Rue Tesny

688
Elevation profile Rue Tesny
Elevation profile Rue Tesny
Elevation profile Rue Tesny
155
difficulty points
11.6%
avg. gradient
18.6%
steepest 100 meters
1km
length
118m
total ascent

Share this climb

688

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Rue Tesny is a climb in the region Pays de Herve. It is 1km long and bridges 118 vertical meters with an average gradient of 11.6%, resulting in a difficulty score of 155. The top of the ascent is located at 177 meters above sea level. Climbfinder users shared 30 reviews/stories of this climb and uploaded 6 photos.

Road names: Rue Henri de Louvain & Rue Tesny

by Roger Thijs
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
From "de Hel van Houtepen", ridden 16-07-2005, when the Tesny still had its original Walloon carpet: On the Rue Tesny the route meets me with full force. I have climbed it more than ten times but every time it overwhelms me with its steepness. Wallonia itself has descended here as a concen... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (6)

Rue Tesny
Rue Tesny
Rue Tesny
Rue Tesny
Rue Tesny

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
The Hell of Herve
The Hell of Herve
130.4km 1981m 17
Le meilleur du pays d'herve en cent kilomètres
Le meilleur du pays d'herve en cent kilomètres
102.7km 1363m 20
Les rampes de Herve
Les rampes de Herve
73.3km 1467m 17

Statistics

Rue Tesny
This climb
Pays de Herve
525 climbs
Liège Province
1667 climbs
Wallonia
4895 climbs
Belgium
7553 climbs
Europe
34025 climbs
Difficulty points
155
3
rank
11
rank
84
52% easier than
Super Stockeu from Stavelot
rank
127
55% easier than
Col de Haussire
rank
129
55% easier than
Col de Haussire
rank
11473
Average gradient
11.6%
rank
8
32% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
34
32% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
48
34% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
59
34% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
756
61% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1km
rank
310
83% shorter than
Mospert from Raeren
rank
1153
94% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
3196
94% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
4255
94% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
26099
Total ascent
118m
rank
64
39% less ascent than
Roetgener Strasse from Raeren
rank
447
75% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
913
75% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
914
75% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
16682

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

38% 63% 0%
Based on 8 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 9 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:08:42
11 km/h 00:05:32
15 km/h 00:04:03
19 km/h 00:03:12

Popular

Rue Tesny

Rue Tesny

famous
Côte des Trois Frontières

Côte des Trois Frontières

famous beautiful
Drolenval

Drolenval

famous beautiful
 

Reviews/stories (30)

Baimster
2 Mo 00:04:16 (14.3km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Unne wrecking ball. One of the tougher walls I've done. Found it a lot heavier than, say, the Wall of Huy.

Unne sloopkogel. Eén van de zwaardere muurtjes die ik heb gedaan. Vond het een stuk zwaarder dan bijvoorbeeld de Muur van Huy.

Janusius
3 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Lovely characterful climb. The scenery and, at times, the road surface lend a hand to the descent. If you like steep, definitely don't skip this one. We rode it first in a lap towards Haute Folie, Cote de Foret, Sur Steppes and some of the climbs to the east: lovely lap with a nice contrast between industrial and green, something for everyone!

Heerlijke karaktervolle klim. Het decor en bij tijd en wijle ook het wegdek helpen een handje bij het afzien. Als je van steil houdt, dan deze zeker niet overslaan. Wij reden hem als eerste in een rondje richting Haute Folie, Cote de Foret, Sur Steppes en wat van de klimmetjes naar het oosten toe: heerlijke ronde met een mooi contrast tussen industrieel en groen, voor ieder wat wils!

Rob-Driessen
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a terribly steep fucking thing, even harder than the Rue sur Steppes in Fraipont. But ..... you must have done it. It went fine anyway.

Wat een vreselijk steil klote ding, nog zwaarder dan de Rue sur Steppes in Fraipont. Maar ..... je moet hem gedaan hebben. Ging toch prima.

BlueF0x_J
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice, but very painful climb with constant gradients of more than 12-13%. Spicier than its neighbour on the left

Heel leuke, maar zeer pijnlijke klim met constante stijgingspercentages boven de 12-13pct. Pittiger dan zijn buurman aan de linkerkant

timpieterse
1 y 00:04:30 (13.5km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice if you can make it without dismounting what I just didn't manage 😬...was the first climb where I ever had to stop...although maybe it was because I wasn't completely fit...but a real wall...purely for the real climbers...here a mountain gear is handy...bad asphalt...but it has something...for intermediate climbers I wouldn't try or walk it....

Tof als je zonder afstappen haalt wat mij net niet lukte 😬.. was de eerste klim waarbij ik ooit moest stoppen..al kwam het misschien omdat ik niet helemaal fit was geweest...maar een echte muur..puur voor de echte klimmers.. hier is een bergverzet wel handig...slecht asvalt..maar het heeft wel wat...voor middelmatige klimmers zou ik het niet proberen of gaan lopen..

mcwieger
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a beast, albeit short. Staccato upwards, half a pedal stroke at a time. When you see the graveyard, you know it's almost over. Lovely to have done it.

Wat een beest, zij het kort. Staccato naar boven, een halve pedaalslag per keer. Wanneer je het kerkhof ziet, weet je dat het bijna voorbij is. Heerlijk om gedaan te hebben.

Yorick2305
2 y 00:04:20 (14.1km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A somewhat hidden climb southwest of the Voer region, but certainly worth the effort. It runs parallel to the busy Rue de Visé and for now, I think this is the toughest climb I have done in Belgium. The start is already impressive with percentages towards 20% immediately after turning into Rue de Tesny, and if you hope to catch your breath somewhere, you're in for a treat. This climb is impressively steep all the way and you have to hope that your chain and your shifting system will hold up, because one hitch will bring you to a standstill. A must for the lightweights among us!

Een iet of wat verborgen klimmetje ten zuidwesten van de Voerstreek, maar zeker de moeite. Loopt parallel met de drukke Rue de Visé en voorlopig vind ik dit de zwaarste klim die ik in België reeds gedaan heb. Het start sowieso al indrukwekkend met meteen na het indraaien richting Rue de Tesny percentages richting 20%, en wie hoopt om ergens even op adem te komen is er aan voor de moeite. Deze klim blijft over de hele lijn indrukwekkend steil en dan is het vooral hopen dat de ketting en het schakelsysteem het houdt, want 1 hapering brengt je meteen tot stilstand. Een aanrader voor de lichtgewichten onder ons!

ThijsvandeReep
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Hidden in the MH2D it was a challenge to get to the top, but we succeeded! Not a particularly beautiful climb, that's for sure.

Verstopt in de MH2D een uitdaging om boven te komen, maar gelukt! Geen bijzonder fraaie klim, dat niet.

Opdeberg
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very Walloon. Like so many climbs in the area. The nice thing about these kind of roads is that they're "just" connections between residential areas. When you're toiling up there, you're closely followed by a bus that brings people from A to B.

Heftig Waals. Zoals zoveel klimmen in de buurt. Het mooie aan dit soort wegen is dat het “gewoon” verbindingen zijn tussen woongebieden. Als je je daar omhoog zwoegt, wordt je op de voet gezeten door een lijnbus die daar de mensen van A naar B brengt.

drogbaking
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very tough climb that seemed to have no end. Put it in the lowest gear and count down the meters to the top is my advice! Road surface is in terrible condition on some parts of the climb, where you just have to ride between the holes in the road. Not recommended as a descent.

Enorm zware klim waar maar geen einde aan leek te komen. In de laagste versnelling zetten en dan de meters tot de top aftellen is mijn advies! Wegdek is in ronduit belabberde staat op sommige gedeeltes van de klim, waar je gewoon tussen de gaten in de weg door moet rijden. Niet aan te raden als afdaling.

Jeroen
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Rue Tesny is a killer. I can't find it really beautiful, but it certainly is a challenge! Quite irregular though, which makes some parts of 10% feel like relief. The climb goes along a fairly narrow road between the houses into the forest. Very nice as a climb, a very bad idea as a descent.

De Rue Tesny is een moordenaar. Echt mooi kan ik hem niet vinden, maar een uitdaging is het zeker! Vrij onregelmatig nog wel waardoor sommige stukken van 10% als verlichting voelen. Het klimmetje loopt over een vrij smalle weg tussen de huizen door het bos in. Heel tof als klim, een heel slecht idee als afdaling.

Dannes
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

During the "The Alternative 2021" ride I only realized halfway up the climb where I was exactly. So keep on raking! Because there were no other riders the climb was pleasant. Pay attention when you arrive from the descent, it's a right angle turn to the left. So change gears quickly, in 2016 I saw a broken chain on the road at the start

Tijdens de "De Alternatieve 2021" rit realiseerde ik me pas halverwege de klim waar ik precies was. Doorharken dus! Omdat er geen andere renners waren prettig omhoog gereden. Let op als je vanuit de afdaling er aan komt, het is een haakse bocht naar links. Snel schakelen dus, in 2016 zag ik aan het begin een gebroken ketting op de de weg liggen

Jurne
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is what we do it for, this is a lot of suffering man. Hanging forward so you don't fall off your bike, the first part is hard work. After that it flattens out a bit, but don't let go too soon because it is still a long way.
The road surface is not bad and it was nice and quiet, highly recommended!

Hier doen we het voor, wat is dit lekker afzien man. Lekker voorover hangen zodat je niet van je fiets af valt, het eerste stuk is doorbijten. Daarna wordt het ietwat vlakker, maar ga niet te vroeg los want het is toch nog wel een stukkie.
Het wegdek is niet verkeerd en het was er lekker rustig, zeker een dikke aanrader!

Rue Tesny
Houblon
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The comment about cycling around like a wet washcloth is true, after this climb you are so soured that you can hardly cycle on. At the top a few minutes of recovery were a must. Super heavy, but because of the short length still worthwhile to test your strength.

De opmerking over het rondfietsen als een nat washandje is waar, na deze klim ben je zo verzuurd dat je met moeite door kunt fietsen. Bij bovenkomst waren een paar minuten herstel een vereiste. Super zwaar, maar door de korte lengte toch de moeite om je kracht te testen.

Conrad
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

If you really want to give it up you can do so on this stretch for climbing goats. Unfortunately it is no longer available for local cycling events. Many crashes and especially many walking cyclists together with the bad road surface were reason to suspend the permits.
When you arrive from Chefneux, you already have cramp from braking on impossible road surface. Your bike is already rattled and then you turn onto the wall of Tesny.
Every time I want to keep accelerating and every time my legs resist as if it's not allowed.
If it flattens out a bit you know that there is another steep part coming and you realize that you can continue pedalling afterwards.
A real calf-biter where the Eyserbos, Sur Steppes and the Voie de Chars become easy.

Als je echt wil afzien dan kan het op dit stukje voor klimgeiten. Helaas wordt hij niet meer vrijgegeven voor lokale fietsevents. Veel valpartijen en vooral veel lopende fietsers waren samen met het slechte wegdek reden om de vergunningen op te schorten.
Als je aankomt vanuit Chefneux heb je al kramp van het remmen op onmogelijk wegdek. Is je fiets al losgerammelt en dan draai je de muur van Tesny op.
Iedere keer weer wil ik blijven versnellen en iedere keer weer gaan mijn benen zich verzetten alsof het niet mag.
Vlakt hij iets af dan weet je dat er nog een steil stuk komt doorzetten en realiseer je dat je aansluitend rustig kunt doortrappen.
Een echte kuitenbijter waar het Eyserbos, Sur Steppes en de Voie de Chars makkelijk bij worden.

Himmelsbla
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a terrible thing! To be honest, I didn't like the tarmac at all. There were also many branches and leaves on the road. Really one of the toughest climbs I have ever done. The first few hundred meters suck all the power out of your legs, and after that it doesn't stop. The good thing about this climb is that at the end you can change gears and overtake some people.

Wat een vreselijk rotding! Het asfalt vond ik eerlijk gezegd helemaal niet zo best. Daar kwam bij dat er veel takken en bladeren op de weg lagen. Echt een van de zwaarste beklimmingen die ik ooit gedaan heb. De eerste paar honderd meter zuigen alle kracht uit je benen al weg, en daarna stopt het niet. Het fijne aan deze klim is wel dat je op het eind nog even op kunt schakelen en wat mensen in kunt halen.

daanmeels
3 y 00:04:13 (14.4km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The steepest and toughest climb I've ever climbed

De steilste en lastigste beklimming die ik ooit heb beklommen

Coen
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Really hard climb. Not too long, constantly above 10% with peaks around and above 20%, No beautiful scenery, but it has something: the gray, the ugly houses and at the top a cemetery. A must to do!

Echt een heel zware klim. Gelukkig niet te lang, zit constant ruim boven de 10% met pieken rond en boven de 20%, Geen mooie omgeving, maar toch heeft het wat: het grauwe, de lelijke huizen en bovenaan een begraafplaats. Een aanrader om eens te doen!

Random
Roger Thijs
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

From "de Hel van Houtepen", ridden 16-07-2005, when the Tesny still had its original Walloon carpet:
On the Rue Tesny the route meets me with full force. I have climbed it more than ten times but every time it overwhelms me with its steepness. Wallonia itself has descended here as a concentrate. The road surface looks like a ski jump after a Chechen rebel attack, the mosaic of houses left and right miraculously standing behind dubious garden fences, embracing the mess. The slope is relentless. On the left there is a reasonable strip of asphalt but a descending car horn blows you ice-cold off his territory. Then there are the rocks and holes. The top is invisible, you have to convince yourself that you are still going forward. The moment you begin to look death in the eye, a graveyard looms in the forest. Cemeteries and funeraria, in this route more represented than traffic lights.

Uit “de Hel van Houtepen”, gereden 16-07-2005, toen de Tesny nog haar oorspronkelijk Waals tapijtje had:
Op de Rue Tesny komt de route me met volle teugen tegemoet. Ik heb haar meer dan tien keer beklommen maar steeds weer overmant ze me met haar steilte. Wallonië zelf is hier als concentraat neergedaald. Het wegdek ligt erbij als een skischans na een aanval van Tsjetsjeense rebellen, het mozaïek van huizen links en rechts miraculeus overeind achter dubieuze tuinhekjes, de rommel innig omarmend. De helling is meedogenloos. Links vind je nog een redelijk strookje asfalt maar een dalende tegenligger toetert je ijskoud van zijn territorium af. Dan resten je de schotsen en de gaten. De top is niet te zien, je moet jezelf wijsmaken dat je nog vooruitgaat. Op het moment dat je de dood in de ogen begint te kijken doemt in het bos een kerkhof op. Kerkhoven en funeraria, in deze route ruimer vertegenwoordigd dan stoplichten.

Random
Martijn
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The revenge came today! After the Voie de Chars and Rue de la Pierre Blanche, the legs were well warmed up. After the turn to the right (straight ahead for Bois de la Dame) the climb starts easily, but then it gets steeper and steeper. To make things worse, on the steepest part a car driver approached who was fortunately well behaved and let me pass. After that it was raking, raking and raking again, although I wasn't completely out of breath at the top. Fortunately, the climb is not too long.

De revanche is er vandaag gekomen! Na o.a. de Voie de Chars en Rue de la Pierre Blanche waren de benen aardig opgewarmd. Na de afslag naar rechts (rechtdoor voor Bois de la Dame) begint de klim makkelijk, maar daarna wordt het steiler en steiler. Tot overmaat van ramp kwam er op het steilste stuk precies een dalende automobilist aan, die gelukkig goed opgevoed was en mij voorliet. Daarna was het harken, harken en nog eens harken, al was ik niet helemaal buiten adem op de top. De klim is gelukkig net niet te lang.

Random
Martijn
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

During the Klimclassic 2015 this climb created a real battlefield. Almost everyone got off, leaving me no room to rake through. This month it will be time for revenge!

Tijdens de Klimclassic 2015 richtte deze klim een waar slagveld aan. Bijna iedereen stapte af, waardoor ik geen ruimte meer had om door te harken. Deze maand wordt het tijd voor revanche!

Random
Koos
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The only thing you need to do in this area are a few climbs, the environment is not really beautiful. That is the reason to ride uphill as fast as possible, then you are out of this 'grey zone' again.

I always wonder why someone would live in a street like this, but probably the residents wonder what possesses someone to ride up with a bicycle. Ramping full on power is for me the way to get to the top, I guess I am not the only one in this respect
Beautiful killer, I have a love-hate relationship with it.

Enige waar je voor komt in deze omgeving zijn de paar klimmetjes, de omgeving is namelijk niet echt fraai Dat is dan ook direct de reden om zo snel mogelijk naar boven te rijden, dan ben je weer uit deze 'grijze zone'.

Ik vraag me altijd af waarom iemand in een dergelijke straat zou gaan wonen, maar waarschijnlijk vragen de bewoners zich af wat iemand bezielt om met een fiets naar boven te rijden. Vol op de macht naar boven harken is voor mij de manier om boven te raken, ik zal hierin niet de enige zijn vermoed ik
Mooie killer, een haat-liefde verhouding hou ik eraan over.

Random
Jelle
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Yesterday was my baptism of fire on the Tesny. Thanks to the nice asphalt and a 34/29 combi it wasn't too bad. I started out quiet and only accelerated just before the graveyard. I arrived at the top pretty fresh so that my legs still felt good during the next 100 km.

Gisteren mijn vuurdoop op de Tesny. Dankzij het mooie asfalt en door een 34/29 combi viel het me mee. Rustig beginnen en pas net voor het kerkhof versnellen. kwam ik redelijk fris boven zodat de volgende 100 km de benen nog goed aanvoelden

Random
Sylvain
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Super heavy. I came especially from Lanaken to do it.
Would have given up three times. Luckily I have persevered.
Is really an animal. Is nothing for beginners.

Super zwaar. Was speciaal van Lanaken gekomen om hem te doen.
Wou een keer of drie opgeven. Heb gelukkig toch maar volgehouden.
Is echt een beest. Is niks voor beginnelingen.

Random
Riny
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Indeed a tough climb, 1st category.
Look to the right if possible halfway, nice view over Liège.
After the left turn you're almost at the top.
Why are there always graveyards on top of heavy climbs in Belgium?

Inderdaad een zware klim, harken van de 1ste categorie.
Even naar rechts kijken als dat mogelijk is halverwege, mooie doorkijk over Luik.
Na de bocht links ben je bijna boven.
Waarom liggen boven op zware klimmen in België toch altijd begraafplaatsen?

Random
André
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This bit reminds me of a nice climb near the Ventoux. If you get tired of that mountain, you can tackle the Col de Nicole, which goes up to 25%. This will be a good grade!

Dit stukje doet mij denken aan een leuke klim vlakbij de Ventoux. Als je die berg beu bent kun je de Col de Nicole pakken, die gaat tot 25% naar boven. Dit zal een goede graadmeter zijn!

Henrico
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Also listed here on climbfinder, under a different name: https://climbfinder.com/nl/beklimmingen/mur-de-monieux-monieux

Staat ook hier op climbfinder, onder een andere naam: https://climbfinder.com/nl/beklimmingen/mur-de-monieux-monieux

Random
Ben
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Delicious climb. Really tougher than Redoute!

Heerlijke beklimming. Echt zwaarder dan Redoute!

Random
Freek
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Agree with Ties and the description at this climb. What a beast! Felt it in my legs for the rest of the day, but still a thrill to get to the top.

Sluit me aan bij Ties en de beschrijving bij deze klim. Wat een beest! De rest van de dag in mijn benen gevoeld, maar toch een kik om boven te komen.

Random
Ties
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The 2015 Climb Classic had included it in its route.
Anything but fun...raking to get to the top.
But for those who like short steep climbs, it couldn't be nicer.

De Klim Classic 2015 had hem in zijn route opgenomen.
Alles behalve leuk...harken om boven te komen.
Maar voor degene die van korte steile klimmetjes houden kan het niet mooier.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?