Elevation profile Lange Bosweg
Elevation profile Lange Bosweg
Elevation profile Lange Bosweg
97
difficulty points
4.3%
avg. gradient
15.8%
steepest 100 meters
2.6km
length
111m
total ascent

Share this climb

293

Feedback about this climb?
Show climbs nearby Export to GPS device

Lange Bosweg is a climb in the region South Limburg. It is 2.6km long and bridges 111 vertical meters with an average gradient of 4.3%, resulting in a difficulty score of 97. The top of the ascent is located at 290 meters above sea level. Climbfinder users shared 15 reviews of this climb and uploaded 12 photos.

Road names: Vaalsbroek, Lange Bosweg & Epenerbaan

5.0 by daanmeels
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
The short version of the long forest path reminds me a bit of the cherry path at the loorberg. Nice climb, when you've had the narrow forest path and arrive at the restaurant you think you're already there, but you're wrong. From there it really starts to get heavy... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (12)

Lange Bosweg
Lange Bosweg
Lange Bosweg
Lange Bosweg
Lange Bosweg

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Receive free climbfinder goodies for your reviews & photos.
  • Create a bucket list and check off conquered climbs.
  • Add missing climbs.
Continue with Google Sign up with email
By signing up you agree to our terms of service and confirm that you have read our privacy & content policy.

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
The steepest of Zuid-Limburg
The steepest of Zuid-Limburg
4.6
112.6km 1453m 17

Statistics

Lange Bosweg
This climb
South Limburg
611 climbs
Limburg
633 climbs
Netherlands
1428 climbs
Europe
46314 climbs
Difficulty points
97
rank
3
22% easier than
Camerig
rank
3
22% easier than
Camerig
rank
3
22% easier than
Camerig
rank
20454
Average gradient
4.3%
rank
229
70% less steep than
Oude Molenstraat
rank
234
70% less steep than
Oude Molenstraat
rank
351
70% less steep than
Oude Molenstraat
rank
30218
86% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
2.6km
rank
22
rank
23
49% shorter than
Meinweg from Herkenbosch
rank
70
71% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
20740
Total ascent
111m
rank
9
43% less ascent than
Camerig
rank
9
43% less ascent than
Camerig
rank
11
43% less ascent than
Camerig
rank
23077

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

60% 40% 0%
Based on 5 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 7 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:22:04
11 km/h 00:14:02
15 km/h 00:10:18
19 km/h 00:08:07

Popular

Camerig

Camerig

famous beautiful
Cauberg

Cauberg

famous
 

Reviews (15)

MerijnvH
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I was reluctant to do this beforehand, but it was actually quite easy to do. It was quite steep for a few hundred metres, from the forest path, continuing on the Epenerbaan, but it did not take very long. The spur after that is quite easy. I would instinctively not put this climb in the ranking.

Ik was hier vooraf huiverig voor, maar het wad eigenlijk best goed te doen. Wel een paar honderd meter flink steil, vanaf het bospadje, doorlopend op de Epenerbaan, maar extreem lang duurde het niet. De uitloper daarna is vrij makkelijk. Ik zou deze klim gevoelsmatig absoluit niet op deze plek in de ranglijst plaatsen. Los daarvan wel een leuke variant op de standaard klim via de haarspeldbocht, wat extra steile meters kunnen natuurlijk nooit kwaad in Zuid-Limburg

Fedor
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Heavy, but less heavy than I expected (or I am getting more trained after all ;-)). It starts with the regular climb after which you turn right into the mini-road. Then the fun starts almost immediately. On power and with a lot of panting but the road does not last very long and soon you see it flatten out just before the T-junction (so you think the steep part is over). What you don't see is that the road to the right is going up just as fast. This means that you have to push hard. Good to realize beforehand.

No cyclists on the road, but some hikers and the road is quite overgrown in a few places so there is not much room sometimes. Descending here is not a wise thing to do (besides, it's really beautiful via the Epenerbaan).

Zwaar, maar minder zwaar dan ik had verwacht (of ik word uiteindelijk toch getrainder ;-)). Het begint met de reguliere klim waarna je rechtsaf het mini-weggetje inslaat. Dan begint de pret vrijwel meteen. Op kracht en met een hoop gehijg omhoog maar het weggetje duurt niet heel lang en spoedig zie je hem vlak voor de T-splitsing afvlakken (dus je denkt dat het steile stuk voorbij is). Wat je dan echter nog niet ziet is dat de weg naar rechts vrijwel net zo hard verder omhoog gaat. Dat betekent echt nog flink aanzetten. Goed om van te voren te beseffen.

Geen fietsers aangetroffen op het weggetje, wel wandelaars en de weg is op een paar plekken behoorlijk aan het dichtgroeien dus veel ruimte is er soms niet. Hier afdalen is niet verstandig (bovendien is dat via de Epenerbaan echt fraai).

Lange Bosweg
Lange Bosweg
Lange Bosweg
Lange Bosweg
Lange Bosweg
ArnHub
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I discovered this road, because my Garmin predicted the descent via this road. That is not a good idea. Just take the wide road with hairpin in the descent. In the climb this is certainly a nice variation to take and comparable with the Kersenpad on the Loorberg. It is treacherously steep and when you get back to the Epenerbaan it is certainly not over yet. The feeling in my legs was not yet such that I could shift up immediately, I now see that it doesn't immediately level off to 5%.

Ik ontdekte deze weg, omdat mijn Garmin de afdaling via dit weggetje had bedacht. Dat is geen goed idee. Pak in de afdaling gewoon de brede weg met haarspeldbocht. In de klim is dit zeker een leuke variatie om mee te pakken en vergelijkbaar met het Kersenpad op de Loorberg. Hij is wel verraderlijk stijl en als je weer op de Epenerbaan komt is het nog zeker niet voorbij. Het gevoel in mijn benen was toen in elk geval nog niet dusdanig dat ik al direct kon opschakelen, ik zie nu ook dat het daar nog niet direct afvlakt naar 5%.

Devin
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice variation on the Epenerbaan, I've done it twice now, and every time I don't like the bit that follows after the Lange Bosweg, it goes on for a while.

Nice quiet road without traffic.

Leuke variatie op de Epenerbaan, heb hem nu twee keer gedaan, en iedere keer verkijk ik me op het stuk dat nog volgt na de Lange Bosweg, deze trekt namelijk nog lekker een stukje door.

Fijne rustige weg zonder verkeer.

daanmeels
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The short version of the long forest path reminds me a bit of the cherry path at the loorberg. Nice climb, when you've had the narrow forest path and arrive at the restaurant you think you're already there, but you're wrong. From there it really starts to get heavy

De korte versie van de lange bosweg doet me een beetje denken aan het kersenpad bij de loorberg. Leuke klim, als je het smalle bospaadje gehad hebt en bij het restaurant bent denkt dat je er al bent, heb je het mis. Vanaf daar begint het pas echt zwaar te worden

demeeuw
3 y 3.0 00:06:13 (24.9km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It is short and it really hurts. Maybe it is because you have to stay in the saddle because of the twigs and leaves on this narrow path. And if you are 'at the top' you come exactly at the toughest part of the Epenerbaan(12%) and you can continue for a few hundred meters.

Hij is kort en doet toch echt wel ff pijn. Komt misschien ook wel omdat je in het zadel moet blijven zitten vanwege de takjes en bladeren die er op dit smalle padje leggen. En als je dan 'boven' bent kom je precies op het zwaarste stuk van de Epenerbaan(12%) en kan je er nog een paar honderd meter tegenaan.

Tjaart
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb with a steep part on the small road and the continuation on the Epenerbaan. There can still be a lot of leaves on the road, so stay on your feet or your rear wheel will skid. The Epenerbaan can be quite busy with traffic, but the Lange Bosweg is not. The climb starts in front of castle Vaalsbroek. It is a relatively wide road. After ~700 m the road makes a turn to the left, where you have to go straight on/right to the small road. Behind restaurant Lodge 7 you come at the Epenerbaan and turn right for a steep part into the woods. After 300 metres the path flattens out and then gradually runs to the top (which is also the top of the Rugweg and the Camerig).

Mooie klim met een steil stuk op het kleine weggetje en het vervolg op de Epenerbaan. Op het weggetje kunnen nog wel de nodige bladeren liggen, dus blijven zitten anders slipt je achterwiel weg. De Epenerbaan kan vrij druk zijn met verkeer, maar het stukje Lange Bosweg is dat niet. De beklimming start voor kasteel Vaalsbroek. Het is een relatief brede weg. De weg maakt na ~700 m een bocht naar links, waar je dus rechtdoor/rechtsaf moet het kleine weggetje op. Achter restaurant Lodge 7 kom je bij de Epenerbaan en ga je rechts voor een steil stuk het bos in. Na 300 meter vlakt het stuk af en loopt dan geleidelijk door tot de top (die ook de top van de Rugweg en de Camerig is).

Lange Bosweg
Lange Bosweg
Lange Bosweg
Mattias
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The road itself is not very well maintained. But that doesn't really matter for the gravity, because that was nothing compared to what I expected. It is not very difficult at all and in terms of physical difficulty it should be somewhere on place 6 of the Netherlands, not on place 3. But still a nice climb.

De weg zelf is niet zo goed onderhouden. Maar dat maakt niet zoveel uit voor de zwaarte, want dat was niks in vergelijking met wat ik had verwacht. Het is helemaal niet zo zwaar en zou qua fisieke zwaarte ergens op plek 6 van Nederland zou moeten zijn, niet op de derde. Maar alsnog wel een leuke beklimming.

Random
limburg kenner
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

nice climb, adventurous because you leave the masses and a narrow path turns. a otherwise nice steep path. but in my opinion not the number 3 of the Netherlands. there he has something too little venom. but a must if you after the Vaalserberg directly want to tackle another climb.

leuke klim, avontuurlijk doordat je de massa achter laat en een smal paadje indraait. een overigens lekker steil paadje. maar naar mijn mening niet de nummer 3 van nederland. daar heeft hij iets te weinig venijn voor. maar een aanrader zeker als je na de Vaalserberg direct wilt doorpakken met een andere klim.

Random
John
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A dirty piece over a narrow path. And when you see the "normal" road and think you're there you get a piece of epener track that takes the last bit of power. There are many twigs and rubbish on the path, probably because it is not driven clean.

Een smerig stukje over een smal pad. En als je de "normale " weg ziet en denkt dat je er bent krijg je nog ff een stukkie epenerbaan voor je kiezen die het laatste beetje kracht kost. Er liggen veel takjes en rotzooi op het pad, waarschijnlijk omdat het niet schoon gereden wordt.

Random
Fietser
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Do not understand that this climb on number 3 is placed I find the eyserbosweg, dodeman and keutenberg a lot heavier

Snap niet dat deze klim op nummer 3 word geplaatst ik vind de eyserbosweg, dodeman en keutenberg een stuk zwaarder

Random
Milan
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Difficult climb but it is a pity that the maximum percentage of the climb does not exceed 15 % so you can ride it on a small gear without really suffering.

Moeilijke klim maar het is erg jammer dat het maximale stijginspercentage niet boven de 15 komt hierdoor kun je hem op een klein verzet zonder echt afzien op rijden

Random
raymond
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice and quiet asphalt. Watch out for cars that you do not expect.

Lekker rustig mooi asfalt. Kijk uit voor auto's die verwachten je niet.

Random
JJ vanVliet
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb, it is especially important to hold back a little in the run up to have something left in the last fifty meters, the biggest percentage, and at the top the dessert awaits, the last part of the regular climb.

Leuke klim, het is vooral zaak om in de aanloop iets in te houden om de laatste vijftig meter, grootste percentage, nog wat over te hebben en boven aangekomen wacht nog het dessert, het laatste stukje van de reguliere klim.

Random
Ties
10 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Short and powerful climb, especially the last meters to the Epenerbaan.
The nice thing is that after this last part of the Lange Bosweg, you end up on the Epenerbaan again, on the last and steepest part of this climb.

Korte en krachtige beklimming, vooral de laatste meters richten de Epenerbaan.
Het mooie is dat je na dit laatste stuk van de Lange Bosweg weer op de Epenerbaan uitkomt en wel op het laatste en steilste gedeelte van deze klim.