Loorberg via Kersenpad

248
Elevation profile Loorberg via Kersenpad
Elevation profile Loorberg via Kersenpad
Elevation profile Loorberg via Kersenpad
74
difficulty points
7.3%
avg. gradient
15.8%
steepest 100 meters
1.1km
length
79m
total ascent

Share this climb

248

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Loorberg via Kersenpad is a climb in the region South Limburg. It is 1.1km long and bridges 79 vertical meters with an average gradient of 7.3%, resulting in a difficulty score of 74. The top of the ascent is located at 221 meters above sea level. Climbfinder users shared 32 reviews/stories of this climb and uploaded 21 photos.

Road names: Heijenratherweg & Rode Kruisweg

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Last month the Kersenpad was resurfaced. A little less charm of the broken tarmac, but no less tough. If you want to get sick within 500m, then this is definitely the way to go!... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (21)

Loorberg via Kersenpad
Loorberg via Kersenpad
Loorberg via Kersenpad
Loorberg via Kersenpad
Loorberg via Kersenpad

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
The steepest of Zuid-Limburg
The steepest of Zuid-Limburg
112.6km 1453m 17
Limburgs Zwaarste
Limburgs Zwaarste
168.5km 2431m 40

Statistics

Loorberg via Kersenpad
This climb
South Limburg
516 climbs
Limburg
537 climbs
Netherlands
1304 climbs
Europe
32457 climbs
Difficulty points
74
rank
11
41% easier than
Camerig
rank
11
41% easier than
Camerig
rank
11
41% easier than
Camerig
rank
16712
Average gradient
7.3%
rank
38
49% less steep than
Oude Molenstraat
rank
40
49% less steep than
Oude Molenstraat
rank
54
49% less steep than
Oude Molenstraat
rank
6081
75% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1.1km
rank
184
rank
190
79% shorter than
Meinweg from Herkenbosch
rank
485
88% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
24187
Total ascent
79m
rank
24
59% less ascent than
Camerig
rank
25
59% less ascent than
Camerig
rank
36
59% less ascent than
Camerig
rank
19473

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

93% 7% 0%
Based on 15 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

88% 0% 13%
Based on 16 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:09:13
11 km/h 00:05:52
15 km/h 00:04:18
19 km/h 00:03:23

Popular

Keutenberg

Keutenberg

famous
Camerig

Camerig

famous beautiful
Eyserbosweg

Eyserbosweg

famous
Cauberg

Cauberg

famous
 

Reviews/stories (32)

StefBosgoed
1 y 00:03:59 (16.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Wonderful, lesser known climb! Especially at the end, the trick is not to pull your front wheel too far into the air. You have to give it your maximum effort and then go back to the smallest gear.
The narrow path gives it some extra gravy.

Prachtige, minder bekende, klim! Vooral aan het eind is het de kunst je voorwiel niet te veel de lucht in te trekken. Het is even maximaal verzuren en terug naar het kleinste verzetje.
Het smalle pad geeft het wat extra jus.

BlueF0x_J
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb in nice surroundings and nicer than the less steep version of the Loorberg.
It felt a lot steeper than what the profile indicated, however, my GPS agreed with the percentages in the profile.
Not a great road surface, but personally I am in favour of climbing the Loorberg "straight ahead" instead of via the bend.

Mooie klim in een mooie omgeving en leuker dan de minder steile versie van de Loorberg.
Het voelde wel een heel pak steiler aan dan wat het profiel aangaf, echter was mijn gps het met de percentages in het profiel eens.
Geen super wegdek, maar persoonlijk wel voorstander om de Loorberg "rechtdoor" te beklimmen ipv via de bocht.

JHC
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of the nicer climbs in Limburg. Nice and steep and fairly unknown, once this version you never cycle up along the normal road. That is hardly something then.

Een van de leukere klimmetjes in Limburg. Lekker steil en redelijk onbekend, eenmaal deze versie bereden fiets je nooit meer langs de gewone weg omhoog. Dat stelt nauwelijks nog wat voor dan.

Loorberg via Kersenpad
Opdeberg
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It is now well paved, but it used to be the most Walloon road in Limburg. Bad and very steep. The new road roof takes away some of the experience, but it is still very steep and worthwhile. Be careful when turning onto the narrow road from the usual Loorberg route. By the way, there is another " illegal" version that is just as steep of the Loorberg. In the hairpin turn right into the Flabberweg. 200 meters steep and then continue to the tavern De Smockelaer. This route is one way....... the other way unfortunately.

Inmiddels is het goed geasfalteerd, maar vroeger was het het meest Waalse weggetje in Limburg. Slecht en heel steil. Het nieuwe wegdak haalt iets van de ervaring weg, maar het is nog steeds heel erg steil en de moeite waard. Let wel op met opdraaien van de smalle weg vanaf de gangbare Loorbergroute. Overigens is er een andere " illegale" versie die net zo pittig is van de Loorberg. In de haarspeldbocht rechtsaf de Flabberweg in. 200 meter steil en dan doorrijden naar uitspanning De Smockelaer. Deze route is eenrichtingsverkeer.......de andere kant op helaas.

Fedor
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

After about 800 hm in the border area (with among others the Kasteelstraat from Sinnich (with more climbing points than the Kersenpad) I had the feeling that the legs were good so I tried the Kersenpad. I took it easy and then took a left turn. Hmm, that goes quite well. Also the part up to the bench was hard but went fine so the climb seemed to be okay. After the bench, however, there is another steep part - the steepest part - and there the legs got full of acid and I had to work my way up, gasping for breath (and yes, I succeeded). A bit of a setback, but one with a nice view and perfect tarmac. Only the pedestrians looked at me funny sometimes.

Na zo'n 800 hm in het grensgebied (met o.a. de Kasteelstraat vanuit Sinnich (met meer klimpunten dan het Kersenpad) had ik het gevoel dat de benen wel goed waren dus toch maar het Kersenpad geprobeerd. De aanloop extra rustig genomen en daarna de afslag naar links. Hmm dat loopt best lekker. Ook het deel tot het bankje was zwaar maar ging prima dus de klim leek mee te vallen. Na het bankje is er echter nóg een steil stukje - het steilste deel - en daar liepen de benen vol met zuur en werd het happend naar adem naar boven harken (en ja het is gelukt). Toch een tegenvallertje dus, maar wel één met mooi uitzicht en perfect asfalt. Alleen de voetgangers keken me soms nogal raar aan.

Loorberg via Kersenpad
Loorberg via Kersenpad
Loorberg via Kersenpad
Loorberg via Kersenpad
Loorberg via Kersenpad
Houblon
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A good variant of the Loorberg. If you are used to the Loor as a warm-up for your lap, this is a good heavier variant to wake up the legs. Short, but in the second part very heavy.

Een goede variant van de Loorberg. Als je de Loor gewend bent als opwarmer van je ronde, is dit een goede zwaardere variant om de benen wakker te maken. Kort, maar in het tweede gedeelte heel zwaar.

Sybe
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I also tried this option. When you turn onto the cherry path you immediately have a small speed bump. Then the first 100 meters of the path are not so bad, but after that you get 200 really steep meters. Fortunately beautiful asphalt, so you can deliver the power here. Definitely a must to take one time to really test the legs.

Deze optie toch ook maar eens geprobeerd. Bij het opdraaien van het kersenpad heb je direct een drempeltje. Dan de eerste 100 meter van het pad vallen nog mee, daarna krijg je 200 echt steile meters voor je. Gelukkig prachtig asfalt, dus je kunt het vermogen hier wel leveren. Zeker een aanrader om een keer mee te pakken om de benen even echt te testen.

drogbaking
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The start of the Loorberg is doable, but as soon as you turn left into the Kersenpad the road becomes really steep. Asphalt on the Kersenpad is in good condition and there is no traffic, apart from a few hikers here and there. Highly recommended!

Begin van de Loorberg is goed te doen, maar zodra je linksaf het Kersenpad indraait begint het pas echt steil te worden. Asfalt op het Kersenpad ligt er prima bij en er is geen verkeer, afgezien van een paar wandelaars hier en daar. Aanrader!

Fietsmaatje
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Perhaps the most beautiful short steep climb in southern Limburg. Especially now the road is covered with a nice layer of asphalt. A real cherry on the cake! Cycle the Loorberg part in the save mode and switch to one of the lightest gears when you start the Kersenpad. Under the guise of "pain is good" I will tell you "good luck".)

Misschien wel de mooiste korte steile beklimming in Zuid-Limburg. Zeker nu de weg is bedekt met een mooi laagje asfalt. Een kuitenbijter pur sang! Fiets het stukje Loorberg in de "spaarstand" en schakel naar een van de lichtste versnellingen als je aan het Kersenpad begint. Onder het mom van "pijn is fijn" zeg ik alvast "Veel succes!" :-)

kgdg
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Lovely shortcut from the Loorberg, although you're probably only a tiny bit faster at the top. Fantastically smooth asphalt on this wall, because that's what I thought when I looked at it. Very different climb than the regular Loorberg because this one is just really steep and the Loorberg is actually a great runner.

Heerlijk afsnijweggetje van de Loorberg, alhoewel je waarschijnlijk maar een heel klein beetje sneller boven bent. Fantastisch glad asfalt op deze muur, want dat vond ik 'm toen ik er tegenop keek. Heel andere klim dan de gewone Loorberg omdat deze gewoon echt steil is en de Loorberg eigenlijk een prima loper is.

Devin
2 y 00:03:37 (17.9km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Climbed this morning, for a moment you imagine yourself in the Swiss Alps. You cycle up on a narrow path along a farm, you can hear the cowbells in the meadow, the trees were in blossom, you would almost forget that you are working hard.

Vanmorgen beklommen, je waant je even in de Zwitserse Alpen. Je fietst omhoog op een smal paadje langs een boerderij, in het weiland hoor je de koebellen, de bomen stonden in bloei, je zou bijna vergeten dat je flink aan het afzien bent.

Loorberg via Kersenpad
ArnHub
2 y 00:03:50 (16.8km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

After 3x Loorberg in one weekend I also thought it would be fun to take the Kersenpad. There was another rider in my wheel when I turned off and you could just feel the surprise 'where is he going now?!!!'. It's definitely a fun challenge as your legs are completely drained. The walkers who met me halfway and applauded did provide extra morale. You're really glad when the trail flattens out again, but then you've also cut a nice piece of trail.

Na 3x Loorberg in een weekend leek het mij ook leuk om het Kersenpad te pakken. Er zat een andere renner in mijn wiel toen ik afsloeg en je voelde de verbazing gewoon 'waar gaat hij nou heen?!'. Het is zeker een leuke uitdaging, want je benen worden volledig leeg getrokken. De wandelaars die mij halverwege tegemoet kwamen en applaudiseerden, zorgden wel voor extra moraal. Je bent echt blij als het pad weer afvlakt, maar dan heb je ook een mooi stukje afgesneden.

Dannes
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb with perfect tarmac. Watch out for twigs, all contact with the road is necessary! Hopefully next time the road will not be 95% blocked by a truck :-(

Pracht klim met perfect asfalt. Wel uitkijken voor takjes, alle contact met de weg is nodig! Hopelijk wordt een volgende keer de weg niet 95% geblokkeerd door vrachtwagen :-(

sylvainsmeets
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The climb starts calm.
But begins to increase rapidly in percentage.
Nice and good road surface.
No traffic except bikers and hikers.

De klim begint rustig.
Maar begint snel toe te nemen in percentage.
Mooi en goed wegdek.
Geen verkeer behalve fietsers en wandelaars.

Loorberg via Kersenpad
Vespavanbern
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I discovered this climb through Climbfinder. Whether I should thank the gentlemen for this is a 2nd .....
This is a really mean climb. An unthinkable thing. There are 2 super steep parts in it (20% I estimate). If you are looking for a challenge: take this climb! If you want to climb nice and easy: stay on the Loorberg.

Deze klim heb ik door Climbfinder ontdekt. Of ik de heren hier dankbaar voor moet zijn is een 2e.....
Dit is echt een gemene klim. Een onding. Er zitten 2 super steile stukjes in (20% schat ik). Als je een uitdaging zoekt: pak dan deze klim! Wil je lekker rustig klimmen: blijf op de loorberg.

Tjaart
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Surprising crossing, indeed mean steep and if it is wet, or with leaves, or also with fine gravel, which I have also had, the tyres slip easily: stay put! Photos are from 2013.

Verrassende doorsteek, inderdaad gemeen steil en als het nat is, of met bladeren, of ook met fijn grind, wat ik ook wel gehad heb, dan slippen de banden makkelijk: blijven zitten! Foto's zijn uit 2013.

daanmeels
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of the steepest climbs you will encounter in South Limburg. Really a must try and recently also well paved. In the autumn I do not recommend this climb because of all the leaves and twigs on the road (almost impossible to do, your wheels just slip away). In spring there are all cherries on the road. (It is not for nothing called "the cherry path ")

Een van de steilste klimmetjes die je zult tegenkomen in Zuid-Limburg. Echt een aanrader om eens uit te proberen en sinds kort ook nog goed geasfalteerd. In de herfst raad ik deze klim wel af i.v.m alle bladeren en takjes die op de weg liggen (Bijna niet te doen, je wielen slippen gewoon weg). In de lente liggen er allemaal kersen op de weg. (Het heet niet voor niets "het kersenpad")

waltervandersnoek
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Unfortunately we had to get off the bike halfway to the cottage. Beautiful steep path with wet weather guaranteed to slip your rear wheel and your front wheel up. Nice " move " in Slenaken! Highly recommended.

Helaas halverwege moeten afstappen thv het vakantiehuisje. Schitterend steil pad waarbij bij nat weer je achterwiel gegarandeerd slipt en je voorwiel omhoog komt. Leuke " move" in Slenaken!! Een echte aanrader.

Ramon
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Because of the reviews I included this one in my tour last week. Beautiful path with just new asphalt and about 400 meters raking hard!

Door de reviews deze in m’n rondje opgenomen vorige week. Prachtig pad met net nieuw asfalt en een meter of 400 flink harken!

Etienne
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Last month the Kersenpad was resurfaced. A little less charm of the broken tarmac, but no less tough. If you want to get sick within 500m, then this is definitely the way to go!

Afgelopen maand is het Kersenpad opnieuw geasfalteerd. Iets minder charme van het kapotte asfalt, maar niet minder zwaar. Als je binnen 500m helemaal wilt verzuren, dan is dit zeker een aanrader!

Random
Joep van Leeuwen
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Today we had to use the Kersenpad because the police had closed off the second half of the Loorberg due to an accident. There is gravel so rear wheel slip is definitely an issue and the front wheel can come off the ground on the steep parts. But next time i'll just take the loorberg again because of the strava statistics.

Vandaag moesten we over het Kersenpad omdat de politie de tweede helft van de Loorberg had afgezet vanwege een ongeluk. Er ligt grint dus slippende achterwiel is zeker aan de orde en de op de steile stukken kan het voorwiel van de grond komen. Maar volgende keer neem ik gewoon de loorberg weer ook van wege de strava statistieken.

Random
Roman
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Cycled yesterday and the path is good enough for the road bike. Always nice to see the surprised faces of the cyclists who passed you in the first part of Loorberg and then see you standing at the top waiting for your companion.

Gisteren gefietst en het pad ligt er goed genoeg bij voor de racefiets. Altijd leuk om de verbaasde gezichten te zien van de fietsers die jou in het eerste stuk Loorberg voorbij zijn gegaan en je dan boven zien staan wachten op je metgezel.

Random
Karlo
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The beginning is not really special, then you turn left, very quiet and beautiful path, the best way to get here is to stay in your saddle and speed. I have cycled in wet conditions, was actually not so bad.

Het begin is niet echt bijzonder,daarna sla je links af, heel rustig en mooi pad, de beste manier om hier nog op te raken is in je zadel te blijven en snelheid te maken. Ik ben er bij natte omstandigheden op gefietst ,viel eigenlijk nog wel mee.

Random
Thomas
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb is very different from the normal Loorberg. It really takes some hard work to conquer this steep part. However, the climb is quite short, so in principle you have enough energy to go up it at a nice pace.

Deze klim verschilt heel erg van de gewone Loorberg. Het is echt eventjes flink doorzetten om dit steile stukje te overmeesteren. De klim is echter vrij kort, dus heb je in principe genoeg energie om hem met een mooi tempo op te gaan.

Random
Jarno
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

@Bart, I didn't notice much of that the day before yesterday, I even had a razor sharp stone right through my outer + inner tube.

Apart from that, it's a great climb! I recommend avoiding it next winter though.

@Bart, daar heb ik eergisteren niet veel van gemerkt, ik had zelfs een vlijmscherp steentje dwars door m'n buiten+binnenband.

Los daarvan is het een geweldige klim! Ik raad aan het komende winter echter te mijden.

Random
Bart
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

For the fans, yesterday they cleared the path of most of the loose gravel!!! So it's better uphill cycling again.

Voor de liefhebbers, gisteren hebben ze het pad vrijgemaakt van het meeste losse grind!! Dus het is weer beter omhoog te fietsen.

Random
J
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I should have looked at the comments here. Indeed only loose gravel. With a lot of skidding and the thought to get off the bike, I managed to get to the top.

Ik had toch even naar de reacties hier moeten kijken. Inderdaad alleen maar los grind. Met veel slippen en even de gedachte om af te stappen toch boven gekomen op de racefiets.

Random
Remco van der Weijde
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

On the path is now a thick layer of gravel. I found it not suitable for cycling.

Op het pad ligt nu een dikke laag met grind. Ik vond het niet geschikt om te fietsen.

Random
Tom
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I had the same misery one day before Henry. Those steep parts with loose gravel are impossible to do. I almost had to get off my bike. Rear wheel skidded, front wheel came off the ground. I'm afraid the only way to go is with a mountain bike. If it stays like this I won't use my racing bike anymore.

Ik had een dag voor Hendrik dezelfde ellende. Die steile stukken met los liggend grind zijn niet te doen. Het scheelde weinig of ik moest van de fiets. Achterwiel slipte weg, voorwiel kwam van de grond. Ben bang dat het alleen nog met een mountainbike te doen is. Als het er zo bij blijft liggen ga ik er niet meer met de racefiets tegen op.

Random
Hendrik
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Yesterday I cycled up the Kersenpad, but it has been repaved. With gravel! You can still ride it, but be prepared for slipping wheels :(

Gister het Kersenpad opgefietst, maar het is opnieuw bestraat. Met grind! Het is nog wel te fietsen maar houd rekening met slippende wielen :(

Random
Erik van K
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I drove it today. In the autumn this road is almost impossible to do. Everywhere twigs, leaves and mire of chestnuts.

I'm glad I didn't drive on slicks, because I skidded a few times on the steepest part.

All in all a very tough climb. Do this climb! It is beautiful, tough and a real test!

Vandaag opgereden. In de herfst is deze weg bijna niet te doen. Overal takjes , blaadjes en smurrie van kastanjes.

Ben blij dat ik niet op slicks reed, want ik ben een paar keer op het steilste doorgeslipt.

Al met al een loeizware klim. Doe deze klim vooral wel! Hij is mooi, zwaar en een echte test!

Random
Frank
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a mean thing.
There's not much to say about the approach over the Loorberg towards the Kersenpad.
But if you cross halfway, that's when the misery starts.
The first part (and the toughest) your legs are still good, but when the path makes a slight turn to the right, you fall completely silent.
It's only 300 meters, but they completely destroy you.
Tip: stay on the Loorberg!

Wat een gemeen ding.
Over de aanloop over de Loorberg richting het Kersenpad valt weinig te zeggen.
Maar als je halverwege oversteekt, dan begint pas de ellende.
Het eerste gedeelte (en het zwaarste) heb je nog goede benen, maar als het pad het lichte knikje naar rechts maakt, val je compleet stil.
Het zijn maar 300 meter, maar ze slopen je helemaal.
Tip: blijf lekker op de Loorberg fietsen!!

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?