Schophemerheide from 's Gravenvoeren

Elevation profile Schophemerheide from 's Gravenvoeren
Elevation profile Schophemerheide from 's Gravenvoeren
Elevation profile Schophemerheide from 's Gravenvoeren
84
difficulty points
5.1%
avg. gradient
12.8%
steepest 100 meters
2.1km
length
109m
total ascent

Share this climb

707

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Schophemerheide from 's Gravenvoeren is a climb in the region Voer-Region. It is 2.1km long and bridges 109 vertical meters with an average gradient of 5.1%, resulting in a difficulty score of 84. The top of the ascent is located at 207 meters above sea level. Climbfinder users shared 12 reviews/stories of this climb and uploaded 12 photos.

Road name: Schophemerheide

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
I cycled yesterday and I have to say it was a pretty tough climb. It's good that they paved the gravel strip. Really an asset for this area. Don't miss it if you're in the area.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (12)

Schophemerheide from 's Gravenvoeren
Schophemerheide from 's Gravenvoeren
Schophemerheide from 's Gravenvoeren
Schophemerheide from 's Gravenvoeren
Schophemerheide from 's Gravenvoeren

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Secrets and surprises around Zuid-Limburg
Secrets and surprises around Zuid-Limburg
136.2km 1510m 19

Statistics

Schophemerheide from 's Gravenvoeren
This climb
Voer-Region
33 climbs
Belgium Limburg
389 climbs
Flanders
2185 climbs
Pays de Herve
484 climbs
Belgium
6092 climbs
Europe
24121 climbs
Difficulty points
84
4
rank
1
rank
1
rank
20
49% easier than
Fiertelmeers
rank
53
55% easier than
Haute Folie
rank
734
76% easier than
Col de Haussire
rank
11763
Average gradient
5.1%
rank
18
rank
64
rank
394
60% less steep than
Paterberg
rank
191
70% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
1873
71% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
11502
83% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
2.1km
rank
4
28% shorter than
Mabrouck from Remersdaal
rank
23
34% shorter than
Molenberg via Bokkenberg
rank
158
62% shorter than
Overaad via Nieuwenhove
rank
87
63% shorter than
Mospert from Raeren
rank
1200
86% shorter than
Baraque de Fraiture
rank
12548
Total ascent
109m
rank
3
6% less ascent than
Magis
rank
3
6% less ascent than
Magis
rank
13
31% less ascent than
Hotond
rank
65
43% less ascent than
Roetgener Strasse from Raeren
rank
896
rank
12312

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

78% 22% 0%
Based on 9 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 11 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:18:24
11 km/h 00:11:42
15 km/h 00:08:35
19 km/h 00:06:46

Popular

Reviews/stories (12)

RinyVogels
5 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I cycled yesterday and I have to say it was a pretty tough climb. It's good that they paved the gravel strip. Really an asset for this area. Don't miss it if you're in the area.

Gisteren gefietst en ik moet zeggen een behoorlijke pittige klim. Fijn dat ze die gravelstrook hebben verhard. Echt een aanwinst voor deze omgeving. Meepakken als je in de buurt bent.

Schophemerheide from 's Gravenvoeren
Fedor
7 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Wonderful climb where it is hard work because from the beginning it is pretty hard work and that for one kilometer. Beautiful asphalt and occasionally beautiful views to the rear (especially in the curves), up to the Meuse valley. In the "hairpins" it is the steepest, then the slope quickly decreases and follows more false flat. Further on beautiful views left towards Noorbeek. Nowadays (in January 2022) the gravel part is replaced by a concrete road / bike path which drives great and still has some nice twists. Absolutely recommended, and now it is completely paved.

Heerlijke klim waarbij het flink buffelen is want vanaf het begin is het meteen behoorlijk aanpoten en dat gedurende een kilometer lang. Prachtig asfalt en zo nu en dan fraaie uitzichten naar achteren (vooral in de bochten), tot aan het Maasdal toe. In de "hairpins" is het het steilst, daarna neemt de helling snel af en volgt er meer vals plat. Verderop nog prachtig uitzicht links richting Noorbeek. Tegenwoordig (in januari 2022) is het graveldeel vervangen door een betonweg/fietspad wat prima rijdt en nog enkele leuke slingers heeft. Absolute aanrader, en nu hij volledig verhard is helemaal.

Schophemerheide from 's Gravenvoeren
Schophemerheide from 's Gravenvoeren
Schophemerheide from 's Gravenvoeren
Schophemerheide from 's Gravenvoeren
Schophemerheide from 's Gravenvoeren
JoostvandeBeek
7 Mo 00:07:06 (18.1km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful slope, which meanders nicely through the forest. Nice and steep, but definitely doable. After the slope, another lovely gravel strip where you can chug through on the big mill. If you're in the neighborhood, definitely do

Prachtige helling, die lekker door het bos slingert. Lekker steil, maar zeker te doen. Na de helling nog een heerlijke gravelstrook waar je op de grote molen door kan kachelen. Als je in de buurt bent, zeker weten doen

Opdeberg
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of the hidden treasures of the Voer Valley. If you didn't know there's a nice climb, you would never cycle into this path. The first part is already steep, but then you'll be surprised by a double turn with parts +10%. A little further on, the road surface (unfortunately) gets worse and worse and it is just doable for thin tires. Every time you get there it seems to get worse. When you slowly enter The Netherlands again, the route becomes an asphalt road again.

Een van de verborgen schatten van het Voerdal. Als je het niet weet dat er een mooie klim zit, zou je nooit dit paadje in fietsen. Het eerste deel is al steil, maar dan wordt je verrast door een dubbele bocht met stukken +10%. Even verderop wordt het wegdek (helaas) steeds slechter en is het nog net te doen voor dunne bandjes. Steeds als je er komt lijkt het nog iets minder te worden. Als je langzaamaan Nederland weer inrijdt gaat de route weer over in een asfaltweg.

daanmeels
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb through the forest. Small path and very steep. Really a must. Too bad that the last piece is not asphalted. This is a reason that I will not come here often. When it is completely paved it will attract more cyclists.

Fraaie klim door het bos. Smal paadje en ontiegelijk steil. Echt een aanrader. Wel jammer dat het laatste stukje niet geasfalteerd is. Dit is een reden dat ik hier niet vaak zal komen. Wanneer deze helemaal geasfalteerd is zal het meer wielrenners aantrekken.

Houblon
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful scenery and a hunting trail riding steeply through a protected area. Due to the stretch of gravel at the top tough, as with a bit of bad luck you end up in the wind.

Mooie omgeving en een jachtpad dat steil door een bescherm gebied rijdt. Door het stuk gravel bovenaan zwaar, want met een beetje pech kom je in de wind terecht.

PelotonDesArdennes
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Certainly not bad, but Ulvend, Gieveld, Beusdael castle are all nicer ways to cycle from Belgium to the Netherlands.

Zeker niet slecht, maar Ulvend, Gieveld, kasteel van Beusdael zijn allemaal mooiere manieren om van België naar Nederland te fietsen.

Madfox
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Pretty tough climb through forest. Spectacular and unexpected. Very beautiful. Watch out for oncoming traffic. The road is very narrow. Once up a once hardened sand path. Reasonable cycling but a pity that the asphalt is as good as gone.

Behoorlijk zware klim door bos. Spectaculair en onverwacht. Erg mooi. Wel oppassen voor tegenliggers. Het weggetje is erg smal. Eenmaal boven een ooit verhard zandpad. Redelijk te fietsen maar wel jammer dat het asfalt zo goed als verdwenen is.

Glen_Solana
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice, and fairly tough, climb between the trees on the street called "Schophemmerhei".
In the forest, after the steepest part, the road changes into an unpaved part. On a sunny day it's very well suited for a racing bike. It is a bit of gravel with hardened parts. A few hundred meters further there is again a paved road until the village of Ulvend.
In the COTACOL Encyclopedia this climb is called "slope of Altenbroeck".

Hele mooie, en redelijk zware, klim tussen de bomen op de straat met naam "Schophemmerhei".
In het bos, na het steilste stuk, gaat de weg over in een "onverhard" gedeelte. Tijdens een zonnige dag heel goed berijdbaar door een koersfiets. Het is wat grind met verharde stukken. Enkele honderden meters verder is er al terug een verharde weg die doorloopt tot het dorp "Ulvend".
In de COTACOL-Encyclopedie is deze klim aangeduid als "Helling van Altenbroeck".

Random
Tom
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Superb climb! Beautiful surroundings, nice climb on tarmac and nice unpaved strip at the top. Pure enjoyment!

Schitterende klim! Mooie omgeving, lekkere klim op asfalt en mooie onverharde strook bovenaan. Puur genieten!

Random
Thomas
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice road through a beautiful nature reserve.

Hele mooie weg door een prachtig natuurgebied.

Random
Niels
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A climb with quite some surprises. The road surface in the first part is perfect. A rarity in Belgium. The road winds up nicely in a forest, with a reasonable gradient that lasts longer than you would expect. When in the hamlet on top you think you've had it, you can still follow the local Strada Bianca for over a kilometer (the asphalt seems to mix with the loamy underground I think). The scenery is beautiful, in the middle of a nature reserve, but those who are careful with their tires take a risk by cycling up this climb.

Een klim die nogal wat verassingen kent. Het wegdek in het eerste deel ligt er perfect bij. Een zeldzaamheid in België. De weg kronkelt mooi door in een bos omhoog, met een redelijk stijgingspercentage dat langer vasthoudt dan je zou verwachten. Wanneer je in het gehucht bovenop het gehad denkt te hebben, mag je nog ruim een kilometer de lokale Strada Bianca vals plat omhoog fietsen (het asfalt lijkt zich te mengen met de lemen ondergrond volgens mij). De omgeving is er enorm mooi, midden door een natuurreservaat, maar wie zuinig is op zijn buitenbandjes neemt een risico door deze klim op te fietsen.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?