Kromhagerweg

450
Elevation profile Kromhagerweg
Elevation profile Kromhagerweg
Elevation profile Kromhagerweg
75
difficulty points
11.6%
avg. gradient
14.3%
steepest 100 meters
0.5km
length
63m
total ascent

Share this climb

450

Feedback about this climb?
Show climbs nearby Export to GPS device

Kromhagerweg is a climb in the region South Limburg. It is 0.5km long and bridges 63 vertical meters with an average gradient of 11.6%, resulting in a difficulty score of 75. The top of the ascent is located at 178 meters above sea level. Climbfinder users shared 19 reviews of this climb and uploaded 24 photos.

Road name: Kromhagerweg

4.0 by Conrad
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
I thought today to drive differently to Trintelen! I forgot that when the climb is shorter it gets steeper! Too bad it turns into gravel because this one is worse than the Eyserbosweg. Nice view when you turn around and go uphill further on in Eys. ... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (24)

Kromhagerweg
Kromhagerweg
Kromhagerweg
Kromhagerweg
Kromhagerweg

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Receive free climbfinder goodies for your reviews & photos.
  • Create a bucket list and check off conquered climbs.
  • Add missing climbs.
Continue with Google Sign up with email
By signing up you agree to our terms of service and confirm that you have read our privacy & content policy.

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
The steepest of Zuid-Limburg
The steepest of Zuid-Limburg
4.6
112.6km 1453m 17

Statistics

Kromhagerweg
This climb
South Limburg
611 climbs
Limburg
633 climbs
Netherlands
1428 climbs
Europe
46477 climbs
Difficulty points
75
rank
10
40% easier than
Camerig
rank
10
40% easier than
Camerig
rank
10
40% easier than
Camerig
rank
23873
Average gradient
11.6%
rank
3
19% less steep than
Oude Molenstraat
rank
3
19% less steep than
Oude Molenstraat
rank
3
19% less steep than
Oude Molenstraat
rank
1081
61% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
0.5km
rank
458
rank
470
89% shorter than
Meinweg from Herkenbosch
rank
1049
94% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
42846
Total ascent
63m
rank
81
68% less ascent than
Camerig
rank
83
68% less ascent than
Camerig
rank
115
68% less ascent than
Camerig
rank
31859

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

83% 17% 0%
Based on 6 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 6 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:04:39
11 km/h 00:02:57
15 km/h 00:02:10
19 km/h 00:01:42

Popular

Camerig

Camerig

famous beautiful
Cauberg

Cauberg

famous
 

Reviews (19)

Gorgorbey
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb.
With nice views, which are really worth the effort.
Not too steep according to Walloon standards, in Dutch standards it probably is.
Certainly not a must do.

Leuk klimmetje.
Met mooi uitzicht, dat echt de moeite loont.
Niet overdreven steil naar Waalse normen, in Nederlandse normen waarschijnlijk wel.
Zeker geen must do.

HansvanWaas
2 y 2.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A hard nut to crack with a very steep section. The big disadvantage for road cyclists is the sandy path where the climb ends. In the direction of Trintelen it is better for cyclists to take the Eyserweg!

Pittige kuitenbijter met een erg steil stuk. Het grote nadeel voor wegfietsers is het zandpad waarin de klim uitloopt. Richting Trintelen kun je als wielrenner beter de Eyserweg nemen!

Fedor
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In the context of "face your fears" I took this bull by the horns. The bull almost won but with a lot of effort and burning lungs and thighs the mission succeeded. But what a bitch. The Kruisberg is a lot milder. An ideal climb to suffer on your own because you won't meet any cyclists. Up to the farm after the hollow road it is okay but after that it gets really hard. As soon as you see the bench you know the end (of the climb that is) is near but it still takes some perseverance.
The climb continues in the gravel (doable with thick tires) until just before the tree, but then more as a false flat.

In het kader van "face your fears" deze stier bij de horens genomen. De stier had bijna gewonnen maar met heel moeite en brandende longen en bovenbenen is de missie geslaagd. Maar wat een kreng zeg. De Kruisberg is dan een stuk milder. Wel een ideale klim om in je eentje te lijden want je komt geen fietsers tegen. Tot de boerderij na de holle weg gaat het wel maar daarna wordt het loeizwaar. Zodra je het bankje in beeld hebt weet je dat het einde (van de klim dan) nadert maar het is dan nog wel even doorzetten.
De klim gaat in het gravel (met dikke banden goed te doen) nog even door tot vlak voor de boom, maar dan meer als vals plat.

Kromhagerweg
Kromhagerweg
Kromhagerweg
Kromhagerweg
Kromhagerweg
Grafstinker
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is one of the hidden pearls of Limburg, also because 'ie has no through function (and you have to go back, or continue on the gravel) you are usually alone. The climb starts in Eys in the forest with a beautiful narrow hollow road. The percentages go up immediately. And this continues when you leave the forest area and enter the open hilly country. I found this one, on my route between the Kruisberg and the Eyserbosweg, more spicy than both previous ones. If you turn around at the transition from asphalt to sand, you also have a beautiful view to the south. Recommended.

Dit is met recht een van de verborgen parels van Limburg, mede omdat 'ie geen doorgaande functie heeft (en je dus terugmoet, of door op het gravel) ben je er doorgaans alleen. De klim begint in Eys in het bos met een prachtige smalle holle weg. De percentages gaan er meteen stevig op. En dat gaat gewoon door als je het bosgebied uitkomt en het open heuvelland in rijdt. Ik vond deze, op mijn route tussen de Kruisberg en de Eyserbosweg in, pittiger dan beide voorgaande. Als je op de overgang van asfalt naar zand omdraait heb je bovendien een schitterende view naar het zuiden. Aanrader.

Kromhagerweg
Kromhagerweg
Kromhagerweg
Dannes
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A nice must-do climb in the 'kuitenbijters ritual'. Heavy but worth the effort. Indeed unfortunate that the tarmac does not continue, but on the other hand ... It is therefore less busy can be on the Kruisberg or Keutenberg.

Een mooie must-do klim in de 'kuitenbijters rit'. Zwaar maar de moeite waard. Inderdaad jammer dat het asfalt niet doorloopt, maar aan andere kant... het is daarom minder druk kan op de Kruisberg of Keutenberg.

Kromhagerweg
Conrad
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I thought today to drive differently to Trintelen! I forgot that when the climb is shorter it gets steeper!
Too bad it turns into gravel because this one is worse than the Eyserbosweg.
Nice view when you turn around and go uphill further on in Eys.

Ik dacht vandaag eens anders naar Trintelen te rijden! Even vergeten dat als het bergop korter is dat het dan steiler wordt!
Jammer dat hij overgaat in gravel want deze is erger dan de Eyserbosweg.
Mooi uitzicht als je omdraait en alsnog verderop in Eys omhoog gaat.

Kromhagerweg
daanmeels
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Can't they pave the kromhager road so it is not a dead end? How cool would that be, then you can do that nicely between the kruisberg and the eyserbosweg. Seems like a dream come true to me. I have approached the municipality of Gulpen-Wittem whether it is possible to realize this.

Kunnen ze de kromhagerweg niet asfalteren zodat het geen doodlopende weg is? Hoe gaaf zou dat zijn, dan kan je die mooi tussen de kruisberg en de eyserbosweg doen. Lijkt me echt een droom die uitkomt. Ik heb de gemeente Gulpen-Wittem even benaderd of het mogelijk is dit te realiseren.

RinyVogels
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I also thought for a moment that it would be nice to pave this road completely.
But I think a lot of accidents will happen when you fall down from the top into Eys.
Or make it one-way, but you know that this will be ignored at some point.
Discovered this unknown topper during a walk (see photo 7).

Dat het leuk zou zijn om deze weg geheel te asfalteren heb ik ook eventjes gedacht.
Maar ik denk dat er dan veel ongelukken gaan gebeuren als men vanaf de top naar beneden valt in Eys.
Of eenrichtingsverkeer van maken, maar ja je weet dat dit ooit wordt genegeerd.
Deze onbekende topper tijdens een wandeling ontdekt (zie foto 7).

Vespavanbern
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Wow! This is really a hidden gem. Where many cyclists take the Eyserbosweg, this is a nice bonus to do when you're in Eys. Since you can't continue anyway and eventually have to descend over the same road again (the road turns into bad gravel), you can perfectly take the Eyeserbosweg after this climb! If you still feel like it... ;)

Wauw! Dit is echt een verborgen parel. Waar veel renners de eyserbosweg pakken, is dit een hele mooie bonus om te doen als je in Eys bent. Aangezien je toch niet door kunt rijden en uiteindelijk weer over dezelfde weg terug moet dalen (de weg gaat over in slecht onverhard), kun je na deze klim perfect de Eyeserbosweg meenemen! Als je daar dan nog zin hebt tenminste.. ;)

Tjaart
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Because the road ends in a gravel field not suitable for racing cyclists, I had never done this climb after 24 years in Limburg ... Yet a beautiful and sturdy climb, first through a hollow road and then a steep part between the meadows. At the top you have a beautiful view, which you can enjoy when you stand panting at the gravel road before you descend the same way again. Good road surface. Normally only hikers and cyclists.

Omdat de weg dood loopt op een voor racefietsers niet geschikte gravel veldweg, had ik deze klim na 24 jaar Limburg nog nooit gedaan... Toch een mooie en stevige klim, eerst door een holle weg en dan nog een steil stuk tussen de graslanden. Boven prachtig uitzicht, waar je van kunt genieten als je staat uit te hijgen bij de gravel weg voor je weer terug dezelfde weg afdaalt. Goed wegdek. Normaal alleen wandelaars en fietsers.

Kromhagerweg
Kromhagerweg
Kromhagerweg
Hans_Plantinga
4 y 3.0 00:05:13 (6.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

At 30/27 it is doable for a senior cyclist. If you're struggling, you can turn a loop halfway across a farmyard to the left of the road, although that's a bit of cheating of course.

Met 30/27 is het voor een senior fietser te doen. Als je het moeilijk hebt kun je halverwege een lusje draaien over een boerenerf links van de weg, al is dat is wel een beetje vals spelen natuurlijk.

Random
Jeroen
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In my search for beautiful and tough new climbs I came across this killer. A nice climb with a beginning where you are spoiled with steep percentages between the trees. If you think you're almost there, it gets even steeper until you slowly crawl towards the end. Too bad you have to return via the same road, otherwise this climb would attract many more visitors.

In mijn zoektocht naar mooie en zware nieuwe klimmetjes kwam ik deze killer tegen. Een mooie klim met een begin waar je lekker tussen de bomen verwend wordt met stevige percentages. Als je denkt dat je er bijna bent wordt het nog wat steiler tot je langzaam richting het einde kruipt. Jammer dat je over dezelfde weg weer terug moet, anders zou deze klim veel meer bezoekers trekken.

Random
Riny
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

And last Saturday I climbed it again, I take my words back. If they would pave this road completely, then the descent towards Eys would be far too dangerous. You come down at high speed in the dark area and then you are immediately at the main road. One way traffic would be possible, but then you still have people who don't stick to it. Now and then someone enters Eys. Let's leave it like that.

En afgelopen zaterdag opnieuw beklommen, ik neem mijn woorden terug. Als ze deze weg compleet zouden asfalteren dan wordt de afdaling richting Eys veel te gevaarlijk. Je komt onderaan met hoge snelheid in het donkere gedeelte en je staat dan meteen aan de grote weg. Eenrichtingsverkeer zou kunnen, maar ja dan heb je nog altijd mensen die zich daar niet aan houden. Nu daalt er af en toe eens iemand Eys binnen. Toch maar zo laten.

Random
kris
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb, several times with the mtb / gravelner singlespeed up / raked (32x18 or 38x16)! Especially leave it like this and no asphalt, then for me and several gravel riders the fun quickly.

Prachtige klim, meerdere keren met de mtb/gravelaar singlespeed opgereden/opgeharkt (32x18 of 38x16)!!! Vooral zo laten en geen asfalt, dan is er voor mij en meerdere gravelaars snel de lol af.

Random
Riny
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Again today, very unfortunate that the road turns into a gravel / sand path and also quite a long piece. Municipality asphalt it please. Leo van vliet (Amstel Gold Race) take into consideration.
What a beautiful killer.

Wederom vandaag op gefietst, zeer jammer dat de weg over gaat in grindpad/ zandpad en ook nog best een lang stuk. Gemeente asfalteer het a.u.b. Leo van vliet (Amstel Gold Race) ga in beraad.
Wat een prachtige killer.

Random
Tom
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I rode it today while the cycling group was eating pie in Eys. A real gem and very steep! The beginning looked like a steep part of the Eyserbosweg and then it seemed to get even steeper. In dry weather I would have cycled over the unpaved path, but earlier in the descent of the Eyserweg I saw a muddy mess at the top of the Kromhagerweg. Without Klimtijd, I would never have discovered this pearl. Well done!

Vandaag opgereden terwijl de fietsgroep aan de vlaai zat in Eys. Echt een pareltje en vies steil! Begin leek meteen op steile stuk van Eyserbosweg en daarna leek ie nog steiler te worden. Bij droog weer was ik gewoon over dat onverharde pad doorgesjeest, maar zag eerder in de afdaling van de Eyserweg een blubberzooi bovenaan de Kromhagerweg. Zonder Klimtijd deze parel nooit ontdekt. Chapeau!

Random
Ni
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Did this climb last Sunday. It is my favourite climb in the south of Limburg, one of the toughest (my garmin indicated 63 altimeter over 600 meters and max 17%) and also very beautiful. The first part in the forest is easy to do and enjoy, but in the open part the climb is hard.

Deze klim afgelopen zondag nog gedaan. Het is mijn favoriete klim van Zuid Limburg, namelijk een van de zwaarste (mijn garmin gaf 63 hoogtemeter aan over 600 meter en max 17 %) en ook nog eens erg mooi. Dat eerste stuk in het bos is het nog goed te doen en genieten, maar in het open stuk is het harken naar boven.

Random
Riny
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Yes, it would be great if that last part is asphalted.
I find it at least as hard as the Eyserbosweg.
Only going downhill is very dangerous with the curves in the road through the built-up area.
Maybe a one-way street then.

Ja, het zou fantastisch zijn als dat laatste stuk wordt geasfalteerd.
Ik vind deze minstens zo zwaar als de Eyserbosweg.
Alleen heuveltje af zie ik dan wel als zeer gevaarlijk met die kronkels in de weg door het bebouwde gedeelte.
Misschien dan maar éénrichtingsweg van maken.

Random
r.lengemann
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The gravel path must be asphalted. it is a must for the Amstelgoldrace. what is also worth mentioning is the headwind at the head of the mountain. i sometimes ride up this mountain on my regular bike (front 34, back 24). excellent training!
I hope my prayers will be answered.
gr. René

heb met de organisatie van de Amstelgoldrace contact gehad hierover. het grindpad moet beslist geasfalteerd worden. het is een must voor de Amstelgoldrace. wat bovendien vermeldenswaardig is, is de tegenwind die op de kop vaak staat. ik rijd deze berg af en toe met de gewone fiets op (voren 34 achter 24) uitstekende training!
ik hoop dat mijn gebeden verhoord worden.
gr. René