Elevation profile De Plank from Sint-Pieters-Voeren
Elevation profile De Plank from Sint-Pieters-Voeren
Elevation profile De Plank from Sint-Pieters-Voeren
49
difficulty points
5.1%
avg. gradient
7.9%
steepest 100 meters
1.7km
length
86m
total ascent

Share this climb

644

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

De Plank from Sint-Pieters-Voeren is a climb in the region Voer-Region. It is 1.7km long and bridges 86 vertical meters with an average gradient of 5.1%, resulting in a difficulty score of 49. The top of the ascent is located at 238 meters above sea level. Climbfinder users shared 22 reviews/stories of this climb and uploaded 16 photos.

Road names: Krindaal & De Plank

by FoxGTS
Hele mooie klim naar het gehucht De Plank. Ook verraderlijk omdat je denkt na de tweede haarspeldbocht het grootste/moeilijkste deel gehad te hebben. Niets is minder waar, hier ben je nog niet eens op de helft. Mede daardoor en doordat ik deze klim met een vintage racefiets à 14-24 achter + 52/42 v... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (16)

De Plank from Sint-Pieters-Voeren
De Plank from Sint-Pieters-Voeren
De Plank from Sint-Pieters-Voeren
De Plank from Sint-Pieters-Voeren
De Plank from Sint-Pieters-Voeren

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Limburgs Zwaarste
Limburgs Zwaarste
168.5km 2431m 40

Statistics

De Plank from Sint-Pieters-Voeren
This climb
Voer-Region
33 climbs
Pays de Herve
525 climbs
Belgium Limburg
463 climbs
Flanders
2576 climbs
Belgium
7554 climbs
Europe
34047 climbs
Difficulty points
49
rank
10
rank
164
rank
10
rank
93
70% easier than
Fiertelmeers
rank
1893
86% easier than
Col de Haussire
rank
21193
Average gradient
5.1%
rank
16
rank
202
70% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
66
rank
454
68% less steep than
Felix Sohiestraat
rank
2253
71% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
16490
83% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1.7km
rank
10
43% shorter than
Mabrouck from Remersdaal
rank
167
71% shorter than
Mospert from Raeren
rank
64
rank
395
rank
2282
90% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
20326
Total ascent
86m
rank
7
26% less ascent than
Magis
rank
139
55% less ascent than
Roetgener Strasse from Raeren
rank
7
26% less ascent than
Magis
rank
50
37% less ascent than
Hotond via Hoogbergstraat
rank
1556
82% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
19818

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
2 hairpin turns

Road surface condition

100% 0% 0%
Based on 13 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

73% 27% 0%
Based on 11 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:14:32
11 km/h 00:09:15
15 km/h 00:06:47
19 km/h 00:05:21

Popular

Reviews/stories (22)

FoxGTS
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice climb to the hamlet of De Plank. Also treacherous because after the second hairpin you think you have had the biggest/most difficult part. Nothing could be further from the truth, you are not even halfway up. Partly because of this and because I had to ride this climb on a vintage racing bike with 14-24 rear + 52/42 front, this was the most psychologically difficult climb I have ever done.

Hele mooie klim naar het gehucht De Plank. Ook verraderlijk omdat je denkt na de tweede haarspeldbocht het grootste/moeilijkste deel gehad te hebben. Niets is minder waar, hier ben je nog niet eens op de helft. Mede daardoor en doordat ik deze klim met een vintage racefiets à 14-24 achter + 52/42 voor moest rijden, was deze klim de psychologisch zwaarste die ik heb gereden.

JHC
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Superfine road surface takes you back to the Netherlands. The wide hairpin bends and beautiful views make this a wonderful climb that is not too difficult.

Superfijn wegdek voert je terug naar Nederland. De ruime haarspeldbocht en mooie uitzichten maken dit een prachtige klim die niet al te moeilijk is.

De Plank from Sint-Pieters-Voeren
Devin
2 y 00:04:22 (23.3km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb with a great road surface with some nice hairpin bends and changing scenery.

Prachtige beklimming met een geweldig wegdek met wat mooie haarspeldbochtjes en een wisselende omgeving.

De Plank from Sint-Pieters-Voeren
marca
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is a very nice climb. This is a climb that has everything:
+ a good road surface;
+ little or no traffic;
+ percentages that are easy to do (the steepest 100m is 7.8% - if you are in good shape, you can do this climb on the outside track);
+ nice environment (the first part of the climb we cycle through a nice open landscape - the second part of the climb goes along the edge of the forest);
+ The climb has some curves (like a real climb has to have);
+ a distance of 1,5 km which makes that you can make a difference in this climb
(before the climb there is a descent - here you can speed up a bit to finish the first 100m of the climb without any extra effort)
(this climb does not have heavy climbing percentages, nevertheless it is important not to overdo it - the second part through the forest is harder)
(once you pass the place name sign 'De Plank', the redemption is near and you may use the last reserves).

Dit is een heel mooie beklimming. Dit is een beklimming die alles heeft:
+ een goed wegdek;
+ weinig of geen verkeer;
+ goed doenbare percentages (steilste 100m is 7,8% - met een goede conditie kan je deze beklimming op het buitenblad aan);
+ een mooie omgeving (in het eerste deel fietsen we door een mooi open landschap - het tweede deel van de klim loopt langs de rand van het bos);
+ de klim bevat een paar bochten (zoals het een echte beklimming betaamt);
+ een afstand van 1,5 km die maakt dat je in deze beklimming toch wel het verschil kunt maken
(voor de beklimming is er een afdaling - hier kan je wat snelheid maken om de eerste 100m van de beklimming zonder extra inspanning af te werken)
(deze beklimming heeft geen zware klimpercentages, toch is het zaak om u niet te vergalopperen - het tweede deel door het bos is zwaarder)
(zodra je het plaatsnaambord met vermelding 'De Plank' passeert, is de verlossing nabij en mag je de laatste reserves aan spreken).

Yorick2305
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb on perfectly asphalted road! The descending start and not too high climbing percentages make it possible to blast upwards on the big plateau for those who feel like it!

Leuke klim op perfect geasfalteerde weg! De afdalende start en niet al te hoge stijgingspercentages maken het mogelijk om deze op de grote plateau naar boven te knallen voor zij die daar zin in hebben!

Fietsmaatje
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Belongs just like On the Oaks to Ulvend to m'n favorite climbs in this area. The Plank is perhaps the most beautiful to do. Lovely runner. The descent before the climb may tempt you to be a little too opportunistic in the beginning. After the second turn, the climb is even longer than you think. At the end of the road you come out on the N648. Tip: go right and immediately left (route 428) towards Nurop between Slenaken and Teuven. There you will also find some beautiful climbs like the Loorberg, the Gieveld and the Kasteelstraat from Obsinnich.

Behoort net zoals Op de Eiken naar Ulvend tot m'n favoriete beklimmingen in deze omgeving. De Plank is misschien wel de mooiste om te doen. Heerlijke loper. De afdaling voor de klim verleidt wellicht tot een iets te opportunistische aanpak in het begin. Na de tweede bocht is de klim nog langer dan je denkt. Aan het eind van de weg kom je uit op de N648. Tip: ga hier rechts en gelijk links (route 428) richting Nurop tussen Slenaken en Teuven. Daar vind je ook enkele prachtige beklimmingen zoals de Loorberg, de Gieveld en de Kasteelstraat vanuit Obsinnich.

De Plank from Sint-Pieters-Voeren
De Plank from Sint-Pieters-Voeren
De Plank from Sint-Pieters-Voeren
Opdeberg
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A friendly climb with two nice bends in the beginning. A short steep descent gives you a push up already. The road turns right for a long time and only in the built-up area of De Plank you're at the top.

Een vriendelijke klim met twee mooie bochten in het begin. Door een korte steile afdaling heb je al een zetje mee omhoog. De weg draait rechtsom nog lang door en pas in de bebouwde kom van De Plank ben je boven.

Fedor
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of the most beautiful climbs in this area. A nice runner through a beautiful valley and with two hairpin bends, and that combined with good tarmac in a quiet environment. Lovely to do and highly recommended.

Eén van de mooiste beklimmingen in deze omgeving. Een mooie loper door een fraai dal en met twee haarspeldbochten, en dat gecombineerd met goed asfalt in een rustige omgeving. Heerlijk om te doen en een echte aanrader.

De Plank from Sint-Pieters-Voeren
De Plank from Sint-Pieters-Voeren
De Plank from Sint-Pieters-Voeren
De Plank from Sint-Pieters-Voeren
De Plank from Sint-Pieters-Voeren
YordiZ
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The hairpin bends give this climb a special character. The gradient is fairly constant which makes it easy to divide your forces. Personally I like the climb from Sint Martens Voeren more.

De haarspeldbochten geven deze klim een bijzonder karakter. De stijging verloopt vrij constant wat maakt dat je je krachten goed kunt verdelen. Persoonlijk vind de ik de klim vanuit Sint Martens Voeren wat meer hebben.

KarelJan
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of my favorites just across the border. Nice running asphalt. You can use the descent under the railway tunnel to fly up the first part. The first hairpin is steeper on the inside than the specified 7% but because this is only a short piece you can easily keep going. After the 2nd hairpin it goes straight for a long time and you know where you have to go. If you Planck rides in the false flat to pull through.
Much less traffic than in the Netherlands, which is certainly a positive point.

Een van mijn favorieten net over grens. Mooi lopend asfalt. Je kunt de afdaling onder de spoortunnel gebruiken om het eerste stuk op te vliegen. De eerste haarspeldbocht is aan de binnenkant wel steiler dan de opgegeven 7% maar omdat dit maar een kort stukje is kun je hier goed doortrekken. Na de 2e kort hierop volgende haarspeld gaat het lang rechtdoor en die je waar je naar toe moet. Als je de Planck binnenrijdt wel nog even het vals plat doortrekken.
Veel minder verkeer dan in Nederland wat zeker een positief punt is

theduke
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A nice run you will start this climb. A regular climb with a couple of hairpin bends. Other than that not a really spectacular climb. The climb to Ulvend is a nicer choice.

Een mooie aanloop zul je deze klim starten. Een regelmatige klim met een stel haarspeldbochten. Verder geen echt spectaculaire klim. De klim naar Ulvend is een mooiere keuze.

Jba13
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A nice steady climb in beautiful surroundings. Yet its little brother Op de Eiken/Ulvend (two kilometers to the west) has my preference, because of the (even!) better views. The two form a nice duo where you can descend one and climb the other.

Een leuke gelijkmatige klim in een mooie omgeving. Toch heeft zijn broertje Op de Eiken/Ulvend (twee kilometer naar het westen) mijn voorkeur, vanwege de (nog!) mooiere uitzichten. De twee vormen in ieder geval een mooi duo waarbij je de een kan afdalen en de ander kan beklimmen.

sennescheepers
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice climb with a very constant slope and a good road surface. The views and the 2 (hairpin?) bends are worthwhile. When you turn to this climb at the crossroads you still have a small piece downhill to gain speed, once you go under the railroad you will have to start pushing a bit harder.

Zeer mooie beklimming met een heel constante helling en een goed wegdek. Het uitzicht en de 2 (haarspeld?)bochten zijn de moeite waard. Wanneer je aan het kruispunt afdraait naar deze klim heb je nog een klein stuk bergaf om snelheid te maken, eens onder het spoor door zal je wat harder moeten beginnen duwen.

dwelleke
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In July I did this on my way to the Eyserbosweg and the Cauberg from our camping place in Sint-Pieters-Voeren. Very nice climb that climbs constantly and has beautiful surroundings. The 2 hairpin bends give a real alpine feeling! By far the best I've done in this region.

In juli heb ik deze gedaan op weg naar de Eyserbosweg en de Cauberg vanuit onze kampplaats in Sint-Pieters-Voeren. Zeer leuk klimmetje dat constant klimt en een prachtige omgeving heeft. De 2 haarspeldbochten geven een echt Alpengevoel! Met voorsprong de leukste die ik in deze streek gedaan heb.

daanmeels
3 y 00:03:37 (28.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Personally, I find this the most beautiful climb in the vicinity of South Limburg. Beautiful hairpin bends, it seems like you're climbing the French Alps. The climb to the Planck is located just across the border of Limburg and is therefore ideal to combine in your bike ride. Because almost all cyclists stay within the national borders, this climb is relatively unknown and a lot quieter. Even on a very nice day in the weekend, there is a chance that you have the climb for yourself.

Persoonlijk vind ik dit de mooiste beklimming in de buurt van Zuid-Limburg. Prachtige haarspeldbochten, het lijkt wel alsof je Franse Alpencol aan het beklimmen bent. De klim naar de Planck ligt net over de Limburgse grens en is hierdoor ideaal te combineren in je fietsrit. Omdat vrijwel alle wielertoeristen binnen de landsgrenzen blijven is deze klim relatief onbekend en een stuk rustiger. Zelfs op een hele mooie dag in het weekend, is de kans aanwezig dat je de klim voor je alleen hebt.

De Plank from Sint-Pieters-Voeren
De Plank from Sint-Pieters-Voeren
Yassin
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Most beautiful climb in the Voer-region. Friendly gradient and very nice hairpin bend.
Just before the bend to De Plank it gets (a little bit) steeper, ideal to accelerate if you have any leftovers.
At the top you turn left and then you take the right-hand descent of the Schilberg or Piemert to Slenaken, then you can combine this slope very well with the Loorberg.

Mooiste klim in de Voerstreek. Vriendelijke hellingsgraad en heel mooie haarspeldbocht.
Net voor de bocht naar De Plank wordt het even (een klein beetje) steiler, ideaal om te versnellen als je nog over hebt.
Boven sla je linksaf en neem je daarna rechts de afdaling van de Schilberg of Piemert naar Slenaken, dan kan je deze helling heel mooi combineren met de Loorberg.

Glen_Solana
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb with views of a valley along the way. Good convex tarmac.

Mooie klim met uitzichten op een vallei onderweg. Goed bollende asfalt.

Jarmo
3 y 00:04:35 (22.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The name de Planck is very apt, because before you start the climb you come out of a short descent, if you come in hard you can get the first 100! Furthermore, this is also a typical Belgian climb: a long hairpin bend which starts in an open meadow, slowly turns into a dark forest and ends in a deserted village! Nice climb!

De naam de Planck is erg toepasselijk, want voordat je begint aan de klim kom je uit een korte afdaling, als je hier hard aankomt, kan je de eerste 100 cadeau krijgen! Verder is dit ook typische Belgische beklimming: een lange haarspeldbocht wat begint in de open weide, langzaam overgaat in een donker bos en eindigt in een verlaten dorpje! Leuke klim!

Random
MARC
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful very French looking cote. Personally I like it better than any other climb in Limburg.

Tip: climb the Schilberg in Slenaken. At the top cross the main road and take a small road straight ahead: the descent from Ulvend follows. Downhill keep left direction Aubel and then follow the signs de Planck. Beautiful loop and nice trip if you day trip Limburg.

prachtige zeer Frans aandoende cote. Persoonlijk vind ik em mooier dan welke klim in Limburg dan ook.

Tip: klim in Slenaken de Schilberg op. Op de Top groete weg oversteken en smal weggetje rechtdoor pakken: de afdaling van Ulvend volgt dan . Beneden links aanhouden richting Aubel en vervolgens de borden de Planck volgen. Prachtig lusje en mooi uitstapje als je dagje Limburg rijdt.

Random
Thomas
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice and quiet road, quite easy.

Mooie en rustige weg, vrij gemakkelijk.

Random
Joris
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Even on the busier days, it's pretty quiet on this road, as the main road to Aubel is a few hundred metres away. Road surface is fine, view nice and it runs indeed very gradually upwards. Nice climb to combine if you go via Noorbeek to Slenaken.

Zelfs op de drukkere dagen is het op deze weg vrij rustig, daar de doorgaande weg naar Aubel een paar honderd meter ernaast ligt. Wegdek is prima, uitzicht mooi en hij loopt inderdaad zeer geleidelijk omhoog. Leuke klim om te combineren als u via Noorbeek naar Slenaken gaat.

Random
Ties
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of the best climbs in the border region of Belgium in terms of road surface.
Climbed it several times and didn't notice any race track.

Een van de beste beklimmingen in de grensstreek van België qua wegdek.
Meerdere keren beklommen en niks gemerkt van een racebaan.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?