Slingerberg / Zusserdel

Elevation profile Slingerberg / Zusserdel
Elevation profile Slingerberg / Zusserdel
Elevation profile Slingerberg / Zusserdel
42
difficulty points
6.7%
avg. gradient
10.2%
steepest 100 meters
0.8km
length
54m
total ascent

Share this climb

472

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Slingerberg / Zusserdel is a climb in the region Belgium Limburg. It is 0.8km long and bridges 54 vertical meters with an average gradient of 6.7%, resulting in a difficulty score of 42. The top of the ascent is located at 114 meters above sea level. Climbfinder users shared 18 reviews/stories of this climb and uploaded 14 photos.

Road name: Zusserdel

by Fedor
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Beautiful very winding climb from the Albert Canal through a small valley up. The rough concrete makes it feel a bit heavier but the surroundings are inspiring enough for a nice ride. Sometimes a nice view on the bridge of Kanne. At the beginning (at the sign "slingering weg") there is a s... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (14)

Slingerberg / Zusserdel
Slingerberg / Zusserdel
Slingerberg / Zusserdel
Slingerberg / Zusserdel
Slingerberg / Zusserdel

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Tour de Jeker valley
Tour de Jeker valley
88.8km 911m 19

Statistics

Slingerberg / Zusserdel
This climb
Belgium Limburg
404 climbs
Flanders
2222 climbs
Haspengouw
378 climbs
Belgium
6389 climbs
Europe
24980 climbs
Difficulty points
42
rank
14
rank
122
75% easier than
Fiertelmeers
rank
16
41% easier than
Rue Trou du Moulin
rank
1932
88% easier than
Col de Haussire
rank
15932
Average gradient
6.7%
rank
21
rank
147
48% less steep than
Paterberg
rank
22
46% less steep than
Long Thier from Glons
rank
852
62% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
6182
77% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
0.8km
rank
206
75% shorter than
Molenberg via Bokkenberg
rank
1202
86% shorter than
Overaad via Nieuwenhove
rank
196
rank
4347
95% shorter than
Baraque de Fraiture
rank
20658
Total ascent
54m
rank
26
53% less ascent than
Magis
rank
273
66% less ascent than
Hotond
rank
33
45% less ascent than
Côte de Fragnay via Rue Fragnay
rank
2529
rank
17397

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
8 hairpin turns

Road surface condition

11% 74% 16%
Based on 19 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 19 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:06:52
11 km/h 00:04:22
15 km/h 00:03:12
19 km/h 00:02:32

Popular

Reviews/stories (18)

JHC
6 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Wonderfully atypical climb. The short and fast following bends do justice to its name. Once at the top, you reach a beautiful plateau with magnificent views.

Prachtige atypische klim. De korte en snel op elkaar volgende bochten doen zijn naam eer aan. Eenmaal boven bereik je een mooi plateau met schitterende vergezichten.

BlueF0x_J
6 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Do this one regularly. But it remains an unpleasant climb for me. It is not steep nor long and yet it is annoying.
Beautiful surroundings for cycling though

Doe deze regelmatig. Blijft echter voor mij een hatelijke klim. Is nochtans niet stijl noch lang en toch is het een vervelende.
Wel prachtige omgeving om te fietsen

Robbe_Buls
10 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice little mountain, especially because of the view and the surroundings. The road surface is not great, but for this time we don't care. They once did a time trial on it in the ronde van de lage landen. That made for some nice images. It is not the most difficult one in the area. Still, it is not to be sneezed at and is preferred over just about everything else in the area.

Leuk bergje, vooral door het uitzicht en de omgeving. Het wegdek is niet geweldig, maar voor deze keer boeit dat ons niet. Ze hebben er ooit een tijdrit over laten rijden in de ronde van de lage landen. Dat leverde mooie beelden op. Het is niet de lastigste uit de omgeving. Maar toch is ze niet te versmaden en geniet ze de voorkeur op zowat alles in de buurt.

Fedor
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful very winding climb from the Albert Canal through a small valley up. The rough concrete makes it feel a bit heavier but the surroundings are inspiring enough for a nice ride. Sometimes a nice view on the bridge of Kanne. At the beginning (at the sign "slingering weg") there is a somewhat hidden former WW2 war cemetery which has been preserved as a monument.

Prachtige zeer slingerende klim vanaf het Albertkanaal door een dalletje omhoog. Het grove beton maakt wel dat het wat zwaarder aanvoelt maar de omgeving is inspirerend genoeg voor een mooie rit. Soms aardig uitzicht op de brug van Kanne. In het begin (bij het bord "slingerende weg") is een wat verborgen voormalige WO2-oorlogsbegraafplaats wat als monument behouden is gebleven.

Slingerberg / Zusserdel
Slingerberg / Zusserdel
Slingerberg / Zusserdel
Slingerberg / Zusserdel
Slingerberg / Zusserdel
Opdeberg
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb that seems heavier than it is, partly due to the rough concrete that forms the road. Characteristic is the winding road up. Known from many cycling races in Flemish Limburg. Bit of a search to get to the foot of the road from the bridge over the Albert Canal.

Mooie klim die zwaarder lijkt dan hij is, mede door het stroeve beton dat de weg vormt. Kenmerk is de slingerende weg omhoog. Bekend ook van vele wielerkoersen in Vlaams Limburg. Beetje zoeken om aan de voet te geraken vanaf de brug over het Albertkanaal.

Neo
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Definitely do .... With the different curves very nice and steep.
Then turn left .... To Wonck :)

Zeker doen .... met de verschillende bochten zeer mooi en lekker oplopend.
Daarna links afslaan .... naar Wonck :)

WouterDK
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Super cool and beautiful climb that lives up to its name. From the Albert Canal to the Kempen Plateau there's no more idyllic road. The last curves are hidden behind trees, but the rest you can already see from the foot of the climb. At the end there's a slight but straight spur and you're at the top!

Super toffe en mooie klim die zijn naam alle eer aandoet. Vanaf het Albertkanaal tot op het Kempens Plateau is er geen meer idyllische weg mogelijk. De laatste bochten zijn verscholen achter bomen, maar de rest zie je reeds vanaf de voet van de klim. Op het einde nog een lichte maar rechte uitloper en je bent boven!

Gorgorbey
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In Flanders, this climb is actually not known as 'Zusserdel' but as the Slingerberg.
The most famous 'mountain' from the region. Not an insurmountable obstacle, but if you are in the neighborhood, you will always ride it.
In the Binckbank Tour a year back, a time trial was normally planned in Vlissingen. Due to Corona restrictions, this was no longer possible in the Netherlands. In alleril an improvised time trial was organised on the Slingerberg. Thus, television viewers Flanders got to know the Slingerberg. Won by Kragh Andersen by the way ...

In Vlaanderen is deze klim eigenlijk niet gekend als 'Zusserdel', maar dus dé Slingerberg.
De meest bekende 'berg' uit de streek. Geen onoverkomelijk obstakel, maar als je in de buurt bent, zal je hem toch altijd oprijden.
In de Binckbank Tour stond een jaar terug normaal gezien een tijdrit in Vlissingen gepland. Door Corona-restricties was dat toen in Nederland niet meer mogelijk. In alleril werd toen een geïmproviseerde tijdrit georganiseerd op de Slingerberg. Zo leerde ook televisiekijkend Vlaanderen de Slingerberg kennen. Gewonnen door Kragh Andersen overigens...

BlueF0x_J
6 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Actually, locally they even call it "the nine bends". Because, yes, it has 9 bends. Almost the alpe dhuez of Kanne :)

Eigenlijk noemt men hem lokaal zelfs "de negen draaikes". Want, jawel hoor het zijn 9 bochten. Bijna de alpe dhuez van Kanne :)

sennescheepers
1 y 00:02:00 (24.1km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Alpe d'Huez of the low countries. The road meanders up with z'n 10 curves, a slope like this you will not find in the area. You start at the bottom of the canal and ride over the concrete slabs to the top of the field where you can go in many different directions to continue your ride. This climb was also in the first kilometer of the time trial of the Binckbank Tour 2020.

Alpe d'Huez van de lage landen. De weg slingert naar boven met z'n 10 bochten, een helling als deze vindt je in de omgeving niet. Je begint onder aan het kanaal en rijdt over de betonplaten tot boven in het veld waar je dan weer veel verschillende richtingen uit kan gaan om je rit verder te zetten. Deze klim zat ook in de eerste kilometer van de tijdrit van de Binckbank tour van 2020.

sylvainsmeets
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The climb goes up.
Too bad there are concrete slabs as road surface.
Not a difficult climb.
Little traffic.

De klim slingert omhoog.
Jammer van de betonplaten wat er liggen als wegdek.
Geen moeilijke klim.
Weinig verkeer.

Slingerberg / Zusserdel
daanmeels
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Also called the winding mountain of Kanne. Lovely little climb that zigzags upwards. Too bad there's not really good tarmac, it's all rough concrete slabs, but that makes it special.

Ook wel de slingerberg van Kanne genoemd. Heerlijk klimmetje dat zigzaggend omhoog loopt. Wel jammer dat er niet echt goed asfalt ligt, het zijn allemaal ruwe betonplaten, maar dat maakt het ook weer speciaal.

Jba13
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A beautiful climb where the bends follow each other in quick succession.

Schitterende beklimming waarbij de bochten elkaar in rap tempo opvolgen.

DennisVandenhoudt
1 y 00:02:28 (19.5km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice piece of road, something you can't find anywhere else in the area. It is a concrete road, so it does not run very well. Whether that's because of the slope or the road surface I wonder every time. I've ridden it several times now and every time I enjoy taking corner after corner.

Heel leuk stukje weg, iets wat je in de omgeving nergens anders kan vinden. Het is een betonbaan, dus heel goed loopt het niet. Of dat komt door de helling of het wegdek vraag ik me elke keer opnieuw af. Reeds verschillende keren opgereden en ik blijf het elke keer een plezier vinden om bocht na bocht te kunnen pakken.

Jeroen
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Zusserdel is also called the Slingerberg, and that nickname is quite accurate. The road winds up in short curves. A nice wide road in a carfree environment. Secretly also quite a nice spicy thing if you think just to chat him up. Once at the top you have a nice view of the surroundings.

De Zusserdel wordt ook wel de Slingerberg genoemd, en die bijnaam klopt aardig. De weg slingert in korte bochtjes omhoog. Mooi breed weggetje in een autoluwe omgeving. Stiekem ook best een lekker pittig ding als je hem even denkt op te kletsen. Eenmaal boven heb je een mooi uitzicht op de omgeving.

Slingerberg / Zusserdel
Glen_Solana
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Amusing mountain in beautiful surroundings (view of marlstone quarries). Hairpin bends" is perhaps exaggerated. Above the climb you come in an open field with nice view.

Amusante berg in een mooie omgeving (zicht op mergelsteengroeves). "Haarspeldbochten" is misschien overroepen. Boven de klim kom je in een open veld met mooi zicht.

Random
Sander
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Lovely little mountain... You would like that it keeps going up with the same percentage! Beautiful curves and good road. Descending is less fine because the turns are very fast after each other.

Heerlijk bergje ... je zou willen dat-ie met hetzelfde percentage omhoog blijft gaan! Mooie bochten en goede weg. Afdalen is minder fijn aangezien de bochten wel erg snel op elkaar volgen.

Random
Thomas
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful road, absolutely one of the most beautiful roads in the area. The climb is not too difficult and has a nice zigzag uphill.

Prachtige weg, absoluut een van de mooiste wegen in de omgeving. De klim is niet te lastig en loopt lekker zigzaggend omhoog.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?