Eltenberg from Elten

76
Elevation profile Eltenberg from Elten
Elevation profile Eltenberg from Elten
Elevation profile Eltenberg from Elten
32
difficulty points
5%
avg. gradient
7.9%
steepest 100 meters
1.1km
length
56m
total ascent

Share this climb

76

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Eltenberg from Elten is a climb in the region Montferland. It is 1.1km long and bridges 56 vertical meters with an average gradient of 5%, resulting in a difficulty score of 32. The top of the ascent is located at 78 meters above sea level. Climbfinder users shared 13 reviews/stories of this climb and uploaded 4 photos.

Road names: Bergstrasse, Lindenallee & Luitgardisstrasse

by Eddy
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
I climb the Eltenberg regularly and every time it is a bit of a struggle. If you have had the steep part on the straight, you can shift down a bit until the turn, but then there is still a tough part. Stay on the cobblestone road, however the asphalt on the left side of the road is tempting. Watch o... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (4)

Eltenberg from Elten
Eltenberg from Elten
Eltenberg from Elten
Eltenberg from Elten

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Tour of Montferland
Tour of Montferland
35.2km 285m 7

Statistics

Eltenberg from Elten
This climb
Montferland
21 climbs
North Rhine-Westphalia
1195 climbs
Germany
1959 climbs
Europe
34029 climbs
Difficulty points
32
rank
1
rank
490
90% easier than
Honselweg from Letmathe
rank
1121
98% easier than
Nebelhorn from Oberstdorf
rank
24457
Average gradient
5%
rank
2
9% less steep than
Peeskesbult from Beek
rank
468
72% less steep than
Lärchenweg Mettingen
rank
879
72% less steep than
Lärchenweg Mettingen
rank
17081
83% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1.1km
rank
7
40% shorter than
Rijsberg from Zeddam
rank
551
92% shorter than
Altastenberg from Winkhausen
rank
1182
96% shorter than
Sonnenberg from Oker
rank
25092
Total ascent
56m
rank
1
rank
468
85% less ascent than
Altastenberg from Winkhausen
rank
1088
95% less ascent than
Nebelhorn from Oberstdorf
rank
24092

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

17% 83% 0%
Based on 6 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

67% 17% 17%
Based on 6 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:09:30
11 km/h 00:06:02
15 km/h 00:04:26
19 km/h 00:03:30

Popular

Reviews/stories (13)

jjtbsomhorst
3 Mo 00:05:00 (13.3km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Wasn't much in the end. Warned beforehand 'that it really was 1.1 kilometres long. I have never experienced such a short kilometre. Was at the top before I knew it. Nice for when you are in the area but nothing more.

Stelde uiteindelijk niet heel veel voor. Van te voren 'gewaarschuwd' dat ie toch echt wel 1,1 kilometer lang was. Ik heb nog nooit zo'n korte kilometer mee gemaakt. Was boven voor ik er erg in had. Leuk voor als je in de buurt bent maar meer ook niet.

gjkettelarij
3 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Have ridden this one several times, the first time I got mistaken on the climb and the bricks, momentarily wrong gear change and almost stalled .... pretty challenging climb for this region! Recommended.

Heb deze al een aantal keren gereden, de eerste keer verkeek ik me op de klim en de klinkers, even verkeerd schakelen en bijna stilstaan .... best uitdagende klim voor deze regio! Aanrader.

RobertS
5 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is a climb with a nice percentage, but with too many bricks for my taste. If you have quite a bit of bar in your tyres, this is where you bounce across the road in the first straight up between huge villas's. Fortunately, there is a nice kink at the end.

Dit is een klim met een lekker percentage, maar met teveel klinkers naar mijn smaak. Als je aardig wat bar in je banden hebt, dan stuiter je hier over de weg in de eerste rechte streep omhoog tussen de enorme villa's. Gelukkig zit er nog een leuke knik aan het einde in.

Nick34
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb on the cobblestones to Hoch-Elten. Mostly quiet and not bothered by other road users.
You always get to the top, but you can blow yourself up by going too fast in the first steep part. After a somewhat flatter part, the hardest part follows. The section is full of potholes and potholes. If you are not careful, the consequences can be disastrous.

Leuke klim op de klinkertjes naar Hoch-Elten. Meestal rustig en weinig last van medeweggebruikers.
Je komt altijd boven, maar je kunt jezelf wel opblazen door het eerste steilere stuk te hard te gaan. Na een wat vlakker gedeelte volgt namelijk het zwaarste stukje. De afdeling is oppassen geblazen - veel putten en kuiltjes. Even niet opletten en de gevolgen kunnen groot zijn.

Coppi
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Not really a difficult climb Good to do over cobblestones With my 50 years faithful and old Bianchi done

Niet echt een moeilijke klim Goed te doen over klinkers Met mijn 50 jaar trouwe en oude Bianchi gedaan

demeeuw
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A climb over the clinkers that you see in full length in front of you. Once you've found a rhythm you'll get there quite easily. If you start to enthousiastic and you think you've had the worst of it at the red/white pole, you'll be disappointed, because it goes on past some nice houses. The descent you should definitely do with your hands on the brakes, because you will encounter pits and holes.

Een klim over de klinkers die je in volle lengte voor je ziet leggen. Als je eenmaal een ritme hebt gevonden kom je vrij makkelijk boven. Ga je te enthousiast van start en denk je dat je het zwaarste heb gehad bij de rood/witte paal dan kom je bedrogen uit, want hij gaat nog ff door langs een paar aardige huisjes. De afdaling moet je absoluut met de handen aan de remmen doen, want je komt de nodige putten en kuilen tegen.

Trek2
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I usually take m from the other side, climb up by the water which can be vicious. At the top there is a pancake house so I can catch my breath. The descent is very hard on the cobblestones (or is it what it feels like?).

As indicated, watch out for the traffic from right and the junction at the end of the descent!

Ik pak m meestal vanaf de andere kant, klimmen bij het water omhoog wat venijnig kan zijn. Bovenop een pannenkoekenhuis en dus gelegenheid om even op adem te komen. De afdaling gaat kneitertjehard over de klinkers (of voelt dat zo?).

Zoals werd aangegeven, uitkijken met de afdaling met verkeer van rechts en de onoverzichtelijke kruising aan het einde!

Viking
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

nice climb cobblestones make it a bit heavy but good to do. very nice environment if you love natural beauty

lekkere beklimming klinkers maken het een beetje zwaar maar goed om te doen. wel heel mooie omgeving als je van natuurschoon houdt

Shebje
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb and because of the cobblestones extra heavy. Unfortunately there can be cars from the right. But actually always had right of way there.

Lekker klimmetje en door die klinkers extra zwaar. Helaas kunnen er auto's van rechts komen. Maar eigenlijk altijd wel voorrang gehad daar.

Eddy
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I climb the Eltenberg regularly and every time it is a bit of a struggle. If you have had the steep part on the straight, you can shift down a bit until the turn, but then there is still a tough part. Stay on the cobblestone road, however the asphalt on the left side of the road is tempting. Watch out for the little streets from the right, especially when you descend! This goes pretty fast and I have seen this go wrong before, despite the fact that most locals give the cyclists the right of way. And even in wet weather descending, be careful because you lie so.

Ik beklim de Eltenberg zeer regelmatig en iedere keer is het toch weer even doorbijten. Als je het steile deel op het rechte stuk hebt gehad, kun je tot de bocht even terugschakelen, maar dan volgt toch nog een pittig stukje. Blijf inderdaad op de klinkerweg, hoe het asfalt links omhoog ook lonkt. Kijk ook zeker uit voor de straatjes van rechts, zeker als je hem afdaalt ! Dat gaat best rap en ik heb dat al eens mis zien gaan, ondanks dat de meeste locals de fietsers vaak even voorrang geven. En ook bij nat weer afdalen, pas op want je ligt zo.

Random
Rudi
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The graph isn't too bad, but when I rode it last year I found it quite difficult....
Nice, quiet climb and stunning surroundings

De grafiek valt mee, maar toen ik hem vorig jaar opreed, vond ik hem toch wel lastig....
Leuke, rustige klim en een dondersmooie omgeving

Random
Jaap
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A mile of banging on the pedals. You can ride well pieces here. In rain watch out that your wheel does not slip. View on top is very rewarding.

Een kilometer knallen op de pedalen. Je kan je hier goed stukken rijden. Bij regen oppassen dat je wiel niet wegslibt. Uitzicht bovenop is zeer de moeite waard.

Random
Mark
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

When starting out I always feel like it's no big deal but at the first few bends it gets tough. Luckily at the top there is a pancake house...

Bij het aanrijden heb ik altijd het idee alsof het niets voorstelt maar bij de eerste bochten wordt het toch wel zwaar. Gelukkig op de top is er een pannenkoekenhuis...

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?