Elevation profile Op de Eiken
Elevation profile Op de Eiken
Elevation profile Op de Eiken
60
difficulty points
5.2%
avg. gradient
9.8%
steepest 100 meters
1.8km
length
95m
total ascent

Share this climb

643

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Op de Eiken is a climb in the region Voer-Region. It is 1.8km long and bridges 95 vertical meters with an average gradient of 5.2%, resulting in a difficulty score of 60. The top of the ascent is located at 218 meters above sea level. Climbfinder users shared 22 reviews of this climb and uploaded 25 photos.

Road names: Kwinten & Ulvend

4.0 by JY88
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Wow! Uniquely beautiful and so peaceful. Keep it up!... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (25)

Op de Eiken
Op de Eiken
Op de Eiken
Op de Eiken
Op de Eiken

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Drielandentour België, Duitsland en Nederland
Drielandentour België, Duitsland en Nederland
105.4km 1593m 26

Statistics

Op de Eiken
This climb
Voer-Region
33 climbs
Pays de Herve
582 climbs
Belgium Limburg
486 climbs
Flanders
2714 climbs
Belgium
7977 climbs
Europe
42404 climbs
Difficulty points
60
rank
8
rank
132
rank
8
rank
59
64% easier than
Fiertelmeers
rank
1494
82% easier than
Col de Haussire
rank
24255
Average gradient
5.2%
rank
14
rank
203
70% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
61
rank
436
68% less steep than
Felix Sohiestraat
rank
2193
71% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
20274
82% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1.8km
rank
7
38% shorter than
Mabrouck from Remersdaal
rank
158
rank
56
rank
340
72% shorter than
Rijksweg from Leupegem
rank
2087
89% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
23882
Total ascent
95m
rank
6
18% less ascent than
Magis
rank
121
51% less ascent than
Roetgener Strasse from Raeren
rank
6
18% less ascent than
Magis
rank
30
31% less ascent than
Hotond via Hoogbergstraat
rank
1355
80% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
23243

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

100% 0% 0%
Based on 21 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

90% 10% 0%
Based on 21 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:15:48
11 km/h 00:10:03
15 km/h 00:07:22
19 km/h 00:05:49

Popular

Reviews (22)

bartm
2 Mo 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a fantastically beautiful climb, definitely top 3 in this region for me. Scenery, the tarmac it's all top notch!

Wat een fantastisch mooie klim, zeker top 3 in deze regio voor mij. Landschap, het asfalt het is allemaal top!

Fedor
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

So close to the Netherlands and yet so completely different. Especially at the end very nice climb. From the church is a little bump over cobblestones but then you have the rest of the climb good asphalt. Between the houses a piece up with then a flat piece where the beautiful surroundings unfold. You can also see the steep slope (you can almost call it a mountain wall) where the road winds up. Hat last part is nice and has a nice wide hairpin. Highly recommended.

Zo dicht bij Nederland en toch zo totaal anders. Vooral op het eind zeer fraaie klim. Vanaf de kerk is het even hobbelen over klinkers maar daarna heb je de rest van de klim goed asfalt. Tussen de huizen een stuk omhoog met daarna een vlak stuk waarbij de mooie omgeving zicht ontvouwd. Ook zie je de steile helling (je kan het bijna een bergwandje noemen) waar de weg tegen omhoog slingert. Hat laatste deel loopt lekker en heeft nog een mooie ruime haarspeldbocht. Echte aanrader.

Op de Eiken
Op de Eiken
Op de Eiken
Op de Eiken
Op de Eiken
Tjaart
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb from the Voerstreek back to the Netherlands through a beautiful environment. The start is over some irritating newfangled cobblestones/tiles, but that lasts only for a short while. You climb out of the village, descend a bit and then continue through a number of curves to Ulvend on the border. Along the way forest and meadows and beautiful views, good road surface (except for those tiles), and at the top in Ulvend the nice ice café 't Bakhuis. Nowhere really steep, you can keep on cycling.

Mooie klim vanuit de Voerstreek terug naar Nederland door een mooie omgeving. Het begin is over wat irritante nieuwerwetse kasseien/tegels, maar dat duurt maar kort. Je klimt het dorp uit, daalt iets af en klimt dan verder via een aantal bochten naar Ulvend op de grens. Onderweg bos en graslanden en mooie uitzichten, goed wegdek (op die tegeltjes na), en boven in Ulvend het leuke ijscafé 't Bakhuis. Nergens echt steil, je kunt goed doorfietsen.

Op de Eiken
Op de Eiken
Op de Eiken
Op de Eiken
Op de Eiken
Fietsmaatje
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Belongs to my favorite climbs. At the beginning just bounce over the cobblestones and then a perfect piece of asphalt the first somewhat boring part to the flat middle piece. The rest is better than the first part and takes you through a beautiful piece of nature to the top. Definitely do it if you are in the area.

Behoort tot m'n favoriete beklimmingen. Bij het begin even stuiteren over de kasseien en dan over een perfect stukje asfalt het eerste ietwat saaie deel tot het vlakke middenstuk. Het restant loopt beter dan het eerste deel en voert je door een wonderschoon stukje natuur naar de top. Zeker doen als je in de buurt bent.

Op de Eiken
Op de Eiken
Op de Eiken
armandgilson
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: French. Show original

Very nice climb, with superb views. Above the reward: het Bakhuis where you can taste the best ice cream in the region.

Très jolie montée, avec des vues superbes. Au-dessus la récompens : het Bakhuis où on déguste les meilleures glaces de la région.

Opdeberg
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Voerstreek has many nice climbs and this is one of them. It is a climb in a few parts. The climb starts with a passage on a kind of cobblestones (baked clinkers) and that shakes the legs awake already. Leaving the village you climb to what seems to be the top. There is even a short descent. In the left turn you see that the road still goes up into the forest. There it is a bit of a push to get to the top. The concrete blocks give the road a special appearance.

De Voerstreek kent vele leuk klimmen en dit is er een van. Het is een klim in een paar delen. De klim start met een passage over een soort kasseien (gebakken klinkers) en dat schudt de benen alvast wakker. Als je het dorp verlaat klim je naar wat lijkt de top. Er volgt zelfs een korte afdaling. In de bocht linksaf ziet men dat de weg nog omhoog gaat het bos in. Daar is het nog even goed aanzetten om boven te komen. De betonblokken geven de weg een aparte uitstraling.

YordiZ
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Another nice climb just across the border. You ride on smooth tarmac between fields and meadows. Wonderfully quiet. Percentages that you can generally kick away easily. Pay attention during the approach in Sint Martens Voeren, the cobblestones that lie there do not run well and are certainly uncomfortable if you come down here instead of up.

Nog zo'n mooie klim net over de grens. Je rijdt over glad asfalt tussen de akkers en weilanden. Heerlijk rustig. Percentages die je over het algemeen makkelijk weg kunt trappen. Let wel even op tijdens de aanloop in Sint Martens Voeren, de kasseitjes die daar liggen lopen niet lekker en zijn zeker oncomfortabel als je in plaats van omhoog hier naar beneden komt.

HarmenKetelaars
2 y 4.0 00:07:03 (15.7km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb, with beautiful views. On top a good coffee shop with delicious waffles with hot cherries!

Mooie klim, met mooie uitzichten. Bovenop een prima koffietentje met lekkere wafels met warme kersen!

JulienWillems
2 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Up in Ulvend do a bakkie with your friends at ´t Bakhuis. They also have delicious ice cream and cake!

Bovenaan in Ulvend een bakkie doen met je vrienden bij ´t Bakhuis. Heerlijk ijs en gebak hebben ze er ook!

Dannes
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice climb from Belgium to Ulvend. Super good tarmac and the views on the valley are worth it!

Hele mooie klim vanuit België naar Ulvend. Super goed asfalt en de uitzichten op het dal zijn de moeite waard!

Op de Eiken
Op de Eiken
sennescheepers
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

My favorite climb in this area. The road surface is super and the view is beautiful. The first piece is gradually slightly steeper, then there is a piece slightly downhill, and finally it is a very equal slope to the top of 't Bakhuis.

Mijn favoriete beklimming in deze omgeving. Het wegdek is super en het uitzicht is prachtig. Het eerste stuk wordt geleidelijk aan iets steiler, daarna is er een stukje licht bergaf, en uiteindelijk is het een zeer gelijke helling tot boven aan 't Bakhuis.

theduke
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A climb with good tarmac, little traffic and with beautiful views. And a rest halfway up when the climb flattens out.

Een klim met goed asfalt, weinig verkeer en met mooi uitzicht. En een rustmomentje halverwege als de klim afvlakt.

Op de Eiken
Op de Eiken
KarelOverbeeke
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of my favorite climbs (and descents) in this region just across the border. Little traffic, nice road surface. The climb is nice and easy with halfway a small part to rest, almost at the top look to the right for the beautiful view.

Een van mijn favoriete beklimmingen (en afdalingen) in deze regio net over der grens. Weinig verkeer, mooi wegdek. De klim is mooi lopend met halverwege een klein stukje om bij te komen, bijna boven even naar rechts kijken voor het mooie uitzicht.

Jba13
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb! Very quiet road with (after the village) a very good road surface. The views are beautiful and you imagine yourself to be in the Alps. The climb is relatively long, but climbs fairly evenly upwards. Halfway there is a short piece to recover.

Prachtige klim! Hele rustige weg met (na het dorpje) een heel goed wegdek. De uitzichten zijn schitterend en je waant je even in de Alpen. De klim is relatief lang, maar klimt redelijk gelijkmatig naar boven. Halverwege is er nog wel kort een stukje om bij te komen.

PelotonDesArdennes
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

certainly also as a descent to include in your ride!

zeker ook als afdaling in je rit op te nemen!

Jeroen
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This climb is better known as Ulvend. Fantastically beautiful, not too hard climb. The road is quiet, the asphalt un-Flemish smooth. With a nice hairpin and good views, this is a topper in every ride.

Deze klim staat beter bekend als Ulvend. Fantastisch mooie, niet al te zware klim. De weg is rustig, het asfalt on-Vlaams glad. Met een mooie haarspeld en goede uitzichten is dit een topper in elke rit.

Op de Eiken
JY88
3 y 4.0 00:06:42 (16.5km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Wow! Uniquely beautiful and so peaceful. Keep it up!

Wauw! On-Nederlands mooi en zo rustig. Houden zo!

Roy
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Forgot to say: but this really looks like the Alps, just because of the curve with the blocks.

Vergeten te zeggen: maar dit heeft echt wat weg van de Alpen, juist door de bocht met de blokken.

Roy
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb, quite a lot of altimeters and according to good Belgian custom completely dead. Asphalt is fine!

Leuke klim, vrij veel hoogtemeters en volgens goed Belgisch gebruik compleet uitgestorven. Asfalt is prima!

Glen_Solana
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful and for me one of the tougher climbs in the Voerstreek consisting of 2 parts.
After the first part there is a descent and you don't expect the second part.
This slope also gets the name Ulvend.

Mooie en voor mij toch één van de zwaardere klimmen in de Voerstreek bestaande uit 2 delen.
Na het eerste "zware stuk" volgt een afdaling en verwacht je niet meer het tweede "zware stuk".
Deze helling krijgt ook de naam "Ulvend".

Random
Jaap
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a tropical surprise! To fill up a day in Limburg in a different way, we left the Netherlands via the Gieveld and made a tour via La Heydt and Les Waides: two gems in the Belgian Voerstreek. Then we returned to the Netherlands via Ulvend/Op de Eiken. Asphalt is good, road creeps up nicely and gives with some imagination an Alpine feeling.
Highly recommended!

Wat een tropische verrassing! Om een dagje Limburg eens iets anders in te vullen, via het Gieveld Nederland uitgedaald en een rondje gemaakt via La Heydt en Les Waides: twee pareltjes in de Belgische Voerstreek. Vervolgens teruggereden naar Nederland via de Ulvend/Op de Eiken. Asfalt is goed, weg kruipt mooi omhoog en geeft met wat fantasie een Alpengevoel.
Aanrader!

Random
Michel
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The road has recently been completely resurfaced, which makes the climb a lot easier!

Wegdek is onlangs volledig opnieuw geasfalteerd, dit maakt de klim een stuk makkelijker!