Eyserbosweg

4
Elevation profile Eyserbosweg
Elevation profile Eyserbosweg
Elevation profile Eyserbosweg
94
difficulty points
9.6%
avg. gradient
17.4%
steepest 100 meters
0.9km
length
83m
total ascent

Share this climb

4

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Eyserbosweg is a climb in the region South Limburg. It is 0.9km long and bridges 83 vertical meters with an average gradient of 9.6%, resulting in a difficulty score of 94. The top of the ascent is located at 193 meters above sea level. Climbfinder users shared 65 reviews/stories of this climb and uploaded 31 photos.

Road name: Eyserbosweg

by MV_079
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Absolute highlight of each tour of Limburg. Especially in combination with the Kruisberg (just before) and the Fromberg (just after) this climb is really killing.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (31)

Eyserbosweg
Eyserbosweg
Eyserbosweg
Eyserbosweg
Eyserbosweg

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Amstel Gold Race
Amstel Gold Race
121.9km 1648m 20
The steepest of Zuid-Limburg
The steepest of Zuid-Limburg
112.6km 1453m 17

Statistics

Eyserbosweg
This climb
South Limburg
516 climbs
Limburg
537 climbs
Netherlands
1304 climbs
Europe
32373 climbs
Difficulty points
94
4
rank
4
25% easier than
Camerig
rank
4
25% easier than
Camerig
rank
4
25% easier than
Camerig
rank
14692
Average gradient
9.6%
rank
6
33% less steep than
Oude Molenstraat
rank
6
33% less steep than
Oude Molenstraat
rank
9
33% less steep than
Oude Molenstraat
rank
1991
68% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
0.9km
rank
255
rank
261
83% shorter than
Meinweg from Herkenbosch
rank
637
90% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
26248
Total ascent
83m
rank
19
57% less ascent than
Camerig
rank
19
57% less ascent than
Camerig
rank
28
57% less ascent than
Camerig
rank
18951

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

96% 4% 0%
Based on 48 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

78% 14% 8%
Based on 50 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:07:24
11 km/h 00:04:42
15 km/h 00:03:27
19 km/h 00:02:43

Popular

Keutenberg

Keutenberg

famous
Camerig

Camerig

famous beautiful
Eyserbosweg

Eyserbosweg

famous
Cauberg

Cauberg

famous
 

Reviews/stories (65)

ABC
5 Mo 00:05:25 (9.6km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Spicy, heavy right from the start. In the beginning you know the steep part is still to come while your legs already hurt a lot. One you must have done once (just like Cauberg, Keutenberg, Kruisberg etc etc).

Pittig, gelijk vanaf het begin zwaar. In het begin weet je dat het steile stuk nog gaat komen terwijl je benen al flink zeer doen. Wel eentje die je een keer gedaan moet hebben (net als Cauberg, Keutenberg, Kruisberg etc etc) .

DimitriVerbeke
1 y 00:04:26 (11.7km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

With our club, we mapped out a route with 10 climbs from the Amstel Gold Race. When I saw the climbing points and images of this climb, I rode to the foot of the mountain with a heavy heart. We had already cycled up the Keutenberg, so I had already felt what it was like to cycle on steep sections (I have only been cycling for 10 months, so I have almost no climbing experience) and I knew that I had to be very patient here.

There were eight of us and right from the start the three best riders in our group got away. With 5 we stayed close together, we dosed well, but halfway up the climb almost all of us were on our lowest gear. And then it had to start. One by one we hit the pedals when the steepest part of the climb started and so we rode as a group (and panting of course) through the forest. Only at the end, when it flattens out a bit, did our group split up.

So it is quite doable, also for the less experienced cyclist, but you should definitely not overtake yourself 'cycling' in the beginning :)

Met onze club een route uitgestippeld met 10 klimmetjes uit de Amstel Gold Race. Toen ik de klimpunten en beelden zag van deze klim toch met een bang hartje naar de voet gereden. We hadden o.a. de Keutenberg al achter de kiezen dus ik had al even gevoeld hoe het was om op steile stukken te fietsen (ik fiets nog maar 10 maand dus ik heb bijna geen klim ervaring) en wist dus dat ik hier heel goed moest doseren.

We waren met 8 en al vanaf het begin reden de 3 betere van onze groep weg. Met 5 bleven we dicht bij elkaar, we doseerden goed, maar halfweg de klim zaten we toch bijna allemaal al op onze laagste versnelling. En toen moest het nog beginnen. 1 voor 1 gingen we op de trappers staan wanneer het steilste deel van de klim begon en zo zijn we in groep (en al hijgend natuurlijk) door het bos gereden. Enkel op het einde, wanneer het een beetje afvlakt, viel ons groepje wat uit elkaar.

Hij is dus best wel te doen, ook voor de minder gevorderde fietser, maar je mag jezelf zeker niet voorbij 'fietsen' in het begin :)

Yorick2305
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is one of the best hills in South Limburg and perhaps the climb to go up in a group ride. At inn Bie de Tantes you turn right and immediately enter the Eyserbosweg. Perfect tarmac and the highest gradients can be found at the end. At the 'top' you have a nice view and some benches where you can wait for your fellow cyclists ;-)

Een topper onder de Zuid-Limburgse heuvels en misschien wel dé klim om onder groepsritjes eens naar boven te knallen. Bij herberg Bie de Tantes sla je rechtsaf en kom je zo meteen de Eyserbosweg op. Perfect asfalt en de hoogste stijgingspercentages vind je op het einde. Aan de ‘top’ mooi uitzicht en enkele bankjes waar je kan wachten op je achtergebleven clubmakkers ;-)

CockvanVliet
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Suddenly my wife says we are going to turn left here. We are just going to do it. Up the Eyserbosweg and off we go. Don't start too fanatically in the beginning, otherwise you'll be short of breath later on in the climb. I wouldn't say it was a calf-biter, but it was a tough climb. We paddled up together and on the heavy part it was difficult but doable. Arrived at the top tired and satisfied. Recommended for the experienced cyclist.

Plotsing zegt mijn vrouw we gaan hier links af. We gaan het gewoon doen. De Eyserbosweg op en naar boven. In het begin niet te fanatiek starten, anders kom je later in de klim adem te kort. Een kuitenbijter wil ik niet direct zeggen wel een zware klim. We zijn samen naar boven gepeddeld en op het zware gedeelte was het lastig maar te doen. Boven gekomen moe en voldaan. Aanrader voor de gevorderde fietser.

Spyderxxx
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb has nothing to do with cycling, but with raking. However, you should not miss it, because it is a gem.

Deze klim heeft niets met fietsen te maken, maar met harken. Je mag hem echter niet missen, want het is een pareltje.

Pos
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I still can't make friends with this calf biter. The worst thing is that between the houses you think that it is not too bad, while there it is already 8%. And between the trees you have already done a good effort, but then comes that extremely steep bit. A true classic and therefore always doable, but not because 'it runs so well...

Ik kan er nog geen vrienden mee worden, met deze kuitenbijter. Het ergste is nog dat je tussen de huizen denkt dat het nog wel meevalt, terwijl het daar al 8% is. En tussen de bomen heb je dus al een aardige inspanning gedaan, maar dan komt dat extreem steile stukje. Een echte klassieker en daarom altijd doen, maar niet omdat 'ie zo lekker loopt...

MerijnvH
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Despite the fact that I am always nervous about it, this one is always better because I approach it calmly. The road is better for me than the Keutenberg or Kruisberg, where it immediately gets very steep. The Eyserbosweg also doesn't reach the percentages that the profile indicates or only for a few meters. I base this on my feeling (I don't have to leave the pedals and I am no more than a recreational cyclist) but also on the percentages of my Garmin. I think about 14%, max 15%. Apart from that, it's a lovely little climb that is certainly very tough and which I prefer to tackle on every ride. I can definitely recommend it :)

Ondanks dat ik er telkens huiverig voor ben, valt deze altijd erg mee doordat ik hem rustig benader. Hij ligt me sowieso beter dan bijvoorbeeld de Keutenberg of Kruisberg, waar het meteen zeer steil wordt. Daarnaast haalt de Eyserbosweg de percentages die het profiel aangeeft niet of slechts gedurende een aantal meters. Dit baseer ik op mijn gevoel (hoef niet uit de pedalen en ik ben niet meer dan een recreatieve fietser) maar ook de percentages van mijn Garmin. Ik denk eerder aan een procent of 14, max 15. Los daarvan is het een heerlijk klimmetje die zeker wel erg pittig is en die ik het liefst ieder ritje meepak. Een aanrader is het zeker :)

JustRider
2 y 00:04:25 (11.7km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In two words: Steep and painful. Much harder than the Cauberg and even the Keutenberg. The slowly increasing gradients drain your legs, so you arrive at the top wrung out.

In twee woorden: STEIL en PIJNLIJK. Veel lastiger dan de Cauberg en zelfs de Keutenberg. De langzaam toenemende stijgingspercentages trekken je benen leeg, waardoor je uitgewrongen bovenkomt.

Fedor
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I have done many climbs in southern Limburg and surroundings but this feared one was ignored. I was waiting for a lower gear for the bike but that's been postponed (not available) so I went up with the standard gear. I could not wait anymore ;-)
It was the first real climb of the day (so I was fresh) and actually I had expected worse. It is tough, very tough, but I never had the feeling that I was really going into the red. Because of the ramp shape you can put more tension on the legs. I think that goes better than for example the Gulperberg or the Kruisberg where you immediately cycle against a wall. Such climbs are much harder to dose.
The climb itself doesn't have much of a view, but it's a great climb technically and of course it's famous, so you shouldn't miss it. Without the AGR bonus, it would have had one star less.

Al heel wat klimmen in Zuid-Limburg en omgeving gedaan maar deze Angstgegner tot nu toe links laten liggen. Ik wachtte op een lagere tandwielverhouding voor de fiets maar da's op de lange baan geschoven (niet beschikbaar) dus dan maar met het standaard verzet omhoog gegaan. Ik kon niet meer wachten ;-)
Het was de eerste echte klim van de dag (ik was dus wel lekker fris) en eigenlijk had ik het erger verwacht. Hij is zwaar, heel zwaar, maar ik had geen moment het gevoel dat ik echt het rood in ging. Door de schansvorm kan je steeds meer spanning op de benen brengen. Dat vind ik beter gaan dan bijv. de Gulperberg of de Kruisberg waar je meteen tegen een muur op fietst. Zulke klimmen vallen veel moeilijker te doseren.
De klim zelf heeft helaas weinig uitzicht, klimtechnisch is hij wel heerlijk en hij is natuurlijk beroemd, dus je mag hem inderdaad niet missen. Zonder de AGR-bonus had hij een ster minder gehad.

mrustenhoven
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Absolute classic. Little to add to previous experiences. Lovely to rake up on power 'raking'.

Absolute klassieker. Weinig toe te voegen aan de eerdere ervaringen. Heerlijk om op de macht naar boven te 'harken'.

Robbe_Buls
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The hardest slope of the classic Amstel final, right? It really hurts. And saying that, until you ride into the bush, you can whistle uphill. But that curve between the trees is really hard! You can start as fast as you want, you can totally park. If you descend towards the Fromberg, pay attention, because it is really treacherous. You can hardly see the oncoming traffic.

De lastigste helling van de klassieke finale van de Amstel, toch? Hij doet echt pijn. En zeggen dat, tot je het bosje in rijdt, je fluitend naar boven kan. Maar die kronkel tussen de bomen, die is echt lastig! Dan kan je nog zo snel gestart zijn, je kan helemaal parkeren. Als je hem afdaalt richting de Fromberg, let dan wel op, want die is echt verraderlijk. Je ziet het aankomende verkeer amper.

nbenedictus
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Eyserbosweg has few secrets, but that doesn't mean it doesn't hurt. It is very clever not to jump out of the saddle on the steepest part! But the feeling when you have passed that part is wonderful.

De Eyserbosweg kent weinig geheimen, maar dat betekent niet dat hij geen pijn doet. Knappe jongen die op het steilste deel niet uit het zadel springt! Maar het gevoel als je dat stuk gepasseerd bent is heerlijk.

HansvanWaas
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A classic in South Limburg that you can't afford to miss! Turn off in Eys, straight on until the forest, where the percentages really increase. Try to have some left over, so you can keep on going at the end!

Klassieker in Zuid-Limburg die je niet mag missen! Afslaan in Eys, rechtdoor tot aan het bos, waar de percentages pas echt oplopen. Probeer nog wat over te houden, zodat je op het einde nog lekker door kunt trekken!

Mattias
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I cycle my tours mainly for the long haul, so I didn't take this climb as fast as I could. But still, it was tough enough to make the Vrakelberg, which lay after it, feel like the Mont Ventoux. It gives a feeling of pride when you reach the top of one of the toughest climbs in the Netherlands, but apart from that, there was not much to it. You start on a dead straight road, and once you are in the forest there is not much view, except for the cars that drive way too fast down. Not to mention the plateau where you end up and you always seem to have wind against you.

Ik fiets mijn tochten vooral op de lange duur, dus nam ik deze klim niet zo snel mogelijk. Maar toch was hij pittig genoeg om de Vrakelberg, die daarna lag, aan te laten voelen als de Mont Ventoux. Het geeft een gevoel van trots als je boven bent op een van de zwaarste klimmen in Nederland, maar verder was er eigenlijk niet zoveel aan. Je begint op een kaarsrechte weg, en als je eenmaal in het bos bent is er niet veel uitzicht, op de auto's die veel te hard naar beneden rijden na. Niet te vergeten het plateau waar je op uitkomt en je altijd wind tegen lijkt te hebben.

Himmelsbla
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I had prepared myself to die and then the climb wasn't too bad. Of course, it is still terribly steep but not as extreme as I had imagined it would be. The start is intimidating when you can see hundreds of meters in front of you that it is going to get steeper and steeper.

Ik had me ingesteld op doodgaan en toen viel de klim zowaar mee. Natuurlijk nog steeds ellendig steil maar ook weer niet zo extreem zwaar als die in mijn gedachten geworden was. Het begin is wel intimiderend als je al honderden meters voor je ziet dat het steiler en steiler gaat worden.

MariusH
2 y 00:05:01 (10.3km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

As often said here... dosage, dosage and dosage again. If you don't go too crazy on the part to the forest, you can rake those 150m through the forest and, on the flatter last part, throw out a nice final sprint. A little resistance is not a luxury for the lesser gods.

Always nice to catch the enthusiastic starters on the way back :) An additional advantage is that almost all other climbs in Limburg feel a lot lighter when you've done this one already haha

Zoals al zo vaak gezegd hier… doseren, doseren en nog eens doseren. Als je op het stuk tot het bos niet te gek doet, dan kun je die 150m door het bos ook nog wel redelijk doorharken en er, op het vlakkere laatste stuk, een lekkere eindsprint uitgooien. Klein verzetje is voor de mindere goden geen overbodige luxe.

Altijd mooi om de enthousiaste starters onderweg terug te kunnen pakken :) Bijkomend voordeel is dat bijna alle andere klimmen in Limburg een stuk lichter voelen als je deze al gedaan hebt haha

KarelJan
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Typically a climb for people who like steep wall climbs; Keutenberg, Gulperberg, Kruisberg; straight ahead out of the valley. making it a bit meanly steep. At the Eyserbosweg especially the last part is the steepest, so start slowly. As an alternative try the Eyserweg which leads to Trintelen and is almost parallel to it, less brutal but better view.

Typisch een klim voor mensen die van steile wand klimmen houden; Keutenberg, Gulperberg, Kruisberg; rechttoe rechtaan het dal uit. waardoor het een stuk gemeen steil wordt. Bij de Eyserbosweg is vooral het laatste stuk het steilst, dus rustig beginnen. Probeer als alternatief ook eens de Eyserweg die naar Trintelen en die bijna parallel loopt , minder bruut maar mooier uitzicht.

Velo
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A fantastic climb that gets harder and harder. The transmitter mast doesn't seem to get any closer, but when you're finally there, the satisfaction is great. The Eyserbosweg is extremely hard, so save your strength because you will definitely need it.

Een fantastische klim die alsmaar lastiger wordt. De zendmast lijkt maar niet dichterbij te komen, maar als je er eindelijk bent is de voldoening groot. De Eyserbosweg is loodzwaar, dus spaar je krachten want je zal ze zeker nodig hebben.

Danser
2 y 00:03:18 (15.7km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very tough climb, but just short enough to get everything out.
Don't start too fast because the steepest part is at the end.

Erg pittige klim, maar net kort genoeg om alles eruit te trekken.
Niet te snel starten want het steilste deel komt op het einde..

MV_079
2 y 00:03:44 (13.9km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Absolute highlight of each tour of Limburg. Especially in combination with the Kruisberg (just before) and the Fromberg (just after) this climb is really killing.

Absolute hoogtepunt van elk rondje Limburg. Zeker in combinatie met de Kruisberg (vlak er voor) en de Fromberg (vlak erna) is deze beklimming echt killing.

kgdg
2 y 00:03:36 (14.4km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Indeed a tough climb but in my opinion a bit overrated in difficulty. But it is fun because it gets steeper and steeper and it is so famous. If you can switch to the outside gear after the forest to continue to the crossing, you have very good legs, but that is more like torture. In 3 days of Limburg I did this one every day in the route because it keeps drawing your attention. Nice view also from the top (or junction, where I would stop or wait for your cycling buddy). According to this map, the climb stops a bit earlier than it actually is, where the trees on the left stop is actually the top, that's where the time is. Most Strava segments also stop where the trees stop on the left.

Inderdaad een zware klim maar wordt naar mijn mening een beetje overschat in moeilijkheid. Wel erg leuk doordat hij steeds steiler wordt en hij zo beroemd is. Als je naar het buitenblad kan schakelen na het bos om door te trekken naar de kruising heb je hele goede benen, maar dat is meer een marteling. In 3 dagen Limburg heb ik deze elke dag in de route gedaan omdat hij toch je aandacht blijft trekken. Mooi uitzicht ook vanaf de top (of kruising, waar ik zou stoppen of wachten op je fietsmaat). Volgens deze kaart stopt de klim al wat eerder dan dat eigenlijk zo is, waar de bomen links ook ophouden is eigenlijk de top, daar is die tijd ook van. Meeste Strava segmenten stoppen ook waar de bomen links stoppen.

Eyserbosweg
Pierre
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

April 2021 A round trip of the bites Keutenberg, Kruisberg, Gulperberg and the Eyserbosweg as far as the last one is concerned first between the houses then meadow, dead willow then forest (here are the bites 150m). Feeling that I have ridden through a slowed down roller coaster. No more through the trees the forest anymore. (broadcast mast is seen)

April 2021 Een rondje kuitenbijters Keutenberg,Kruisberg,Gulperberg en de Eyserbosweg wat betreft de laatste eerst tussen de huizen dan weiland dode knotwilg dan bos (hier zitten de bijters 150m). Gevoel dat ik door een vertraagde achtbaan ben gereden. Nee meer door de bomen het bos niet meer. (zendmast wel gezien)

Eyserbosweg
artesuave
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A;time off. From the start you think you are riding uphill but secretly you are already climbing enormously. And then, when you're almost there, you only have to take a few turns ...

A;tijd afzien. Vanaf het begin denk je dat je vals plat omhoog rijdt, maar ben je stiekem al enorm aan het klimmen. En dan, wanneer je er bijna bent, moet je nog maar een paar bochtjes...

keniske
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I always do this climb when I cycle loop 2-3 of the Amstel and it is always hard work, the climb starts at 5% and gradually rises to 15%+ , with a flat spur where you can catch your breath again!

Doe deze klim altijd opnieuw als ik Lus 2-3 fiets van de Amstel en steeds weer is het hier afzien, de klim begint aan 5% en loopt geleidelijk op tot 15%+ , met nog een vlakke uitloper waar je terug op adem kan komen!

artesuave
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice running climb, not too difficult. Best to drive up...

And then I woke up from the dream and it became a nightmare.

From the moment you enter the street it goes up already but you don't notice the percentages because of the shoulder on the right side. Then a little bit open to see the most steep curve combination of the Netherlands.

Good Luck!

Lekker lopende klim, niet te lastig. Best volop oprijden...

En toen werd ik wakker uit de droom en werd het een nachtmerrie.

Vanaf het moment dat je de straat inrijdt gaat het stiekem al lekker omhoog maar de percentages merk je niet vanwege de berm aan de rechterkant. Dan een klein stukje open om vervolgens de meest steile bochtencombinatie van Nederland voor je te zien.

Succes!

HarmenKetelaars
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Famous, no infamous climb. Especially difficult because the percentage rises up to 100 meters below the top!

Beroemde, nee beruchte klim. Vooral zo lastig omdat het percentage oploopt tot 100 meter onder de top!

Eyserbosweg
sylvainsmeets
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Fierce climb.
Heaviest part by top through the forest because you have then piece just behind the back of 18%.
Cycled it today.
Nice view on top of the plateau at the junction near the bench.

Pittige klim.
Zwaarste stuk door boven door het bos want je hebt dan stukje net achter de rug van 18%.
Heb hem vandaag nog gefietst .
Mooi uitzicht boven op het plateau op de splitsing bij het bankje.

Eyserbosweg
Houblon
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Together with the Doodeman, this is the most difficult climb of South Limburg and it drains your legs completely. During the AGR you see people sitting or lying along the road because this is towards the end of the ride.

Samen met de Doodeman de moeilijkste klim van Zuid-Limburg, trekt je benen helemaal leeg. Tijdens de AGR zie je hier mensen langs de weg zitten/liggen omdat deze richting het einde van de rit ligt.

Hendrik1961
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very tough climb with especially after the free plain the vicious climb in the forest extra motivation to take a short break at the top and enjoy the view.

Zeer pittige klim met vooral na de vrije vlakte de venijnige stijging in het bos extra motivatie om boven een korte pauze te nemen en van het uitzicht te genieten.

RobertS
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What...a....rotding thing, I think every time I end up in the woods. I am more afraid of this climb than of the Keutenberg or the Doodeman, simply because it gets steeper and steeper and seems to take you for a ride every time. At the same time, it's also great: really painful, varied (start between the houses, middle part through the meadows, end part through the woods, finish on the bare top) and with damn fine views. If you are going to cycle in South Limburg for the first time, this one should definitely be on the list!

Wat...een....rotding, denk ik elke keer als ik in het bos beland ben. Ik heb meer vrees voor deze klim dan de Keutenberg of de Doodeman, simpelweg omdat deze klim steeds steiler en steiler wordt en je elke keer in de maling lijkt te nemen. Tegelijkertijd is ie ook heerlijk: echt goed pijnlijk, gevarieerd (start tussen de huizen, middenstuk door de weilanden, eindstuk door het bos, finish op de kale top) en met nog verdomd mooi uitzicht. Ga je voor het eerst fietsen in Zuid-Limburg dat moet deze zeker op de lijst!

Tjaart
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of the tougher and nicer climbs in Limburg. The climb starts in Eys and gradually gets steeper until the forest, where the road bends to the right. In the forest the climb continues steep for another 200 meters, and then flattens out to the top at a four-sided junction. So don't start too fast, you'll pay for that in the forest. Mostly quiet, but occasionally traffic both ways.

Eén van de pittigere en mooiere klimmen van Limburg. De klim begint in Eys en gaat geleidelijk steeds iets steiler omhoog tot het bos, waar de weg naar rechts afbuigt. In het bos gaat de klim steil nog 200 meter verder, en vlakt dan af tot de top op een viersprong. Dus niet te snel starten, dat bekoop je in het bos. Meestal vrij rustig, maar af en toe verkeer beide kanten op.

Eyserbosweg
Eyserbosweg
Eyserbosweg
Eyserbosweg
Eyserbosweg
daanmeels
2 y 00:02:29 (20.9km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A nice climb to catch up with your cycling buddies ;)

Een fijne klim om je fietsmaten op achterstand te rijden ;)

Hans_Plantinga
3 y 00:06:12 (8.4km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I think it is the toughest climb in the Netherlands. No matter how carefully you do it, your heart rate is at its maximum at the top.
The most difficult climb in the Netherlands is the Kruisberg, which is followed by the Keutenberg and the Gulpenerberg. And all that in a relatively short ride.

Ik denk dat het de zwaarste klim van Nederland is. Hoe voorzichtig je het ook doet, bovenaan is je hartslag maximaal.
Liefhebbers van het steile-wand-rijden kunnen deze berg laten voorafgaan door de Kruisberg en laten volgen door de Keutenberg en de Gulpenerberg. En dat allemaal in een betrekkelijk kort ritje.

jorisvanbrug
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Famous, busy, but really fantastic if you like steep climbs. Beautiful surroundings (good hiking too) where it helps if you've done it before. Then you can better assess where to give gas, especially not too early

Beroemd, druk, maar echt fantastisch als je houdt van steile klimmetjes. Prachtige omgeving (goed wandelen ook overigens) waarbij het helpt als je hem al eens gedaan hebt. Dan kun je beter inschatten waar je gas moet geven, dat is vooral niet te vroeg

Madfox
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Not exceptionally beautiful but exceptionally steep. Yet not too long. Start slowly is the motto because higher up you must have energy left.

Niet uitzonderlijk mooi maar wel uitzonderlijk steil. Toch niet al te lang. Rustig aan beginnen is het devies omdat je hogerop nog energie over moet hebben.

Vespavanbern
3 y 00:02:58 (17.5km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of the steepest in the South of Limburg, but the almost 17% over 150m shown above in the little graph can hardly be right. This is still a long way from Sur Steppes or Roche aux Faucons in terms of steepness.

Een van de pittigste in de Zuid-Limburg, maar de bijna 17% over 150m die hierboven in het grafiekje te zien kan bijna niet kloppen. Dit is nog echt lang geen Sur Steppes of Roche aux Faucons qua steilheid.

RichardVrieling
3 y 00:04:33 (11.4km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is one of those AGR climbs you can't miss if you cycle in the south of Limburg. I saved it for the last few days of my two-week holiday because, being from Groningen, I wanted to have the feeling of climbing again before I started. I am an average climber and the Eyserbosweg always hurts. Calmly ride up the first part in high cadence and then survive the steep part. Those high percentages remain difficult to overcome, but with a normal pedal mentality you just get to the top ;-)

Dit is een van die AGR beklimmingen die je niet mag missen als je in Zuid Limburg fietst. Ik heb deze in mijn 2 weken vakantie bewaard voor de laatste dagen, omdat ik als Groninger even het klim gevoel weer wilde hebben voordat ik hieraan begon. Ik ben een gemiddelde klimmer en de Eyserbosweg doet gewoon altijd pijn. Rustig in hoge cadans het eerste stuk op rijden en dan overleven op het steile gedeelte. Die hoge percentages blijven lastig te overbruggen, maar met een gewoon doortrappen mentaliteit kom je gewoon boven ;-)

Jass
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Camerig may be tougher on paper, but this was the toughest climb I've ridden in the last 2 weeks. A beautiful challenge.

Camerig mag op papier zwaarder zijn, maar dit vond ik de zwaarste klim die ik de afgelopen 2 weken heb gereden. Prachtige uitdaging.

StefBosgoed
3 y 00:04:33 (11.4km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Ouch, ouch, ouch. I thought it was quite a feat not to dismount. What a bitch. You're hoping for a lighter gear...

Au, au, au. Ik vond het een hele prestatie om niet af te stappen. Wat een kreng. Je hoopt dat je nog een lichter verzetje hebt...

Roy
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I have discovered that I like it steeper and steeper, but the fact that in summer you can't see very well (because of the vegetation) how far it is, makes it a precarious story. A bit too much power too soon and you have to get off your bike and walk up together with all the regular cyclists.

Lovely climb, together with Gulpenberg from Party my favorites (which is weird for something that hurts).

Ik heb hier ontdekt dat steeds steiler mij wel ligt, maar het feit dat je in de zomer niet heel goed kan zien (door de begroeiing) hoe ver het nog precies is, maakt het een precair verhaal. Iets te snel te veel kracht en je moet afstappen en samen met alle gewone fietsers naar boven lopen.

Heerlijke klim, samen met Gulpenberg vanuit Partij mijn favorieten (wat raar is voor iets dat pijn doet).

markniessen
3 y 00:04:18 (12.1km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Another open door? This is a piece of crap, a reverse Keutenberg. This is where the boys get separated from the men. Conditionally not good? Put on your hiking boots.

Nog een open deur intrappen? Dit is een rotding, een omgekeerde Keutenberg. Hier worden de 'jongetjes van de mannen' gescheiden. Conditioneel niet in orde? Doe je wandelschoenen maar vast aan.

petervantulder
3 y 00:06:15 (8.3km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is absolutely one of the best of South Limburg. Starts not childish, but the forest part is really hard for anyone with less talent or condition.

Dit is absoluut een van de kneiters van Zuid Limburg. Begint al niet kinderachtig, maar het bosstuk is echt afzien voor iedereen met minder talent of conditie.

Eyserbosweg
Random
Patrick
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Yes, one hill, end is steep but trained men don't need the inside blade here.

Ja, een heuveltje, einde is steil maar getrainde mannen hebben het binnenblad hier niet nodig.

Random
Jilles
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A tough climb but in my experience not the toughest in Limburg. The last piece is really hard but because you can and especially MUST start calmly it is doable. The Kruisberg is really tough, starts immediately like the Keutenberg. I still have to do the Doodeman.

Pittige beklimming maar in mijn beleving niet de zwaarste in Limburg. Het laatste stuk is echt zwaar maar omdat je rustig kan en vooral MOET starten is het te doen. Die Kruisberg is echt zwaarder, begint direct al heftig net als de Keutenberg. Doodeman moet ik nog doen.

Random
Ferry
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

That tree
that boogie started shaking is on the right before you get to the woods. Not on the left.

die boom
waar boogie aan begon te schudden staat rechts voordat je aan het bosgedeelte begint. niet links

Random
Burgemeester
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Limburgkenner has a different experience than me. This is just suffering.

Limburgkenner heeft een andere ervaring dan ik. Dit is gewoon afzien.

Random
Laurens Damvogel
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Most beautiful climb of South Limburg. Builds up nicely and goes through a mighty piece of forest.

Mooiste klim van Zuid Limburg. Bouwt lekker op en gaat door een machtig stukje bos.

Random
limburg kenner
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

When you ride this climb until the forest, it is comparable to the Kruisberg. the Kruisberg is even tougher. everyone can get on top, just start very calmly and then bite down in the forest. If you blow yourself up in the first 600 m, yes, it will be very tough. But if you want to get to the top on your own, you just have to start very calmly.

wanneer je deze klim tot het bos rustig oprijd, is hij te vergelijken met de kruisberg sterker nog. de kruisberg is zelfs zwaarder. iedereen kan hier boven komen, gewoon heel rustig beginnen en dan in het bos ff bijten. bij een juiste kracht verdeling is afzien niet eens nodig!! blaas je jezelf de eerste 600 m op, ja dan wordt het erg zwaar. maar als je alleen wilt bovenkomen moet je gewoon heel rustig beginnen. wat natuurlijk niet geldt als je al veel in de benen hebt zitten

Random
John
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Today I tried the Eyserboschweg: I started very calmly and yes it is steep............but it is only a short stretch and it levels off quite quickly. I haven't ridden the Cauberg for a while now, but in my memory they look a bit alike.

Anyway,next week I want to try the Gulpenerberg,...............

Vandaag toch maar eens de Eyserboschweg geprobeerd: heel rustig begonnen en ja hij is steil............maar wel maar een kort stuk en vlakt vrij snel af. De cauberg heb ik al een tijd niet meer op gereden,maar in mijn herinnering lijken ze toch wat op elkaar.

Enfin,volgende week wil ik eens de Gulpenerberg,proberen...............

Random
Frank
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

First of all: what a wealth of information on your site, thank you! I did this climb for the first time today, after the approach with Kruisberg. Personally, I find it harder when the steepest parts are right at the front of the climb, like at Kruisberg and Keutenberg. At the Eyserbosweg you go gradually deeper and deeper, that seems to suit me better.

Eerst en vooral : wat een schat aan informatie op jouw site, waarvoor dank! Vandaag deze klim voor het eerst gedaan, na de aanloop met Kruisberg. Persoonlijk vind ik het lastiger wanneer de steilste stukken direct vooraan in de klim zitten, zoals bij Kruisberg en Keutenberg. Bij de Eyserbosweg ga je geleidelijk aan dieper en dieper, dat ligt mij blijkbaar beter.

Random
Jelte
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Last weekend we cycled up the Eyserbosweg.
We made a firm tour with the Gulperberg, Kruisberg, Eyserbosweg, Keutenberg and the Cauberg.
Before that we had also done some easy climbs.
Personally I found the Eyserbosweg the hardest. It is important that you don't overtake yourself at the beginning, because it gets steeper and harder towards the end.
When you've dosed yourself well, you'll manage.

Afgelopen weekend de Eyserbosweg opgefietst.
Hebben er een stevige tour van gemaakt met onder andere de Gulperberg, Kruisberg, Eyserbosweg, Keutenberg en de Cauberg achter elkaar.
Hiervoor hadden we ook enkele gemakkelijke beklimmingen gedaan.
Persoonlijk vond ik de Eyserbosweg eigenlijk de zwaarste. Het is belangrijk dat je jezelf niet voorbij rijdt op het begin, want hij wordt steiler en zwaarder naar het einde toe.
Wanneer je goed gedoseerd hebt dan lukt het wel.

Random
Michiel
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Climbed it for the first time last weekend and it didn't bother me at all. As has been said here before: just start slowly so that you have enough left over for the part from the pollard willow (which is certainly not dead, by the way). That steep part is then hard but also quickly over.

Afgelopen weekend voor het eerst beklommen en hij viel me alleszins mee. Zoals hier al vaker is gezegd: gewoon rustig beginnen zodat je voor het stuk vanaf de knotwilg (die overigens zeker niet dood is) over hebt. Dat hele steile stukje is vervolgens pittig maar ook snel voorbij.

Random
Fietser
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Difficult climb, but only really heavy if you already have a few climbs behind, it is also very important to save your strength until you reach the forest because then the misery really begins.

Moeilijke klim, maar pas echt zwaar als je al een paar klimmen achter de rug hebt, het is ook heel belangerijk om je krachten te sparen tot je bij het bos komt want dan begint de ellende pas echt

Random
willem
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Together with the Keuterberg, I find this the toughest climb in Limburg.
It is important to quickly get into your rhythm and not to switch to a light gear too late.
A beautiful feeling when you reach the top

Samen met de Keuterberg vind ik dit de zwaarste beklimming in Limburg.
Het is zaak om snel in je ritme te komen en niet te laat naar een licht verzet te schakelen
Een mooi gevoel als je boven bent

Random
Patrick
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Today after a long time up again. Great feeling when you reach the top. Nice climb where you have to start slowly to have enough reserves to enjoy the climbing.

Vandaag na lange tijd nog eens omhoog. Geweldig gevoel als je boven bent. Leuke klim waar je rustig aan moet beginnen om boven in het bos nog genoeg reserves te hebben om te genieten van het klimwerk.

Random
Michel oevering
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I climbed it today, great mountain and then the cross mountain.

Ik heb hem vandaag beklommen geweldige berg en daarna de kruisberg

Random
Klaas
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Great climb. When I was there I could not believe it. The tips about starting slowly and especially not letting yourself get crazy are completely correct. Thanks for that! This is how you conquer this climb as an amateur.

Heerlijke klim. Toen ik er was kon ik het niet geloven. De tips van rustig beginnen en je vooral niet gek laten maken kloppen volledig. Waarvoor dank! Zo bedwing je als amateur deze klim.

Random
Miquel
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice but tough climb! Donneke, respect that you cycle up that 16-17% part with your cargo bike; I once cycled up the Eysersebosweg with my mountain bike and on that steepest part I had to downshift and rake up. My tip: start very slowly because the road gets steeper and steeper. I once heard Michael Boogerd say that the Eysersebosweg is the toughest climb in the Netherlands, although I can imagine that the Doodeman and Lange Bosweg come close.

Mooie maar zware klim! Donneke, respect dat je dat stuk van 16-17% met de bakfiets omhoog fietst; ik ben de Eysersebosweg ooit met mijn mountainbike opgefietst en moest op dat steilste stuk toch echt ver terugschakelen en naar boven harken. Mijn tip; vooral heel rustig beginnen want de weg wordt steeds steiler. Ik heb Michael Boogerd ooit horen zeggen dat de Eysersebosweg de zwaarste klim van Nederland is, al kan ik me voorstellen dat de Doodeman en Lange Bosweg daar dicht bij in de buurt komen.

Random
Donneke
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Today I first cycled up the Kruisberg and then the Eyserbosweg.
Nice climb but even with my cargo bike easy to do if you divide your forces. Worth mentioning is the excellent road surface.

Vandaag eerst de Kruisberg opgefietst en aansluitend de Eyserbosweg.
Mooie klim maar zelfs met m'n bakfietsje goed te doen mits je de krachten verdeelt. Vermeldenswaardig is het uitstekende wegdek.

Random
jasper
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

nice climb but if you are in shape not very heavy.

mooie klim maar als je in vorm bent niet heel zwaar.

Random
Paul Soetens
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice that we have something like this in the Netherlands.
Beautiful Segment!

Mooi dat we in Nederland zoiets hebben.
Prachtig Segment!

Random
Willem
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful, but very mean climb. Gets steeper and steeper. But this year again we succeeded, without getting our feet on the ground.

Prachtig, maar zeer gemene klim. Wordt steiler en steiler. Maar ook dit jaar is het weer gelukt, zonder de voeten aan de grond te krijgen.

Random
Raymond
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A nasty climb, seems steeper than it is.

Een gemene klim, lijkt steiler dan dat hij is.

Random
Van Dam Alain
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

And what have we won now?
# A Ferrari car valve wheel cover #)

En wat hebben we nu gewonnen ?
' een auto Ferrari ventiel wiel dopje ' ;-)

Random
Martijn
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb in the hills of Limburg where I have enough trouble with full carbon as an amateur. Heaviest climb in this region in terms of steepness, that first part will kill you (at too high a speed) before the steepest part in the forest. So divide your strength well!

Prachtige klim in het Limburgse heuvelland waar ik met full carbon als amateur genoeg moeite mee heb. Zwaarste klim in deze regio qua steilheid, dat eerste stuk maakt je al kapot (bij een te hoge snelheid) voor het steilste gedeelte in het bos. Verdeel je krachten dus goed!

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?