Schweiberg from Mechelen

261
Elevation profile Schweiberg from Mechelen
Elevation profile Schweiberg from Mechelen
Elevation profile Schweiberg from Mechelen
64
difficulty points
4.2%
avg. gradient
9.5%
steepest 100 meters
2.7km
length
115m
total ascent

Share this climb

261

Feedback about this climb?
Show climbs nearby Export to GPS device

Schweiberg from Mechelen is a climb in the region South Limburg. It is 2.7km long and bridges 115 vertical meters with an average gradient of 4.2%, resulting in a difficulty score of 64. The top of the ascent is located at 221 meters above sea level. Climbfinder users shared 22 reviews of this climb and uploaded 15 photos.

Road name: Schweibergerweg

4.0 by Walter024
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Lovely climb that you can cycle well at pace. Was in a nice rhythm until the ascent went up a bit, which was a shame ;-). Then it flattens out and you can keep going. Quiet road.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (15)

Schweiberg from Mechelen
Schweiberg from Mechelen
Schweiberg from Mechelen
Schweiberg from Mechelen
Schweiberg from Mechelen

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Receive free climbfinder goodies for your reviews & photos.
  • Create a bucket list and check off conquered climbs.
  • Add missing climbs.
Continue with Google Sign up with email
By signing up you agree to our terms of service and confirm that you have read our privacy & content policy.

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Amstel Gold Race
Amstel Gold Race
4.8
121.9km 1648m 20
Limburgs Zwaarste
Limburgs Zwaarste
5.0
168.5km 2431m 40

Statistics

Schweiberg from Mechelen
This climb
South Limburg
611 climbs
Limburg
633 climbs
Netherlands
1428 climbs
Europe
46477 climbs
Difficulty points
64
rank
18
49% easier than
Camerig
rank
18
49% easier than
Camerig
rank
20
49% easier than
Camerig
rank
25937
Average gradient
4.2%
rank
248
71% less steep than
Oude Molenstraat
rank
253
71% less steep than
Oude Molenstraat
rank
379
71% less steep than
Oude Molenstraat
rank
31210
86% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
2.7km
rank
17
rank
18
46% shorter than
Meinweg from Herkenbosch
rank
60
70% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
19983
Total ascent
115m
rank
7
41% less ascent than
Camerig
rank
7
41% less ascent than
Camerig
rank
8
41% less ascent than
Camerig
rank
22655

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

94% 6% 0%
Based on 17 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

76% 24% 0%
Based on 17 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:23:24
11 km/h 00:14:53
15 km/h 00:10:55
19 km/h 00:08:37

Popular

Camerig

Camerig

famous beautiful
Cauberg

Cauberg

famous
 

Reviews (22)

Walter024
1 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Lovely climb that you can cycle well at pace. Was in a nice rhythm until the ascent went up a bit, which was a shame ;-). Then it flattens out and you can keep going. Quiet road.

Heerlijke klim die je goed op tempo kunt fietsen. Zat lekker in een fijn ritme tot de stijging iets omhoog ging, dat was jammer ;-). Daarna vlakt het af en kun je doortrekken. Rustige weg.

mrustenhoven
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of the nicer climbs in southern Limburg. Quiet, relatively long and eminently a climb to keep a rhythm for a long time (which is rare in the Netherlands). Not very difficult, but fun to cycle through a 'real'South Limburg village.

Een van de mooiere beklimmingen in Zuid-Limburg. Rustig, betrekkelijk lang en bij uitstek een beklimming om voor langere tijd een ritme vast te houden (wat zeldzaam is in Nederland). Niet heel zwaar, wel leuk om door een 'echt' Zuid-Limburgs dorp te fietsen.

JY88
2 y 4.0 00:07:45 (21.1km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

For me one of the most beautiful climbs of South Limburg. You climb through the beautifully situated hamlet Schweiberg. In the village things flatten out and then it gets a bit steeper again. When you think you're there, there is another bit of false flat. A good climb to get rid of your excess.

Nice length also as preparation for Alps or Vosges. Especially if you then Eperheide descends and climbs Camerig.

Voor mij een van de mooiste klimmen van Zuid-Limburg. Je klimt door het fraai gelegen gehucht Schweiberg. In het dorp vlakt de boel even af om daarna nog weer even wat steiler te worden. Als je denkt er te zijn, volgt er nog een stukje vals plat. Goede klim om je leeg op te rijden.

Mooie lengte ook als voorbereiding op Alpen of Vogezen. Zeker als je erna Eperheide daalt en Camerig klimt.

YordiZ
2 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of my favourite climbs in South Limburg. It is for Dutch standards quite long. You drive between beautiful Limburg half-timbered houses on lovely asphalt. It is not very steep. In the beginning it is a bit of a struggle until you reach the first houses of the village, then you can choose a nice gear that you can keep pedalling up to the top. There are a few times when you get a short steep bend in the road, but that is easy to do. When you finally leave the village you are almost at the top. Don't forget to look to the left for a beautiful view of Limburg.

Eén van mijn favoriete beklimmingen in Zuid Limburg. Hij is voor Nederlandse begrippen vrij lang. Je rijdt tussen mooie Limburgse vakwerkhuisjes over heerlijk asfalt. Het is niet al steil. In het begin is het even doorbijten tot je bij de eerste huizen van het dorpje bent, daarna kun je een fijn verzet kiezen dat je tot boven door kunt blijven trappen. Je krijgt nog een paar keer een kort steiler knikje maar dat is goed te doen. Als je het dorp uiteindelijk uitrijdt dan ben je bijna boven. Vergeet hier niet naar links te kijken voor een prachtig Limburgs uitzicht.

Himmelsbla
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is climbing as it should be. Steep parts alternated with some easier work, beautiful scenery and nice views and long enough to get tired. Not difficult enough to really break down, you can always upshift on the flatter parts on the outer blade.

Dit is klimmen zoals het hoort. Steile stukken afgewisseld met wat lichter werk, mooie omgeving en mooi uitzicht en lang genoeg om moe te worden. Niet moeilijk genoeg om echt stuk te gaan, je kunt telkens op de afvlakkende stukken op het buitenblad goed opschakelen.

Fedor
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Delicious and quiet climb that your legs will not hurt much but it takes a long time. So you will feel it. Good runner in the village of Schweiberg, afterwards it becomes more irregular. Nice half-timbered houses here and there in Schweiberg. After the village it gets a bit flatter but you also see the final slope in front of you. From the hotels it is a matter of cycling on. To the right sometimes nice views, and also when you look back.

Heerlijke en rustige klim die je benen niet veel pijn zullen doen maar wel lekker lang duurt. Dus voelen zal je hem wel. Prima loper in de bebouwde kom van Schweiberg, daarna wordt hij wat onregelmatiger. Fraaie vakwerkhuizen her en der in Schweiberg. Na de bebouwde kom wordt het even vlakker maar zie je ook de eindhelling voor je liggen. Vanaf de hotels is het uitfietsen. Naar rechts soms fraaie uitzichten, en ook als je achterom kijkt.

MV_079
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Absolutely my favorite climb in Limburg. Nowhere really steep, but so beautiful. First through the village, with beautiful old houses, and then climb through the meadows. Once, on a good day, I climbed here with the Acrog-Toremans team, where riders like Remco Evenepoel and Tom Boonen rode. When the team leaders car drove ahead to make a video, I couldn't resist releasing them for the camera, only to be caught up in the descent towards the Camerig

Absoluut mijn favoriete beklimming in Limburg. Nergens echt steil, maar zo mooi. Eerst door het dorpje, met mooie, oude huizen, en daarna door de weilanden verder klimmen. Ooit hier op een goede dag mee geklommen met de ploeg van Acrog-Toremans, waar renners als Remco Evenepoel en Tom Boonen hebben gereden. Toen de ploegleiders auto vooruit reed om een video te maken kon ik het niet laten om ze even te lossen voor de camera, om vervolgens keihard ingehaald te worden in de afdaling richting de Camerig

RobertS
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a great climb! Long, good tarmac and a slope that is just right with some short steeper parts in between. You ask yourself continuously: "Am I already at the top? " In combination with the half-timbered houses, the open landscape and the forest you have almost everything you can expect in Limburg. This may not be missed if you are going to cycle in this region.

Wat een heerlijke klim! Lang, goed asfalt en een hellingspercentage dat precies goed is met wat korte steilere stukken ertussen. Je vraagt je wel continue af: "Ben ik al op de top?" In combinatie met de vakwerkhuizen, het open landschap en het bos als sluitstuk heb je bijna alles wat je kan verwachten in Limburg. Deze mag niet ontbreken als je in deze regio gaat fietsen.

kgdg
3 y 4.0 00:09:25 (17.4km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice long, not so tough climb. Similar in distance and percentages to the climbs below Voeren (Belgium). The parts 9% make it more interesting and make sure you can't find a constant rhythm. Personally I like this one more and better than the Camerig, because that one is much too busy with cars and you only do it because it is so well known.

Mooie lange, niet zo zware klim. Lijkt qua afstand en percentages veel op de klimmetjes onder Voeren (België). De stukjes 9% maken het wel interessanter en zorgt ervoor dat je niet helemaal een constant ritme kan vinden. Ik vind deze persoonlijk leuker en mooier dan de Camerig, want die is veel te druk qua autoverkeer en doe je alleen omdat ie zo bekend is.

demeeuw
3 y 4.0 00:11:51 (13.8km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A wonderful climb, where I have never seen it crowded, yes with cyclists. Because it is more than 2.5 km it is still pretty tough and you are happy with the mild part halfway, to then start the final. Also a lovely, clear descent by the way, but with the hands on the brakes. If you want to make it a bit heavier, you should start on the road that runs parallel to it, the Dal bissenweg. Before you turn onto the Schweiberg you'll have to cope with a bit of 10+.

Een heerlijke klim, waar ik het nog nooit druk heb gezien; ja met fietsers. Doordat ie ruim 2.5 km is is het nog best pittig en ben je ff blij met het milde stukje halverwege, om daarna aan de finale te beginnen. Ook een heerlijke, overzichtelijke afdaling trouwens, maar wel met de handen aan de remmen. Wil je hem nog iets zwaarder maken dan moet je starten op het weggetje wat er parallel aan loopt, de Dal bissenweg. Voordat je dan de Schweiberg opdraait krijg je ff een stukje 10+ te verwerken.

Grafstinker
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

As far as I'm concerned, this is one of the nicer climbs in the south of Limburg, and one that often hurts me, depending on the circumstances. True, it is hardly ever really steep, although the part just after the village of the same name is quite a tricky segment. And also towards the end, in front of hotel 't Voshoes, it becomes a bit of a struggle. For me definitely a tougher job than for example the Pannisberg.

Wat mij betreft een van de mooiere klimmen van Zuid Limburg, en eentje die me afhankelijk van de omstandigheden ook vaak pijn doet. Waar, hij is bijna nergens echt steil, hoewel het stuk net na het gelijknamige dorp best een listig segmentje is. En ook richting het eind, voor hotel het 't Voshoes, wordt het weer even doorbijten. Voor mij absoluut een zwaarder karwei dan bijvoorbeeld de Pannisberg.

sylvainsmeets
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A beautiful climb.
A beautiful village Schweiberg many half-timbered houses and many hotels and B's
At the top you can enjoy a beautiful view.
The last piece through the woods.

Een mooie klim.
Een prachtig dorpje Schweiberg veel vakwerk huisjes en veel hotels en B&B's
Boven aan gekomen kun je genieten van een mooi uitzicht.
Het laatste stukje nog door het bos.

KarelOverbeeke
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice long climb with varying gradients where towards the end is a small "dirty" steep piece. Voral the middle part is nice and walkable and worthwhile by all half-timbered houses.

Lekker lange klim met wisselende stijgingspercentages waar tegen het eind aan nog een klein "vuil" steil stukje zit. Voral het middenstuk is lekker lopend en de moeite waard door alle vakwerk huizen.

Schweiberg from Mechelen
Schweiberg from Mechelen
daanmeels
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb with a Limburg character. The climb is very long but not very steep. The surroundings are beautiful.

Mooie klim met een Limburgs karakter. De klim trekt erg lang door maar is niet zo steil. De omgeving is prachtig.

Vespavanbern
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb in 3 words: long,mild,beautiful! Great climb! Absolute must and really a climb you can not miss if you're in South Limburg!

Deze klim in 3 woorden: lang,mild,mooi! Geweldige klim! Absolute aanrader en echt een klim die je niet mag missen als je in Zuid Limburg bent!

Conrad
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

No idea why but not my climb, the love-hate relationship with this hill often makes me choose other routes when cycling in Limburg. Not steep, not long or whatever negative thing but somehow I have nothing to do with this road.

Geen idee waarom maar niet mijn klim, de haat-liefde verhouding met deze heuvel laat mijn vaak andere routes kiezen als ik in Limburg fiets. Niet steil, niet lang of wat voor negatief iets dan ook maar op een of andere manier heb ik niets met deze weg.

LucOosterbaan
4 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A very nice ongoing climb. Along this climb you can admire many typical half-timbered houses.

Een zeer mooie lopende klim. Langs deze klim zijn vele typische vakwerkhuisjes te bewonderen.

Schweiberg from Mechelen
Random
Wie is het?
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice to do, nice uphill and apart from one steeper part nowhere painful percentages, recommended with friends.

Heel mooi om te doen, lekker omhoog en buiten een enkel steiler stukje nergens pijnlijke percentages, aan te raden met vrienden

Random
Wietse
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of my favorite climbs. Nice tarmac, little traffic and nice gradients where you can ride yourself to pieces. Definitely do this climb!

Eén van mijn favoriete klimmen. Mooi asfalt, weinig verkeer en mooie stijgingspercentages waar je je lekker stuk op kunt rijden. Zeker doen doen dus deze klim!

Random
Jaap
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

For me one of the most beautiful climbs of South Limburg. You climb through the beautifully situated hamlet Schweiberg. In the village things flatten out and then it gets a bit steeper again. When you think you're there, there is another bit of false flat. A good climb to get rid of your excess.

Voor mij een van de mooiste klimmen van Zuid-Limburg. Je klimt door het fraai gelegen gehucht Schweiberg. In het dorp vlakt de boel even af om daarna nog weer even wat steiler te worden. Als je denkt er te zijn, volgt er nog een stukje vals plat. Goede klim om je leeg op te rijden.

Random
Ties
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb to really push the pace.
Not really steep, but long, so enough asphalt to speed up or improve your total time.
Halfway there is now also a water source to fill your water bottle for those who take it easy and want to enjoy the surroundings.

Lekker klim om eens flink door te trekken.
Niet echt stijl, wel lang, dus asfalt genoeg om te versnellen of je totaaltijd te verbeteren.
Halverwege is nu ook een waterbron gemaakt om je bidon te vullen voor degene die het rustig aan doen en van de omgeving willen genieten.

Random
Mark Meijer
10 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Lovely climb on what I think is a quiet road with beautiful houses on both sides. If you think you're done, you get a nice piece of climbing through the woods!

Heerlijke klim op een naar mijn mening rustige weg met mooie stulpjes van huizen aan beidde kanten. Als je denkt dat je klaar bent krijg je nog een leuk stukje klim door het bos!