Ballon de Servance from Plancher-Bas

Elevation profile Ballon de Servance from Plancher-Bas
Elevation profile Ballon de Servance from Plancher-Bas
Elevation profile Ballon de Servance from Plancher-Bas
497
difficulty points
4.1%
avg. gradient
12.4%
steepest 100 meters
18km
length
737m
total ascent

Share this climb

1030

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Ballon de Servance from Plancher-Bas is a climb in the region Vosges. It is 18km long and bridges 737 vertical meters with an average gradient of 4.1%, resulting in a difficulty score of 497. The top of the ascent is located at 1156 meters above sea level. Climbfinder users shared 28 reviews/stories of this climb and uploaded 6 photos.

Road names: Rue du General Brosset, D16, Rue Louis Pasteur & D16

by Vincent
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Nice climb, lots of nature and streams and little traffic. First 10 km is easy to do and from 7km before the top there are signs indicating how much you have to do and how steep it is. All in all doable, even though km 13 or 14 is not 9% but 11%.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (6)

Ballon de Servance from Plancher-Bas
Ballon de Servance from Plancher-Bas
Ballon de Servance from Plancher-Bas
Ballon de Servance from Plancher-Bas
Ballon de Servance from Plancher-Bas

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Statistics

Ballon de Servance from Plancher-Bas
This climb
Vosges
371 climbs
Burgundy-Franche-Comté
364 climbs
France
7057 climbs
Europe
29300 climbs
Difficulty points
497
2
rank
20
rank
10
rank
696
69% easier than
Col du Galibier
rank
3213
Average gradient
4.1%
rank
277
75% less steep than
Côte d'Albé
rank
263
rank
5066
rank
19614
86% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
18km
rank
11
rank
9
rank
238
62% shorter than
Col de l'Iseran
rank
1101
Total ascent
737m
rank
16
37% less ascent than
Col du Grand Ballon from Cernay
rank
6
rank
549
64% less ascent than
Col du Galibier
rank
2410

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
3 hairpin turns

Road surface condition

17% 30% 52%
Based on 23 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

95% 0% 5%
Based on 21 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 02:34:24
11 km/h 01:38:15
15 km/h 01:12:03
19 km/h 00:56:53

Popular

Reviews/stories (28)

Robien
9 Mo 00:37:00 (29.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I did the last 11 km of this climb after climbing the Super Planche des Belles Filles and it was still a tough climb. The start of the climb is actually signposted at 7 km from the top (before that it is regularly flat and downhill). The road surface is pretty good. There are indeed no nice views, but the nature is beautiful (my given climbing time is measured for the last 7 km).

Ik heb de laatste 11 km van deze klim gedaan na het beklimmen van de Super Planche des Belles Filles en het was toch nog even stevig klimmen. De start van de klim staat eigenlijk pas aangegeven op 7 km van de top (ervoor is het geregeld plat en bergaf). Het wegdek ligt er vrij goed bij. Er zijn inderdaad geen mooie zichten, maar de natuur is er wel prachtig. (Mijn opgegeven klimtijd is deze gemeten voor de laatste 7 km.)

VincentG
9 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

All the horror stories about gravel on this climb made me decide to climb this col and descend on the other side. I should have done it the other way round because this side was good tarmac and hardly any gravel on the road. The other way down, on the other hand, was to avoid potholes and cracks in the road surface...
The fact that the climb is in the woods, and that there is little to see of the surroundings, has its advantages. On a hot day, you can cycle in the shade and because it is so quiet here, you can imagine yourself in your private cocoon.

Alle horror-verhalen over gravel op deze klim deed mij besluiten om deze col via deze klim op te rijden en via de andere kant af te dalen. Dat had ik beter andersom kunnen doen want deze kant was goed asfalt en nauwelijks gravel op de weg. De andere kant naar beneden was daarentegen Putten en scheuren in het wegdek ontwijken…
Dat de klim in het bos ligt, en er weinig te zien valt van de omgeving, heeft ook wel wat moois. Op een warme dag fiets je lekker in de schaduw en omdat het hier zo rustig is waan je jezelf lekker in je privé-coconnetje.

Dennis1
9 Mo

De gravel is goed ingereden, bergop geen last gehad van losliggende steentjes.

Er kwamen zelfs enkele wielrenners afgedaald in de regen. Daar is deze klim ook zonder gravel niet echt geschikt voor. De afdaling richting de Col des Croix loopt een stuk beter: minder steil en minder terugdraaiende bochten. De weg is wel hobbelig.

Larspuiman
10 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a shitty climb. After a round of the Ballon d'Alsace and La Planche, I went in full of confidence. But no, it was very tough. A lot of varying percentages, false flat and bad road surface, as has been mentioned here many times. At the top, the view is also absent.
The only satisfaction was being at the top and going down to my campsite in Le Thillot for a beer.

Wat een kloteklim. Na een rondje met de Ballon d’Alsace en La Planche ging ik er vol zelfvertrouwen in. Maar nee, het was zeer taai. Heel veel wisselende percentages, vals plat en slecht wegdek, zoals hier al vaak benoemd. Boven is het uitzicht ook afwezig.
De enige voldoening die je had was dat je boven bent en naar beneden mag om bij mn camping in Le Thillot een biertje open te trekken.

HarmenKetelaars
1 y 01:09:00 (15.7km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb in a beautiful wooded area, therefore less wide views. The first 8 km do not really count in my opinion, the climb starts more or less at the foot of the sister climb Planche des belles filles. Worthwhile!

Mooie klim in een mooie bosrijke omgeving, daardoor ook wat minder wijdse uitzichten. De eerste 8 km tellen niet echt mee door het dorpje vind ik, de klim begint mijn of meer aan de voet van de zusterklim Planche des belles filles. Moeite waard!

bysukkels
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Done today. Did the climb after having finished the planche de belles filles.
Quite a boring climb, but fairly quiet. If you like moss and ferns this is a beautiful climb. There are some stones in some bends, but I can't call it gravel. Don't worry about it while climbing!

The ballon d'Alsace is a lot more beautiful and fun in any case!

Vandaag gedaan. Klim gedaan na de planche de belles filles soldaat te hebben gemaakt.
Vrij saaie klim, wel vrij rustig. Als je van mos en varens houdt is dit een prachtige klim. Er liggen in sommige bochten wat steentjes.. maar dit kan ik geen gravel noemen. Heb je ook geen last van tijdens het klimmen!

De ballon d'alsace is een stuk mooier en leuker in ieder geval!

Joren1
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Does anyone know if there is still a lot of gravel on this climb (like last summer) or has it improved in the meantime? Thanks in advance.

Is er iemand die weet of er op deze beklimming nog steeds veel gravel ligt (zoals afgelopen zomer) of dit ondertussen al gebeterd is? Alvast bedankt.

Ossie158
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Didn't look that bad on paper, but it's not. Narrow roads, with occasional motorcycles in the summer; and steeper towards the end after an immensely long stretch of false flat. Nice but certainly heavy if you 'm at the end of the course as we did.

Leek op papier mee te vallen, maar dat is hij niet. Smalle weggetjes, met af en toe wel eens een moto in de zomer; en steiler naar het einde toe na een immens lang stuk vals plat. Leuk maar zeker zwaar als je 'm op het einde van het parcours legt zoals wij deden.

MV_079
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb, although I did this on the last day of a week of cycling, so it was tough. The tarmac leaves much to be desired, there is a lot of loose gravel. Furthermore, a fairly boring climb, a few bends, but no really nice views.

Leuke klim, al deed ik deze op de laatste dag van een week lang fietsen, dus het was afzien. Het asfalt doet te wensen over, er is veel losliggend grind. Verder een vrij saaie klim, paar bochtjes, maar nergens echt leuk uitzicht.

Dobbe
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb with lots of curves and a narrow road from 5km before the top it is a gravel path if you do it from the side of plancher bas. Too bad that the top is between the trees and you have no view of the surroundings. Also, do not be fooled by the average gradient because from 8km before the top it is pretty steep up with a very difficult road surface.

Mooie beklimming met heel veel bochten en een smal wegdek vanaf 5km voor de top is het een grindpad als je het van de kant van plancher bas doet. Jammer dat de top tussen de bomen ligt en je er geen zicht hebt op de omgeving. Laat je ook NIET misleiden door het gemiddelde stijgingspercentage want vanaf 8km voor de top is het redelijk steil omhoog met een zeer moeilijk berijdbaar wegdek.

Dannes
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb on a somewhat narrower and thus a somewhat quieter road. Lots of green, less views, at the top it can be a bit crowded.

Mooie klim op een wat smallere en dus een wat rustige weg. Veel groen, minder uitzichten, op de top kan het wat druk zijn.

dwelleke
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In my opinion, this is the most beautiful climb in the Vosges. It's a nice climb in the middle of nowhere, only a tractor occupies the road once, but that's it. You don't have to do it for the views, but you do climb the whole time in the woods and nature, and I like that too. The climb is also marked with signs indicating the percentages per kilometer, so that does motivate ;)

Qua rust is dit naar mijn mening de mooiste klim in de Vogezen. Heerlijk klimmen in niemandsland, enkel een tractor die de baan eens inpalmt maar dat is het ook. Voor de vergezichten moet je het niet doen, maar je klimt wel de hele tijd in de bossen en de natuur, en dat vind ik ook best leuk. De klim is ook gemarkeerd met borden die per kilometer de percentages aanduiden, dus dat (de)motiveert wel ;)

JY88
2 y 00:26:51 (40.3km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful! During a gloomy Vosges day, I tackled four climbs. The Ballon de Servance is an irregular but not insurmountable hurdle. After you leave La Planche de Belles Filles (for a while) at your right hand (the final part of this ride) you turn left across the water, parallel to a small river and into the forest. It never gets annoyingly steep, but it is sensitive. The road surface is not fantastic, but the peace and quiet is invigorating.
On top of the road we ignored the turnoff to the army station and descended to Le Thillot. If this climb fits into your tour, don't miss it.

Mooi! Tijdens een somber Vogezendagje een viertal klimmen aan elkaar geknoopt. De Ballon de Servance is een onregelmatige, maar zeker niet onoverkomelijke horde. Nadat je La Planche de Belles Filles (nog even) rechts laat liggen (sluitstuk van deze rit) ga je linksaf over het water, evenwijdig aan een riviertje het bos in. Vervelend steil wordt het nergens, gevoelig is het wel. Wegdek niet fantastisch, maar de rust en stilte is verkwikkend.
Bovenop de afslag naar het legerstation genegeerd en afgedaald naar Le Thillot. Past deze klim in je rondje, dan zeker niet overslaan.

Ossie159
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Heavy, especially at the end and especially by the large percentage differences. Ballon d'Alsace rides tighter

Zwaar, zeker op het einde en vooral ook door de grote percentage verschillen. Ballon d'alsace rijdt pak strakker

Random
Vincent
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb, lots of nature and streams and little traffic. First 10 km is easy to do and from 7km before the top there are signs indicating how much you have to do and how steep it is. All in all doable, even though km 13 or 14 is not 9% but 11%.

Mooie klim, veel natuur en beekjes en weinig verkeer. Eerste 10 km is goed te doen en vanaf 7km voor de top staan borden die goed aangeven hoeveel je nog moet en hoe steil het is. Al met al goed te doen, ook al is km 13 of 14 geen 9% maar 11%

Random
bertie van Haren
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

beautiful climb with first 3.1 climb of Col de Croix.little traffic and super nice nature.a recommendable.

prachtige klim met eerst 3,1 klim van Col de Croix.weinig verkeer en supermooie natuur.een aanrader.

Random
Le Professeur
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A beautiful climb through the woods, not much view, and then on a typical Fed day into the clouds and cold. Then with 10 degrees and a wet road back to Le Thilot and direction Mélisey, the residence of Thibaut Pinot, who I also met. The climb itself has a maximum of 11% and that is clearly indicated. Not a great motivator if you already find 9% hard, but then you're not at your place near La Planche des belles filles.

prachtige klim door de bossen, weinig uitzicht en dan op een typische vogezendag de wolken en kou in. Dan met 10 graden en een nat wegdek terug naar Le Thilot en richting Mélisey, de woonplaats van Thibaut Pinot, die ik ook nog tegenkwam. De klim zelf loopt tegen een max van 11% en dat staat ook netjes aangegeven. Geen fijne motivator als je 9% al zwaar vindt, maar dan ben je niet op je plaats in de buurt van La Planche des belles filles.

Random
Lennart
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A real chore, which makes the satisfaction even greater when you reach the top.

Echt een klereding, waardoor de voldoening extra groot is als je boven bent.

Random
Koen Miseur
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

After the Planches des Belles Filles done, or at least the last 7km. In my opinion one of the most beautiful climbs of the Vosges, the nature is beautiful, the roads are not bad and there are many percentage differences in the climb, very nice! Don't get caught by the graph, there is one kilometer at 11%, very heavy!

Na de Planches des Belles Filles gedaan, of tenminste de laatste 7km. Naar mijn mening 1 van de mooiste klimmen van de Vogezen, de natuur is prachtig, de wegen zijn niet slecht en er zitten zeer veel percentageverschillen in de klim, heel leuk! Laat je wel niet vangen door de grafiek, er zit een kilometer in aan 11%, loodzwaar!

Random
Jasper
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Yes thanks very much, and sorry I insisted but you have nice profiles and I wanted to see them for this climb too! :) i didn't climb it myself but i did do it as a descent, and indeed the first part is steeper and the run is very long! :D

Ja bedankt zeer goed, en sorry dak beetje op aandrong maar jullie hebben mooie profielen en kwou da vr deze klim ook graag zien! :) zelf heb ik deze niet beklommen maar wel als afdaling gedaan, en inderdaad eerste deel steiler en zeer lange uitloop! :D

Random
Martijn
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

@Jasper there indeed seemed to be an error in it. So better?

@Jasper er leek inderdaad een fout in te zitten. Zo beter?

Random
Jasper
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

http://www.mapmyrun.com/routes/view/841582841
This is the correct profile of the Ballon de Servance from Plancher-bas! 18km at 4%: 11.5km at 2.3% and 7.5km to the top at 6.3%...

http://www.mapmyrun.com/routes/view/841582841
Dit is het juiste profiel van de Ballon de Servance vanuit Plancher-bas! 18km aan 4%: 11.5km aan 2.3% en 7.5km naar de top aan 6.3%...

Random
Jasper
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

@Martijn, the climb from Le Thillot is 13.7km long, but this side of the Ballon de Servance is 17.7km long and starts in Plancher-Bas and has a 9% part, but the picture of the altitude profile above the description of the climb doesn't match because it's not 17.7km long and doesn't have a 9% part... Get it? So they used that profile twice which is not correct...

@Martijn, de klim vanuit Le Thillot is 13.7km lang, maar deze kant vn de Ballon de Servance is 17.7km lang en begint in Plancher-Bas en heeft stuk vn 9.1%, maar de foto van het hoogteprofiel boven de beschrijving van de klim stemt niet overeen want die is niet 17.7km lang en heeft geen stuk van 9%... Snap je? Ze hebben dus dat hoogteprofiel 2x gebruikt wat niet klopt...

Random
Martijn
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

@Jasper, you can find it here: http://www.klimtijd.nl/beklimming/ballon-de-servance-thillot

Random
Geertje
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This morning on my last day of holidays I did a round trip on the col ballon d'Alsace (from Saint Maurice sur Moselle to Giromagny) and via Planches Bas over the col ballon de Servance. Quiet wooded / shady route. Given the temperature quite pleasant. Found it tough (I'm not the youngest) but both collens were very rewarding.

Vanochtend op mijn laatste vakantiedag rondje col ballon d'Alsace ( vanaf Saint Maurice sur Moselle naar Giromagny) en via Planches Bas de col ballon de Servance over. Rustige bosrijke / schaduwrijke route. Gezien de temperatuur wel prettig. Vond het pittig ( ben niet meer de jongste) maar beide collen waren zeer de moeite.

Random
Ralf
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I totally agree, the part before the turnoff to La Planche Belle Filles is more up and down than part of the climb. After the turn there remains a piece of about 9 km with percentages around 7% with a peak to 11%. Road surface not the most beautiful asphalt, otherwise a beautifully quiet climb!

Helemaal mee eens, het stuk voor de afslag naar La Planche Belle Filles is meer op en af dan onderdeel van de beklimming. Na de afslag blijft er een stuk van zo'n 9 kilometer over met percentages zo rond 7% met een uitschieter naar 11%. Wegdek niet van het mooiste asfalt, verder een prachtig rustige beklimming!

Random
Martijn
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Indeed a must! Quiet road (on a weekday), with a few tough miles.

Inderdaad een aanrader! Rustige weg (op doordeweekse dag), met een paar pittige kilometers.

Random
Wim Maes
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Actually, the climb really starts when you pass the turnoff to La planche des belles filles.
From then on, quite a tough climb, with a section of 11.3% average in one kilometre!
Beautiful though, between the trees, good road surface and (almost) no traffic.
Definitely a must !

eigenlijk begint de klim pas echt als je voorbij de afslag naar La planche des belles filles bent.
Vanaf dan best wel een zware klim, met een stuk van 11.3 % gem op een kilometer!
Wel prachtig tussen de bomen, goed wegdek en (bijna) geen verkeer.
Zeker een aanrader !

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?