Elevation profile Fiertelmeers
Elevation profile Fiertelmeers
Elevation profile Fiertelmeers
paved
gravel
165
difficulty points
11%
avg. gradient
17.6%
steepest 100 meters
1km
length
111m
total ascent

Share this climb

581

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Fiertelmeers is a climb in the region Flemish Ardennes. It is 1km long and bridges 111 vertical meters with an average gradient of 11%, resulting in a difficulty score of 165. The top of the ascent is located at 150 meters above sea level. Climbfinder users shared 19 reviews/stories of this climb and uploaded 2 photos.

Road name: Fiertelmeers

This climb is partly on a gravel surface, but can be ridden with a racing bike.

by Nicovr
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
I think I left a brown mark on this climb.... Berendries - Valkenberg - La Houppe - Kanarie Berg - Fiertelmeers - Schapenberg - Achterberg This was my lap and found the bike lakes the toughest.... ... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (2)

Fiertelmeers
Fiertelmeers

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Flanders toughest
Flanders toughest
161.4km 2241m 36
Big tour of the Pays des Collines
Big tour of the Pays des Collines
167.5km 2304m 30
Flanders without Cobbles
Flanders without Cobbles
121.8km 1646m 25

Statistics

Fiertelmeers
This climb
Flemish Ardennes
461 climbs
East Flanders
571 climbs
Flanders
2575 climbs
Belgium
7553 climbs
Europe
34018 climbs
Difficulty points
165
3
rank
1
rank
1
rank
1
rank
98
52% easier than
Col de Haussire
rank
10997
Average gradient
11%
rank
3
15% less steep than
Paterberg
rank
3
15% less steep than
Paterberg
rank
15
32% less steep than
Felix Sohiestraat
rank
86
38% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
1052
63% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1km
rank
263
rank
293
rank
1038
rank
4264
94% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
26123
Total ascent
111m
rank
8
19% less ascent than
Hotond via Hoogbergstraat
rank
8
19% less ascent than
Hotond via Hoogbergstraat
rank
11
19% less ascent than
Hotond via Hoogbergstraat
rank
1035
77% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
17257

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

54% 23% 23%
Based on 13 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 15 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:08:40
11 km/h 00:05:31
15 km/h 00:04:02
19 km/h 00:03:11

Popular

Muur van Geraardsbergen

Muur van Geraardsbergen

famous beautiful
Koppenberg

Koppenberg

famous
Paterberg

Paterberg

famous
Oude Kwaremont

Oude Kwaremont

famous beautiful
 

Reviews/stories (19)

cyriel2008
11 Mo 00:05:30 (11km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Ok to do, slowly uphill until the gravel section and then it starts to get a bit harder, especially with a course bike in autumn.
I personally don't find it as tough as the Koppenberg.

Ok te doen, rustig naar boven tot het gravel gedeelte en dan begint het iets moeilijker te worden, zeker met een koersfiets in de herfst.
Ik vind hem persoonlijk niet zo zwaar als de Koppenberg.

walterrrrr
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I have done the gravel with my road bike but I strongly advise against it. I wouldn't even do that stretch with a gravel bike. It's just a mountain bike path. It is definitely a tough climb up to the gravel so worthwhile up to there though.

Ik heb de gravel gedaan met mijn racefiets maar ik raad het ten stelligste af. Ik zou dat stuk zelfs niet met een gravelfiets doen. Het is gewoon een mountainbike padje. Het is zeker een pittige klim tot aan de gravel dus tot daar wel de moeite waard.

franckydhoop
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Quite a steep climb even before reaching the forest part. The trail via the Molekensstraat and the Kapellestraat passes by the nice chapel Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak from where you get a great view on the region south of Ronse.
The road through the forest is very steep at some points and quite narrow, the surface consists of either narrow crumbly asphalt with potholes or gravel. With a racing bike it's tough in dry weather but doable with a very small gear, best a triple. It's a must to have done, together with the nearby Riekestraat of the Schapenberg two serious gut-busters.

Behoorlijk pittige klim die zelfs al voor het bosgedeelte behoorlijk steil omhoog gaat. De route via de Molekensstraat en de Kapellestraat passeert langs de mooie Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak van waar je een prachtig uitzicht op de streek ten zuiden van Ronse bekomt, je kan er misschien ook een kaarsje branden voor wat komen gaat door het bos.
De weg door het bos is op bepaalde stukken heel steil en behoorlijk smal, de ondergrond bestaat ofwel uit smal brokkelig asfalt met putten of gravel. Met een koersfiets is het bij droog weer zwaar maar doenbaar mits het ronddraaien van een heel kleine versnelling, best een triple. Moet men zeker eens gedaan hebben, samen met de nabijgelegen Riekestraat van de Schapenberg twee ferme kuitenbijters.

Kevin
2 y 00:04:50 (12.6km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

At the end of April I did this climb including the steep (off road) part, which by the way in dry conditions is very doable on a racing bike. In terms of beauty, the neighboring Riekestraat is more beautiful, but the challenge is mainly in the last steep gravel section. The percentages here go up to just under 20%, so in combination with a soft surface this means a coffee grinder from the saddle upwards. By the way, I passed two MTB cyclists, who actually turned even more mills. Conclusion: a must if you're in Ronse!

Eind april deze beklimming gedaan inclusief het steile (offroad) gedeelte, wat overigens in droge omstandigheden prima te doen is met de koersfiets. Qua schoonheid is de naburige Riekestraat mooier, maar de uitdaging zit toch vooral in het laatste steile gravel gedeelte. De percentages gaan hier tot net geen 20%, dus i.c.m. een zachte ondergrond betekent dit op het koffiemolentje vanuit het zadel naar boven. Ik passeerde hier trouwens twee MTB-ers, die zowaar nog meer molentjes draaiden. Conclusie: toppertje dat je niet mag laten liggen als je in Ronse bent!

Xim
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Who thinks this is the toughest climb in the Flemish Ardennes has clearly never ridden the koppenberg or paterberg. Nice and beautiful climb and the gravel part is perfect for the road bike.

Wie dit de zwaarste klim van de vlaamse ardennen vindt heeft duidelijk nooit de koppenberg of paterberg opgereden. Leuke mooie klim wel en het gravel gedeelte is perfect met de racefiets te doen

WouterDK
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a blissful climb is the Fiertelmeers! To climb from the center of Ronse to the top of the Hotond in the most challenging way, this is the place to be. The part on the nice asphalt until the forest is already firm in the legs after a long ride, but the real work starts in the forest, there the road surface is a mixture of old asphalt strip mixed with gravel and sand depending on the line you choose. Be sure to leave a few gears for the forest, because over 17% on dirt is a completely different beast than on asphalt or cobblestones. The temptation to stand on the pedals on the steepest part is great, but don't do it if you ride with narrow tires.

Wat een zalige klim is de Fiertelmeers! Om vanuit het centrum van Ronse naar de top van de Hotond op de meest uitdagende manier te klimmen moet je hier zijn. Het stuk op het mooie asfalt tot aan het bos is al stevig in de benen na een lange rit, maar het echt werk begint in het bos, daar is het wegdek een mengeling van een oude asfaltstrook gemengd met gravel en zand naargelang de lijn die je kiest. Houd voor het bos zeker nog een aantal versnellingen over, want meer dan 17% op onverharde ondergrond is een heel ander beest dan op asfalt of kasseien. De verleiding om op het steilste stuk op de trappers te gaan staan is groot, maar zeker niet doen als je met smalle bandjes rijdt.

dwelleke
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Feisty thing! Never done the unpaved bit at the end. I follow the asphalt road (along the picturesque little chapel with a beautiful view) and then turn right to combine this climb with the Scherpenberg/Riekestraat, where you have to plan well if you want to get to the top.

Pittig ding! Nog nooit het onverharde stukje op het einde gedaan. Ik volg de asfaltweg (langs het pittoreske kapelletje met prachtig uitzicht) om dan rechtsaf te slaan en deze klim te combineren met de Scherpenberg/Riekestraat, waarbij je goed moet indelen wil je hier ook nog degelijk boven geraken.

Jokke
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I think it's the toughest climb in the Flemish Ardennes, comparable with some of the big climbs in the (real) Ardennes. There has been talk of paving that last, steep part through the woods with cobblestones and including the climb in the Flemish classics. That would be cool!

Is volgens mij zwaarste beklimming van de Vlaamse Ardennen, vergelijkbaar met sommige kleppers uit de (echte) Ardennen. Er is sprake van geweest om dat laatste, steile stuk door het bos te verharden met kasseien en de klim op te nemen in de Vlaamse klassiekers. Dat zou pas gaaf zijn!

Trunks9000
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Is it possible to do the whole climb with a normal racing bike? On google maps, the last part is not visible and from the top of the hotond, the road called Fiertelmeers doesn't seem to be asphalted. Someone who climbed this climb recently and can tell me about the road surface?

Kan je deze klim wel helemaal berijden met een gewone koersfiets? Op google maps is het laatste gedeelte niet zichtbaar en vanop de top van de hotond lijkt het weggetje dat Fiertelmeers heet niet geasfalteerd te zijn. Iemand die deze klim recent beklommen heeft en wat kwijt kan over het wegdek?

Nicovr
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I think I left a brown mark on this climb....
Berendries - Valkenberg - La Houppe - Kanarie Berg - Fiertelmeers - Schapenberg - Achterberg
This was my lap and found the bike lakes the toughest....

Ik denk dat ik een bruine streep heb achter gelaten op deze klim...
Berendries - Valkenberg - La Houppe - Kanarie Berg - Fiertelmeers - Schapenberg - Achterberg
Dit was mijn ronde en vond de fietselmeers het zwaarste...

Random
Kristof
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

As far as I know this is the toughest paved slope in Flanders. It's not worse than many cobblestone climbs. I find it harder than the old kwaremont or patersberg for example.

Bij mijn weten de zwaarste geasfalteerde helling van Vlaanderen. Moet niet onderdoen voor vele kasseiklimmetjes. Ik vind hem zwaarder dan de oude kwaremont of patersberg bijvoorbeeld.

Random
Franck
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Alexander: in the Cotacol, the last 350m of the Fiertelmeersch do not count for points. They were then (they are still actually...) in too bad a condition for an ordinary road bike with narrow tyres. Moreover, it is the West-Kemmelberg, not the Muur, the only Flemish climb included in Cotacol's Top 150 (i.e. 136th, with 183 points).

Alexander: in de Cotacol tellen de laatste 350 m van de Fiertelmeersch niet mee voor de punten. Ze lagen toen (ze liggen nog eigenlijk…) in te slechte staat voor een gewone racefiets met smalle banden. Bovendien is het de West-Kemmelberg, niet de Muur, de enige Vlaamse klim die opgenomen is in de Top 150 van Cotacol (nl. 136de, met 183 punten).

Random
Alexander
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What puzzles me is why this site mentions Fiertelmeers as the toughest Flemish climb, while in the Cotacol list, the Muur is the only Flemish climb in the Top 100 of Belgian climbs? While I think I have read that they both use the same method of measurement. Or did Klimtijd maybe forget to give extra points to the road surface of the Muur?

Wat mij een raadsel in waarom deze site Fiertelmeers als zwaarste Vlaamse klim noemt, terwijl in de Cotacol lijst de Muur de enige Vlaamse klim is in de Top 100 van Belgische beklimmingen? Terwijl ik toch meen gelezen te hebben dat men beide uitgaat van dezelfde meetmethode. Of is Klimtijd misschien vergeten het wegdek van de Muur extra punten toe te kennen?

Random
Robin
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The most "Ardennes climb" of Flanders and my favourite training hill. That steep last part through the forest doesn't feel like 19% and the road is usually hard. The cobblestones of the Koppenberg are a lot more problematic than the unpaved part of the Fiertelmeers. Tricky, but not a monster climb.

De meeste "Ardense klim" van Vlaanderen en mijn favoriete trainingshelling. Dat steile laatste stuk door het bos voelt niet aan als 19% en de weg ligt er doorgaans hard bij, De kasseien van de Koppenberg zijn een pak problematischer dan het onverhard stukje Fiertelmeers. Lastig, maar geen monsterklim.

Random
Tom
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Did it last week. Found him actually not so bad. Not nearly as hard as the Wall of Huy where it stands above in the rankings. I also liked the unpaved part. Bit of bad tarmac with filled holes and a bit too much sand. Nice to have crossed off the list, but he doesn't really need to do it again.

Afgelopen week gedaan. Vond hem eigenlijk wel meevallen. Lang niet zo zwaar als de Muur van Huy waar hij boven staat in het klassement. Ook het onverharde stuk vond ik wel meevallen. Beetje slecht asfalt met opgevulde gaten en een beetje teveel zand. Leuk om afgestreept te hebben, maar hij hoeft niet heel nodig opnieuw.

Random
JB
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Did it this summer. Great experience! Last part in the forest is indeed not too good, but just give it a try! You will not regret it.

Heb hem deze zomer gedaan. Geweldige ervaring! Laatste stuk in het bos ligt er inderdaad niet al te best bij, maar gewoon een keer proberen! Je krijgt er geen spijt van.

Random
VDJ
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Inhumanely difficult.
Not recommended (bad road surface, not a nice road). Would personally delete this slope from this list ... (this is more something for a MTB)
Much nicer alternative is indeed to drive via kappel to the riekestraat.

Onmenselijk lastig.
Niet aan te raden( slecht wegdek, geen mooie weg). Zou deze helling persoonlijk zelf schrappen van deze lijst... (dit is meer iets voor met een MTB)
Veel mooier alternatief is inderdaad om via kappel naar de riekestraat te rijden.

Random
Sam
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Stay calm on the asphalt, centre of gravity is in the woods. Rideable when not wet. A little less pressure and 25C tires (or thicker of course) also help a lot. If you have a gear that allows you to get on top of kopjepenberg, muur or paterberg, you should be able to do that here too.

Rustig blijven op het asfalt, zwaartepunt ligt in bos. Goed berijdbaar als het niet nat ligt. Iets minder druk en 25C banden (of dikker uiteraard) helpen ook al heel veel. Wie een verzet heeft waarmee hij boven kan op koppenberg, muur of paterberg, moet dat hier ook kunnen.

Random
MTABike
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Incredibly heavy. The last part is mostly impassable with a racing bike. Best is to turn left before the forest in the direction of the chapel and to make the connection with the Riekestraat.

Onnoemelijk zwaar. Laatste stuk is meestal wel onberijdbaar met een racefiets. Best is om voor het bos links af te slaan richting kapel en de koppeling te maken met de Riekestraat.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?