Elevation profile Gulperberg from Partij
Elevation profile Gulperberg from Partij
Elevation profile Gulperberg from Partij
60
difficulty points
10.7%
avg. gradient
15%
steepest 100 meters
0.5km
length
52m
total ascent

Share this climb

6

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Gulperberg from Partij is a climb in the region South Limburg. It is 0.5km long and bridges 52 vertical meters with an average gradient of 10.7%, resulting in a difficulty score of 60. The top of the ascent is located at 155 meters above sea level. Climbfinder users shared 43 reviews of this climb and uploaded 37 photos.

Road name: Bergweg

4.0 by Dennis
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
I don't know how it can be, because on paper it is less difficult, but with this climb I always have more trouble than with the Kruisberg and the Eyserbosweg.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (37)

Gulperberg from Partij
Gulperberg from Partij
Gulperberg from Partij
Gulperberg from Partij
Gulperberg from Partij

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Amstel Gold Race
Amstel Gold Race
4.8
121.9km 1648m 20
Limburgs Zwaarste
Limburgs Zwaarste
5.0
168.5km 2431m 40
Zuid-Limburgse klassiekers
Zuid-Limburgse klassiekers
5.0
75.8km 998m 18

Statistics

Gulperberg from Partij
This climb
South Limburg
606 climbs
Limburg
628 climbs
Netherlands
1423 climbs
Europe
45506 climbs
Difficulty points
60
rank
22
52% easier than
Camerig
rank
22
52% easier than
Camerig
rank
25
52% easier than
Camerig
rank
26186
Average gradient
10.7%
rank
4
26% less steep than
Oude Molenstraat
rank
4
26% less steep than
Oude Molenstraat
rank
4
26% less steep than
Oude Molenstraat
rank
1739
64% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
0.5km
rank
479
rank
492
90% shorter than
Meinweg from Herkenbosch
rank
1095
95% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
42742
Total ascent
52m
rank
121
73% less ascent than
Camerig
rank
124
73% less ascent than
Camerig
rank
183
73% less ascent than
Camerig
rank
33863

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

91% 6% 3%
Based on 34 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

74% 16% 10%
Based on 31 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:04:08
11 km/h 00:02:38
15 km/h 00:01:56
19 km/h 00:01:31

Popular

Camerig

Camerig

famous beautiful
Cauberg

Cauberg

famous
 

Reviews (43)

hgrootenhaar
1 Mo 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Pooh.

Still very tough , it kept increasing in steepness to above 15%.
Nice and quiet though .

Poehh.

Toch erg pittig , deze bleef maar in steilheid toenemen tot boven de 15%.
Wel mooi en rustig .

TeijevdB
1 Mo 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

By far the climb with the most mixed feelings in Limburg. Never had a good ride up it. But every time again that WAUW at the top. Still an incredibly beautiful view.

By far de klim met de meeste gemixte gevoelens in Limburg. Nog nooit lekker op kunnen rijden. Maar wel elke keer maar weer die WAUW op de top. Blijft een onwijs mooi uitzicht.

bartm
4 Mo 5.0

Hardest side to ride up the hill, highly recommended! Make sure to be in the right gear whe.n starting the climb.

Slomeslak
9 Mo 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Unfortunately too tough for untrained, but still made it to 2/3. Awkward though that a caravan came down for which there is too little room together.

Helaas te pittig voor ongetraind, maar alsnog tot 2/3 gekomen. Wel onhandig dat er een caravan naar beneden kwam waarvoor er te weinig ruimte is samen.

RobertS
9 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

They really should put a sign on that road saying you are not allowed to drive there with caravans, campers and buses. We also encountered a stranded one years back. :)

Ze moeten op die weg echt een bord neerzetten dat je er niet mag rijden met caravans, campers en bussen. Wij troffen jaren terug ook al een gestrand exemplaar. :)

Mcroughrider
1 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Climbed this hill on a Santos Travelmaster 2+ (about 17 kg). It is tough but, like the Doodeman, Keutenberg, Eyserbosweg and Kromhagerweg to name a few, did not prove impossible. It does require quite a bit of grinta though!

Deze heuvel beklommen op een Santos Travelmaster 2+ (ca. 17 kg). Dat is zwaar maar, net als de Doodeman, Keutenberg, Eyserbosweg en Kromhagerweg om een paar te noemen, niet onmogelijk gebleken. Het vergt wel flink wat grinta!

Fietsmaatje
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A real calf biter! With good legs, this climb hurts, but on a bad day it hurts terribly. In short, no fun. At the top, the misery is quickly forgotten as you enjoy the beautiful views.

Een kuitenbijter pur sang! Met goede benen doet deze klim pijn, maar op een mindere dag doet het ontzettend zeer. Kortom; geen pretje. Op de top ben je de ellende snel vergeten als je geniet van de prachtige vergezichten.

Gulperberg from Partij
JustRider
2 y 5.0 00:01:57 (14.9km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Because of its steepness it is a tough climb. For me it was hard to stay upright, despite the relatively short distance.

Vanwege zijn stijgingspercentages een lastige klim. Voor mij was het harken om rechtop te blijven, ondanks de relatief korte afstand.

Fedor
2 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I did this while I already had made some altitude meters (e.g. the Eyserbosweg). This climb has a completely different character. You immediately ride up against a wall so you have to be in the right gear right away. The main part is doable but in the steep straight part (according to the profile the steepest part, you can see the road flatten out at the top) the pedals started to go around more and more difficult. I had to stand and ram upwards. Then the relief that the road flattened out again.
I was lucky with the traffic: both a descending and an ascending car crossed right behind me. I had just passed the first widening.
At the top I looked back and enjoyed the beautiful view. There is no time for that on the road.

Deze gedaan terwijl ik al wat hoogtemeters (o.a. de Eyserbosweg) had gemaakt. Deze klim heeft dan een heel ander karakter. Je rijdt meteen tegen een muur op dus je moet al meteen in de juiste versnelling zitten. Het grootste deel is goed te doen maar bij het steile rechte stuk (volgens het profiel het steilste stuk, je ziet de weg bovenin al afvlakken) gingen de pedalen steeds lastiger rond. Het werd staan en naar boven rammen. Daarna de opluchting dat het weer vlakker wordt.
Ik had geluk met het verkeer: Zowel een dalende als een stijgende auto die elkaar vlak achter mij kruisten. Ik was net de eerste verbreding voorbij.
Bovenin omkijken en genieten van het fraaie uitzicht. Daar heb je onderweg geen fut voor.

mrustenhoven
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Rocky climb, really steep out of nowhere. But just for that reason great to bite yourself on it. By the way, pay attention to descending traffic, they drive pretty fast here. Also wise to shift down early before you suddenly run into this wall.

Rotbeklimming, echt flink steil uit het niets. Maar juist daarom heerlijk om jezelf helemaal op stuk te bijten. Overigens goed op afdalend verkeer letten, men rijdt hier vrij hard. Tevens verstandig om voortijdig terug te schakelen voordat je opeens tegen deze muur oprijdt.

Robbe_Buls
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Short but steep. Very steep. A very small mill and pulling on your back. Only the cobblestones are missing, or it would have been a nice Flemish climb.

Kort maar steil. Héél steil. Een heel klein molentje kiezen en trekken op je rug. Enkel de kasseien ontbreken, of het had een mooie Vlaamse klim geweest.

HansvanWaas
2 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The toughest side of the Gulperberg: one straight line steeply upwards. If you arrive from Wahlwiller, you can see the road from afar. It is a struggle to reach the top. Big disadvantage: just after the top there is a campsite and with a bit of bad luck you will be behind a camper crawling up at a snail's pace!

De zwaarste kant van de Gulperberg: één rechte streep steil omhoog. Als je vanuit Wahlwiller aan komt rijden, zie je de weg al van ver liggen. Het is beuken tot de top. Groot nadeel: iets na de top is een camping en met een beetje pech zit je achter een camper die met een slakkengang omhoog kruipt!

YordiZ
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Not too long, but steep. At the turn, I came up behind a cyclist who was riding a nice steady pace for the first few meters. I took his wheel so I wouldn't force myself in the first part, the hollow road. After this part it becomes more open and the really steep part starts. The pace of my predecessor dropped and because I didn't start too hard I was able to squeeze everything out of him until the top. In the end the climb wasn't too bad. Maybe by planning it well. At the top, the view is a nice reward. So if you have the time, stop and look around.

Niet al te lang, wel steil. Bij het opdraaien kwam ik achter een fietser te zitten die een mooi rustig tempo reed op de eerste meters. Ik pakte zijn wiel zodat ik mezelf in het eerste deel, de holle weg, niet zou forceren. Na dit deel wordt het wat meer open en begint het echt steilste stuk. Het tempo van mijn voorganger zakte en doordat ik niet te hard was gestart kon ik alles er vanaf dit punt uitpersen tot de top. De klim viel mij uiteindelijk mee. Misschien door het goed in te delen. Op de top is het uitzicht een mooie beloning. Dus als je de tijd hebt, stop even om rond te kijken.

Himmelsbla
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Every time I cycle up it from a party, it hurts more than I thought. It's only a few hundred meters, but it's guaranteed to break you down. I can tell you that on the last stretches of the road I don't exactly reach the power Mathieutje used to pedal there.

Iedere keer dat ik hem vanuit Partij opfiets, doet hij toch weer meer pijn dan ik dacht. Maar een paar honderd meter, maar je gaat gegarandeerd stuk. Op die laatste stroken kom ik niet bepaald meer aan de vermogens die Mathieutje daar wegtrapte, kan ik je zeggen.

KarelOverbeeke
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Personally, I find this vicious pimple one of the lesser climbs in this corner, the height difference is only 50 meters. What makes it tricky is that it gets steeper towards the end, so you can blow yourself up well. On busy, sunny days it can be a challenge to avoid the swerving colleagues (whether or not on foot). The view at the top is worthwhile, by the way, with the Jean Nelissen monument.

Persoonlijk heb vind ik deze venijnige pukkel een vd mindere klimmen in deze hoek, het hoogteverschil is dan ook maar 50 meter. wat hem lastig maakt is dat hij naar het einde toe steeds steiler wordt, je kan jezelf dus goed opblazen. Op drukke, zonnige dagen kan het een uitdaging zijn om de zwalkende collega's te ontwijken (al dan niet te voet). Het uitzicht boven op is overigens de moeite waard, met het Jean Nelissen monument.

HarmenKetelaars
3 y 3.0 00:01:40 (17.4km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Even though they say here that it is 'only' 15% steepness maximum, my Wahoo really indicated 17%...really a calf biter.

Ook al zeggen ze hier dat het 'slechts' 15% steilte maximaal is, gaf mijn Wahoo toch echt 17% aan...echt een kuitenbijtertje.

RobertS
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The reprise! The first time a caravan was in the way (see experience below). What a nice and steep thing. Great to ramble on standing on the pedals and find yourself somewhere below the top. I also like it here when I meet lots of cyclists; you can focus on them on your way up. What makes this climb so beautiful is that you 'm already in Party and that you see how steep it is. Pure fun.

De reprise! De eerste keer zat een caravan in de weg (zie ervaring ergens hieronder). Allememaggies wat een lekker steil ding. Zalig om staand op de pedalen op te rammen en jezelf ergens onder de top tegen te komen. Hier vind ik het ook erg fijn om veel fietsers tegen te komen; daar kun je je dan heerlijk op richten op weg naar boven. Wat deze klim ook zo mooi maakt, is dat je 'm al in Partij ziet liggen en dat je ziet hoe steil ie is. Pure voorpret.

kgdg
3 y 4.0 00:01:56 (15km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Heavy, heavy, heavy. Pure acidification with a 39-26 as lightest, if you do not have lighter you will go completely to shit I can unfortunately say from personal experience. From the valley you see this road straight up and you know it is going to be heavy. I find this one harder than the version from Gulpen because of the continuous steepness. I would descend via the King of Spain or all the way to Heijenrath (4km false flat) to descend the Loorberg. Directly descending to Gulpen is not fun because you have to hit the brakes hard on the steep part, otherwise you'll end up at the crossroads.

Zwaar, zwaar, zwaar. Pure verzuring met een 39-26 als lichtste, als je niet lichter hebt ga je helemaal naar de klote kan ik helaas uit eigen ervaring zeggen. Vanuit het dal zie je deze weg al recht naar boven lopen en weet je al dat het zwaar gaat worden. Deze vind ik zwaarder dan de versie vanuit Gulpen door het continue steile. Afdalen zou ik doen via de Koning van Spanje of helemaal doorrijden naar Heijenrath (4km vals plat) om de Loorberg af te dalen. Direct afdalen naar Gulpen is niet leuk omdat je keihard in de remmen moet op het steile stuk omdat je anders op het kruispunt afstormt.

Gulperberg from Partij
Pierre
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

April 2021 A round trip of the gut-busters Keutenberg, Kruisberg, Eyserbosweg and the Gulperberg which is short. But above fantastic view plus memorial stone Jean Nelissen (is more photographed than the Neel ever is). Now descend after Gulpen to the tasting room of Gulpener. Tip Old Brown particularly good! Cheers.

April 2021 Een rondje kuitenbijters Keutenberg,Kruisberg,Eyserbosweg en de Gulperberg wat betreft de laatste is kort. Maar boven fantastisch uitzicht plus gedenksteen Jean Nelissen (wordt meer gefotografeerd dan de Neel ooit is). Nu afdalen na Gulpen naar het proeflokaal van Gulpener. Tip Oud Bruin bijzonder lekker! Proost.

Gulperberg from Partij
artesuave
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

THE climb with the most beautiful, most appreciative view of the Netherlands. I think that half of the Dutch cyclists have fallen down at the bench. It is comparable to the verge at the Redoute.

DE klim met het mooiste, meest waarderende uitzicht van Nederland. Ik denk dat half fietsend Nederland wel eens bij het bankje is neergevallen. Vergelijkbaar met de berm boven op de Redoute.

MauriceB
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The first real cycling day on 21 February 2021, I picked this up during a day in Limburg. Short but powerful. Nice climb and on top a beautiful view. One of the many highlights of the day ...

De eerste echte fietsdag op 21 februari 2021 deze meegepikt tijdens een dagje Limburg. Kort maar krachtig. Mooie klim en boven een prachtig uitzicht kado. Één van de vele hoogtepunten van de dag...

Gulperberg from Partij
Gulperberg from Partij
sylvainsmeets
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is really a tough climb.
He is short the climb from Party.
I personally find the climb from Gulpen much harder.
At the top of the climb is the monument of Jean Nelissen.
If you're at the top you can enjoy flat cycling until the descent of the Loorberg or Eperheide towards the Camerig.
This is a beautiful piece of Limburg.

Dit is echt een pittige klim.
Hij is kort de klim van uit Partij.
Ik persoonlijk vind de klim vanuit Gulpen veel zwaarder .
Boven aan de klim staat het monument van Jean Nelissen.
Als je boven bent kun je lekker vlak fietsen tot aan de afdaling van de Loorberg of Eperheide richting de Camerig.
Een mooi stukje Limburg is dit.

Gulperberg from Partij
daanmeels
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Heavy climb. Not too long but it is really a dirty thing. Once at the top you have the best view in Limburg, Beautiful. The Gulperberg you can also drive up from Gulpen instead of via Partij. Both roads end at the same viewpoint.

Zware klim. Niet al te lang maar het is echt een vies ding. Eenmaal bovenaan heb je het mooiste uitzichtpunt in Limburg, Prachtig. De Gulperberg kan je ook vanuit Gulpen omhoog rijden i.p.v. via Partij. Beide wegen eindigen op hetzelfde uitzichtpunt.

Gulperberg from Partij
LooneyMacaRooney
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Gulperberg, pfff Need I say more? What a calf biter. Respect to King Mathieu van der Poel who left everyone far behind at the AGR. Tip: if you have had the first 99% of the climb, it becomes a bit easier. For the rest, I would say: don't start too confidently on a too big sprocket.

De Gulperberg, pfff Need I say more? Wat een kuitenbijter. Respect voor Koning Mathieu van der Poel die hier iedereen ver achter zich liet tijdens de AGR. Tip: als je de eerste 99% van de beklimming hebt gehad, wordt ie wat gemakkelijker. Voor de rest zou ik zeggen: niet te overmoedig op een te groot kransje starten.

Gulperberg from Partij
RobertS
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Halfway up the climb we found a car with a caravan that was much too small and much too big. The man thought he could go up with that combination. That was not going to happen (see photo). Beautiful climb with magnificent views. At the top you can have a break in the shade on the bench next to the monument to Jean Nelissen.

Halverwege de beklimming troffen we een veel te kleine auto met een veel te grote caravan aan. De man dacht met die combinatie naar boven te kunnen. Dat ging 'm niet worden (zie foto). Prachtige klim met magnifiek uitzicht. Op de top kun je heerlijk in de schaduw pauzeren op het bankje naast het monument voor Jean Nelissen.

Gulperberg from Partij
Conrad
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice cracker that is not too long but will definitely hurt. For many beginners THE test to see if you can handle steep sections. Ideal to train your climbing technique when it comes to sitting and standing.
Descending is even more fun when it is not crowded, good overview and full throttle over the bridge.
If you ride with the MTB around the Gulpenerberg, you come at me from the left, it becomes just as steep and you see the asphalt road halfway next to you, very challenging MTB tour.

Mooie kraker die niet te lang is maar zeker pijn zal doen. Voor veel beginners DE test om te zien of je steile stukken aankunt. Ideaal om je klimtechniek te trainen als het gaat om zitten en staan.
Afdalen is nog veel leuker als het niet druk is, goed overzichtelijk en vol gas over het bruggetje.
Als je met de MTB rond de Gulpenerberg rijdt kom je van links aanfietsen, het wordt net zo steil en je ziet de asfalt weg halverwege naast je liggen, erg uitdagend MTB rondje.

Jurne
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

M'n favorite in South Limburg, nice and short but ff well on your gums bite. Beautiful view also right away!

M'n favoriet in Zuid Limburg, lekker kort maar wel ff goed op je tandvlees bijten. Mooi uitzicht ook meteen!

Dennis
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I don't know how it can be, because on paper it is less difficult, but with this climb I always have more trouble than with the Kruisberg and the Eyserbosweg.

Hoe het kan weet ik niet, want op papier is ie minder zwaar, maar met deze klim heb ik toch telkens weer meer moeite dan met de Kruisberg en de Eyserbosweg.

jorisvanbrug
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Here you can completely destroy your cycling mates (or yourself) in 600 metres if you don't have the right cadence....

Hier kun je in 600 meter je fietsmaten (of jezelf) helemaal zoek rijden als je niet de goede cadans hebt....

johanva
3 y 5.0 00:02:28 (11.8km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice climb, which at the end tests your legs.

Zeer leuke klim, die aan het einde nog even je op de proef stelt hoe het met je benen is.

Roy
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Of course we took a picture with the sign and we were warned by a passerby: the devil is in the tail and that was indeed the case. It gets steeper and steeper, downshifting is no longer possible and so the cadence drops and your muscles take over.

But when you reach the top, it was all worth it!

Uiteraard gingen we even met het bordje op de foto en toen werden we al gewaarschuwd door een voorbijganger: het venijn zit in de staart en dat was inderdaad het geval. Het wordt steiler en steiler, terugschakelen gaat niet meer en dus zakt de cadans in en nemen je spieren het over.

Maar als je dan boven bent, was het het allemaal waard!

Random
Martin
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I just did the eyserbosweg and then this one, I found the gulperberg a lot heavier than eyserbosweg, last part you are really pissed off.

Net eyserbosweg gedaan en daarna deze, ik vond de gulperberg toch een stuk zwaarder dan eyserbosweg, laatste stuk ben je echt helemaal naar de ratten

Random
Jeroen
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very hard because it suddenly goes from 0% to high percentages. Large groups of cyclists are struggling to get to the top, the wattages are not lying. The view at the top is really fantastic!

Heel zwaar omdat het zo ineens van 0% naar hoge percentages gaat. Grote groepen fietsers zie je harken om boven te geraken, de wattages liegen er niet om om boven te komen. Het uitzicht boven is echt fantastisch!

Random
Eric
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Really hard, especially if you start loop 3 of the AGR Experience just behind this climb and this is the last climb of the day. Came up yesterday with my tongue between my chain. Couldn't even say hello to Jean Nelissen.

Loodzwaar, zeker als je Lus 3 van de AGR Experience net achter deze klim begint en dit de laatste beklimming van de dag is. Kwam gisteren met mn tong tussen mn ketting boven. Jean Nelissen niet eens kunnen groeten..

Random
Jelte
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very short but vicious climb.
After this you can do the Kruisberg, Eyserebosweg, Keutenberg and finally the Cauberg.

Zeer korte maar venijnige klim.
Hierna kan je gelijk de Kruisberg, Eyserebosweg, Keutenberg en als toutje de Cauberg doen.

Random
Ton
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

For the fans at the top of this beautiful climb is on the right a monument of former cycling reporter Jean Nelissen.

Voor de liefhebbers boven op de top van deze mooie klim staat aan de rechterzijde een monument van oud wielerverslaggever Jean Nelissen.

Random
Martin
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I have now climbed them from both sides, the climb from Party is the best.
What a pimple for the last part.

Ik heb ze nu van beide kanten beklommen, de beklimming vanuit Partij is toch wel de mooiste.
Wat een pukkel voor het laatste stuk.

Random
Thomas
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Just a little bit of hard work on this climb, especially if you're almost at the top. At the top you will be rewarded with very nice views.

Even flink doorbijten op deze beklimming, met name als je bijna bovenaan bent. Boven word je beloont met zeer mooi uitzicht.

Random
Ferdinand
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Today I cycled the loop of the AGR which includes this one, I found it a killer indeed and maybe the toughest one of the day. But it is beautiful!

Vandaag de lus van de AGR gefietst waar deze in zit, ik vond het inderdaad een killer en misschien wel de zwaarste van de dag. Maar mooi is het wel!

Random
Mischa
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The climb on the other side from the bus stops is a lot steeper, but not as long. Because that bend is not very clear, the climb does seem long :-) .

De beklimming aan de andere kant vanuit de bushaltes is een stuk steiler, maar niet zo lang. Doordat die bocht onoverzichtelijk is, lijkt de klim wel lang :-) .

Random
Tom
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Yesterday I cycled the Gulperberg from Partij for the first time. I had just as much, if not more, trouble with it than with the Eyserbosweg, Keutenberg and Doodeman. What a horrible part those last few 100 meters!

Gisteren voor het eerst de Gulperberg vanuit Partij gefietst. Ik had er evenveel, zo niet meer moeite mee, dan met de Eyserbosweg, Keutenberg en Doodeman. Wat een vreselijk stuk die laatste paar 100 meter!

Random
Joop Floris
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Climbed it again yesterday, 4 April 2015, this time with wet inclement weather and a light front wheel, haha.
I think this one should be in the list between the known climbs.
My Garmin Edge 1000 indicated a peak of 17.5%.

Gisteren, 4 april 2015 wederom weer beklommen, deze keer met nat guur weer en een licht voorwiel, haha.
Ik vindt dat deze wel in de lijst mag tussen de bekende beklimmingen.
Mijn Garmin Edge 1000 gaf overigens een piek aan van 17,5%

Random
Raymond
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Yesterday, September 18, the road was closed to cyclists and we were diverted via the old Akerweg (6% average).

Gisteren 18 september was de weg afgesloten voor fietsers en werden we omgeleid via de oude Akerweg (gemiddeld 6%).