Rue de Beusdael from Sippenaeken

Elevation profile Rue de Beusdael from Sippenaeken
Elevation profile Rue de Beusdael from Sippenaeken
Elevation profile Rue de Beusdael from Sippenaeken
97
difficulty points
3.4%
avg. gradient
8.7%
steepest 100 meter
3.4km
length
155m
total ascent

Share this climb

649

Log in to give feedback about this elevation profile
Show climbs nearby

Feedback about this climb?

Your feedback needs some text!

Rue de Beusdael from Sippenaeken is a climb in the region Pays de Herve. It is 3.4km long and bridges 155 vertical meters with an average gradient of 3.4%, resulting in a difficulty score of 97. The top of the ascent is located at 258 meters above sea level. Climbfinder users shared 20 reviews/stories of this climb and uploaded 34 photos.

Road names: Rue de la Forge & Rue de Beusdael

In some places the road surface of this climb is bad, but it can be ridden with a racing bike.

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
This description is not correct! The three countries point from Gemenich is a different climb, so the highest point of the Netherlands is not because you stay in Belgium.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (34)

Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already an account?

Statistics

Rue de Beusdael from Sippenaeken
This climb
Pays de Herve
305 climbs
Liège Province
893 climbs
Belgium
4271 climbs
Europe
17028 climbs
Difficulty points
97
4
rank
35
48% easier than
Haute Folie
rank
263
61% easier than
Stockeu
rank
486
72% easier than
Col de Haussire
rank
8439
Average gradient
3.4%
rank
254
80% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
753
80% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
2932
80% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
13396
88% less steep than
Calçada das Carquejeiras
Length
3.4km
rank
18
42% shorter than
Mospert from Raeren
rank
128
rank
291
rank
7404
Total ascent
155m
rank
13
19% less ascent than
Roetgener Strasse from Raeren
rank
153
rank
301
rank
7951
94% less ascent than
Pico Veleta

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

9% 36% 55%
Based on 11 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 11 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:29:21
11 km/h 00:18:41
15 km/h 00:13:42
19 km/h 00:10:49

Popular

Rue Tesny

Rue Tesny

famous
Haute Folie

Haute Folie

famous
Drolenval

Drolenval

famous beautiful
Côte des Trois Frontières

Côte des Trois Frontières

famous beautiful
 

Accommodations

When using the map above, a cookie from booking.com will be placed. When you proceed to a booking, we receive a commission.

Reviews/stories (19)

YordiZ
3 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

From the castle onwards, the real climbing starts for me. Don't forget to look up and down every now and then. The view is what makes this climb worthwhile. After you pass the last corner the tarmac is really bad until the top. This makes the climb even harder because it is nowhere nice to walk.

Vanaf het kasteel begint de echte klim pas voor mijn gevoel. Vergeet dan niet zo af en toe op zij en om te kijken. Het uitzicht is wat deze klim de moeite waard maakt. Nadat je de laatste bocht door bent is het asfalt echt slecht tot de top. Dit maakt de klim nog wel wat zwaarder omdat het door het nergens lekker loopt.

Pierre
5 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

July 2021 Three countries route 45 Km 950 Hm. From 3LP. To the Land of Herve (Belgium, electricity wires above your head) via Gemmenich, Sippenaken to Rue de Beusdael. here the beautiful castle Beusdael hereafter Bunker (here nice view) several hundred meters moderate road then Upper forest now descend to Teuven. For the Rue de Gieveld. In short, beautiful and quiet.

Juli 2021 Drielandenroute 45 Km 950 Hm. Vanaf 3LP. Naar het Land van Herve (België, elektriciteitsdraden boven je hoofd) via Gemmenich, Sippenaken naar Rue de Beusdael. hier het mooie kasteel Beusdael hierna Bunker (hier mooi uitzicht) enkele honderden meters matig wegdek dan Bovenste bos nu afdalen naar Teuven. Voor de Rue de Gieveld. Kortom mooi en rustig.

Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Fedor
6 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

For the whole climb you start just east of Sippenaeken but the part through Sippenaeken you can feel but it is not beautiful. You can turn right if you come from Epen, then you come faster in the nice part. Beautiful views (e.g. of Beusdael Castle) change because you take two hairpin bends. After the second bend the road becomes less smooth. After you entered the forest the climb continues.

Voor de hele klim begin je net ten oosten van Sippenaeken maar het deel door Sippenaeken voel je wel maar mooi is het niet. Je kan voor het mooie dus rechts slaan als je vanuit Epen komt, dan kom je sneller in het leuke gedeelte. Prachtige uitzichten (o.a. op Kasteel Beusdael) die veranderen omdat je twee haarspeldbochten neemt. Na de tweede bocht wordt het wegdek wat minder. Nadat je het bos bent ingegaan loopt de klim nog wel ff door.

sennescheepers
8 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The first part from Sippenaeken is not so much fun, after a short descent halfway (where you can see the most southern border post on your right) you arrive at the castle of Beusdael and you can cycle uphill again. The road surface of the second part is very bad, but the beautiful view you have when you're almost at the top makes up for that. The descent through the forest that follows is also worthwhile.

Het eerste stuk vanuit Sippenaeken is niet zo leuk, na een korte afdaling halverwege (waar je rechts de meeste zuidelijke grenspaal kan zien) kom je bij het kasteel van Beusdael en mag je terug bergop fietsen. het wegdek van het tweede deel is zeer slecht, maar de wordt goedgemaakt door het prachtige uitzicht dat je hebt wanneer je bijna helemaal boven bent. De afdaling die hierop volgt door het bos is ook de moeite waard.

WouterDK
8 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The road surface on this climb is not great, but the views when you get to the back of the road after the steepest part are definitely worth it. I think the road can be crowded though I didn't have any problems with this myself because I did the climb during a bikepacking trip in the first week of the Easter holidays this year. It snowed heavily for a couple of days and it was very quiet. After arriving at the top of the forest, you can make a nice descent through the trees via several hairpin bends.

Het wegdek op deze klim is niet top maar de uitzichten wanneer je na het steilste stuk in de bochten naar achter kijkt is zeker de moeite waard. Ik denk dat de weg wel zeker druk kan zijn al had ik hier zelf geen last van omdat ik de klim deed tijdens een bikepacking trip in de eerste week van de Paasvakantie dit jaar. Toen heeft het een aantal dagen zwaar gesneeuwd en was het zeer rustig. Na boven in het bos aangekomen te zijn kan je langs verschillende haarspeldbochten een leuke afdaling tussen de bomen afleggen.

Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
KarelJan
8 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The first part is rather boring passing through Sippenaken, but after a short descent towards the castle of Beusdael it certainly becomes a nice climb, 2 faint hairpin turns give a nice view into the valley.
On the right hand side there's an old bunker which could have covered the valley. The last part has a bad road surface. If you are the other way descend (which is actually a nicer climb) be careful there are some sharp hairpin turns with poor visibility

Het eerste stuk is nogal saai door Sippenaken, maar na een kort afdaling naar het kasteel van Beusdael wordt het zeker een mooie klim, 2 flauwe haarspeldbochten geven een mooi uitzicht het dal in.
Aan de rechterkant ligt nog een oude bunker die het dal kon bestrijken. Het laatste gedeelte heeft een slecht wegdek. Mocht je de andere kant afdalen (wat eigenlijk een mooiere klim Is) wees voorzichtig er zijn een aantal scherp haarspeld bochten met slecht overzicht

KarelJan
8 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This description is not correct! The three countries point from Gemenich is a different climb, so the highest point of the Netherlands is not because you stay in Belgium.

Deze beschrijving klopt niet! Het drielanden punt vanuit Gemenich is een andere klim, dus het hoogste punt van Nederland is dit ook niet want je blijft in Belgie

ErikBusstra
11 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A beautiful climb, especially by the beautiful view from the hairpin bends jumps out. Close to the Dutch border, but you imagine yourself far abroad. On hot summer days you can really destroy yourself here.

Een prachtige beklimming die met name door het prachtige uitzicht vanaf de haarspeldbochten er uit springt. Vlak bij de Nederlandse grens, maar je waant je ver in het buitenland. Op warme zomerdagen kan je jezelf hier flink kapot rijden.

daanmeels
11 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In one word: beautiful. You are so close to the Limburg border and it feels like you're on holiday in France. Beautiful view of the meadow surroundings and chateau Beusdael.

In een woord: prachtig. Je bent zo dicht bij de Limburgse grens en het voelt alsof je op vakantie in Frankrijk bent. Mooi uitzicht op de weide omgeving en op chateau Beusdael.

Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Conrad
12 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A climb with beautiful views, just outside the popular South Limburg and a totally different experience.
The castle marks the start of a tough climb. For the over-achievers who think: "That's not far and I'll give it a go", it's a climb that lets the legs fill up nicely in the last kilometer.
And if you make the last turn to the right you are treated to a real Route degradee! The shaking certainly doesn't get rid of the acidification.
Beware of the descent on the other side, the road surface is much better but the hairpins are narrow and sometimes cars come up fast; avoiding them is not wise.

Een klim met mooi uitzicht, net buiten het populaire Zuid Limburg en een totaal andere beleving.
Het kasteel markeert de start van stevig klimmen. Voor de uitslovers die denken allee das nie ver en ik zal eens gas geven is het een klim die de benen lekker laat vollopen in de laatste kilometer.
En als je dan de laatste draai naar rechts maakt wordt je getrakteerd op een heuse Route degradee! Het trillen zorgt zeker niet voor een goede afvoer van de verzuring.
Let op met de afdaling aan de andere kant, het wegdek is een stuk beter maar de haarspeldbochten zijn nauw en er komen wel eens auto's rap naar boven; uitwijken is niet verstandig.

Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Tjaart
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb from Sippenaeken to the hill crest of the Bovenste Bos, the border between Flanders and the Walloon provinces. Approximately where you start the descent towards castle Beusdael, you see on your right a border post: the southernmost point of the Netherlands (coordinates 50.75037, 5.91509). The last part of the road surface is not so good. Quiet with nice views towards the Geuldal in the Netherlands. First you drive between the houses and at a certain point there are houses in the Netherlands on your right, while the road is in Belgium. You descend to the beautiful castle Beusdael, and then climb the hill ridge, passing a Belgian bunker. At the top you enter the Voerstreek.

Mooie klim vanaf Sippenaeken naar de heuvelrug van het Bovenste Bos, de grens tussen Vlaanderen en Wallonië. Ongeveer waar je de afdaling naar kasteel Beusdael begint, zie je rechts bij een grote boom een grenspaal staan: het zuidelijkste puntje van Nederland (coördinaten 50.75037, 5.91509). Laatste stuk wegdek wat minder. Rustig met mooie uitzichten richting Geuldal in Nederland. Je rijdt eerst tussen de huizen door waarbij rechts op een gegeven ogenblik huizen in Nederland staan, terwijl de weg in België ligt. Je daalt af naar het mooie kasteel Beusdael, en klimt dan naar de heuvelrug, langs een Belgische bunker. Boven rijd je de Voerstreek in.

Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
Rue de Beusdael from Sippenaeken
theduke
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice view. Asphalt is not so good.

Mooi uitzicht. Asfalt is niet zo goed.

PelotonDesArdennes
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Pearl, with stunning views of the castle

Pareltje, met schitterend uitzicht op het kasteel

Rue de Beusdael from Sippenaeken
Madfox
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb through beautiful landscape. Too bad that the road is so bad. The descent on the other hand is as smooth as a billiard cloth. Something to look forward to when you bump up.

Fraai klim door mooi landschap. Alleen jammer dat de weg zo slecht is. De afdaling aan de andere kant is daarentegen zo glad als een biljartlaken. Iets om naar uit te zien als je omhoog hobbelt.

Glen_Solana
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice views during the trip on the slope.
As said, the last hundreds of meters of the slope a bad road surface.
Fact: Approximately at the foot of this climb you'll find the most "southern" point of the Netherlands.

Mooie uitzichten tijdens de trip op de helling.
Zoals al gezegd wordt, de laatste honderden meters van de helling een slecht wegdek.
Weetje: Ongeveer aan de voet van deze klim bevindt zich het meest "zuiders" gelegen punt van Nederland.

Random
Niels
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb with good views. Too bad the road surface is bad after the last turn. (Can the road surface experience be adjusted downwards?)

mooie klim met goed uitzicht. Jammer dat het wegdek na de laatste bocht slecht is. (Kan de wegdek beleving omlaag worden aangepast?)

Random
B
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Little traffic but road surface is Belgian last 3-400m

Weinig verkeer maar wegdek is laatste 3-400m wel Belgisch

Random
raymond
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb is a real gem! Too bad about the road surface, but we know that in Belgium ;)

Deze klim is een pareltje! jammer genoeg slecht wegdek, maar ja dat kennen we in België wel ;)

Random
Thomas
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Magnificent climb through a beautiful piece of hilly country. Castle Beusdael is visible from this road.

Prachtige klim door een geweldig mooi stukje heuvelland. Kasteel Beusdael is vanaf deze weg mooi zichtbaar.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already an account?