Elevation profile Zijpenberg via Snippendaalseweg
Elevation profile Zijpenberg via Snippendaalseweg
Elevation profile Zijpenberg via Snippendaalseweg
41
difficulty points
3.5%
avg. gradient
9.4%
steepest 100 meters
2.4km
length
86m
total ascent

Share this climb

145

Feedback about this climb?
Show climbs nearby Export to GPS device

Zijpenberg via Snippendaalseweg is a climb in the region Veluwezoom. It is 2.4km long and bridges 86 vertical meters with an average gradient of 3.5%, resulting in a difficulty score of 41. The top of the ascent is located at 107 meters above sea level. Climbfinder users shared 19 reviews of this climb and uploaded 13 photos.

Road name: Snippendaalseweg

5.0 by GioFietst
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
The last times I have been on the Veluwezoom, each time this climb was by far my favourite. Zijpenberg from Snippendaalseweg is nicer and more varied than the climbs in the area, a brief comparison: - Zijpenberg from Rozendaal is a full forest climb that also includes a substantial descent, which a... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (13)

Zijpenberg via Snippendaalseweg
Zijpenberg via Snippendaalseweg
Zijpenberg via Snippendaalseweg
Zijpenberg via Snippendaalseweg
Zijpenberg via Snippendaalseweg

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Receive free climbfinder goodies for your reviews & photos.
  • Create a bucket list and check off conquered climbs.
  • Add missing climbs.
Continue with Google Sign up with email
By signing up you agree to our terms of service and confirm that you have read our privacy & content policy.

Statistics

Zijpenberg via Snippendaalseweg
This climb
Veluwezoom
63 climbs
Veluwe
364 climbs
Gelderland
480 climbs
Netherlands
1428 climbs
Europe
45987 climbs
Difficulty points
41
rank
3
18% easier than
Zijpenberg from Rozendaal
rank
4
18% easier than
Zijpenberg from Rozendaal
rank
14
43% easier than
Oude Holleweg
rank
74
67% easier than
Camerig
rank
31121
Average gradient
3.5%
rank
13
rank
86
64% less steep than
Boersberg via Fonteinallee
rank
150
67% less steep than
Beekmansdalseweg
rank
608
76% less steep than
Oude Molenstraat
rank
36699
88% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
2.4km
rank
18
73% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
46
73% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
50
73% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
88
73% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
21488
Total ascent
86m
rank
7
31% less ascent than
Tafelberg from Ellecom
rank
8
31% less ascent than
Tafelberg from Ellecom
rank
8
31% less ascent than
Tafelberg from Ellecom
rank
28
56% less ascent than
Camerig
rank
26866

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

100% 0% 0%
Based on 24 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

96% 4% 0%
Based on 24 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:20:50
11 km/h 00:13:15
15 km/h 00:09:43
19 km/h 00:07:40

Popular

Posbank

Posbank

famous beautiful
Rozenbos / Holleweg Veluwezoom

Rozenbos / Holleweg Veluwezoom

beautiful hidden gem
 

Reviews (19)

GioFietst
3 w 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The last times I have been on the Veluwezoom, each time this climb was by far my favourite. Zijpenberg from Snippendaalseweg is nicer and more varied than the climbs in the area, a brief comparison:
- Zijpenberg from Rozendaal is a full forest climb that also includes a substantial descent, which actually disrupts the climb into two small climbs. Zijpenberg from Snippendaalseweg starts in the forest, but then becomes very varied with stretches of heathland left and right where you can see nicely. Moreover, there is no car traffic at all on this side of the climb, while there is on Rozendaal side.
- Rozenbos I also think is a really nice climb, but is more monotonous, and stays on a narrower forest road, incidentally also with no car traffic. Rozenbos does end with a nice 'hollow road' and is also just a bit more difficult towards the end, but Zijpenberg from Snippendaalseweg is, in my opinion, not to be underestimated and more difficult than the map here shows.
- Posbank is actually one of the ugliest climbs I know, if you ask me, although the view at the top is beautiful. Posbank is ideal for descending, though, because of its good tarmac and (newly designed) one-way car's lane.
- Emmapiramide is also highly recommended, here you will find perhaps the steepest 500 metres in the far reaches, including nice curves with good road surface, albeit with car traffic, but even on Emmapiramide you don't have a wide view like on Zijpenberg from Snippendaalseweg.

Given all the above, my tip for my personal favourite mini-round in the Netherlands: include this climb in the next round-up:
1) up Rozenbos first,
2) then use the good road surface of Posbank to descend to Arnhemseweg, and
3) then turn right again onto Snippendaalseweg and climb Zijpenberg along the quietest and most beautiful side.
4) And absolutely beautiful; turn left at the top of Zijpenberg, descend the hairpin bends towards Rozendaal and you'll also pass the start of the Emmapiramide. Three lovely climbs, and three safe asphalt descents with lots of curves!

De laatste keren dat ik op de Veluwezoom ben geweest, was telkens deze klim verreweg mijn favoriet. De Zijpenberg vanaf Snippendaalseweg is mooier en gevarieerder dan de klimmen in de omgeving, een korte vergelijking:
- Zijpenberg vanuit Rozendaal is een volledige bosklim waar tevens een flinke afdaling in zit, die de klim eigenlijk verstoort in twee kleine klimmetjes. Zijpenberg vanuit Snippendaalseweg begint in het bos, maar wordt daarna heel gevarieerd met stukken heide links en rechts waar je mooi kan kijken. Bovendien is er geen enkel autoverkeer op deze kant van de beklimming, terwijl die er wel zit op Rozendaalse kant.
- Rozenbos vind ik ook echt een mooie klim, maar is eentoniger, en blijft op een smallere bosweg, overigens ook zonder autoverkeer. Rozenbos eindgt wel met een mooie 'holleweg' en is ook net iets moeilijker tegen het eind, maar de Zijpenberg vanuit Snippendaalseweg is mijns inziens niet te onderschatten en moeilijker dan het kaartje hier laat zien.
- Posbank is eigenlijk één van de lelijkste klimmen die ik ken, als je het mij vraagt, alhoewel het uitzicht op de top mooi is. De Posbank is wel ideaal om af te dalen vanwege het goede asfalt en het (nieuw ingerichte) eenrichtingsverkeer voor auto's.
- Emmapiramide is ook een aanrader, hier vind je misschien wel de steilste 500 meter in de verre omtrek, inclusief mooie bochten met goed wegdek, weliswaar met autoverkeer, maar ook op de Emmapiramide heb je geen ruim zicht zoals op de Zijpenberg vanuit Snippendaalseweg.

Gelet op al het bovenstaand, mijn tip voor mijn persoonlijk favoriete mini-rondje in Nederland: neem deze klim op in het volgende rondje:
1) eerst Rozenbos omhoog,
2) gebruik dan het goede wegdek van Posbank om af te dalen naar Arnhemseweg, en
3) draai dan weer rechts de Snippendaalseweg op en beklim de Zijpenberg langs de rustigste en mooiste kant.
4) En helemaal mooi; sla bovenaf op de Zijpenberg links, daal af in de haarspeldbochten richting Rozendaal en je komt ook langs de start van de Emmapiramide. Doe de Emmapiramide erachteraan, en je hebt drie heerlijke klimmen, en drie veilige asfaltafdalingen met veel bochten!
EDIT: Ik heb er een segment van gemaakt; makkelijk te kopieren: https://www.strava.com/segments/36954150?filter=overall

Zijpenberg via Snippendaalseweg
Zijpenberg via Snippendaalseweg
jjtbsomhorst
3 Mo 5.0 00:11:12 (13km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

If you do want to go up the Posbank then I would always do it via this one. It is longer, prettier and more challenging than the 'real' one.

Als je dan toch de Posbank op wil dan zou ik het altijd via deze doen. Hij is langer, mooier en uitdagender dan de 'echte'.

johndoet
2 y 4.0 00:09:03 (16.1km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb. Nice altitude gain in this area in combination with the Diepesteeg, Rozenbos/Holle Steeg, Schietbergweg, Emmapyramide and Pinkenbergweg.

Mooie klim. Lekker hoogtemeters maken in dit gebied in combinatie met de Diepesteeg, Rozenbos/Holle Steeg, Schietbergweg, Emmapyramide en Pinkenbergweg.

Nick34
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb that takes you in steps to higher ground. Bike path, so no cars's a big advantage.
Varying gradients from 0 to 10%. It is wise to dose here. If you give too much in the beginning, you may pay for it in the end. I know this climb quite well, so then you know that there is a constant alternation between effort and rest.

Prachtige klim die je in trapjes naar hoger gelegen gebieden brengt. Fietspad, dus geen auto's is een flink voordeel.
Wisselende stijgingspercentages van 0 tot 10%. Het is hier verstandig te doseren. Als je in het begin teveel geeft, kun je het bekopen op het einde. Ken deze klim behoorlijk goed, dus dan weet je dat er continu afwisseling is tussen inspanning en rustmomenten.

YordiZ
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A nice climb on a quiet road through the woods. You really climb in little steps. Very steep for a while, then flat or even descending a bit and then it goes up again shortly. Nice to challenge yourself on the steep parts, knowing that it would not last long like this.

Wel een leuke klim over een rustige weg door het bos. Je klimt echt in trapjes. Heel even steil, dan weer even vlak of zelfs iets afdalen en vervolgens loopt het weer kort op. Leuk om jezelf uit te dagen door op de steile stukjes door te trekken, wetende dat het niet al te lang zo door zou lopen.

MV_079
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Did this climb last week on a touring bike with luggage. The climb is fun but apart from the few steep sections, not much. Even fully loaded I could keep the pace around 20kmpu. Would love to come back on the road again.

Deze klim afgelopen week op een toerfiets met bagage gedaan. De klim is leuk maar stelt op de paar steile stroken na, niet veel voor. Zelfs volgeladen kon ik het tempo rond de 20kmpu houden. Kom er graag nog eens terug op de racefiets.

RobertS
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Wide road without car traffic, with beautiful asphalt and a nice view? Yes please! Do you want to go down too? Push hard on every steeper part (I had the idea there were four rather than three) and you're on top of the Zijpenberg to the moon. You start in the forest and end on top of the heath where you can sit on a bench to enjoy the panorama. A lot more quiet than on the Posbank and you can still admire a lot of plodding cyclists.

Brede weg zonder autoverkeer met prachtig asfalt én mooi uitzicht? Ja graag! Wil je ook nog stuk gaan? Flink aanzetten op elk stuk dat steiler is (ik had het idee dat het er eerder vier dan drie waren) en je bent boven op de Zijpenberg goed naar de maan. Je begint in het bos en eindigt boven op de hei waar je op een bankje kan zitten om te genieten van het panorama. Een stuk rustiger dan op de Posbank en je kunt nog steeds heel veel ploeterende fietsers bewonderen.

Himmelsbla
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Super climb. Every time I go here I break down because of the varying gradient. I go just a bit too deep on the steeper parts, which makes it hard to speed up on the flat parts. Very quiet, nice views, nice and long, everything you look for in a climb.

Superklim. Iedere keer ga ik hier toch weer kapot door het wisselende stijgingspercentage. Ik ga net iets te diep op de steilere stukjes waardoor het lastig tempo maken is op de vlakke stukken. Erg rustig, mooi uitzicht, lekker lang, alles wat je zoekt in een klim.

theduke
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb is much nicer than the one next door. Not only a few tough sections, but especially no motorized traffic.

Deze klim is veel leuker dan de buurman. Niet alleen een paar pittige stukjes, maar vooral geen gemotoriseerd verkeer.

JY88
3 y 5.0 00:05:21 (27.3km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

For me the most real. A more than 2KM long climb in steps. After a slight uphill run you reach the steepest percentages in the first part. After that it levels off and climbs up twice with the climax at the top. At the top you have a beautiful view over the Veluwe area and the Posbank climb. Nowhere extremely heavy, but the length of the climb gives you the most feeling that you are climbing in the mountains. A bit of fantasy is needed here of course.

Voor mij de meest echte. Een ruim 2KM lange klim in trapjes. Na een licht stijgende aanloop bereik je in het eerste deel de steilste percentages. Erna vlakt het af om vervolgens twee maal op te bollen met de climax op de top. Bovenop een fraai zicht over de Veluwezoon en over de klim van de Posbank. Nergens extreem zwaar, maar de lengte van de klim geeft je hier het meest het gevoel dat je aan het klimmen bent in de bergen. Een beetje fantasie is hier uiteraard wel nodig.

tulp
3 y 5.0 00:07:33 (19.3km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful and quiet almost car-free climb to the top of the Zijpenberg, which is a bit higher than the Posbank. The climb is not a runner, with ever changing percentages and therefore good as interval training. The way up is beautiful, nice variation between forest and heathland. In all respects much more interesting than the Posbank climb to the east.

Prachtige en rustige nagenoeg autovrije klim naar de top van de Zijpenberg, die nog wat hoger ligt dan de Posbank. De klim is geen loper, met steeds wisselende percentages en juist daarom goed als intervaltraining. De weg omhoog is prachtig, mooie afwisseling tussen bos en heidegebied. In alle opzichten veel interessanter dan de oostelijker gelegen Posbank klim.

Roan
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

car and motorcycle free climb!
nice climb, the middle part is really tough and also at the end it rises a bit, all in all very doable.

auto en motorvrije beklimming!
leuke klim, het middenstuk is echt wel even pittig en ook op het laatst stijgt het nog wel even, al met al prima te doen.

Jeroen
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Zijpenberg is a nice climb in the Veluwezoom region, where there are so many nice climbs. The climb is quite irregular on a car-free road up. The climb is however busy with other recreationists: hikers, skaters and many cyclists. Because the tarmac is very good, you can go very fast when descending the Zijpenberg. Watch out for tourists and pine cones.

De Zijpenberg is een leuke klim in de regio Veluwezoom, waar zoveel mooie klimmetjes liggen. De klim loopt vrij onregelmatig over een autovrije weg omhoog. De klim is daarentegen wel druk met andere recreanten: wandelaars, skaters en veel fietsers. Omdat het asfalt erg goed is kan je als afdaling op de Zijpenberg loeihard gaan. Goed uitkijken voor toeristen en dennenappels is het devies.

RichardVrieling
4 y 4.0 00:07:43 (18.9km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Cycled this climb last year during the classico boretti. Beautiful climb just because of the environment. It's not an easy climb, especially if you've already done 90 km on the Veluwe. But if you look around you forget the pain in your legs and you cycle up with a nice cadence.

Deze klim vorig jaar gefietst tijdens de classico boretti. Mooie klim alleen al vanwege de omgeving. Het is geen makkelijke klim, zeker niet als je al 90 km over de veluwe erop hebt zitten. Maar als je goed om je heen kijkt vergeet je de pijn in de benen en fiets je prima omhoog met een mooie cadans.

Eddy
4 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

After the climb from Roozendaal this is my second favorite of the Veluwezoom. More beautiful and much calmer than the Schietbergweg (or the Posbank). A steeper part already in the middle and at the end you always think you're there, but then comes another piece of 5%, and then another piece of 6% and then another piece of 5% each with short pieces of false flat in between. Before you reach the top, you can feel your legs. A nice climb for those who like it.

Na de klim vanuit Roozendaal is dit mijn tweede favoriet van de Veluwezoom. Mooier en veel rustiger dan de Schietbergweg (ofwel de Posbank). Een steiler stuk reeds in het midden en op het eind denk je telkens dat je er bent, maar dan komt nog weer een stukje 5%, en dan nog weer een stukje 6% en dan nog weer een stukje 5% telkens met korte stukjes vals plat daar tussen. Eerder dat je helemaal boven bent, voel je de beentjes toch. Een heerlijk klimmetje voor de liefhebbers.

Roy
4 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice quiet climb, but indeed one of the tougher. Very quiet, but I think also closed for motorized traffic. Nice through the woods, varied steepness but not easy, also because it is too long to pedal up...

Lekkere rustige klim, maar inderdaad een van de pittigere. Heel rustig, maar volgens mij ook gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Lekker door het bos, afwisselende steilheden maar niet makkelijk, ook omdat ie te lang is om stoempend omhoog te fietsen...

Random
jjtb
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

How does this compare with, for example, the Zijpenberg from Rozendaal?

Hoe is deze in vergelijking met bijvoorbeeld de Zijpenberg vanuit Rozendaal?

Random
Miquel
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb! The gradients don't say much because there are indeed longer stretches of false flat alternating with shorter, steeper sections. I like that, because I like irregular climbs. I did the same as T. Blom; via the Posbank down and then the Zijpenberg up; only before that I had first climbed the Zijpenberg from Roozendaal and at the end descended the Zijpenberg again to Roozendaal. Nice loop all in all, with relatively little traffic, in one of the most beautiful nature reserves of the country.

Mooie klim! De stijgingspercentages zeggen niet zoveel, omdat het inderdaad langere stukken vals plat zijn afgewisseld met kortere steile stukjes. Mij bevalt dat juist wel, omdat ik van onregelmatig klimmen houdt. Ik heb hetzelfde gedaan als T. Blom; via de Posbank omlaag en dan de Zijpenberg omhoog; alleen had ik daarvoor eerst de Zijpenberg vanuit Roozendaal beklommen en ben ik aan het einde weer de Zijpenberg naar Roozendaal afgedaald. Mooie lus al met al, met relatief weinig verkeer, in een van de mooiste natuurgebieden van het land.

Random
T. Blom
10 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

If you want to make a lot of altitude metres in relatively few kilometres you go up the Zijpenberg, turn right at the top, down the Posbank, turn right again at the roundabout to the foot of the Zijpenberg. One lap is 16-18 minutes, you get about 120 altimeters. I ride all off-speed, the steepest part (very short) with 50x24. Great interval training, road surface more than okay.

Wie in relatief weinig kilometers veel hoogtemeters wil maken rijdt de Zijpenberg op, bovenaan rechtsaf, Posbank naar beneden, bij rotonde weer rechtsaf naar de voet van de Zijpenberg. Een rondje is 16-18 minuten, pak je ca. 120 hoogtemeters. Ik rij alles buitenblad, steilste stukje (heel kort) met 50x24. Geweldige intervaltraining, wegdek meer dan okay..