Elevation profile Zijpenberg from Rozendaal
Elevation profile Zijpenberg from Rozendaal
Elevation profile Zijpenberg from Rozendaal
50
difficulty points
2.6%
avg. gradient
8.4%
steepest 100 meters
4.2km
length
111m
total ascent

Share this climb

144

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Zijpenberg from Rozendaal is a climb in the region Veluwezoom. It is 4.2km long and bridges 111 vertical meters with an average gradient of 2.6%, resulting in a difficulty score of 50. The top of the ascent is located at 110 meters above sea level. Climbfinder users shared 24 reviews of this climb and uploaded 16 photos.

Road names: Beekhuizenseweg & Bovenallee

3.0 by JY88
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
In my experience these are two climbs: First the Emmapyramide (back) to descend through the hairpin bends. Then the real Zijpenberg. A slightly sloping tarmac road that does not make it difficult anywhere. Just a nice climb between the trees and on top a nice view.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (16)

Zijpenberg from Rozendaal
Zijpenberg from Rozendaal
Zijpenberg from Rozendaal
Zijpenberg from Rozendaal
Zijpenberg from Rozendaal

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Tour of Arnhem
Tour of Arnhem
4.0
79.3km 628m 11

Statistics

Zijpenberg from Rozendaal
This climb
Veluwezoom
62 climbs
Veluwe
362 climbs
Gelderland
479 climbs
Netherlands
1400 climbs
Europe
42169 climbs
Difficulty points
50
rank
1
rank
1
rank
6
31% easier than
Oude Holleweg
rank
39
60% easier than
Camerig
rank
26144
Average gradient
2.6%
rank
31
rank
172
73% less steep than
Boersberg via Fonteinallee
rank
256
76% less steep than
Beekmansdalseweg
rank
954
82% less steep than
Oude Molenstraat
rank
38765
91% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
4.2km
rank
6
53% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
12
53% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
12
53% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
16
53% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
13137
Total ascent
111m
rank
2
10% less ascent than
Tafelberg from Ellecom
rank
2
10% less ascent than
Tafelberg from Ellecom
rank
2
10% less ascent than
Tafelberg from Ellecom
rank
9
43% less ascent than
Camerig
rank
21049

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
3 hairpin turns

Road surface condition

95% 5% 0%
Based on 22 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

23% 64% 14%
Based on 22 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:36:03
11 km/h 00:22:56
15 km/h 00:16:49
19 km/h 00:13:17

Popular

Posbank

Posbank

famous beautiful
Rozenbos / Holleweg Veluwezoom

Rozenbos / Holleweg Veluwezoom

beautiful hidden gem
 

Reviews (24)

Picard
1 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is a very nice one to tour through. It starts heavy but you get a nice reward in a hairpin and a big descent. In this descent, you must be careful at the bottom because there may be cars from the car park pop off. In the next climb, the second curve is also quite heavy. All in all a fantastic climb with a very nice view if you drive up to the posbank

Dit is een hele mooie om door heen te toeren. Het begint zwaar maar je krijgt daarna een mooie beloning in een haarspeldbocht en een flinke afdaling. Bij deze afdaling moet je onderaan wel even opletten want er kunnen auto's van de parkeerplaats afknallen. Bij de volgende klim is de 2e bocht ook nog best zwaar. Al met al een fantastische klim met een erg mooi uitzicht als je tot de posbank rijdt

Eelco02
1 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It seems as if you are cycling abroad! A beautiful climb with hairpin bends (!) and that for the Netherlands. Actually, this climb consists of two climbs, at least that is how I experience it. The first part from Rozendaal is tough, not too hard but it takes some doing. After the beautiful descents, there is a nice serious hairpin bend, and some other nice bends. Second climb is quite easy compared to the first part. Varying gradients and a beautiful forest. Personally, I like this climb much better than the official Posbank climb from Rheden. It is busy, please watch out for cars and motorbikes when descending.

Het lijkt wel alsof je in het buitenland fietst! Een prachtige beklimming mét haarspeldbochten (!) en dat voor Nederland. Eigenlijk bestaat deze beklimming uit twee beklimmingen, althans zo ervaar ik het. Het eerste stuk van Rozendaal is pittig, niet te zwaar maar wel even aanpoten. Na de mooie afdalingen volgt er een mooie serieuze haarspeldbocht, en nog wat andere leuke bochten. Tweede beklimming is vrij eenvoudig vergeleken met het eerste stuk. Wisselende stijgingspercentages en een prachtig bos. Persoonlijk vind ik deze klim veel leuker en mooier dan de officiële Posbank klim vanuit Rheden. Het is wel druk, pas met afdalen aub op voor auto’s en motoren.

Nick34
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Wonderful climb. Beautiful through the woods, varying gradients, hairpins and reverse bends. You really feel like you're abroad here. Can be busy with traffic. Because of its length, you can blow yourself up and get really heavy in the second part (after the descent). If you know this, it is dosage and you can actually always enjoy cycling to the top. The bit after the last hairpin is stated here as 4%, but I don't believe that. Strava says 12%. I think the truth lies in the middle. A bit of a devil you really have to get through.

Prachtige klim. Mooi door de bossen, wisselende stijgingspercentages, haarspelden en terugdraaiende bochten. Hier waan je je echt in het buitenland. Kan wel druk zijn met verkeer. Door de lengte kun je jezelf wel opblazen en het flink zwaar krijgen in het tweede gedeelte (na het dalen). Als je dit weet, is het doseren en kun je eigenlijk altijd lekker doorfietsen naar boven. Het stukje na de laatste haarspeld staat hier als 4%, maar daar geloof ik niks van. Strava zegt 12%. Ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Stukje venijn waar je echt even doorheen moet.

Daanvgenuchten
2 y 5.0 00:13:29 (18.7km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Long story short: just good! The percentages, the curves, the environment, everything is good about this climb! As far as I am concerned, one of the best in the Netherlands!

Lang verhaal kort: gewoon goed! De percentages, de bochten, de omgeving, alles is lekker aan deze klim! Wat mij betreft een van de mooiste in Nederland!

YordiZ
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I also experienced this as two separate climbs. I reached the top of the Emma pyramid without too much trouble. A nice descent with hairpin bends and then the road starts to climb again towards the Zijpenberg. It's not that steep yet but I really broke down because I was riding a bit too fast there. So don't be surprised.

Ik ervaarde dit ook als twee aparte beklimmingen. De top van de Emma piramide bereikte ik zonder al te veel moeite. Een leuke afdaling met haarspeldbochten en vervolgens begint de weg weer op te lopen richting de Zijpenberg. Het is dan nog niet zo steil maar ik ging wel echt kapot doordat ik daar wat te hard had gereden. Dus laat je niet verrassen.

Velo
2 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A breathtakingly beautiful route on and across the Veluwezoom. The rustic climb is almost un-Dutch with hairpin bends, spectacular views, and a rising road through the woods. Without a doubt one of the most beautiful climbs in the area!

Een adembenemend mooie route op en over de Veluwezoom. De rustieke klim doet bijna on-Nederlands aan met haarspeldbochten, spectaculair uitzicht, en een stijgende weg door de bossen. Zonder twijfel een van de mooiste beklimmingen in de wijde omgeving!

artesuave
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Far from the most beautiful climb in the region aesthetically. After the pyramid nowhere really difficult, but you always keep climbing. Find it much like the Cote de Sarolay or Richelle just across the border near Liege. Only much easier.

Ver uit de mooiste klim in de regio estetisch gezien. Na de pyramide nergens echt moeilijk, maar je blijft altijd klimmen. Vind het zelf veel lijken of de Cote de Sarolay of de Richelle net over de grens bij Luik. Alleen dan veel makkelijker.

theduke
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A surprisingly nice climb through the woods. The hairpin bends really finish it. For me the most beautiful climb of the Veluwezoom.

Een verrassend mooie klim door het bos. De haarspeldbochten maken het echt af. Voor mij de mooiste klim van de Veluwezoom

RobertS
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Fausto is right: this is the most beautiful climb outside Limburg and can in terms of views and environment at most compete with the Zevendal near Nijmegen. That one, however, has no hairpins and not such a spectacular part over the heath.

The Zijpenberg from Rozendaal is not much of a pure climb; it does not get really steep, the descents give you more speed for the ascents and the ascents are not very long either. Moreover, it can be busy on weekends with recreational traffic. But the variation and the phenomenal views are more than worth it to go up here.

Fausto heeft gelijk: dit is de mooiste klim buiten Limburg en kan qua uitzicht en omgeving hooguit wedijveren met de Zevendal bij Nijmegen. Die heeft echter geen haarspeldbochten en niet zo'n spectaculair stuk over de heide.

De Zijpenberg vanuit Rozendaal stelt als pure klim niet heel veel voor; echt steil wordt het niet, door de afdalingen kun je meer snelheid maken voor de stijgende delen en ontzettend lang zijn de stijgende delen ook niet. Bovendien kan het in het weekend druk zijn met recreatief verkeer. Maar de variatie en het fenomenale uitzicht zijn het meer dan waard om hier omhoog te gaan.

JY88
3 y 3.0 00:05:00 (50.5km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In my experience these are two climbs: First the Emmapyramide (back) to descend through the hairpin bends. Then the real Zijpenberg. A slightly sloping tarmac road that does not make it difficult anywhere. Just a nice climb between the trees and on top a nice view.

In mijn beleving zijn dit twee klimmen: Eerst de Emmapyramide(achterkant) om af te dalen via de haarspeldbochten. Erna de echte Zijpenberg. Een licht hellende asfaltweg die het je nergens echt moeilijk maakt. Gewoon mooi stijgen tussen de bomen en bovenop een fraai uitzicht.

Fausto
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Perhaps the most beautiful climb of the Veluwe! Or maybe even of everything above southern Limburg! This climb through the beautiful woods actually consists of two parts, due to the descent over the hairpin bends(!) of the Emma Pyramid. During the climb you cycle in the woods, but after the top of the Zijpenberg you will be rewarded with the beautiful views of the Posbank. Definitely a must, this climb!

Misschien wel de mooiste klim van de Veluwe! Of misschien wel van alles boven Zuid-Limburg! Deze klim door de prachtige bossen bestaat eigenlijk uit twee delen, door de afdaling over de haarspeldbochten(!) van de Emma Piramide. Tijdens de klim fiets je in de bossen, maar na de top van de Zijpenberg word je beloond met de mooie uitzichten op de Posbank. Zeker een aanrader, deze klim!

Lemonfish
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A nice climb to get a little bit of a mountain feeling with those hairpin bends.

Een mooi klimmetje om toch een klein beetje een berg-gevoel te krijgen met die haarspeldbochten.

Zijpenberg from Rozendaal
tulp
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

From a landscape point of view, this is perhaps the most beautiful climb of the Veluwezoom, because it looks the most like a real climb. This is because of the several sharp bends and the steep walls on both sides of the winding road. Yet I don't find it the most fun to ride. There is, especially on nice Sundays, a lot of recreational traffic, with more eye for the surroundings than for the other road users. The speed differences between ascending motor cyclists and descending cyclists are huge, and even cyclists with speeds around fifty kilometres per hour sometimes end up on the wrong side of the road. In short, often in my route, but not my favourite.

Landschappelijk misschien wel de mooiste klim van de Veluwezoom, omdat deze het meest oogt als een echte klim. Dat komt door de verschillende scherpe bochten en de steile wanden aan weerszijde van de omhoog kronkelende weg. Toch vind ik het niet de leukste klim om te rijden. Er is, zeker op mooie zondagen, veel recreatief verkeer, met meer oog voor de omgeving dan voor de medeweggebruikers. Daarbij zijn de snelheidsverschillen tussen stijgende motorrijders en fietsers erg groot, terwijl ook dalende fietsers in de scherpe bochten met snelheden rond de vijftig kilometer per uur nog weleens op de verkeerde weghelft belanden. Kortom, wel vaak in mijn route, maar niet mijn favoriet.

Roan
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Coming from the flat north of NL, this was my first introduction to the Veluwezoom and it was a tough one. Nice climb through the woods, then catch my breath in the descent (beautiful, with hairpin bends!).
Then the 2nd part of the climb, which in the end still hurt me a lot, especially the last part, is that really only 4% ?
Nice "long" climb, like this one more than the Zijpenberg south

Komende uit het vlakke noorden van NL was dit mn eerste kennismaking met de Veluwezoom en gelijk een flinke. Heerlijk klimmetje door het bos, daarna op adem komen in de afdaling (prachtig, met haarspeldbochten!)
Dan het 2e gedeelte van de klim, die mij uiteindelijk best nog wel pijn deed, met name het laatste stuk, is dat echt maar 4% ?
Mooie "lange" klim, vind deze leuker dan de Zijpenberg zuid

Miguelito
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A really nice climb. The hairpins make it complete.

Echt een mooie klim. De haarspelden maken het af.

Eddy
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

My favourite climb on the Veluwezoom. Nice and long, through a beautiful area, iconic hairpin bends, varied climbing and descending. I know not everyone can do this, but come here either very early on a Sunday morning or on a Tuesday or Wednesday. Then it is quite quiet and you have little trouble with cars and motorcycles. I think the second part in the graph is a bit 'underrated' because my bike computer also indicates 7% here and there, especially in the curves. If you turn around at the top and ride back, you have less climbing of course, but you go up the two hairpins and it stays beautiful of course.

Mijn favoriete klim op de Veluwezoom. Lekker lang, door een prachtig mooi gebied, iconische haarspeldbochtjes, afwisselend klimmen en dalen. Ik weet dat niet iedereen dit kan, maar kom hier of heel vroeg op zondagmorgen of 's ochtends op een dinsdag of woensdag. Dan is het vrij rustig en heb je weinig last van auto's en motoren. Ik vind dat het tweede deel in de grafiek wel een tikje 'underrated' is, want mijn fietscomputer geeft ook hier af en toe wel 7% aan, met name in de bocht. Als je boven omkeert en terugrijdt, heb je minder klimstukken natuurlijk, maar ga je de twee haarspelden juist omhoog en hij blijft mooi natuurlijk.

Roy
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb, not very steep, but real climbing. Busy with day trippers, unless you are early or late. Many cyclists, but also many motorcyclists. Two nice hairpin bends, further walking through the forest. It is nice to go down again at the top right (over the bicycle path), left at the roundabout and then up again at the Posbank.

Mooie klim, niet heel steil, maar wel echt klimmen. Wel druk met dagjesmensen, tenzij je vroeg of laat bent. Veel wielrenners, maar ook veel motorrijders. Twee mooie haarspeldbochten, verder lekker lopend door het bos. Het is mooi om bovenaan rechtsaf weer (over het fietspad) naar beneden te gaan, links bij de rotonde en dan weer naar boven bij de Posbank.

Random
John
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a wonderful climb this is. It's not the percentages that hurt, but the length of the climb. Where you climb in the south of Limburg short and vicious, you have to do it here (and the whole area) of the long breath. After the first climb you think 'is this it', but during the rest of the climb you see bend after bend that there is no end to it and you will feel that. But a wonderful beautiful area to conquer on the road bike.

Wat een heerlijke klim is dit. Niet de percentages doen je pijn, maar de lengte van de klim. Waar je in Zuid- Limburg kort en venijnig klimt moet je het hier (en de hele omgeving) van de lange adem hebben. Na de 1e klim denk je 'is dit het', maar tijdens de rest van de klim zie je bocht na bocht dat er maar geen eind aan komt en dat ga je voelen.Maar een prachtige mooi gebied om te bedwingen op de racefiets.

Random
david
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I can also recommend the emmapiramide from the other side. Lovely short but steep climb to do at full speed.

Ik kan de emmapiramide ook aanraden vanuit de andere kant. Heerlijkn kort maar toch vrij stijl klimmetje om even op volle kracht te doen.

Random
Karlo
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In the descent you already think that this is going to be a nice climb. The start is very easy to find, just follow the signs at the posbank in the direction of rozendaal. The first few hundred meters are pretty steep. In the last corners is the perfect moment to do a final sprint. After that until the posbank you are really broken. If you are in the veluwezoom you should do this climb.

In de afdaling denk je al dat dit een mooie klim gaat worden. De start is heel makkelijk te vinden, volg bij de posbank de borden richting rozendaal. De eerste paar honderd meter zijn best wel steil. In de laatste bochten is het perfecte moment om eindsprint te doen. Daarna tot de posbank door vlammen dan ben je wel echt kapot. Als je in de veluwezoom bent dan moet je deze klim doen.

Random
Mark
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

That descent halfway with the bends is really super. On the climb you often encounter competition: many people cycle up this climb. And at the very top you have to go straight to the Posbank.

Die afdaling halverwege met de bochten is echt super. Op de klim kom je vaak ook concurrentie tegen: veel mensen fietsen deze klim op. En helemaal boven meteen doorstuiven naar de Posbank.

Random
JJTB Somhorst
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice piece. Also doable in a wheelchair if you have the strength of course. I would recommend everyone to walk it the other way around. I think it is just a bit heavier.

mooi stukje. Ook met de rolstoel goed te doen als je er de kracht voor hebt natuurlijk. Ik zou iedereen aanraden om deze ook de andere kant op te gaan. Ik denk dat ie dan net een tikkeltje zwaarder is.

Random
Miquel
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb! Good to do as it doesn't get really steep anywhere outside the first steep section. But it is long, so it is better to start slowly. Not only the hairpins in the descent are beautiful but also the three sharp bends at the end of the climb. By the way, I can also recommend riding the climb the other way round, because it's a nice long descent and then when you ride up those 500 metres with those hairpins, you discover that it's still pretty steep.

Mooie klim! Goed te doen, omdat hij buiten het eerste steile stuk nergens meer echt steil wordt. Maar hij is wel lang, dus je kunt beter rustig beginnen. Niet alleen de haarspeldbochten in de afdaling zijn mooi maar ook de drie scherpe bochten aan het einde van de klim. Ik kan trouwens ook aanraden om de klim andersom te rijden, omdat het dan een mooie lange afdaling is en wanneer je dan die 500 meter met die haarspeldbochten omhoog rijdt, ontdek je dat dat nog behoorlijk steil is.

Random
Ageeth & Richard
10 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

As starting tour riders the climb revealed itself to us when leaving Rozendaal.
The first part of the climb is short and you have to pull on when you get there, but the distance is hard to handle. We did not know that this was the "other route" to the posbank and we had prepared ourselves for 1kilometer of climbing, so we had more.
The number of 70 climbing points makes us think the worst but as a preparation for Limburg we are not yet in panic for what awaits us there.
Nice beginners hill the Zijpenberg!

Als startende tourrijders ontwaarde de klim zich voor ons bij het verlaten van Rozendaal.
Het eerste deel van de klim is kort en even doortrekken wanneer het vervolgens goed te doen is, maar wel doorbijten qua afstand. Wij wisten niet dat dit de "andere route" de posbank op was en hadden ons voorbereid op 1kilometer klimmen, dat werden er dus meer.
Het aantal van 70 klimpunten doet daarbij het ergste vermoeden maar als voorbereiding op Limburg zijn we nog niet in paniek voor hetgeen ons daar te wachten staat.
Mooie beginnersheuvel de Zijpenberg!