Koning van Spanje

Elevation profile Koning van Spanje
Elevation profile Koning van Spanje
Elevation profile Koning van Spanje
44
difficulty points
4.5%
avg. gradient
10.6%
steepest 100 meters
1.7km
length
74m
total ascent

Share this climb

417

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Koning van Spanje is a climb in the region Limburg. It is 1.7km long and bridges 74 vertical meters with an average gradient of 4.5%, resulting in a difficulty score of 44. The top of the ascent is located at 172 meters above sea level. Climbfinder users shared 12 reviews/stories of this climb and uploaded 14 photos.

Road names: Molenweg & Landsraderweg

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Fairly easy climb. There are better and nicer climbs nearby. Once you reach the top, however, there is a beautiful view.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (14)

Koning van Spanje
Koning van Spanje
Koning van Spanje
Koning van Spanje
Koning van Spanje

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Statistics

Koning van Spanje
This climb
Limburg
515 climbs
South Limburg
491 climbs
Netherlands
1210 climbs
Europe
24090 climbs
Difficulty points
44
rank
46
65% easier than
Camerig
rank
46
65% easier than
Camerig
rank
55
65% easier than
Camerig
rank
15128
Average gradient
4.5%
rank
185
69% less steep than
Oude Molenstraat
rank
180
69% less steep than
Oude Molenstraat
rank
278
69% less steep than
Oude Molenstraat
rank
14216
85% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1.7km
rank
90
67% shorter than
Meinweg from Herkenbosch
rank
86
rank
223
82% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
14490
Total ascent
74m
rank
38
62% less ascent than
Camerig
rank
37
62% less ascent than
Camerig
rank
61
62% less ascent than
Camerig
rank
14659

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

100% 0% 0%
Based on 12 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

69% 31% 0%
Based on 13 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:14:14
11 km/h 00:09:03
15 km/h 00:06:38
19 km/h 00:05:14

Popular

Keutenberg

Keutenberg

famous
Camerig

Camerig

famous beautiful
Eyserbosweg

Eyserbosweg

famous
Cauberg

Cauberg

famous
 

Reviews/stories (12)

BlueF0x_J
4 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Fairly easy climb. There are better and nicer climbs nearby. Once you reach the top, however, there is a beautiful view.

Redelijk eenvoudige klim. In de buurt zijn er betere en leukere klimmen. Als je eenmaal boven bent, wel een prachtig uitzicht.

KarelJan
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The climb starts with a false flat near the pool after which it goes steeply uphill for a while, halfway up it flattens out a bit after which the 2nd half has a steep part in it again. The last part between the fields is less steep and you can see it clearly in front of you.

De klim begint met vals plat bij het zwembad waarna het even stevig omhoog loopt, halverwege de klim vlakt het wat af waarna de 2e helft weer een steil stuk in zich heeft. Het laatste stuk tussen de akkers is weer minder steil en dat zie je dan ook duidelijk voor je liggen

HansvanWaas
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The King of Spain is the easiest way to climb the Gulperberg from Gulpen. The only difficulty is the irregularity of the climb. Just before the end it's still 100 meters to go, but it's never really hard. At the top you turn right and ride a bit further until the monument of Jean Nelissen.

De Koning van Spanje is de makkelijkste kant om vanuit Gulpen de Gulperberg te beklimmen. De enige moeilijkheid is de onregelmatigheid van de klim. Vlak voor het einde is het nog 100 meter even pittig, maar echt zwaar krijg je het nergens. Op de top sla je naar rechts en rijd je nog een stukje door tot het monument van Jean Nelissen.

YordiZ
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is really a climb in steps. You end up on the same plateau as the Gulperberg (from Partij and Gulpen). This climb is significantly less difficult but do not underestimate it. The steps are quite steep but you will get some time to catch your breath. Provided that you don't have headwind, because due to the open terrain this can indeed play a role.

Dit is echt een beklimming in trapjes. Je komt uit op hetzelfde plateau als de Gulperberg (vanuit Partij en Gulpen). Deze beklimming is beduidend minder zwaar maar onderschat hem niet. De trapjes zijn redelijk steil maar je krijgt wel steeds even de tijd om op adem te komen. Mits je geen tegenwind hebt, want door het open terrein kan die inderdaad een rol spelen.

Himmelsbla
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I find this the most beautiful side of the Gulperberg. In terms of views, on the climb but also on top of the plateau, but also in terms of climbing. Because of the varying gradient it is quite challenging, but at the same time you are never afraid that you will break down.

Ik vind dit de mooiste kant van de Gulperberg. Qua uitzicht, op de klim maar ook boven op het plateau, maar ook qua klimmen. Door het wisselende stijgingspercentage is het best uitdagend, maar tegelijk ben je nooit bang dat je kapot gaat.

Fedor
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

At the swimming pool it looks like a steady climb but immediately after that there is a steep section and then it goes all over the place with percentages. Keeping a rhythm is therefore not possible. As far as views go, it's only a moderate climb (by Limburg standards), but the road at the top (between the Gulperberg and Heijenrath) makes up for a lot. And this climb is from the north the "easiest" way to get here.

Bij het zwembad lijkt nog een regelmatige klim te worden maar meteen daarna volgt een steil stuk en daarna gaat het alle kanten op met de percentages. Een ritme houden is dan ook niet goed mogelijk. Qua uitzichten maar een matige (voor Limburgse begrippen dan) klim, maar de weg bovenlangs (tussen de Gulperberg en Heijenrath) maakt veel goed. En deze klim is vanaf het noorden toch de "makkelijkste" manier om hier te komen.

Jurne1
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very irregular climb what 'm harder than it really should be. This accidentally grabbed right after the Gulperberg from Partij, I felt it anyway haha. The surroundings are nothing special for Limburg.

Erg onregelmatige klim wat 'm lastiger maakt dan dat ie eigenlijk hoort te zijn. Deze per ongeluk gepakt meteen na de Gulperberg vanuit Partij, voelde ik toch wel haha. De omgeving is niets bijzonders voor Limburgse begrippen.

daanmeels
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The King of Spain is very irregular, which makes it difficult. The wind can also play a role in the open field.

De Koning van Spanje is erg onregelmatig, dat maakt hem lastig. De wind kan ook nog een rol spelen in het open veld.

RichardVrieling
2 y 00:04:38 (21.5km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I used this climb as the final one during my trips from camping Gulperberg. Especially when you have a lot of kilometres in your legs this can be a good ending. But I prefer the climb from the bus station with the steep first meters.

Een klim die ik gebruikt heb als slotklim tijdens mijn tochten vanaf camping Gulperberg. Zeker als je de nodige kilometers in de benen hebt kan dit een goede afsluiter zijn. Toch geef ik mijn voorkeur aan de klim vanaf het busstation met de steile eerste meters.

demeeuw
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A climb which sucks you dry by its irregularity. On paper it doesn't look difficult, but for 1,5 km you go from 2 to 8% and then back to 4 to hit the 10 again. Excellent for interval training.

Een klimmetje wat je leegzuigt door zijn onregelmatigheid. Op papier lijkt het niet lastig, maar je gaat 1,5 km lang van 2 naar 8% en dan weer terug naar 4 om vervolgens weer de 10 aan te tikken. Uitstekend voor de interval training.

Random
Niels
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A nice warm-up for the beginning of your tour. It doesn't get really hard anywhere. The bigger challenge is possibly uphill when you cycle towards the Loorberg strangely enough: a false flat uphill on the plateau with a reasonable headwind can cost more energy than the climb itself and gives you an extra opportunity to ride your cycling friends off.

Een mooie opwarmer is dit voor aan het begin van je rondje. Echt lastig wordt het nergens. De grotere uitdaging ligt mogelijk bergop als je richting de Loorberg fietst vreemd genoeg: Vals plat omhoog op het plateau bovenop met een redelijke tegenwind kan meer energie kosten dan de klim zelf en geeft je een extra mogelijkheid om je fietsvrienden eraf te rijden.

Random
raymond
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The easiest way to get from Gulpen to the Gulperberg, is still quite a challenge. You can take a breather in between, you can't see it in the graph but there is a slight downward turn and then it goes up again in the last turn.

De makkelijkste manier om vanuit Gulpen de Gulperberg op te komen, blijft nog wel pittig. Je kan tussendoor nog wel even adem halen, je ziet het niet in de grafiek maar er zit een lichte knik naar beneden in om vervolgens in de laatste bocht weer omhoog te gaan.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?