Elevation profile Kruisberg
Elevation profile Kruisberg
Elevation profile Kruisberg
57
difficulty points
7.9%
avg. gradient
14.6%
steepest 100 meters
0.7km
length
57m
total ascent

Share this climb

5

Feedback about this climb?
Show climbs nearby Export to GPS device

Kruisberg is a climb in the region South Limburg. It is 0.7km long and bridges 57 vertical meters with an average gradient of 7.9%, resulting in a difficulty score of 57. The top of the ascent is located at 165 meters above sea level. Climbfinder users shared 36 reviews of this climb and uploaded 18 photos.

Road name: Botterweck

5.0 by daanmeels
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
A reasonably short climb, but oh how it hurts when you start too hard. If you have good legs, it is also great, you can totally destroy your fellow cyclists. Since late 2020, the road has been repaved. This makes the climb a lot more attractive. The real top cyclists choose to take the eyserbosweg a... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (18)

Kruisberg
Kruisberg
Kruisberg
Kruisberg
Kruisberg

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Receive free climbfinder goodies for your reviews & photos.
  • Create a bucket list and check off conquered climbs.
  • Add missing climbs.
Continue with Google Sign up with email
By signing up you agree to our terms of service and confirm that you have read our privacy & content policy.

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Amstel Gold Race
Amstel Gold Race
4.8
121.9km 1648m 20
Zuid-Limburgse klassiekers
Zuid-Limburgse klassiekers
5.0
75.8km 998m 18

Statistics

Kruisberg from Wahlwiller
This climb
South Limburg
611 climbs
Limburg
633 climbs
Netherlands
1428 climbs
Europe
46477 climbs
Difficulty points
57
rank
25
54% easier than
Camerig
rank
25
54% easier than
Camerig
rank
29
54% easier than
Camerig
rank
27367
Average gradient
7.9%
rank
25
45% less steep than
Oude Molenstraat
rank
26
45% less steep than
Oude Molenstraat
rank
34
45% less steep than
Oude Molenstraat
rank
7004
73% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
0.7km
rank
350
rank
358
86% shorter than
Meinweg from Herkenbosch
rank
830
92% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
40141
Total ascent
57m
rank
99
71% less ascent than
Camerig
rank
102
71% less ascent than
Camerig
rank
150
71% less ascent than
Camerig
rank
33335

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

88% 12% 0%
Based on 25 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

85% 15% 0%
Based on 27 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:06:12
11 km/h 00:03:56
15 km/h 00:02:53
19 km/h 00:02:17

Popular

Camerig

Camerig

famous beautiful
Cauberg

Cauberg

famous
 

Reviews (36)

_superver
2 Mo 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb, but very steep. Really a wall of have me your there. With some kilometres in the legs, this is really tough. Mandatory in the region.

Mooie klim, maar erg steil. Echt een muurtje van heb ik me jouw daar. Met wat kilometers in de benen is dit echt zwaar. Verplichte kost in de regio.

hgrootenhaar
2 Mo 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Truly a wall !
You start quietly and then suddenly steep . spicy!
Top at crossroads,nice view

Echt een muur !
Je begint rusig en dan ineens steil . pittig!
Boven op kruispunt,mooi uitzicht

Dennis1
1 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice little wall to climb up and test your legs on the really steep stretches of Limburg.
The first hundred metres are given to you from the descent. The rest you will really have to conquer by yourself. Steep, twisty and therefore a real winner in its category.

Lekker muurtje om tegenop te klimmen en je benen te testen op de echt steile stroken van Limburg.
De eerste honderd meter krijg je cadeau vanuit de afdaling. De rest zal je toch echt zelf moeten overwinnen. Steil, bochtig en daarmee een echte topper in zijn categorie.

ABC
1 y 5.0 00:03:26 (12.7km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Matter of not blowing up on the steepest part by using your coffee grinder. Then you pedal like crazy on the flatter part but are probably not clear enough to change to a bigger gear. That you can't see the end at first is a bit demotivating, but the climb is not particularly long. Very beautiful and painful, though.

Kwestie van niet opblazen op het steilste stuk door je koffiemolentje te gebruiken. Vervolgens trap je als een gek door op het vlakkere deel maar ben je waarschijnlijk niet helder genoeg om bij te schakelen naar een groter verzet. Dat je het einde eerst niet kan zien werkt wat demotiverend, maar de klim is niet bepaald lang. Wel heel mooi en pijnlijk.

BlueF0x_J
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Short climb and in the middle of the "bigger" and better known guys. However, I have climbed it 3 times now and each time I find it an unpleasant climb. Maybe because my legs are still sour from the previous climbs or maybe because I am saving myself for the Yserbosweg, which is usually a struggle.

Kort klimmetje en midden tussen de "grotere" en gekendere jongens. Toch heb ik deze nu al een keer of 3 beklommen en telken male vind ik het een vervelende klim. Misschien omdat de benen nog zuur zijn van de voorgaande klimmen of omdat je je wat spaart voor de meestal eraan geluste Yserbosweg.

mrustenhoven
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Experienced as heavier than the Eyserbosweg. Probably because of the woody environment, which makes you wonder about the steepness of this climb. Sweating heavily, but still relatively quickly at the top.

Als zwaarder ervaren dan de Eyserbosweg. Vermoedelijk door de bosachtige omgeving, waardoor je je verkijkt op de steilheid van deze beklimming. Flink zweten, maar toch betrekkelijk snel boven.

Robbe_Buls
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

You know them, the slopes from the old Amstel Gold Race final: Gulperberg, Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg and Cauberg. And you've made up your mind beforehand: Gulperberg is steep, Keutenberg even steeper, the Eyserbosweg is the most difficult, the Fromberg is on the big plateau and the Cauberg is the most legendary. But that Kruisberg, of which you know it is there, you do not imagine too much. But it is also quite steep. Not as steep as the Keutenberg, but still quite tough. Fortunately, it is short enough so you can still go from bottom to top without having to divide. And at the top you get the wind. Just so you know.

Je kent ze wel, de hellingen uit de oude finale van de Amstel Gold Race: Gulperberg, Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg en Cauberg. En je hebt je op voorhand in je hoofd gestoken: Gulperberg is steil, Keutenberg nog steiler, de Eyserbosweg is de lastigste, de Fromberg is op de grote plateau en de Cauberg is de meest legendarische. Maar die Kruisberg, waarvan je weet dat hij er ligt, daar stel je jezelf niet te veel bij voor. Maar ook deze is behoorlijk steil. Niet zo steil als de Keutenberg, maar wel toch wel best pittig. Gelukkig is hij kort genoeg zodat je toch van beneden tot boven kan knallen zonder te moeten indelen. En boven kom je in de wind. Het is maar dat je het weet.

nbenedictus
2 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A real wall, which starts immediately when you leave Wahlwiller. But it's worth the effort, a beautiful country road up the hill with little traffic.

Een echte muur, die meteen begint als je Wahlwiller uitrijdt. Maar hij is de moeite zeer waard, een prachtig landweggetje omhoog met weinig verkeer.

HansvanWaas
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A nasty thing, that you take the classic route in combination with the heavy Eyserbosweg. This makes you want to save your strength, but how do you do that when it is so steep? Until last year the bad tarmac made the climb even harder, but luckily there is a nice new black strip, that makes a difference!

Een naar ding, dat je volgens de klassieke route in combinatie met de zware Eyserbosweg neemt. Dat maakt dat je je krachten wilt sparen, maar hoe doe je dat als het zo steil is? Tot vorig jaar maakte het slechte asfalt de klim nog zwaarder, maar gelukkig is er een mooie nieuwe zwarte strook neergelegd, dat scheelt!

Himmelsbla
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The start is easy to find if you follow the Amstel Gold Race signs. If you are smart, you take some speed from the short descent just before the climb. It is fortunately quite short, but to go up in one breath is really too much. Still, I was positively surprised when I did it again last week. I had decided not to pay attention to my heart rate and to go full speed up. The plateau hurts a little, but up to the five-rope it just goes up a little.

Het begin is goed te vinden als je de Amstel Gold Race-bordjes volgt. Als je slim bent, neem je wat snelheid mee uit het korte stukje afdalen vlak voor de klim. Het is gelukkig vrij kort, maar in een ademteug naar boven poefen is echt te veel van het goede. Toch was ik positief verrast toen ik hem afgelopen week weer deed. Ik had besloten niet op mijn hartslag te letten en volle bak naar boven te gaan en dan valt hij door de lengte toch echt mee. Het plateau doet dan wel een beetje pijn, tot de vijfsprong gaat het net nog een beetje omhoog.

Vissie
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Short but powerful is the description that best translates the Kruisberg. Middle part is a few hundred meters quite steep. If you start too fast, this middle part can break you up.

Kort maar krachtig is de beschrijving die het beste de Kruisberg vertaalt. Middenstuk is een paar honderd meter behoorlijk steil. Als je te snel begint kan dit middenstuk je opbreken.

Fedor
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Short but damn dirty climb. If you don't know this one, start slowly... As far as that goes because it goes steep uphill very quickly. Fortunately, the climb ends on time but by then the acidity is in the legs.

Kort maar verdomd vies klimmetje. Als je deze niet kent is rustig beginnen het credo... voor zover dat lukt want deze gaat al snel steil omhoog. Gelukkig komt er op tijd een eind aan de zware helling maar dan zit het zuur wel in de benen.

MV_079
3 y 4.0 00:02:19 (18.8km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A nice run to the Eyserbosweg. Please pay attention in the descent, it's dangerous, but nice to climb too.

Heerlijke aanloop naar de Eyserbosweg. Let aub heel goed op in de afdaling, die is link, maar wel leuk om ook eens te beklimmen.

KarelOverbeeke
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Personally I find this really a bad thing, especially the middle part where it gets really steep. If you started too enthusiastically this piece can break you down considerably, you are then glad when you see it flatten.

Persoonlijk vind ik dit echt een rotding, zeker het middenstuk waar het echt steil wordt. Als je te enthousiast begonnen bent kan dit stuk je fors opbreken je bent dan blij als je het ziet afvlakken.

RobertS
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Really a dirty thing. Very quiet and in a beautiful green area. On days with good weather you have to cycle around the hikers. Just as with the Gulperberg from Partij, you can see it from the village of Wahlwiller, which can make you feel discouraged when you've already covered a lot of kilometres and altitude meters.

Echt een vies ding. Wel heel rustig en in een mooie groene omgeving gelegen. Je moet op dagen met mooi weer een beetje om de wandelaars heen fietsen. Net als bij de Gulperberg vanuit Partij zie je deze al liggen vanuit het dorp Wahlwiller en dan kan de moed je in de schoenen zakken als je al een flink aantal kilometers en hoogtemeters achter de rug hebt.

kgdg
3 y 4.0 00:02:23 (18.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Fun and very famous climb, so it can not be missed if you are in southern Limburg. Slightly easier than the Gulperberg from Partij and slightly more difficult than the Vrakelberg. Many cycle through to the Eyserbosweg, but you can also: descend via the Goedenraadsbergweg and then to Simpelveld to Huls up, then to Trintelen, there the Eyserweg down and then the Eyserbosweg, for when you don't want to do the standard route that everybody does and want to make some extra kilometres with a nice climb in Simpelveld.

Leuke en erg bekende klim, waardoor hij niet kan ontbreken als je in zuid-Limburg bent. Iets makkelijker dan de Gulperberg vanuit Partij en iets moeilijker dan de Vrakelberg. Vele fietsen door naar de Eyserbosweg, maar je kan ook: Dalen via de Goedenraadsbergweg en dan naar Simpelveld naar Huls naar boven, dan naar Trintelen, daar de Eyserweg naar beneden en dan de Eyserbosweg, voor als je niet de standaard route wilt doen die iedereen doet en wat extra kilometers wilt maken met een leuke klim in Simpelveld.

sylvainsmeets
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The climb starts calm.
The middle part is hard.
Nice asphalt.
Quiet road for traffic but some agricultural traffic.

De klim begint rustig.
Het middenstuk is zwaar.
Mooi asfalt.
Rustige weg qua verkeer maar wel wat landbouwverkeer.

HarmenKetelaars
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Typical Limburg tricky climb with a pretty steep part in between, you can find this tombstone on top of the junction!

Typisch Limburgse lastige klim met een behoorlijk stijl tussenstuk, deze grafzerk vind je boven op de kruising!

Kruisberg
daanmeels
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A reasonably short climb, but oh how it hurts when you start too hard. If you have good legs, it is also great, you can totally destroy your fellow cyclists. Since late 2020, the road has been repaved. This makes the climb a lot more attractive. The real top cyclists choose to take the eyserbosweg after the Kruisberg.

Een redelijk korte beklimming, maar oh wat kan deze pijn doen als je hem te hard begint. Als je goede benen hebt is het ook heerlijk, je kan je medefietsers er helemaal de vernieling in rijden. Sinds eind 2020 pas opnieuw geasfalteerd. Hierdoor is de klim een stuk aantrekkelijker geworden. De echte toppers kiezen er na de kruisberg voor om de eyserbosweg te nemen.

Tjaart
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Short but firm climb over new asphalt from Wahlwiller up the Kruisberg. At the top, at the intersection with a bench and a tree, you have a beautiful view of the Eyserbos and the Kromhagerweg, so you can already enjoy your next challenge.

Korte maar stevige klim over nieuw asfalt vanuit Wahlwiller de Kruisberg op. Boven bij de vijfsprong met bankje en boom mooi uitzicht op het Eyserbos en de Kromhagerweg, om alvast te genieten van je volgende uitdaging

Kruisberg
Kruisberg
Kruisberg
waltervandersnoek
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Climbed this mountain on 7 September. The road is now covered with a beautiful layer of new asphalt. I found it a very tough climb!

Op 7 september deze kuitenbijter beklommen. De weg is inmiddels voorzien van een schitterende laag nieuw asfalt. Ik vond het een zeer zware klim!

Jurne
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Closed since 18-8, no idea when it will be open again. Not yet today (22-8). Botterweck closed with gates from below, above they were open.

Vanaf 18-8 afgesloten, geen idee wanneer ie weer open is. Vandaag in ieder geval nog niet (22-8). Botterweck afgesloten met hekken vanaf onder, boven waren deze geopend.

Madfox
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very steep, always a hit. Fortunately on top we had a nice rest under the tree with a beautiful view (360 degrees) of the surroundings.

Heel steil, hakt er altijd in. Gelukkig bovenop heerlijk uitrusten onder de boom met een prachtig uitzicht (360 graden) op de omgeving.

Raphael
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Tired and still sour in the legs I started this climb. That was not possible. Halfway I stopped. I took a breather, and luckily I could click in again.
I will definitely come back here. :)

Vermoeid en nog zuur in de benen aan deze klim begonnen. Dat ging dus niet. Halverwege stond ik stil. Even uitpuffen, en gelukkig kon ik weer inklikken.
Ik kom hier zeker nog eens terug. :)

demeeuw
4 y 4.0 00:03:01 (14.4km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

First time on this tough climb on June 13. The road was covered with rubbish from the heavy rain the night before. A tough climb, but if you start easy and make sure you have a few teeth left in the hardest part, you can get up fairly easily.

Voor het eerst deze zware klim aangedaan op 13 juni. Weg was bezaaid met rotzooi door de hevige regen de nacht hiervoor. Een zware klim, maar als je rustig begint en ervoor zorgt dat je nog een paar tandjes overhebt op het zwaarste stuk, dan kom je toch nog vrij eenvoudig boven.

markniessen
4 y 3.0 00:03:02 (14.3km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Came as a total surprise on my path. What an ugly calf biter this is.

Kwam als een totale verrassing op mijn pad. Wat een lelijke kuitenbijter is dit zeg.

ruudsegers
4 y 5.0 00:02:42 (16.1km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Somehow this is the climb I keep coming back to. My very first ride in the hills on my old gazelle tirreno but also my first ride on my new steed. No matter what kind of bike, it still hurts but the bench with the beautiful cross on top are a nice goal to work towards. Also the combination with Eyserbosweg and Fromberg is a nice challenge. And: it is never really busy. So enjoy!

Op een of andere manier is dit de klim waar ik steeds terugkom. Mijn allereerste rit in het heuvelland op m'n oude gazelle tirreno maar ook mijn eerste rit op mijn nieuwe ros. Het maakt niet uit wat voor fiets, het blijft pijn doen maar het bankje met het prachtige kruis bovenop zijn een mooi doel om naartoe te werken. Ook de combinatie met Eyserbosweg en Fromberg is een mooie uitdaging!En: het is er eigenlijk nooit echt druk. Genieten dus!

Kruisberg
Random
Jelte
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Short but vicious climb.
We have to bite the bullet and shift down in time.

Korte maar venijnige klim.
Even op de tanden bijten, op tijd terug schakelen is de boodschap.

Random
Fietser
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb you can calmly ride up, but you can really hurt yourself when you 1st cycle it. On the piece of 16% I went but I didn't know that you had to go a whole piece of 12% then it became really tough!

Deze klim kun je rustig oprijden, maar je kunt jezelf echt pijn doen als je hem de 1e keer opfietst. Op het stuk van 16% ging ik maar wist niet dat je nog een heel stuk moest van 12% toen werd het echt heel zwaar!

Random
Jasper
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Did the climb today. Definitely pretty tough when you're in the last corners. I hadn't really looked into the descent and thought at the crossroads at the top not to ride via the zwartebrugweg to the Eyserbosweg, but just to go straight on via the Kelderweg. It turned out to be a bad choice. The descent is dangerous, bad tarmac, unclear, here and there some puddles and rubbish from agricultural traffic. Some unexpected traffic made the party complete. Fortunately I managed to stay upright, but next time I will be careful :-)

Vandaag de klim gedaan. Absoluut behoorlijk taai als je in de laatste bochten zit. In de afdaling had ik mij niet zo verdiept en dacht bij het kruispunt boven niet via de zwartebrugweg naar de Eyserbosweg te rijden, maar gewoon eens rechtdoor te gaan op de Kelderweg. Bleek een slechte keuze. De afdaling is gevaarlijk, slecht asfalt, onoverzichtelijk, her en der wat plasjes en rommel van het landbouwverkeer. Wat onverwacht verkeer maakte het feest compleet. Gelukkig overeind gebleven, maar de volgende keer pas ik hiervoor :-)

Random
Karlo
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

At the beginning not so steep but at the war monument is a huge wall in front of you. from then on your legs are sour and you almost stand still from the fatigue then it is not biter until the top, where you have a beautiful view over the valley of eys and the hills.

Aan het begin niet zoo heel steil maar bij het oorlogs monument komt een enorme muur voor je uit. vanaf dan worden je benen zuur en staa je bijna stil van de vermoeidheid daarna word het ook niet bijter tot de top, waar je een prachtig uitzicht hebt over de vallei van eys en de heuvels.

Random
Marko
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I always hate this climb. Your head is usually already at the Eyserbosweg and then you have to get rid of this ugly pimple. Not a nice view during the climb and pretty steep. A tough climb!

Ik heb altijd een hekel aan deze klim. Met je hoofd zit je meestal al bij de Eyserbosweg en dan moet je eerst deze lelijke puist zien weg te werken. Geen mooi uitzicht tijdens de klim en behoorlijk steil. Pittige klim dus!

Random
Thomas
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Like a number of other climbs in southern Limburg, short but very powerful. Nice road with beautiful views at the top.

Net als een aantal andere beklimmigen in Zuid-Limburg, kort maar zeer krachtig. Mooie weg met bovenaan prachtige vergezichten.

Random
Robert
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I find the descent, especially the bend over the bridge of the old railway line much worse(more dangerous) especially when the road surface is wet.

Ik vind de afdaling, met name het bochtje over het bruggetje van de oude spoorlijn veel erger(gevaarlijker) zeker als het wegdek nat is.

Random
Raymond
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Don't be scared, just keep cycling and you'll be at the top. Up on the bench left under the tree, you can rest, eat, drink and continue.

Niet schrikken, gewoon rustig door fietsen en je ben boven. Boven op het bankje links onder de boom kan je even uitrusten, eten, drinken en weer verder.

Random
Rob
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb and can be quite heavy (has to do with how trained you are) depends also on where you started regarding route. We rode loop 3 of the Amstel Gold Race and started in Wijlre, so this is pretty much the last climb in the route.

Leuke klim en kan best zwaar zijn(heeft te maken met hoe getraind je bent) ligt ook aan waar je gestart bent wat route betreft. Wij hebben lus 3 van de Amstel Gold Race gereden en zijn gestart in Wijlre, dus is dit zo goed als de laatste klim in het parcour.