Kesternich from Rurberg

1214
Elevation profile Kesternich from Rurberg
Elevation profile Kesternich from Rurberg
Elevation profile Kesternich from Rurberg
149
difficulty points
4.1%
avg. gradient
12.5%
steepest 100 meters
5.9km
length
244m
total ascent

Share this climb

1214

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Kesternich from Rurberg is a climb in the region Eifel. It is 5.9km long and bridges 244 vertical meters with an average gradient of 4.1%, resulting in a difficulty score of 149. The top of the ascent is located at 546 meters above sea level. Climbfinder users shared 13 reviews of this climb and uploaded 8 photos.

Road name: L 166

3.0 by _superver
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Bike lane next to the road should not be used of course, just on the road as it is of much better quality. Furthermore, it is quite busy on weekends. Then again, the hairpin bends are cool. Not very difficult in terms of percentages, but relatively long.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (8)

Kesternich from Rurberg
Kesternich from Rurberg
Kesternich from Rurberg
Kesternich from Rurberg
Kesternich from Rurberg

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Around the Rursee
Around the Rursee
4.7
55.2km 1060m 4

Statistics

Kesternich from Rurberg
This climb
Eifel
893 climbs
North Rhine-Westphalia
1457 climbs
Germany
3226 climbs
Europe
45506 climbs
Difficulty points
149
rank
104
54% easier than
Hohe Acht from Kesseling
rank
63
53% easier than
Hamberg from Langenei
rank
690
93% easier than
Nebelhorn from Oberstdorf
rank
15165
Average gradient
4.1%
rank
576
73% less steep than
Jordansberg from Stolberg
rank
803
77% less steep than
Lärchenweg Mettingen
rank
2023
77% less steep than
Lärchenweg Mettingen
rank
31393
86% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
5.9km
rank
39
62% shorter than
Hohe Acht via Jammelshofen
rank
36
58% shorter than
Altastenberg from Winkhausen
rank
396
78% shorter than
Sonnenberg from Oker
rank
10271
Total ascent
244m
rank
69
53% less ascent than
Hohe Acht from Kesseling
rank
49
35% less ascent than
Altastenberg from Winkhausen
rank
561
78% less ascent than
Nebelhorn from Oberstdorf
rank
13216

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
7 hairpin turns

Road surface condition

92% 8% 0%
Based on 12 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

8% 92% 0%
Based on 12 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:50:36
11 km/h 00:32:12
15 km/h 00:23:36
19 km/h 00:18:38

Popular

Reviews (13)

_superver
4 w 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Bike lane next to the road should not be used of course, just on the road as it is of much better quality. Furthermore, it is quite busy on weekends. Then again, the hairpin bends are cool. Not very difficult in terms of percentages, but relatively long.

Fietspad naast de weg moet je natuurlijk niet gebruiken, gewoon op de weg want die is van veel betere kwaliteit. Verder is het tamelijk druk in het weekend. De haarspeldbochten zijn dan wel weer gaaf. Qua percentages niet heel moeilijk, wel relatief lang.

Lexflex
1 Mo 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A climb with quite a few hairpin bends you can sink your teeth into every time. Nowhere too steep. Will be the second longer climb in the GF 3Rides Aachen in 2024.

Een klim met aardig wat haarspeldbochten waar je elke keer je tanden in kan zetten. Nergens te steil. Is in 2024 de tweede langere klim in de GF 3Rides Aachen.

XaviElSchwalbo
7 Mo 3.0
This is an automatic translation, the original language is: German. Show original

Longer, continuous ascents and the heavy traffic that usually prevails at weekends should be avoided.

Längere, durchgehende Steigung, den starken Verkehr der meist an Wochenenden herrscht, sollte man vermeiden.

demeeuw
11 Mo 4.0 00:24:20 (14.6km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

After the Schmidt, this was my 2nd climb in the Rursee loop. I had fairly recovered from the 1st climb after a lovely descent, when I had to get straight back to work on this beautiful climb. The hairpin bends are pretty tough, especially if you have to take the inside bend. So I was glad when it leveled off just past the halfway point and I could take my time riding to the top. Fantastic scenery and very social drivers of the cars's, who go well around you as they pass you

Dit was na de Schmidt mijn 2e beklimming in het rondje Rursee. Ik was redelijk hersteld van de 1e beklimming na een heerlijke afdaling, toen ik gelijk weer aan de bak moest op deze mooie beklimming. De haarspeldbochten zijn behoorlijk pittig, zeker als je de binnenbocht moet nemen. Ik was dan ook blij dat het afvlakte net over de helft en dat ik even op het gemakkie kon uitrijden naar de top. Fantastisch mooie omgeving en hele sociale bestuurders van de auto's, die ruim om je heen gaan als ze je voorbij rijden

Mathe
1 y 3.0 24:40:00 (0.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice steady climb with hairpin bends. Never really steep. There is a cycle path next to it, but I don't think it is ever used.

Mooie gelijkmatige klim met haarspeldbochten. Nooit echt steil. Loopt een fietspad naast, maar die wordt nooit gebruikt denk ik.

Jba13
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice road that steadily climbs and has a number of hairpin bends. Not as busy as the main road, but there is some tourist traffic (especially motorcycles, I can indeed imagine that in summer and in the weekends it is very busy). It helps that there is a good tarmac cycle path along the entire road.
If you think you are at the top, there is still about 2 km (uninspiring) false flat to 'conquer'.

Mooie weg die gestaag omhoog loopt en een aantal haarspeldbochten herbergt. Nog niet zo druk als de grote doorgaande weg, maar wel wat toeristisch verkeer (vooral motoren, kan me inderdaad voorstellen dat het zomers en in de weekenden erg druk is). Het helpt wel dat er langs de gehele weg een prima geasfalteerd fietspad loopt.
Als je denkt boven te zijn, ligt er nog zo'n 2km (oninspirerend) vals plat om te 'bedwingen'.

___
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Today it looked like the TT of Assen on this climb. Motorcyclists racing up and down and flat out through the bends. On sight it is a nice climb. The hairpins are quite long. You don't always notice that it's a hairpin.

Vandaag leek het wel de TT van Assen op deze klim. Motorrijders die op en neer en plat door de bochten naar boven en beneden raasden. Op zicht is het een mooie klim. De haarspeld bochten zijn tamelijk lange bochten. Je merkt niet altijd dat het een haarspeldbocht is.

AdriaanAndringa
2 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Lovely climb. Never gets really hard and goes on for a long time. There is a bike path, but the quality of the tarmac is considerably better on the road. Motorists take cyclists well into account, so both up and down you can 'm fine on the road suits. Nice view also.

Heerlijke klim. Wordt nergens echt zwaar en loopt lang lekker door. Er ligt een fietspad bij, maar de kwaliteit van het asfalt is op de weg aanzienlijk beter. Automobilisten houden goed rekening met fietsers, dus zowel omhoog als omlaag kan je 'm prima over de weg pakken. Mooi uitzicht bovendien.

HarmenKetelaars
3 y 4.0 00:23:24 (15.1km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb with a nice bike path next to it, relatively long climb (for the region) with a very gradual course. At the top you can get your nose into the wind

Mooie klim met een fijn fietspad ernaast, betrekkelijk lange klim (voor de regio) met een heel geleidelijk verloop. Bovenop kan je met je snufferd flink in de wind komen

JHC
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The number of hairpin bends makes this a nice climb to include in the route. The road is very wide and that is not a luxury as there can be a lot of traffic. With good weather, motorcyclists know this climb well to find. At the top, the climb is still quite long and false flat.

Het aantal haarspeldbochten maakt dat dit een leuke klim is om in de route op te nemen. De weg is erg breed en dat is geen overbodige luxe aangezien er best veel verkeer kan zijn. Met mooi weer weten motorrijders deze klim ook goed te vinden. Op de top loopt het nog aardig lang vals plat omhoog.

tommie
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

We picked a quiet spring day and with almost the entire climb to ourselves we could enjoy the hairpin bends and the view!

Rustig voorjaarsdagje uitgezocht en met bijna de hele klim voor ons alleen kunnen genieten van de haarspeldbochten en het uitzicht!

Conrad
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice to feel the pressure again after a break at the Ruhrsee. Nice area with some longer climbs and still only half an hour further than South Limburg.
In the summer many motorcyclists with the same idea so then it is careful, formally the bike path runs over the footpath in Germany and you hear here and there not on the through road. The German in his car will let you go but the foreigners sometimes want to pass close by.
The road swings nicely and never gets really steep, then turn right for a nice descent back to the Ruhrsee and further on.

Lekker om weer even de druk te voelen na een pauze aan de Ruhrsee. Mooi gebied met wat langere beklimmingen en toch maar een half uur verder dan Zuid-Limburg.
In de zomer veel motorrijders met zelfde idee dus dan is het wel opletten, formeel loopt het fietspad over het voetpad in Duitsland en hoor je hier en daar niet op de doorgaande weg te fietsen. De Duitser in zijn auto laat je wel gaan maar de buitenlanders willen wel eens close voorbij rasen hier.
De weg slingert lekker en wordt nooit echt steil, daarna rechts af voor een mooie afdaling terug naar de Ruhrsee en weer verder.

Kesternich from Rurberg
Kesternich from Rurberg
RobPolus
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb. Like many roads around here it is a big road. Quite a bit of traffic. But they are very social. Perfect tarmac. Too bad it is such a big road. The hairpin bends are through and not the sharp hairpin bends with the sharp inner curve. So in itself a nice climb but the road is not so nice.

Mooie klim. Het is net al vele wegen hier in de buurt een grote weg. Best wel wat verkeer. Maar ze zijn zeer sociaal. Perfecte asfalt. Jammer dat het zo een grote weg is. De haarspelt bochten zijn doordraaiers en niet de scherpe haarspeltbochten met de scherpe binnenbocht. Dus op zich een mooie klim maar de weg is niet zo leuk