Rue de Pécrot

1755
Elevation profile Rue de Pécrot
Elevation profile Rue de Pécrot
Elevation profile Rue de Pécrot
39
difficulty points
8.6%
avg. gradient
14.8%
steepest 100 meters
0.4km
length
38m
total ascent

Share this climb

1755

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Rue de Pécrot is a climb in the region Ardennes Brabançonnes. It is 0.4km long and bridges 38 vertical meters with an average gradient of 8.6%, resulting in a difficulty score of 39. The top of the ascent is located at 79 meters above sea level. Climbfinder users shared 11 reviews/stories of this climb and uploaded 0 photos.

Road name: Rue de Pécrot

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Short, steep climb where explosiveness is tested. As a tip you should speed up a bit in the centre of Pécrot, the road descends here to the climb. At the top after the forest you have a nice view of the surroundings. This climb is also part of the "Brabantse Pijl Route".... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (0)

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
De Brabantse Pijl
De Brabantse Pijl
97.1km 858m 15

Statistics

Rue de Pécrot from Pécrot
This climb
Ardennes Brabançonnes
550 climbs
Walloon Brabant
370 climbs
Wallonia
4895 climbs
Belgium
7553 climbs
Europe
34046 climbs
Difficulty points
39
rank
137
rank
91
rank
2304
89% easier than
Col de Haussire
rank
2480
89% easier than
Col de Haussire
rank
23025
Average gradient
8.6%
rank
29
47% less steep than
Felix Sohiestraat
rank
13
26% less steep than
Tienne Vincent from Nethen
rank
277
51% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
333
51% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
3533
71% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
0.4km
rank
484
89% shorter than
Le Foriest from Nivelles
rank
340
rank
4589
97% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
6764
97% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
32235
Total ascent
38m
rank
326
rank
207
rank
3566
92% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
4342
92% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
27650

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

89% 11% 0%
Based on 9 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

78% 22% 0%
Based on 9 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:03:48
11 km/h 00:02:25
15 km/h 00:01:46
19 km/h 00:01:24

Popular

Reviews/stories (11)

JohanR
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I have done this one many times, but every time it feels heavier than in my memory. After the buzzing, you also have a bit of false flat so it is difficult to regain speed. If you come from the direction of the train track, you have already ridden the last 200m uphill. Moreover, you cannot really make a run-up as you have to turn into the street with oncoming traffic that suddenly appears behind a bend. And you actually start the climb from a standstill.

Heb deze al vaak gedaan, maar toch voelt hij elke keer zwaarder aan dan in mijn geheugen. Na het gestoemp, heb je ook nog een stukje vals plat zodat het moeilijk is om opnieuw snelheid te maken. Als je vanuit de richting van het treinspoor komt, heb je de laatste 200m ook al bergop gereden. Bovendien kan je ook niet echt een "aanloop" nemen omdat je de straat moet inslaan met tegenliggend verkeer wat achter een bocht plots opduikt. En je eigenlijk vanuit stilstand aan de klim begint.

StevenVGH
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Around Nethen you will find some nice climbs, and the Rue de Pécrot is certainly one of them.

From Pécrot, you come across this steep wall, which is somewhat hidden from view by the surrounding trees. The road surface consists of concrete slabs, but these are of very good quality. On top of the slope you come to a plateau where the track takes you to Nethen, to continue your journey to Hamme-Mille or Sint-Joris-Weert.

Rond Nethen vind je enkele fraaie klimmetjes, en de Rue de Pécrot is daar zeker eentje van.

Vanuit Pécrot kom je deze steile muur tegen, die enigszins door de omringende bomen wat aan het zicht wordt onttrokken. Het wegdek bestaat uit betonplaten, maar die zijn van zeer goede kwaliteit. Bovenop de helling kom je op een plateau terecht alwaar de baan je naar Nethen brengt, om zo je weg naar Hamme-Mille of Sint-Joris-Weert te vervolgen.

SteveDanckers
1 y 00:02:02 (13.1km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A more than decent road surface, which can be found immediately after the railway crossing in cobbles on the permanently signposted Brabantse Pijl. A nice climb on a road without traffic.

Een meer dan degelijk wegdek, hetwelk onmiddellijk na de spoorwegovergang in kasseitjes terug te vinden is op de permanent bewegwijzerde Brabantse Pijl. Een mooie klim op een verkeerluwe baan.

MV_079
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Done during the Brabantse Pijl tour. It was the last one and therefore perhaps more difficult. Quite tough, but then enjoy the descent to the finish in prospect.

Gedaan tijdens de toertocht van de Brabantse Pijl. Het was de laatste en viel daarom misschien wat zwaarder. Flink afzien, maar daarna genieten met de afdaling tot de finish in het vooruitzicht

Franck_Pastor
1 y
This is an automatic translation, the original language is: French. Show original

A classic climb in the region, which is included in the Brabantse Pijl Cycling Route. Steep, but quite short, it can be climbed in a sprint and you usually end up well exhausted. Those who don't know the route may wonder when it ends, because due to the curve described, the top is only visible towards the end. The descent on the other side provides a pleasant view on a clear day.

Une côte classique de la région, qui est reprise dans la route cycliste de la Flèche brabançonne (Brabantse Pijl Cycling Route). Pentue, mais assez courte, elle se gravit quasiment au sprint et on finit généralement bien éprouvé. Ceux qui ne la connaissent pas peuvent néanmoins se demander quand elle se termine car du fait de la courbe décrite, on ne voit le sommet que vers la fin. La descente sur l'autre versant fournit un panorama agréable par temps clair.

Wakkie
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I underestimate this one every time. From the moment the road turns right uphill, you see where you're at and that can have a rather discouraging effect. However, it does not get any more than that. Just hang on and keep the pace until the road slowly flattens out.

Deze onderschat ik toch weer elke keer. Vanaf de weg rechts omhoog draait, zie je waar je aan toe bent en dat kan toch een nogal ontmoedigend effect hebben. Echter, meer dan dat wordt het ook niet. Gewoon doorbijten en het tempo erin houden tot de weg langzaam afvlakt.

MrTembo
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Short, but extremely spicy. It is over before you know it, but you can really destroy yourself on it. Watch out for passing traffic at the turn of the climb.

Kort, maar uiterst pittig. Hij is voorbij voor je het weet, maar je kan er je flink op kapot rijden. Opgepast voor voorbijrazend verkeer bij het opdraaien van de klim.

Xim
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A bit less known than other climbs in the region (maybe because it's just across the language border?) But definitely a nice climb, short enough to sprint up in one go, but steep enough to feel the pain in your legs.

Iets minder bekend dan andere klimmetjes uit de regio (misschien omdat die net over de taal grens ligt?) Maar zeker een leuke klim, kort genoeg om in een ruk naar boven te sprinten, maar steil genoeg om in de pijn in de benen te voelen

Timo
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Short, steep, little traffic and good road surface. Much more we are not looking for as cyclists. In addition, after this climb a quiet and clear descent awaits you to Nethen.

Kort, steil, weinig verkeer en goed wegdek. Veel meer zoeken wij ook niet als wielrenners. Daarnaast staat je na deze beklimming een rustige en overzichtelijke afdaling te wachten naar Nethen.

Nicco55
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

For me a very intriguing climb, I've been able to get to the top relatively easily, other times I break down.

Voor mij een erg intrigerende klim, ik ben er al relatief vlot boven geraakt, andere keren ga ik kapot.

Glen_Solana
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Short, steep climb where explosiveness is tested.
As a tip you should speed up a bit in the centre of Pécrot, the road descends here to the climb.
At the top after the forest you have a nice view of the surroundings.
This climb is also part of the "Brabantse Pijl Route".

Korte, steile klim waar de explosiviteit wordt getest.
Als tip moet je in het centrum van Pécrot wat snelheid maken, de weg daalt hier naar de klim.
Boven na het bos heb je een mooi uitzicht op de omgeving.
Deze klim zit trouwens mee in de "Brabantse Pijl Route".

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?