Posbank

152
Elevation profile Posbank
Elevation profile Posbank
Elevation profile Posbank
31
difficulty points
2.8%
avg. gradient
9.4%
steepest 100 meters
2.2km
length
61m
total ascent

Share this climb

152

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Posbank is a climb in the region Veluwezoom. It is 2.2km long and bridges 61 vertical meters with an average gradient of 2.8%, resulting in a difficulty score of 31. The top of the ascent is located at 85 meters above sea level. Climbfinder users shared 29 reviews of this climb and uploaded 34 photos.

Road name: Schietbergseweg

by Eddie Nijenhuis
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Hello. I am a forester at the Veluwezoom and also an avid cyclist. The hill on the Posbank is indeed not called the Posbank. But also not Veluwezoom, that is the name of the whole area. Actually, the hill is called the 'potjesberg' (pottery hill) because many remains of urns were found the... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (34)

Posbank
Posbank
Posbank
Posbank
Posbank

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Tour of Arnhem
Tour of Arnhem
4.0
79.3km 628m 11

Statistics

Posbank
This climb
Veluwezoom
62 climbs
Veluwe
362 climbs
Gelderland
479 climbs
Netherlands
1396 climbs
Europe
41536 climbs
Difficulty points
31
rank
11
38% easier than
Zijpenberg from Rozendaal
rank
17
38% easier than
Zijpenberg from Rozendaal
rank
30
57% easier than
Oude Holleweg
rank
141
75% easier than
Camerig
rank
30649
Average gradient
2.8%
rank
26
rank
150
71% less steep than
Boersberg via Fonteinallee
rank
230
74% less steep than
Beekmansdalseweg
rank
853
81% less steep than
Oude Molenstraat
rank
37257
91% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
2.2km
rank
22
76% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
57
76% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
63
76% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
128
76% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
21266
Total ascent
61m
rank
13
51% less ascent than
Tafelberg from Ellecom
rank
24
51% less ascent than
Tafelberg from Ellecom
rank
35
51% less ascent than
Tafelberg from Ellecom
rank
128
69% less ascent than
Camerig
rank
28810

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

77% 18% 5%
Based on 22 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

24% 33% 43%
Based on 21 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:18:28
11 km/h 00:11:45
15 km/h 00:08:37
19 km/h 00:06:48

Popular

Posbank

Posbank

famous beautiful
Rozenbos / Holleweg Veluwezoom

Rozenbos / Holleweg Veluwezoom

beautiful hidden gem
 

Reviews (29)

gjkettelarij
8 Mo 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Remains a classic in the area and is more fun than montferland, so yes,.... just do it!
Can be enormously busy on all the roads around the posbank though, autos, motorbikes, cyclists, mtb and of course e-biking seniors..... early or late going fixes that you encounter too much traffic.

Blijft een klassieker in de omgeving en is leuker dan het montferland, dus ja ,.... gewoon doen!
Kan op alle wegen rondom de posbank wel enorm druk zijn, autos, motoren, wielrenners, mtb en natuurlijk e-bikende bejaarden..... vroeg of laat gaan verhelpt dat je op teveel verkeer stuit.

Eelco02
1 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What the Cauberg is to South Limburg, the Posbank is to the Veluwe Zoom. The most iconic climb in the area. The Alp d'Huez of the area.
Actually, the Posbank is nothing special, it is just a hill that is part of the Veluwe Zoom with a bench on it named after Mr Pos. And yet it is as famous as it can be. It is not even the prettiest climb in the region. And it is not difficult either. If you start from Pannenkoekenhuis Strijland, where you can eat delicious ice cream in summer, it is always up and down. The last few hundred metres are interesting, with the Giro sign from the 2016 stage. It gets steeper there, if you have ridden empty in the beginning, you will have a hard time. You climb towards the Veluwe Zoom, with, if the weather is good, a view of Germany. It remains a beautiful climb.

Wat de Cauberg voor Zuid-Limburg is, is de Posbank dat voor de Veluwe Zoom. De meest iconische klim uit de omgeving. De Alp d’Huez van het gebied.
Eigenlijk is de Posbank helemaal niets bijzonders, het is alleen maar een heuvel wat onderdeel is van de Veluwe Zoom met een bankje erop wat vernoemd is naar de heer Pos. En toch is het zo bekend als het maar zijn kan. Terwijl het niet eens de mooiste klim is uit de regio. En lastig is hij ook niet. Als je start vanaf Pannenkoekenhuis Strijland, waar je heerlijk ijs kunt eten in de zomer, is het steeds op en af. De laatste paar honderd meter zijn wel interessant, met het Giro bordje van de etappe uit 2016. Daar wordt het steiler, als je je in het begin hebt leeg gereden zul je het er moeilijk krijgen. Je klimt richting de Veluwe Zoom, met bij goed weer, zicht op Duitsland. Het blijft wel een mooie klim.

RobertS
1 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Cauberg of the Veluwezoom. Famous, among other things, for Maarten Tjallingi who won his maglia azzurra here, but is actually in the shadow of the other climbs in the immediate vicinity. They are all tougher, quieter, more beautiful and with better road surfaces. During the climb, I kept thinking: "Will the climb begin? " The first part is actually false flat, although you can feel it when you cycle on well. And then the last steep part before the crossroads at the bank hurts when you think you can just cycle up. Cycle it once to be able to tell the tale and then stick to the much nicer climbs on the Veluwezoom.

De Cauberg van de Veluwezoom. Beroemd, onder andere door Maarten Tjallingi die hier zijn maglia azzurra veroverde, maar staat eigenlijk in de schaduw van de andere beklimmingen in de directe nabijheid. Die zijn stuk voor stuk zwaarder, rustiger, mooier en met beter wegdek. Tijdens de klim bleef ik maar denken: "Begint die klim nog?" Het eerste deel is eigenlijk vals plat, al voel je het wel als je goed doorfietst. En dan doet de laatste stuip voor het kruispunt bij de bank toch pijn als je denkt er wel even op te fietsen. Fiets 'm een keer om het te kunnen navertellen en hou het daarna bij de veel mooiere beklimmingen op de Veluwezoom.

MatthijsMarell
1 y 4.0 00:03:19 (39km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Well, what can you say? On the day I climbed the Posbank, it was quiet. I took it easy, because I had already done some kilometres and I had to go a bit... But I will definitely be back. That time can always be better... I did have fun on this little climb and I take the complaints from people that this is not the most beautiful climb in the area to heart.

Tsja, wat moet je ervan zeggen. Op de dag dat ik de Posbank beklom was het rustig. Ik deed nog enigzins rustig aan, want ik had al wat kilometers in de benen en ik moest ook nog wel even... Maar ik kom zeker terug. Die tijd kan namelijk altijd scherper... Ik heb me wel vermaakt op dit klimmetje en het "geklaag" van mensen dat dit niet de mooiste klim is in de omgeving neem ik ter kennisgeving aan.

melf50
1 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

My first climb on a racing bike actually (apart from the wall of Emmen) The climb was not too bad, only the last bit was hard to take. This was a must to do. I was there at a quiet moment, then it is good to do, later in the afternoon it was a lot busier,

Mijn eerste klim op de racefiets eigenlijk (op 1x de muur van Emmen na) De klim viel mij aardig mee , alleen het laatste stukje is even doorbijten. Dit was een must om even te doen. Ik was er op een rustig moment , dan is het goed te doen , later s'middags was het een stuk drukker,

Nick34
1 y 2.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

After almost two years of cycling experience, I have not cycled this climb too often. I often avoid it. It is actually one of the least fun climbs, there are much better alternatives. Busy road, which is now (partly) closed to motorised traffic, so that could make the climb more pleasant. The devil is in the tail - after 1.8 km of false flat, the percentages go up to 10%. It is often difficult to really ram through because of the false flat before, but you do get to the top. At the top, there is a beautiful view over the heathland, especially when the sun is shining. That is actually the main reason to ride up there.

Na bijna twee jaar fietservaring deze klim nog niet al te vaak gefietst. Vaak mijd ik deze juist. Het is eigenlijk een van de minst leuke klimmetjes, er zijn veel betere alternatieven. Drukke weg, die inmiddels (gedeeltelijk) voor gemotoriseerd verkeer is gesloten, dus dat zou de klim wat aangenamer kunnen maken. Het venijn zit in de staart - na 1,8 km vals plat gaan de percentages richting de 10%. Vaak toch lastig om echt door te rammen door het vals plat ervoor, maar boven kom je wel. Boven een prachtig uitzicht over de heide, zeker als de zon schijnt. Dat is eigenlijk de voornaamste reden er eens naar boven te rijden.

YordiZ
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In my experience a very long run before a short and steep climax. You cycle here mainly because it is such a famous slope and perhaps steeper than most other climbs around the Posbank. The climb is beautiful, do not get me wrong. But there are nicer and especially much quieter hills here where I prefer to cycle.

In mijn beleving een hele lang aanloop voor een korte en steile climax. Je fietst hier vooral omdat het zo'n bekende helling is en misschien wat steiler dan de meeste andere klimmen rond de Posbank. De klim is mooi hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar er zijn hier mooiere en vooral veel rustigere hellingen waar ik liever fiets.

Coppi
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb

First few kilometers easy and last few hundred meters against the 10% always difficult to stand on pedals on my retro pinarello

Leuke klim

Eerste kilometers rustig en makkelijk en laatste paar honderd meter tegen de 10% altijd lastig even op pedalen staan op mijn retro pinarello

demeeuw
2 y 3.0 00:04:45 (27.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

As almost everyone has mentioned, it's not the prettiest climb in this magnificent area, but it's still a rotten thing. Although you only have to work really hard the last 200 meters, the rest of the climb feels like riding with half soft tires. It doesn't work for me.

Zoals al bijna door iedereen vermeld, het is niet de mooiste klim van dit schitterende gebied, maar het blijft toch een rot ding. Hoewel je alleen de laatste 200 meter echt aan de bak moet, voelt de rest van de klim of je met halfzachte banden rijdt. Hij loopt voor geen meter bij mij.

theduke
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Of course a classic that you must have done once. But the Veluwezoom has more beautiful climbs than this one.

Natuurlijk een klassieker die je een keer gedaan moet hebben. Maar de Veluwezoom heeft mooiere klimmen dan deze.

JY88
3 y 4.0 00:04:17 (30.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A classic. Maybe not the most beautiful (Rozenbos), maybe not the longest (Zijpenberg-Zuid), but certainly the most famous and the steepest 100 meters of the entire Posbank. The climb up to the visitor centre is for every cyclist a striking one in these contries. You are never alone, because also cars, motorcycles and hikers find their way up here. During 1 to 1.5 KM (depending on where you measure from) you climb gently, but just before the last right turn it starts to climb seriously with the climax just below the top. Good to do for everyone, extra fun for those who have an end shot. On top you can go in all directions.

Klassiekertje. Misschien niet de mooiste(Rozenbos), misschien niet de langste(Zijpenberg-Zuid), maar zeker de bekendste en de steilste 100 meter van de hele Posbank. De klim naar het bezoekerscentrum is voor iedere fietser een markante klim in deze contrijen. Je bent hier nooit alleen, want ook auto's, motoren en wandelaars vinden hier hun weg omhoog. Gedurende 1 a 1.5 KM(al naar gelang waarvandaan je meet) stijg je voorzichtig, maar vlak voor de laatste bocht naar rechts begint het serieus te klimmen met de climax vlak onder de top. Goed te doen voor eenieder, extra leuk voor zij die een eindschot hebben. Bovenop kan je alle kanten op.

Posbank
tulp
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The highlight of this climb was the way Tjalingii defeated Berlato and took the mountain jersey in the Giro d'Italia, but partly because of that this climb is, in my opinion, completely unjustly labelled as the most iconic climb of the Veluwezoom. I prefer literally every other climb above this one: too busy, too wide, aesthetically the least interesting.

Personally I prefer to use this climb as a descent to get back up via the car-free Rozenbos or the also motor-free Zijpenberg from Rheden.

Hoogtepunt van deze Posbankklim was de wijze waarop Tjalingii Berlato versloeg en de bergtrui pakte in de Giro d'Italia, maar mede daardoor wordt deze klim wat mij betreft geheel ten onrechte bestempeld als de meest iconische beklimming van de Veluwezoom. Ik verkies letterlijk elke andere opgang boven deze: te druk, te breed, esthetisch het minst interessant.

Persoonlijk gebruik ik deze klim liever als afdaling om vervolgens via het autovrije Rozenbos of de eveneens motorloze Zijpenberg vanuit Rheden weer omhoog te komen.

Madfox
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful route to the Posbank. Not too heavy if you start slowly.

Fraaie route naar de Posbank. Niet al te zwaar als je rustig aan begint.

Roan
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Did this climb on an early monday morning (07:00), no traffic, just yourself and nature.
Once out of the woods and on to the heath the altimeters really start to climb, I knew the end would be steep so I prepared for that, but it still hurt a bit.
The descent is a nice runner and super fast.
4 stars on an early morning/late evening, otherwise 3 stars

Heb dit klimmetje op een vroege maandagochtend gedaan (07:00), geen verkeer, alleen jezelf en de natuur.
Eenmaal het bos uit en op de heide beginnen de hoogtemeters echt te komen, ik wist dat het einde steil was dus ik had me er een beetje op ingesteld, maar toch deed ie echt wel pijn hoor.
De afdaling is een mooie loper en supersnel.
4 sterren op een vroege morgen/late avond, anders 3 sterren

Miguelito
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It is a name that appeals to the imagination but the climb was not what I expected. Last part on the pedals, but then it's over before you know it. Many climbs in the area are much nicer.

Het is een naam die tot de verbeelding spreekt maar het klimmetje was niet wat ik er van verwachtte. Laatste stukkie even op de pedalen, maar dan is ie ook voorbij voordat je er erg in hebt. Veel klimmetjes in de buurt zijn echt veel mooier.

Eddy
3 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Up to the Posbank via the Schietbergweg. The first part is easy, yet the last 200 meters always grab me by the throat. They are, for whatever reason, quite tough. At the top I have to catch my breath and continue. The climb as a whole is not very ugly, but it is certainly not the most beautiful climb of the Veluwezoom. The tarmac of the Schietbergweg is now quite K, which makes descending more difficult than it actually is.

Omhoog naar de Posbank via de Schietbergweg. Het eerste stuk is eenvoudig, toch grijpen de laatste 200 meter me altijd weer naar de keel. Die zijn, om wat voor reden ook, toch pittig. Boven even naar adem happen en dan weer door. De klim in z'n geheel is niet heel lelijk, maar het is zeker niet de mooiste klim van de Veluwezoom. Het asfalt van de Schietbergweg is inmiddels wel aardig K, wat afdalen lastiger maakt dan het eigenlijk is.

Pino
3 y 1.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It's funny that this least nice climb in the area is so highly rated. A bit like the Alpe dHuez of the Veluwe: busy, ugly and overrated. To honor Mr. Pos, I would call this the Schietbergweg.
Good as a descent in the great trainings8 where you alternately climb the Rozenbos and the Snippendaalseweg (which are very beautiful).
Populated by an excess of (Rental) scooters, scooters and other dangerous vehicles with idiots on it.

Grappig dat deze minst leuke klim in de omgeving zo hoog gewaardeerd wordt. Beetje de Alpe dHuez van de Veluwe: druk, lelijk en overrated. Om mijnheer Pos te Eren, zou ik dit de Schietbergweg noemen.
Goed als afdaling in de geweldige trainings8 waarbij je afwisselend het Rozenbos en de Snippendaalseweg beklimt ( die wl heel fraai zijn).
Bevolkt door een overdaad aan (Huur-) scooters, steppen en ander gevaarlijk rijtuig met idioten erop.

Roy
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Perhaps the most iconic climb in the Netherlands, outside South Limburg. The markings of the Giro, the bend before you reach the top, the last really steep part, you will not find this anywhere else.

Unfortunately, everyone knows that. So busy it is, especially when the weather is good motorcycling. Up you go slower than motorized traffic, but down is good watch out for slow moving cars. Despite the crowds it never feels unsafe.

If you are going to cycle around the Posbank, you should really not skip this climb and I find it in terms of descent also very nice!

Misschien wel de meest iconische klim in Nederland, buiten Zuid Limburg. De markering van de Giro, de bocht voor je bovenkomt, het laatste echt steile stuk, dit vind je nergens anders.

Helaas weet iedereen dat. Dus druk is het wel, zeker als het goed motorrij weer is. Omhoog ga je langzamer dan gemotoriseerd verkeer, maar naar beneden is het goed opletten voor langzame rijdende autos. Ondanks de drukte voelt het nooit onveilig.

Als je gaat fietsen rond de Posbank, mag je deze klim echt niet overslaan en ik vind hem qua afdaling ook erg leuk!

Random
Arjen Boswijk
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

About the Posbank

Although my mother used to
in old albums of her youth
she used to write a letter t
as if there were still letters blowing on the summit
towards the red mailboxes
of Rheden and De Steeg

And that there was a mountain stage
of the Italian Giro was being held...
Yet the hill is nothing more or less
than an overgrown lateral moraine with a view
of the IJssel valley and Germany in the distance.

There is a bench for Mr. Pos,
A pavilion as a sustainable teahouse
for the travelers who climb and descend
and cycle uphill on the flanks of the heath
I was there with my mother once and would like to
want to write her, a late letter with greetings
But that's all over now

Arjen Boswijk, May 2018

Over de Posbank

Hoewel mijn moeder vroeger
in oude albums van de jeugd
een letter t verschreef
alsof er op de top nog brieven waaiden
richting de rode brievenbussen
van Rheden en De Steeg

En dat er nota bene een bergetappe
van de Italiaanse Giro werd verreden..
toch is de heuvel niets meer of minder
dan een begroeide stuwwal met uitzicht
op het IJsseldal en Duitsland in de verte

Er staat een bank voor de heer Pos,
een paviljoen als duurzaam theehuis
voor de reizigers die er klimmen en dalen
en heuvelsfietsen op de flanken van de hei
ik was er met mijn moeder ooit en zou haar
willen schrijven, een late brief met groeten
maar dat is nu voorbij

Arjen Boswijk, mei 2018

Random
Eddie Nijenhuis
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Hello. I am a forester at the Veluwezoom and also an avid cyclist. The hill on the Posbank is indeed not called the Posbank. But also not Veluwezoom, that is the name of the whole area. Actually, the hill is called the 'potjesberg' (pottery hill) because many remains of urns were found there in the past. And by the way; the highest point is just next to the road right from the arrival

Hallo. Ik ben boswachter op de Veluwezoom en ook een fervent wielrenner. De heuvel op de posbank heet inderdaad niet de Posbank. Maar ook niet Veluwezoom, dat is weer de naam van het gehele gebied. Eigenlijk heet de heuvel de 'potjesberg' omdat daar vroeger veel resten van urnen werden gevonden. En overigens; het hoogste punt ligt net naast de weg rechts van de aankomst

Random
Jaap
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Last week I did the first tour with as goal the Posbank. I came from the wrong side up so from the 'top' first down and then up again. First part was not too bad, almost easy. The last 200 meters were a bit more difficult but for a cyclist with some power in the calves it was doable.

Vorige week voor het eerst het rondje gedaan met als doel de Posbank. Ik kwam echter vanaf de verkeerde kant boven dus vanaf de 'top' eerst naar beneden en vervolgens weer omhoog. Eerste stuk viel erg mee, bijna eenvoudig te noemen. De laatste 200 meter waren wat lastiger maar voor een fietser met wat power in de kuiten goed te doen.

Random
Karlo
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Posbank seems to be only 1 km long. But if you think I'm going to blow up this one you are wrong, on the steep part it is really hard, unfortunately the heather is not in bloom yet. Is also the zijpenberg from rozendaal follow the signs direction rozendaal at the top, at the posbank direction rozendaal.

De Posbank lijkt maar 1km lang te zijn. Maar als je denkt deze knal ik op kracht omhoog dan heb je het mis, op het steile stuk is het echt harken, helaas bloeide de heide nog niet. Is om ook de zijpenberg vanuit rozendaal volg de borden richting rozendaal op de top, bij de posbank richting rozendaal.

Random
Gino
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Ridden it today for the first time. Nice climb indeed, but to be honest I expected a bit more of it (considering the fame of the climb). "Limburg situations" or so! No, at the last turn to the right it is a bit of a climb, but otherwise the Posbank is almost false flat.

Heb hem vandaag voor het eerst gereden. Mooie klim inderdaad, maar eerlijk gezegd had ik er (gezien de bekendheid van de klim) ietsje meer van verwacht. "Limburgse toestanden" of zo! Nee, bij de laatste bocht naar rechts is het even klimmen, maar verder is de Posbank haast vals plat te noemen.

Random
Raymond
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Between which 2 nodes lies the climb of the Posbank?

tussen welke 2 fietsknooppunten ligt de beklimming van de Posbank?

Random
Raymond
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Between which 2 nodes lies the climb of the Posbank?

tussen welke 2 fietsknooppunten ligt de beklimming van de Posbank?

Random
sjors
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Superb climb in a beautiful area. Also because of the fine asphalt delicious to descend.

Schitterend klimmetje in een prachtig gebied. Ook vanwege het fijne asfalt heerlijk om af te dalen.

Random
José Solisa
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Sunday, May 8, 2016: The place 2 be! Giro dÍtalia.

Zondag 8 mei 2016: The place 2 be! Giro dÍtalia.

Random
Raymond
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful area with a nice climb on clean asphalt. Last piece you can be mistaken.

Mooi gebied met een mooie klim op strak schoon asfalt. Laatste stuk kan je je op verkijken.

Random
Don
10 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It is definitely a beautiful climb. Actually very doable, just keep in mind the hikers; on a nice day there are a lot of them. The steepest part is right under the posbank, turn right and BAM.

Het is absoluut een prachtige klim. Eigenlijk heel goed te doen, hou wel rekening met de wandelaars; op een mooie dag zijn het er ontzettend veel. Het steilste stuk is precies onder de posbank, bocht na rechts en BAM.