraaien is vervelend omdat er een dikke verkeersdrempel ligt.

artesuave
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

From standstill "even"400meter against a small 10%. Always disappointing! Also quite busy for a meaningless street like this.

Vanuit stilstand "even" 400meter tegen een kleine 10%. Valt altijd weer tegen! Ook best druk voor een niets zeggende straat als deze.

RobertS
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is a lovely short, steep climb. It's great to sprint uphill on a big blade and standing on the pedals...and then to find yourself halfway up. The climb is similar to the Ubbergse Holleweg, but the Beekmansdalseweg has asphalt instead of cobblestones and no speed bumps. I never noticed any traffic worth mentioning. Just like on the Ubbergse Holleweg, you cycle for the greater part in the middle of the green.

Dit is een heerlijke korte, steile klim. Zalig om op het grote blad en staand op de pedalen naar boven te sprinten...en dan halverwege jezelf tegen te komen. De klim is vergelijkbaar met de Ubbergse Holleweg, maar de Beekmansdalseweg heeft asfalt in plaats van klinkers en geen verkeersdrempels. Van noemenswaardig verkeer heb ik nooit wat gemerkt. Net als bij de Ubbergse Holleweg fiets je grotendeels tussen het groen.

Miquel1983
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The first climb I ever cycled up in Nijmegen. On my city bike. Very steep in the beginning. Not very long, but constantly steep and therefore quite tough.

De eerste klim die ik ooit in Nijmegen op fietste. Op mijn stadsfiets. Meteen heel steil in het begin. Niet zo lang maar wel constant steil en daardoor best pittig.

BasR
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

From the state highway you turn straight on. If you forget to speed up, you'll come to a halt immediately. It is a short but very steep climb. Nice training to take this one.

Vanaf de Rijksweg draai je recht erop. Wanneer je snelheid vergeet te maken, val je direct stil. Het is namelijk een kort maar zeer steil klimmetje. Leuke training om deze mee te nemen.

DNK
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very short, narrow and traffic from nearby residents.

Erg kort, smal en verkeer van omwonenden.

Roy
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The strava segment is called dirty steep bit and that rather lives up to the name of this bit. I think it is steeper than it says here, especially the last bit. Make no mistake, it is short but far too long to cycle on purely on strength (for me that is).

We had no traffic at all, but if you do, it's not what it looks like, it's quite narrow.

Het strava segment heet vies steil stukje en dat doet de naam van dit stukje nogal eer aan. Volgens mij is het steiler dan hier staat, zeker het laatste stukje. Vergis je niet, hij is kort maar veel te lang om puur op kracht op te fietsen (voor mij dan).

Wij hadden helemaal geen verkeer, maar als je dat wel hebt is het niet wat, het is nogal smal.

Random
Merijn
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Is the above profile correct? I read in several places that the gradients per 100m are the following: 12-8-8-13.

Klopt het bovenstaande profiel wel? Ik lees op diverse plaatsen dat de stijgingspercentages per 100m de volgende zijn: 12-8-8-13.

Random
Bas
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Because of the unfortunate kink at the start and the short distance, you have no choice but to speed up on the fiercest part of the climb, if you want to go up with a bit of speed in any case. Still, every time it's a blow to your legs this thing.

Door de ongelukkige knik aan de start en korte afstand kun je niet anders dan snelheid maken op het heftigste deel van de klim, mocht je met een beetje tempo omhoog willen knallen in ieder geval. Toch elke keer weer een klap op je benen dit ding.

Random
sanne
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Well we are inexperienced, unsportsmanlike (city) cyclists and came by route planner on this road. (We stayed 1 night in Ubbergen because we went to a festival in the Goffertpark) .... not to do! It was hard and we walked with the bike in hand ... respect for 1 person who voluntarily climbs with the bike.

nou wij zijn onervaren, onsportieve (stads) fietsers en kwamen door routeplanner op deze weg terecht. (wij verbleven 1 nacht in Ubbergen omdat we naar een festival in het Goffertpark gingen).... niet te doen! Afzien en we hebben dus met de fiets aan de hand gelopen... respect voor 1 ieder die dit vrijwillig met de fiets beklimt.

Random
Inge
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I have special memories of that road: https://ingefietst.nl/2017/03/18/beekmansdalseweg/

Ik heb bijzondere herinneringen aan dat weggetje: https://ingefietst.nl/2017/03/18/beekmansdalseweg/

Random
Matthijs
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I have climbed it 2 times now but find it a tough road. Once up, I really needed to recover.

Ik ben er nu 2 keer bovengekomen maar vind het een taai weggetje. Eenmaal boven moest ik echt even bijkomen.

Random
Mark
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

51 seconds is very fast. On Strava, the time of 47 seconds is the fastest. I can do this climb up to the last threshold on power. The end is really steep and that's where I explode. In the beginning of the climb you can actually accelerate a lot: it depends on which side you are coming from. From Ubbergen it is doable.

51 seconden is heel rap. Op Strava is de tijd van 47 seconden het snelst. Deze klim kan ik tot aan de laatste drempel op de macht doen. Het einde is echt behoorlijk steil en daar ontplof ik dan. In het begin van de klim kun je eigenlijk wel flink gas geven: het ligt er aan van welke kant je komt. Vanaf Ubbergen is dat wel te doen.

Random
Hanno
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Around 1990 I studied in Nijmegen and did a lot of cycling. I used this little climb for interval training. Best time on a racing bike: 51 seconds. On an old-fashioned bike with back-pedal brake: 1:07. Who was faster?

Rond 1990 studeerde ik in Nijmegen en deed veel aan wielrennen. Dit klimmetje gebruikte ik voor intervaltraining. Beste tijd op racefiets: 51 seconden. Op een ouderwetse fiets met terugtraprem: 1:07. Wie was er vlugger?

Random
Miquel
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I agree with the other reactions that for a 37 point climb it's a really hard climb, simply because at the beginning you lose your momentum (the first 20 to 30 meters are still more than 10%) and after that it's pretty steep. Cars are a shame indeed, but still, this climb can have more than 1 thumb from me ;)

Ik kan me vinden in de andere reacties dat het voor een klim met 37 punten toch echt een venijnig ding is, simpelweg omdat je aan het begin meteen je vaart kwijt bent (de eerste 20 a 30 meter zijn nog wel meer dan 10%) en het daarna behoorlijk steil omhoog blijft gaan. Auto s zijn jammer inderdaad, maar toch mag deze klim van mij wel meer dan 1 duimpje hebben ;)

Random
Raymond
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb but no overview on the road. So banging to the top.

Leuk klimmetje maar geen overzicht op de weg. Dus knallend naar boven.

Random
Tijmen
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This one is indeed harder in practice than on paper. The adjacent road is flat and busy and the road starts at 10%, so it is important to start at a high speed. In addition, there are many residents on this road who want to go up and down the hill. In short: not ideal conditions, but the hill is in terms of length and steepness ideal to test yourself. After that the road is a fast way to get back to the heart of Nijmegen via the N325.

Deze is in praktijk inderdaad lastiger dan op papier. De aangrenzende weg is vlak en druk en de weg begint al op 10%, waardoor het belangrijk is om met een hoge snelheid te beginnen. Daarnaast zijn er veel bewoners in deze weg die de heuvel op en af willen. Kortom: geen ideale omstandigheden, maar de heuvel is qua lengte en steilheid ideaal om jezelf even te testen. Daarna is de weg een snelle manier om via de N325 weer in hartje Nijmegen te geraken.

Random
Gunnar
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb is extra tricky because you can't turn hard at the bottom due to a combination of grills, a threshold and a right angle bend. Also you can have bad luck with the traffic coming down because the road is narrow... At the top you can turn left for the quietest route, but then count on another 300 meters of slippery slope...

Deze klim is extra lastig omdat je onderaan niet hard erop kunt draaien door een combinatie van roosters, een drempel en een haakse bocht. Ook kun je pech hebben met verkeer dat naar beneden komt want de weg is smal... Bovenaan kun je voor de rustigste route het best linksaf slaan maar reken dan op nog 300 meter valsplat omhoog...

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?