Rullen-Brabant

Elevation profile Rullen-Brabant
Elevation profile Rullen-Brabant
Elevation profile Rullen-Brabant
63
difficulty points
7%
avg. gradient
14.5%
steepest 100 meters
1km
length
67m
total ascent

Share this climb

698

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Rullen-Brabant is a climb in the region Voer-Region. It is 1km long and bridges 67 vertical meters with an average gradient of 7%, resulting in a difficulty score of 63. The top of the ascent is located at 245 meters above sea level. Climbfinder users shared 11 reviews/stories of this climb and uploaded 16 photos.

Road names: Brabant & Rullen

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Beautiful climb. The climb is a bit remote and is definitely recommended. Do not start too fast, because the steep part is still to come.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (16)

Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
Rullen-Brabant

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
The Hell of Herve
The Hell of Herve
130.4km 1981m 17
Reservoirs of Eupen
Reservoirs of Eupen
112.3km 1479m 16

Statistics

Rullen-Brabant
This climb
Voer-Region
33 climbs
Belgium Limburg
407 climbs
Flanders
2225 climbs
Pays de Herve
491 climbs
Belgium
6459 climbs
Europe
25155 climbs
Difficulty points
63
rank
7
rank
7
rank
44
62% easier than
Fiertelmeers
rank
112
66% easier than
Haute Folie
rank
1234
82% easier than
Col de Haussire
rank
13816
Average gradient
7%
rank
9
rank
16
rank
118
46% less steep than
Paterberg
rank
87
59% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
727
60% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
5421
76% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1km
rank
21
68% shorter than
Mabrouck from Remersdaal
rank
171
71% shorter than
Molenberg via Bokkenberg
rank
983
83% shorter than
Overaad via Nieuwenhove
rank
308
84% shorter than
Mospert from Raeren
rank
3839
94% shorter than
Baraque de Fraiture
rank
19585
Total ascent
67m
rank
13
42% less ascent than
Magis
rank
13
42% less ascent than
Magis
rank
116
57% less ascent than
Hotond
rank
190
65% less ascent than
Roetgener Strasse from Raeren
rank
1918
rank
15965

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

25% 75% 0%
Based on 4 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 4 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:08:10
11 km/h 00:05:11
15 km/h 00:03:48
19 km/h 00:03:00

Popular

Reviews/stories (11)

JHC
9 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb is really typical of the beautiful and peaceful cycling environment that is the land of Herve. Road surface not great but doable. You cycle between the meadows through a farm. From this point on, you will have to work hard to overcome the steep part.

Deze klim is echt typerend voor de mooie en rustige fietsomgeving die het land van Herve is. Wegdek niet geweldig maar goed te doen. Slingerend fiets je tussen de weiland dwars door een boerenbedrijf. Vanaf dit punt zal er ook flink aangezet moeten worden om het steile deel te overbruggen.

Fedor
10 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

As you approach, you will see this climb for the most part beautifully laid out. Forget the approach and exit sections because they are just more than false flat. It's the middle part of this climb that really gets you going. The steepest part starts just before the houses and is stomping. When you're between houses it starts to get really hard but then you see the road flatten out again so that motivates you to put a little more gas on it. The flattening is relative because the percentage is still quite high and a little further on there is another steeper part. Pretty good asphalt and to the rear beautiful views. Definitely take it with you.

Bij het aanrijden zie je deze klim voor het grootste gedeelte fraai liggen. Vergeet de aan- en uitloopgedeeltes want die zijn net meer dan vals plat. Het gaat bij deze klim om het middengedeelte en dan mag je echt aan de bak. Het steilste gedeelte begint iets voor de huizen en is stampen. Als je tussen de huizen zit begint het echt zwaar te worden maar dan zie je de weg verderop alweer vlakker worden dus dat motiveert wel om er toch nog even wat meer gas op te zetten. Dat vlakker worden is overigens relatief want het percentage is nog steeds behoorlijk en iets verderop komt nog een wat steiler stukje. Behoorlijk goed asfalt en naar achteren prachtige uitzichten. Zeker meenemen dus.

Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
Dennis
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice and steep. Now halfway it is about two meters long gravel to make it even more difficult... almost looks like they want to build a speed bump there.

Lekker steil. Nu halverwege ongeveer twee meter lang grind om het nog wat lastiger te maken.. lijkt haast wel of ze daar een verkeersdrempel willen aanleggen.

Devin
1 y 00:03:32 (16.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb that starts quietly between a few meadows but secretly becomes very steep. Ridden it myself during an evening trip to Val-Dieu. At the top of the N-road turn right and then left again, then you come via a beautiful descent through Saint-Jean-Sart to the Abbey.

Prachtige beklimming die rustig begint tussen een paar weilanden maar stiekem toch wel erg steil word. Heb hem zelf gereden tijdens een avondritje naar Val-Dieu. Bovenaan op de N-weg rechts en daarna weer linksaf, dan kom je via een mooie afdaling door Saint-Jean-Sart bij de Abdij uit.

Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
daanmeels
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb. The climb is a bit remote and is definitely recommended. Do not start too fast, because the steep part is still to come.

Mooie beklimming. De klim ligt een beetje afgelegen en is zeker aan te raden. Wel niet te snel beginnen, want het steile stuk moet dan nog komen.

Rullen-Brabant
PelotonDesArdennes
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A bit like the Stockeu of the Voerstreek. Nice climb!

Een beetje de Stockeu van de Voerstreek. Mooie klim!

Himmelsbla
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb, not comparable with the Keutenberg as far as I'm concerned. The steep part is longer, but after that you don't have to rake for too long. On the way to the real steep guys to the south, this is a good climb to get the legs excited. Or to get into the red...

Mooie klim, niet te vergelijken met de Keutenberg wat mij betreft. Het steile stuk is langer, maar daarna hoef je ook weer niet al te lang door te harken. Op weg naar echte steile rakkers naar het zuiden is dit wel een goede klim om de benen op spanning te krijgen. Of om alvast inhet rood te gaan...

Random
Niels
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A fine crossing to the even steeper climbs more to the south. You can already see it nicely from the main road and although the bottom of the climb with the curves between the few houses indeed reminds you of the Keutenberg, the profile is more like that of some lighter calves in southern Limburg, like the Vrouwendelweg. It doesn't get very hard, because the steep part doesn't take too long. Ideal to test your form. Be careful when you arrive at the main N-road: there is a lot of speeding by cars and the road surface at the sides is not perfect. The best thing to do is indeed turn left after one kilometer to Val-Dieu or turn right to descend the La Heydt.

Een fijne doorsteek naar de nog steilere klimmen meer naar het zuiden toe. Je kunt hem al mooi zien liggen vanaf de doorgaande weg en alhoewel onderaan de klim met de bochtjes tussen de enkele huizen door inderdaad doet denken aan de Keutenberg, lijkt het profiel meer op dat van wat lichtere kuitenbijters in Zuid-Limburg, zoals de Vrouwendelweg. Enorm zwaar wordt het niet, daar het steile gedeelte niet te lang duurt. Ideaal dus om eens je vorm te testen. Wel opletten als je bij de doorgaande N-weg komt: er wordt flink hard door automobilisten gereden en het wegdek aan de zijkanten ligt er niet perfect bij. Het beste is dat je inderdaad na een kilometer linksaf naar Val-Dieu gaat of rechtsaf heerlijk de La Heydt afdalen.

Random
Olivier
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I'm just reading this back now. I meant: I did NOT know what the percentages were.

Ik lees dit nu pas terug. Ik bedoelde: Ik wist NIET wat de percentages waren.

Random
Adelaar van de Vogezen
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Last weekend I cycled up here for the first time. And as Olivier already writes, you can see it nicely on the right when you come from Sint-Martens-Voeren. As soon as you turn right, the road becomes quite steep. When you reach the top, you'll be rewarded with a fantastic view. Cyclists who like short, steep climbs, like the Gulperberg, will enjoy this quiet climb.
At the top of the climb you come out on a busy N608. If you cross straight here, you can continue your way through St Jean-Sart on your way to Val-Dieu.

Afgelopen weekend voor het eerst hier naar boven gefietst. En zoals Olivier al schrijft, zie je hem mooi liggen aan de rechterkant als je van Sint-Martens-Voeren komt. Op het moment dat je rechtsaf gaat, wordt het al snel flink steil. Als je boven bent, word je beloond met een fantastisch uitzicht. Fietsers die van korte pittige steile klimmetjes houden, zoals de Gulperberg, zullen smullen van deze rustige beklimming.
Bovenaan de beklimming kom je uit op een drukke N608. Als je hier recht oversteekt, kun je via een heerlijke afdaling door St Jean-Sart je weg vervolgen richt Val-Dieu

Random
Olivier
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is still a tough climb though. I saw it in the distance and then turned right into the 'street'. Start relatively quiet and I knew what the percentages were, so I started a little too fast. I still made progress but it wasn't fast anymore and I thought it was only max. 10% I was riding, but now I see it's max. 17%, so that wasn't too bad? But nice climb to ride your friends off, especially after the steep part when they are completely broken.

Dit is nog een pittig klimmetje hoor. Ik zag hem al liggen in de verte en sloeg toen rechtsaf de 'straat' in. Start redelijk rustig en ik wist wat de percentages waren, dus ik begon wel iets te snel. Ik kwam nog wel vooruit maar het ging niet snel meer en ik dacht dat het maar max. 10% was waar ik opreed, maar nu zie ik dat het max. 17% is, dus dat was dan meegevallen? Maar leuk klimmetje om je vrienden eraf te rijden, vooral na het steile stuk als ze helemaal kapot zitten.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?