Elevation profile Triple Mur de Monty
Elevation profile Triple Mur de Monty
Elevation profile Triple Mur de Monty
187
difficulty points
9%
avg. gradient
17.2%
steepest 100 meter
1.9km
length
170m
total ascent

Share this climb

861

Log in to give feedback about this elevation profile
Show climbs nearby

Feedback about this climb?

Your feedback needs some text!

Triple Mur de Monty is a climb in the region Valleys of the Meuse, Sambre and Orneau. It is 1.9km long and bridges 170 vertical meters with an average gradient of 9%, resulting in a difficulty score of 187. The top of the ascent is located at 255 meters above sea level. Climbfinder users shared 11 reviews/stories of this climb and uploaded 6 photos.

Road names: Rue des Fonds & Rue Monty

by CedRDM
This is an automatic translation, the original language is: French.
In the series "Are my beta-blockers always well dosed?" or "Today, I'm tearing my calves!", the triple wall of Monty is the local brevet of Montagnard or rather, cyclotagnard. A first warm-up will make you understand that you're not laughing anymore, then the intermedia... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (6)

Triple Mur de Monty
Triple Mur de Monty
Triple Mur de Monty
Triple Mur de Monty
Triple Mur de Monty

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already an account?

Statistics

Triple Mur de Monty
This climb
Valleys of the Meuse, Sambre and Orneau
348 climbs
Namur Province
486 climbs
Belgian Ardennes
1330 climbs
Ardennes
1647 climbs
Belgium
4288 climbs
Europe
17090 climbs
Difficulty points
187
3
rank
3
rank
7
rank
45
46% easier than
Col de Haussire
rank
72
46% easier than
Col de Haussire
rank
46
46% easier than
Col de Haussire
rank
5944
Average gradient
9%
rank
35
rank
30
rank
89
40% less steep than
Les Communes
rank
103
rank
181
47% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
1377
67% less steep than
Calçada das Carquejeiras
Length
1.9km
rank
120
rank
186
rank
636
rank
807
rank
1040
rank
10151
Total ascent
170m
rank
14
rank
40
rank
225
rank
301
rank
228
rank
7609
94% less ascent than
Pico Veleta

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

25% 42% 33%
Based on 12 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

83% 17% 0%
Based on 12 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:16:08
11 km/h 00:10:16
15 km/h 00:07:32
19 km/h 00:05:56

Popular

Accommodations

When using the map above, a cookie from booking.com will be placed. When you proceed to a booking, we receive a commission.

Reviews/stories (11)

Spaghettilover69
1 w
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Absolute killer of the region. Only a few get up here easily. After the second 'wall' you already think it is heavy, but the gravity of the third piece is not to be underestimated. Climbing gears recommended. Sign says heaviest section of 23.9% and that would not surprise me. Really much tougher than the more famous Wall of Huy.

Absolute killer van de regio. Slechts weinigen geraken hier vlot boven. Na de tweede 'muur' denk je al dat hij zwaar is, maar de zwaartegraad van het derde stuk is niet te onderschatten. Klimversnellingen aangeraden. Bord vermeld zwaarste stuk van 23.9% en dat zou me niet verbazen. Echt veel zwaarder dan de bekendere Muur van Hoei.

CedRDM
4 Mo
This is an automatic translation, the original language is: French. Show original

In the series "Are my beta-blockers always well dosed?" or "Today, I'm tearing my calves!", the triple wall of Monty is the local brevet of Montagnard or rather, cyclotagnard. A first warm-up will make you understand that you're not laughing anymore, then the intermediate part will allow you to give up with honors and the third part will try to kill you by asphyxia or acidosis or even septicemia because of the schrapnels of the chain breaks which will reach your calves.

Dans la série « Mes béta-bloquants sont-ils toujours bien dosés ? » ou « Aujourd’hui, je me déchire les mollets ! », le triple mur du Monty est le brevet local de Montagnard ou plutôt, de cyclotagnard. Une première mise en jambe vous fera comprendre qu’on ne rit plus, ensuite, la partie intermédiaire vous permettra d’abandonner avec les Honneurs et la troisième partie tentera de vous tuer par asphyxie ou acidose voire de septicémie à cause des schrapnels des bris de la chaîne qui vous atteindront aux mollets.

Triple Mur de Monty
Triple Mur de Monty
Triple Mur de Monty
Triple Mur de Monty
Triple Mur de Monty
Floris98
4 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It's an unbelievable pain in the ass, especially since the road surface is terrible in the first phase. Especially with the Wall of Huy and the Gayolle already in the legs it is a struggle. The last part is really straight up. At the bottom, there is a sign that says 23.9% is the maximum... I don't know if it's true, but at least the end feels steep!

Een ongelooflijk onding, vooral omdat in de eerste fase het wegdek er ook beroerd bij ligt. Zeker met de Muur van Hoei en de Gayolle al in de benen is het ploeteren. Het laatste stuk loopt echt recht omhoog. Beneden staat een bord met 23,9% als maximum... Of het waar is weet ik niet, maar het einde voelt in ieder geval wel zo steil!

keniske
7 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

You've done this climb a few times in the Tour de Namur and it's a real killer, you start +-13% up and in the distance you see it get even steeper once you get here, you think you can almost see the top now, but then the real work starts with another 16%+ piece, really hell if you do this one at the end of a tour, I've seen several people crash here!

Deze klim paar keer al gedaan in Tour de Namur en deze klim is echt een kuitenbijter, je begint aan +-13% omhoog en in de verte zie je het nog stijler gaan eens je hier bent geraakt dan denk je ik zie de top nu wel haast, maar dan komt het echte werk eraan met nog een stuk 16%+ echt een hel als je deze op het einde van een toertocht doet, heb hier al verschillende mensen voet aan de grond zien zetten!

Kevin
8 Mo 00:07:06 (15.9km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Ridden last week as part of the beautiful Tour de Namur. As far as I'm concerned it belongs to the top 3 of the most difficult climbs in Belgium. The succession of three (triple) walls is absolutely exhausting, whatever the speed. Recuperating on one of the intermediate sections is hardly possible. Moreover, if you do not know that the most difficult part (up to almost 20%) comes at the very end, you are literally parked. So, dosing is the message, although this is far from obvious. A monster of a climb, hardly equalled in Belgium!

Vorige week opgereden als onderdeel van de mooie Tour de Namur. Wat mij betreft behoort deze tot de top-3 van moeilijkste beklimmingen van België. De opeenvolging van drie (triple) muren is ronduit slopend, aan welke snelheid je deze ook oprijdt. Recupereren op één tussenstukjes lukt niet of nauwelijks. Bovendien als je niet weet dat het meest lastige gedeelte (tot bijna 20%) helemaal op het eind komt, sta je letterlijk geparkeerd. Doseren is dus dé boodschap, hoewel dit verre van evident is. Monster(tje) van een klim(metje), nauwelijks geëvenaard in ons Belgenland!

Triple Mur de Monty
PelotonDesArdennes
9 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

a killer - definitely do it!
And combine it with the citadel of Namur, then you already have 2 top climbs of Belgium in 1 ride!

een kanjer - zeker doen!
En combineren met de citadel van Namen, dan heb je alvast 2 toppers van beklimmingen van België in 1 rit!

Jackhal
9 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Gone 3 times on death today! Refusing to set foot on the ground! Last part is really slalom to not have to stop.... Similar in difficulty to Stockeu, I think.

Vandaag 3 keer op dood gegaan! Weigeren voet aan grond te zetten! Laatste stuk echt slalom om niet te moeten stoppen.. Qua moeilijkheidsgraad gelijkaardig als stockeu vind ik..

reteiP
9 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Ridden in the Tour du Namur. It was very tough and (besides the mountain of heads) the only one where I ever had to set foot on the ground. My form that day was also not ideal but this climb is not to be underestimated and hits your body like a three-stage rocket. The 300m above the 10% with parts up to 20% completely at the end you have to overcome on character.

Gereden in de Tour du Namur. Deze was lood en loodzwaar en (naast de koppenberg) de enige waar ik ooit voet aan de grond moest zetten. Mijn vorm die dag was ook niet ideaal maar deze klim is niet te onderschatten en raakt je lichaam als een drietrapsraket. De 300m boven de 10% met stukken tot 20% volledig op het einde moet je op karakter overwinnen.

Xim
10 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is really a monster. Especially the third and last wall is very heavy. For me a lot heavier than eg the nearby "7 Meuses" which however is much higher in the ranking.

Dit is echt een monster. Vooral de derde en laatste "muur" is zeer zwaar. Voor mij een pak zwaarder dan bv de nabij gelegen "7 Meuses" die nochtans veel hoger in de ranking staat.

Blou4480
10 Mo
This is an automatic translation, the original language is: French. Show original

The first stage is difficult, the second is long and the end has the highest gradients. But it's more fun to ride up than down! It's better to grit your teeth than to grit your butt and brake.
Even if it's short and you don't get very high, you have to be humble if you want to get to the top without arousing pity and incomprehension from the locals... And pushing your bike is bad for your shoe wedges!

le premier palier est difficile, le second est long et la fin présente les plus fort pourcentages. Mais on prend plus de plaisir à monter qu'à descendre! C'est mieux de serrer les dents que de serrer les fesses et les freins.
Même si c'est court et qu'on arrive pas bien haut, il faut être humble si on veut arriver au sommet sans susciter la pitié et l'incompréhension des autochtones... Puis pousser son vélo, c'est mauvais pour les cales des chaussures!

wardvanbodegraven
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Heaviest climb in the Ardennes. This because of the 3 times steep parts with at least 20%. This makes it also harder than Huy, Redoute, Stockeu. Too low in the list and undervalued in terms of climbing points.

Zwaarste klim in de Ardennen. Dit vanwege de 3 maal steile delen met minimaal 20%. Hierdoor ook zwaarder dan Huy, Redoute, Stockeu. Te laag in de lijst en ondergewaard qua klimpunten.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already an account?