Rullen-Brabant

Elevation profile Rullen-Brabant
Elevation profile Rullen-Brabant
Elevation profile Rullen-Brabant
63
difficulty points
7.1%
avg. gradient
14.5%
steepest 100 meter
1km
length
67m
total ascent

Share this climb

698

Log in to give feedback about this elevation profile
Show climbs nearby

Feedback about this climb?

Your feedback needs some text!

Rullen-Brabant is a climb in the region Voer-Region. It is 1km long and bridges 67 vertical meters with an average gradient of 7.1%, resulting in a difficulty score of 63. The top of the ascent is located at 245 meters above sea level. Climbfinder users shared 9 reviews/stories of this climb and uploaded 7 photos.

Road names: Brabant & Rullen

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Beautiful climb. The climb is a bit remote and is definitely recommended. Do not start too fast, because the steep part is still to come.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (7)

Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
Rullen-Brabant

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
The Hell of Herve
The Hell of Herve
130.4km 1981m 17
Reservoirs of Eupen
Reservoirs of Eupen
112.3km 1479m 16

Statistics

Rullen-Brabant
This climb
Voer-Region
27 climbs
Pays de Herve
305 climbs
Limburg
270 climbs
Belgium
4288 climbs
Europe
17101 climbs
Difficulty points
63
rank
6
28% easier than
Schophemerheide
rank
93
66% easier than
Haute Folie
rank
6
28% easier than
Schophemerheide
rank
1005
82% easier than
Col de Haussire
rank
10113
Average gradient
7.1%
rank
6
19% less steep than
Peerds from Zwaeneberg
rank
59
58% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
12
27% less steep than
Burchtheuvel from Borgloon
rank
539
58% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
3468
74% less steep than
Calçada das Carquejeiras
Length
1km
rank
19
68% shorter than
Mabrouck from Remersdaal
rank
190
84% shorter than
Mospert from Raeren
rank
111
rank
2518
rank
13588
Total ascent
67m
rank
13
42% less ascent than
Magis
rank
128
65% less ascent than
Roetgener Strasse from Raeren
rank
13
42% less ascent than
Magis
rank
1373
rank
11443
98% less ascent than
Pico Veleta

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

50% 50% 0%
Based on 2 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 2 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:08:10
11 km/h 00:05:11
15 km/h 00:03:48
19 km/h 00:03:00

Popular

Accommodations

When using the map above, a cookie from booking.com will be placed. When you proceed to a booking, we receive a commission.

Reviews/stories (9)

Dennis
4 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice and steep. Now halfway it is about two meters long gravel to make it even more difficult... almost looks like they want to build a speed bump there.

Lekker steil. Nu halverwege ongeveer twee meter lang grind om het nog wat lastiger te maken.. lijkt haast wel of ze daar een verkeersdrempel willen aanleggen.

Devin
7 Mo 00:03:32 (16.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb that starts quietly between a few meadows but secretly becomes very steep. Ridden it myself during an evening trip to Val-Dieu. At the top of the N-road turn right and then left again, then you come via a beautiful descent through Saint-Jean-Sart to the Abbey.

Prachtige beklimming die rustig begint tussen een paar weilanden maar stiekem toch wel erg steil word. Heb hem zelf gereden tijdens een avondritje naar Val-Dieu. Bovenaan op de N-weg rechts en daarna weer linksaf, dan kom je via een mooie afdaling door Saint-Jean-Sart bij de Abdij uit.

Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
Rullen-Brabant
daanmeels
11 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb. The climb is a bit remote and is definitely recommended. Do not start too fast, because the steep part is still to come.

Mooie beklimming. De klim ligt een beetje afgelegen en is zeker aan te raden. Wel niet te snel beginnen, want het steile stuk moet dan nog komen.

Rullen-Brabant
PelotonDesArdennes
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A bit like the Stockeu of the Voerstreek. Nice climb!

Een beetje de Stockeu van de Voerstreek. Mooie klim!

Himmelsbla
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb, not comparable with the Keutenberg as far as I'm concerned. The steep part is longer, but after that you don't have to rake for too long. On the way to the real steep guys to the south, this is a good climb to get the legs excited. Or to get into the red...

Mooie klim, niet te vergelijken met de Keutenberg wat mij betreft. Het steile stuk is langer, maar daarna hoef je ook weer niet al te lang door te harken. Op weg naar echte steile rakkers naar het zuiden is dit wel een goede klim om de benen op spanning te krijgen. Of om alvast inhet rood te gaan...

Random
Niels
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A fine crossing to the even steeper climbs more to the south. You can already see it nicely from the main road and although the bottom of the climb with the curves between the few houses indeed reminds you of the Keutenberg, the profile is more like that of some lighter calves in southern Limburg, like the Vrouwendelweg. It doesn't get very hard, because the steep part doesn't take too long. Ideal to test your form. Be careful when you arrive at the main N-road: there is a lot of speeding by cars and the road surface at the sides is not perfect. The best thing to do is indeed turn left after one kilometer to Val-Dieu or turn right to descend the La Heydt.

Een fijne doorsteek naar de nog steilere klimmen meer naar het zuiden toe. Je kunt hem al mooi zien liggen vanaf de doorgaande weg en alhoewel onderaan de klim met de bochtjes tussen de enkele huizen door inderdaad doet denken aan de Keutenberg, lijkt het profiel meer op dat van wat lichtere kuitenbijters in Zuid-Limburg, zoals de Vrouwendelweg. Enorm zwaar wordt het niet, daar het steile gedeelte niet te lang duurt. Ideaal dus om eens je vorm te testen. Wel opletten als je bij de doorgaande N-weg komt: er wordt flink hard door automobilisten gereden en het wegdek aan de zijkanten ligt er niet perfect bij. Het beste is dat je inderdaad na een kilometer linksaf naar Val-Dieu gaat of rechtsaf heerlijk de La Heydt afdalen.

Random
Olivier
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I'm just reading this back now. I meant: I did NOT know what the percentages were.

Ik lees dit nu pas terug. Ik bedoelde: Ik wist NIET wat de percentages waren.

Random
Adelaar van de Vogezen
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Last weekend I cycled up here for the first time. And as Olivier already writes, you can see it nicely on the right when you come from Sint-Martens-Voeren. As soon as you turn right, the road becomes quite steep. When you reach the top, you'll be rewarded with a fantastic view. Cyclists who like short, steep climbs, like the Gulperberg, will enjoy this quiet climb.
At the top of the climb you come out on a busy N608. If you cross straight here, you can continue your way through St Jean-Sart on your way to Val-Dieu.

Afgelopen weekend voor het eerst hier naar boven gefietst. En zoals Olivier al schrijft, zie je hem mooi liggen aan de rechterkant als je van Sint-Martens-Voeren komt. Op het moment dat je rechtsaf gaat, wordt het al snel flink steil. Als je boven bent, word je beloond met een fantastisch uitzicht. Fietsers die van korte pittige steile klimmetjes houden, zoals de Gulperberg, zullen smullen van deze rustige beklimming.
Bovenaan de beklimming kom je uit op een drukke N608. Als je hier recht oversteekt, kun je via een heerlijke afdaling door St Jean-Sart je weg vervolgen richt Val-Dieu

Random
Olivier
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is still a tough climb though. I saw it in the distance and then turned right into the 'street'. Start relatively quiet and I knew what the percentages were, so I started a little too fast. I still made progress but it wasn't fast anymore and I thought it was only max. 10% I was riding, but now I see it's max. 17%, so that wasn't too bad? But nice climb to ride your friends off, especially after the steep part when they are completely broken.

Dit is nog een pittig klimmetje hoor. Ik zag hem al liggen in de verte en sloeg toen rechtsaf de 'straat' in. Start redelijk rustig en ik wist wat de percentages waren, dus ik begon wel iets te snel. Ik kwam nog wel vooruit maar het ging niet snel meer en ik dacht dat het maar max. 10% was waar ik opreed, maar nu zie ik dat het max. 17% is, dus dat was dan meegevallen? Maar leuk klimmetje om je vrienden eraf te rijden, vooral na het steile stuk als ze helemaal kapot zitten.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already an account?