Ferme Libert

Elevation profile Ferme Libert
Elevation profile Ferme Libert
Elevation profile Ferme Libert
193
difficulty points
12.1%
avg. gradient
15.3%
steepest 100 meters
1.3km
length
154m
total ascent

Share this climb

735

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Ferme Libert is a climb in the region High Fens & East Cantons. It is 1.3km long and bridges 154 vertical meters with an average gradient of 12.1%, resulting in a difficulty score of 193. The top of the ascent is located at 506 meters above sea level. Climbfinder users shared 23 reviews/stories of this climb and uploaded 10 photos.

Road name: Route de la Ferme Libert

by JHC
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
A must for this region. The gradients in combination with the irregularity make this a very tough climb. If you're in the area I recommend you to take the Route St. Vith or to drive from Malmedy to the north-east. In the village lies the Chemin de la Croix de Chôdes. An unknown road that has ... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (10)

Ferme Libert
Ferme Libert
Ferme Libert
Ferme Libert
Ferme Libert

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
The walls of the Ardennes
The walls of the Ardennes
119km 2516m 16

Statistics

Ferme Libert
This climb
High Fens & East Cantons
328 climbs
Liège Province
1366 climbs
Wallonia
3806 climbs
Belgian Ardennes
1822 climbs
Ardennes
2028 climbs
Belgium
6055 climbs
Europe
23210 climbs
Difficulty points
193
3
rank
1
rank
19
22% easier than
Stockeu
rank
36
44% easier than
Col de Haussire
rank
35
44% easier than
Col de Haussire
rank
60
44% easier than
Col de Haussire
rank
35
44% easier than
Col de Haussire
rank
7195
Average gradient
12.1%
rank
6
29% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
21
29% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
30
32% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
16
32% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
16
32% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
34
32% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
373
59% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1.3km
rank
192
91% shorter than
Baraque Michel
rank
803
rank
2059
92% shorter than
Baraque de Fraiture
rank
1196
rank
1349
rank
2693
92% shorter than
Baraque de Fraiture
rank
15929
Total ascent
154m
rank
37
64% less ascent than
Baraque Michel
rank
188
rank
366
rank
339
rank
427
rank
367
rank
9888

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

94% 6% 0%
Based on 16 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

81% 19% 0%
Based on 16 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:10:56
11 km/h 00:06:57
15 km/h 00:05:06
19 km/h 00:04:01

Popular

Ferme Libert

Ferme Libert

famous
Tros Marets

Tros Marets

beautiful
 

Reviews/stories (23)

Sethje4
6 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

If you turn off the main road you go up a little road there it is still heaven. Then you see a chapel and a sharp curve, well behind lies hell :). On this slope I had to keep my front wheel on the ground a few times. There are also a few "blind" turns where I thought a few times: " Behind the turn it will be easier" NOT. Once at the restaurant you can recuperate a bit but the last piece of hell is already waiting for you a bit further on. This is the toughest climb I have done so far.

Als je van de hoofdbaan afdraait ga je een wegje oprijden daar is het nog hemel. Dan zie je een kapelletje en een scherpe bocht, wel daarachter ligt de hel :). Op deze helling toch een paar keer goed mijn voorwiel op de grond moeten houden. Er zitten in deze helling ook een paar "blinde" bochten waar ik een paar keer dacht :" Achter de bocht zal het wel makkelijker worden" NIET DUS. Eenmaal aan het restaurant kan je even recupereren maar het laatste stukje hel ligt al op je te wachten wat verder. Dit is tot hiertoe de zwaarste beklimming die ik al heb gedaan.

Super88
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very steep, from start to finish. You can use a little breather just before the last steep part, but it doesn't last long. Highly recommended if you are in the area, not to be missed. You can brag about it to your cycling friends!

Heel erg steil, van begin tot einde. Een klein ademmomentje net voor het laatste steile stuk kan je gebruiken, maar lang duurt het niet. Een dikke aanrader als je in de streek bent, niet te missen. Kan je over pochen bij de fietsvrienden!

Jasper08
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A good kilometre of suffering. Never before rode up so slowly as on this one.
In itself a nice climb with some nice but also steep turns between the trees.
Also quite irregular this climb with the only constant being that it keeps getting steeper, except for 100 meters at the restaurant.
You can encounter some traffic here, which is unfortunate.
Coronakilo's are in any case not recommended on this climb 😜

Een dikke kilometer afzien. Nooit eerder zo traag omhoog gereden als op deze.
Op zich ook een mooie klim met wat mooie maar ook steile bochtjes tussen de bomen.
Ook best wat onregelmatig deze klim met als enige constante dat hij steil blijft oplopen, op 100 meter na aan het restaurant.
Je kan hier wel wat verkeer tegen komen, dat is wel jammer.
Coronakilo's zijn in ieder geval af te raden op deze klim 😜

KazuArien
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Phenomenal climb. Unjustly unknown, steep, tough and demanding, but what a beautiful feeling to get to the top. A must on everyone's list.

Fenomenale beklimming. Onterecht onbekend, steil, zwaar en veeleisend, maar wat een mooi gevoel om boven te komen. Een must op ieders lijstje.

WillaertMario
1 y 00:06:54 (11.1km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

An incredible climb, the steep parts follow each other, with peaks up to 20% according to my garmin.
But I feel satisfied after the hard work.

Een beest van een klim, de steile stroken volgen elkaar op, met uitschieters tegen de 20% volgens mijn garmin.
Wel een voldaan gevoel na het afzien.

Kevin
1 y 00:07:14 (10.6km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Maybe the toughest climb in Belgium, with little or no traffic. The steep parts fly around your ears and take forever, so there is no time to recover. Don't miss it if you're in the area and have a slight masochistic streak :)

Misschien wel zwaarste beklimming van België, waar je bovendien weinig of geen verkeer treft. De steile stroken vliegen rond je oren en blijven maar duren., waardoor er geen moment recuperatie is. Deze mag je niet missen als je in de buurt bent en een licht masochistisch trekje hebt :)

JHC
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A must for this region. The gradients in combination with the irregularity make this a very tough climb. If you're in the area I recommend you to take the Route St. Vith or to drive from Malmedy to the north-east. In the village lies the Chemin de la Croix de Chôdes.
An unknown road that has recently been asphalted. The gradients here are up to 25%. It's likely that some cycling friends will have to put their feet up here!

Een must voor deze regio. De stijgingspercentages in combinatie met de onregelmatigheid maken dit een erg zware beklimming. Wie toch in de buurt is adviseer ik om ook de Route St. Vith op te fietsen of vanuit Malmedy richting het noord-oosten te rijden. In het dorp ligt de Chemin de la Croix de Chôdes.
Een onbekend weggetje wat onlangs is geasfalteerd. De stijgingspercentages lopen hier op tot boven de 25%. Geheid dat hier wat fietsvrienden de voetjes aan de vloer moeten zetten!

Gorgorbey
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This thing makes La Redoute a joke.
For me it's definitely in the top three in Belgium and I've hunted it myself.
A few years ago it was part of the Liege-Bastogne-Liege parcours (until they rediscovered Stockeu).
I'll be happy to pick it up!

Dit ding maakt La Redoute een lachtertje.
Bij mij staat ie zeker in de top drie in België en heb zelf al behoorlijk op kuitenbijtertjes gejaagd.
Een paar jaar terug zat hij enkele jaren in het parcours van Luik-Bastenaken-Luik (totdat ze Stockeu herontdekt hebben).
Ik pak hem er graag eens bij!

Sybe
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Really steep. Especially the first part to the restaurant, nowhere your legs get a rest. If you have a bad seat, you can even be passed by runners, because cycling doesn't really help anymore. One of those climbs in the Ardennes that you simply must have done once.

Echt heel steil. Zeker het eerste stuk tot het restaurant, nergens krijgen de benen even rust. Als je slecht zit kun je hier zelfs door hardlopers voorbij gestoken worden, omdat fietsen je eigenlijk niets meer oplevert. Een van die klimmetjes in de Ardennen die je gewoon een keer gedaan moet hebben.

henkvandehavenzangers
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

You are not really spared by this climb, so it is great to see you suffer. At the restaurant somewhere halfway it is fortunately a little less steep. The road surface is good enough, but we had some traffic. The view is not really beautiful, so unfortunately four stars :P

Je wordt bij deze klim niet echt gespaard, heerlijk afzien dus. Bij het restaurant ergens halverwege is het gelukkig even iets minder steil. Het wegdek is goed genoeg, maar wij hadden nog wel wat verkeer. Het uitzicht is nergens echt mooi, daarom helaas vier sterren :P

Merlingraphy
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

If you want to completely demolish yourself, this is the perfect climb. What a beast. Because the road swings a bit you can only see 100 meters in front of you, and every time you hope the road flattens out a bit. That happens only at the restaurant, but then you see the next wall in front of you. One of the toughest climbs in the Ardennes, it is really to low rated on Climbfinder.

Als je jezelf volledig wil slopen is dit de perfecte klim. Wat een beest. Doordat het wegdek een beetje slingert zie je maar 100 meter voor je uit, en telkens hoop je dat het wegdek wat afvlakt. Dat gebeurd pas bij het restaurant, maar dan zie je de volgende muur alweer voor je liggen. Een van de zwaarste klimmen in de Ardennen, hij staat op Climbfinder echt te laag ingeschaald.

Random
jeroen van der heide
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I've cycled last weekend Liège Bastogne Liège and this was really the toughest climb of the day.
wall what was I glad that it flattens a bit at ferme libert I had to really catch my breath .. and I was really not the only one that day
You really cycle up a wall.
But it's a kick when you get to the top.

ik heb afgelopen weekend luik Bastenaken luik gefietst en dit vond ik toch echt wel de zwaarste beklimming van de dag
wand wat was ik blij dat het een beetje afvlakt bij ferme libert ik moest daar echt even op adem komen ..en ik was echt niet de enigste die dag
echt je fietst echt bij een muur op
maar wel kicken als je boven aankomt

Random
Pieter
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Great climb, personally harder than the Stockue or Thier de Coo as some people say here. Very short breather in the middle of the climb. I'll include this climb in my training when I'm in Stavelot.

Geweldige klim, persoonlijk zwaarder als de Stockue of Thier de Coo zoals nog mensen hier zeggen. Heel effe adempauze in het midden van de klim. Deze klim neem ik op in mijn trainingen als ik in Stavelot ben.

Random
Jez
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a bitch. In a positive sense because once you're up there it gives a satisfied feeling. Especially the irregularity makes this perhaps the most difficult in the area.

Wat een kreng zeg. In positieve zin want als je eenmaal boven bent geeft het een voldaan gevoel. Met name de onregelmatigheid maakt dit misschien wel de moeilijkste in de omgeving.

Random
Guy
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very hard 2 stage climb. After leaving the main road it is very steep, only at the level of a restaurant a relative break ( < 10% ) and then again you have to push all your body to reach the top. Belongs undoubtedly to one of the toughest climbs in the Ardennes. Personally even harder than Stockeu, Redoute or Thier de Coo. At the top you can go left towards Francochamps along the famous race track with 2 pretty steep slopes.

Loodzware 2-traps beklimming. Na het verlaten van de hoofdweg direct zéér steil, enkel ter hoogte van een restaurant even een relatieve rustpauze ( < 10% ) om vervolgens opnieuw alles uit je lichaam te persen om de top te bereiken. Behoord ongetwijfeld tot één van de zwaarste beklimmingen van de Ardennen. Persoonlijk zelfs zwaarder dan Stockeu, Redoute of Thier de Coo. Boven kun je links richting Francochamps rijden langs het welbekende autocircuit met hier nog 2 behoorlijk pittige hellingetjes.

Random
Herman
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Totally agree with Henk. The Ferme Libert, Triple Mur de Monty and Montagne de la Croix are the toughest in Belgium.

Helemaal eens met Henk. De Ferme Libert, Triple Mur de Monty en Montagne de la Croix zijn de zwaarste van België.

Random
Willem
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Ridden it today; pretty miserable pimple, not comparable to any mountain in NL. A triplet or large rear sprocket might ease the pain, if only I had them mounted on my bike today. The low temperature (8°c) together with this climb made my return trip to Epen via the Baraque Michel far from easy. Landscape-wise a must, sports-wise also, in retrospect ...

Vandaag gereden; behoorlijk ellendige puist, die met geen enkele berg in NL te vergelijken is. Een tripletje of groot tandwiel achter verzacht de pijn wellicht iets, had ik deze vandaag maar op mijn fietsje gemonteerd gehad. De lage temperatuur (8°c) zorgde er samen met deze beklimming voor dat mijn terugtocht naar Epen via de Baraque Michel verre van gemakkelijk ging.. Landschappelijk wel een aanrader, sportief trouwens ook, achteraf gezien...

Random
Pieter
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Story in the movie that you wouldn't see the steepness through the forest is nonsense. This thing is so steep you just can't miss it.
If you take the first left turn in the climb it becomes even more difficult.

Verhaal in het filmpje dat je door het bos de steilte niet zou zien is onzin. Dit ding is zo steil dat je het gewoon niet kunt missen.
Als je in de klim de eerst afslag links pakt wordt ie nog ietsjes lastiger.

Random
Walter
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

very nice climb, very difficult but once on top a blissful feeling. the ENECO Tour does this climb this year on 15/08

zeer mooie beklimming, enorm lastig maar eenmaal boven een zalig gevoel. de ENECO Tour doet dit jaar deze beklimming op 15/08

Random
Philip
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Definitely worth it for the real climbers. Climbed it yesterday. Lactic acid was gushing out of my legs halfway through the ride. Heartbeat and breathing had an unprecedented high frequency. Once at the top, I looked back with great pride on a beautiful victory.

Zeker de moeite waard voor de echte klimmers. Gisteren beklommen. Melkzuur spoot halverwege de rit uit mijn benen. Hartslag en ademhaling hadden een ongekend hoge frequentie. Eenmaal boven met veel trots terug gekeken op een mooie overwinning.

Random
Jarno
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Heavy as lead. REALLY HEAVY! Fire in your calves and see it through. To tease you, there are a lot of faint bends in the climb so that you keep thinking "it will be less steep after this". But it does not. Not even when it actually gets less steep at the restaurant. The pain is only over when you reach the top of the downhill track. If you go straight on, you end up at the race track of Spa Franchorchamps. I turned around and promptly let my carbon rims smoulder in the descent. As if my calves weren't cooked enough already. This climb is more painful than the Stockeu, but shorter, hence the lower number of climbing points.

Loodzwaar. LOODZWAAR! Vuur in de kuiten en afzien maar. Om het je te pesten zitten veel flauwe bochtjes in de klim zodat je telkens denkt "hierna wordt het vast minder steil". Maar dat wordt het niet. Zelfs niet als het even ook daadwerkelijk minder steil wordt bij het restaurant. De pijn is pas voorbij als je boven bij het Downhill parcours aankomt. Rij je door kom je bij het circuit van Spa Franchorchamps uit. Ik ben omgedraaid en heb in de afdaling prompt mijn carbon velgen laten smeulen. Alsof mijn kuiten nog niet gaar genoeg waren. Deze klim is pijnlijker dan de Stockeu, maar korter, vandaar het lagere aantal klimpunten.

Random
Henk
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Monstrous climb, mi the toughest in Belgium together with the Triple Mur de Monty and Montagne de la Croix. As long as it's not in the top 3 of Belgium, climbtimes.nl should adapt its formula ;-)

Monsterlijke beklimming, mi de zwaarste van België samen met de Triple Mur de Monty en Montagne de la Croix. Zolang deze echter niet in de top 3 van België staat moet klimtijden.nl zijn formule aanpassen ;-)

haraldstieber
11 Mo

Agree with you Henk, climbs with "holes" should be punished by a scoring formula as you can recover during a flat bit or even a descent (as in the case of Col de Haussire) ;-)

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?