Magnebos

724
Elevation profile Magnebos
Elevation profile Magnebos
Elevation profile Magnebos
65
difficulty points
4.8%
avg. gradient
10.3%
steepest 100 meters
2.2km
length
104m
total ascent

Share this climb

724

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Magnebos is a climb in the region Voer-Region. It is 2.2km long and bridges 104 vertical meters with an average gradient of 4.8%, resulting in a difficulty score of 65. The top of the ascent is located at 286 meters above sea level. Climbfinder users shared 12 reviews of this climb and uploaded 20 photos.

Road name: Magnebos

by Niels
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Typical climb for the region: Just cycle straight up, just like its twin brother the Kultien, which goes up on the other side of the plateau. From my experience this is a fairly quiet road, with little traffic. As such, it's not a tough climb (I didn't experience the 9 percent in the fores... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (20)

Magnebos
Magnebos
Magnebos
Magnebos
Magnebos

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Reservoirs of Eupen
Reservoirs of Eupen
5.0
112.3km 1479m 16
Limburgse lopers
Limburgse lopers
64km 1004m 17

Statistics

Magnebos
This climb
Voer-Region
33 climbs
Pays de Herve
582 climbs
Belgium Limburg
486 climbs
Flanders
2714 climbs
Belgium
7977 climbs
Europe
42169 climbs
Difficulty points
65
rank
5
rank
110
rank
5
rank
49
61% easier than
Fiertelmeers
rank
1333
81% easier than
Col de Haussire
rank
23203
Average gradient
4.8%
rank
20
rank
257
72% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
80
rank
560
70% less steep than
Felix Sohiestraat
rank
2743
73% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
23165
84% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
2.2km
rank
3
28% shorter than
Mabrouck from Remersdaal
rank
109
rank
33
rank
210
67% shorter than
Rijksweg from Leupegem
rank
1579
87% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
21512
Total ascent
104m
rank
4
10% less ascent than
Magis
rank
101
46% less ascent than
Roetgener Strasse from Raeren
rank
4
10% less ascent than
Magis
rank
24
24% less ascent than
Hotond via Hoogbergstraat
rank
1187
78% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
21927

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

83% 17% 0%
Based on 6 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

67% 33% 0%
Based on 6 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:18:27
11 km/h 00:11:44
15 km/h 00:08:36
19 km/h 00:06:47

Popular

Reviews (12)

Jarin
7 Mo 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb is also known as Veurs. The climb is not tough in terms of gradient, but it pulls on for a very long time in a straight line. Driving into the forest, you know you are almost at the redemptive junction.

Deze klim staat ook wel bekend als Veurs, naar de gelijknamige straatnaam die leidt naar het Magnebos. De klim is niet zwaar qua stijgingspercentage, maar hij trekt wel heel lang door in een rechte lijn. Als je het bos inrijdt weet je dat je bijna bij de verlossende kruising bent.

Yacouba
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A long run in the area between Slenaken and Aubel/Val-Dieu, where there are dozens of climbs and everyone can find something to their liking. Views of the forest edges and open fields are beautiful. If you are lucky, there is little traffic on this major thoroughfare. Headwinds can be a spoilsport if you want to continue on this steep false flat. The forest gives a little respite. Wind is anyway a factor on the relatively open, sloping plains of Hervé country.

Een lange loper in de omgeving tussen Slenaken en Aubel/Val-Dieu, waar tientallen beklimmingen zijn en iedereen zijn/haar gading kan vinden. Uitzichten op de bosranden en open veld zijn mooi. Als je geluk hebt, weinig verkeer over deze grote doorgangsweg. Tegenwind kan een spelbreker zijn als je wilt doorpakken op dit stevige vals plat. Het bos geeft dan een beetje respijt. Wind is zowiezo een factor op de relatief open, glooiende vlakten van land van Hervé.

Fedor
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Fairly quiet road with good tarmac (although there may be some cracks in the side of the road) in a very beautiful setting: In the first part of the climb you look right into a valley and in the forest you have (at least in winter) beautiful vistas. In the beginning, the road meanders slightly upwards but it becomes steeper and steeper until it reaches the forest. Then the slope decreases slightly but continues until after the turn.
Why then only 3 stars? There are actually only 2 turns in the climb and the part between the turns feels heavy. In itself not bad but in this area one is still very spoiled with beautiful climbs and then this is just below. In another area it would have been a winner.

Redelijk rustige weg met goed asfalt (al kunnen er wat barsten in de zijkant van de weg zitten) in een zeer fraaie omgeving: In het eerste deel van de klim kijk je rechts mooi een dal in en in het bos heb je (in ieder geval in de winter) mooie doorkijkjes. In het begin kabbelt de weg lichtjes omhoog maar deze wordt steeds steiler tot in het bos. Dan neemt de helling iets af maar blijft lekker doorlopen tot na de bocht.
Waarom dan toch maar 3 sterren? Er zitten eigenlijk maar 2 bochten in de klim en het stuk tussen de bochten voelt zwaar aan. Op zich niet erg maar in dit gebied wordt men toch wel erg verwend met fraaie klimmen en dan zit deze daar dan net onder. In een ander gebied was het wel een topper geweest.

Magnebos
Magnebos
Magnebos
Magnebos
Magnebos
Fietsmaatje
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

First of all a beautiful environment in which you cycle. The climb itself is not very hard. However, it will never be a runner. Rather a "stiff" runner. Yet I can recommend it wholeheartedly. In the forest it is a straight line to the top. The hardest part is waiting at the left turn until the top. The road surface is good and there is not much traffic.

Op de eerste plaats een prachtige omgeving waarin je fietst. De klim zelf vind ik niet bijster zwaar. Echter, een loper zal het nooit worden. Eerder een "stroeve" loper. Toch kan ik hem van harte aanbevelen. In het bos is het een rechte streep naar boven. Het zwaarste stuk wacht bij de bocht naar links tot aan de top. Het wegdek is prima en er is niet veel verkeer.

Magnebos
Magnebos
Magnebos
Magnebos
Magnebos
Sybe
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The first part you still have the idea, am I cycling that bad or is it really going up? The further you get, the more it becomes a real climb. The part in the forest is the best part of the climb.

Het eerste stuk heb je echt nog het idee, fiets ik nou zo slecht of loopt het toch echt omhoog? Hoe verder je komt hoe meer het echt klimmen wordt. Het stuk in het bos is wel het mooiste van deze klim.

Jba13
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice running climb through the forest. But the best part is actually the scenery and views leading up to the climb.

Mooie lopende beklimming door het bos. Maar het mooiste is eigenlijk de omgeving en het uitzicht in de aanloop naar de beklimming.

kgdg
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Great climb and just like most of the climbs in this region. It's true that if you start in Sint-Martens-Voeren you get some extra altimeters, but there are also two short descents in it and if your route doesn't go through Sint-Martens-Voeren I wouldn't drive there especially to start lower. In the forest the climbing is nice, but nowhere super steep. Not much traffic either, at least not in the weekends during the May holidays.

Prima klim en precies zoals het overgrote deel in deze regio. Het klopt dat als je in Sint-Martens-Voeren begint dat je wat extra hoogtemeters pakt, maar er zitten ook weer twee korte afdalingen in en als je route niet door Sint-Martens-Voeren loopt zou ik er niet speciaal voor heen rijden om lager te beginnen. In het bos is het leuk klimmen maar nergens super steil. Ook niet veel verkeer, in ieder geval niet in het weekend in de meivakantie.

Magnebos
Dannes
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Lovely long climb which is indeed slightly longer (false flat) than this segment. Good tarmac with a little pain at the end. Photo taken at beginning of road.

Heerlijke lange klim die inderdaad iets langer is (vals plat) dan dit segment. Goed asfalt met een beetje pijn aan het einde. Foto gemaakt aan begin van weg.

Magnebos
daanmeels
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A long climb with no end in sight. A beautiful forest/nature reserve and a nice wide road. This is one of the nicest roads to descend, without braking you easily reach the 70 km/h maximum speed.

Een lange klim waar geen einde aan lijkt te komen. Wel een mooi bos/natuurgebied en een fijne brede weg. Dit is een van de leukste wegen om af te dalen, zonder te remmen tik je gemakkelijk de 70 km/h aan als maximum snelheid.

Magnebos
Magnebos
Yassin
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Indeed a long climb from Sint-Martens-Voeren that becomes more beautiful the further you climb. The last part through the forest is really enjoyable.
A smooth climb that is ideal to train for the high mountains.
The top is also the highest point in Flanders.

Inderdaad een lange klim vanuit Sint-Martens-Voeren die mooier wordt naarmate je verder klimt. Het laatste stuk door het bos is echt genieten in de rust.
Gelijklopende klim die ideaal is om te trainen voor het hooggebergte.
De top is trouwens ook het hoogste punt van Vlaanderen.

Glen_Solana
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

As said before, the road starts to climb from the center of Sint-Martens-Voeren.
Then the climb becomes already about 4 kilometers.
I did the climb with a headwind, which was terrible.
Luckily there was a passage through the forest at the end.

Zoals hier eerder gezegd, weg begint al te klimmen vanaf het centrum van Sint-Martens-Voeren.
Dan wordt de klim al ongeveer een 4 kilometer.
Heb de klim gedaan met tegenwind, wat verschrikkelijk was..
Gelukkig was er op het einde de passage doorheen het bos.

Random
Niels
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Typical climb for the region: Just cycle straight up, just like its twin brother the Kultien, which goes up on the other side of the plateau. From my experience this is a fairly quiet road, with little traffic. As such, it's not a tough climb (I didn't experience the 9 percent in the forest that are marked here), but if you're coming from Sint-Martensvoeren, you have to take into account that you already have climbed 1,5-2 kilometers of false flat at 3 percent up to the hamlet of Veurs before you start the actual climb. So if the wind is against you one day, you will not arrive here completely refreshed. Otherwise, it is just a pleasant passage to the south.

Typische klim voor de streek: Gewoon recht toe, recht aan naar boven fietsen, net als zijn tweelingbroer de Kultien, die aan de andere kant van het plateau naar boven gaat. Uit mijn ervaring is dit overigens een vrij rustige weg, met weinig verkeer. Op zich is het niet zwaar klimwerk (die 9 procent in het bos die hier staan aangegeven heb ik niet zo steil ervaren), maar als je vanuit Sint-Martensvoeren komt moet je er wel mee rekening houden dat je al zo'n 1,5-2 kilometer vals plat á 3 procent tot aan het gehucht Veurs erop hebt zitten voordat je aan de eigenlijke klim begint. Als de wind dus op een dag je tegenwerkt, kom je hier niet helemaal fris aan. Anders is het gewoon een prettige doorsteek naar het zuiden toe.