Elevation profile Drolenval
Elevation profile Drolenval
Elevation profile Drolenval
167
difficulty points
10.5%
avg. gradient
17.7%
steepest 100 meters
1.4km
length
146m
total ascent

Share this climb

638

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Drolenval is a climb in the region Pays de Herve. It is 1.4km long and bridges 146 vertical meters with an average gradient of 10.5%, resulting in a difficulty score of 167. The top of the ascent is located at 273 meters above sea level. Climbfinder users shared 18 reviews/stories of this climb and uploaded 11 photos.

Road names: Rue Vielle Voie de Liege, Rue Thibaumont & Rue Coulée

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
This côte was conquered in October 2021, 2.5 months after the brutal flooding of the Vesdre. You could only get there from Pepinster via the east side. No alternative but to go up as the road on the west side was swept away by the river. Ruins in many places. The whole Vesdre valley still showed th... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (11)

Drolenval
Drolenval
Drolenval
Drolenval
Drolenval

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
The Hell of Herve
The Hell of Herve
130.4km 1981m 17
The steep bastards of the Vesdre
The steep bastards of the Vesdre
77.5km 1595m 11

Statistics

Drolenval
This climb
Pays de Herve
525 climbs
Liège Province
1667 climbs
Wallonia
4899 climbs
Belgium
7558 climbs
Europe
38394 climbs
Difficulty points
167
3
rank
6
rank
60
48% easier than
Super Stockeu from Stavelot
rank
92
51% easier than
Col de Haussire
rank
91
51% easier than
Col de Haussire
rank
12198
Average gradient
10.5%
rank
16
39% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
54
39% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
85
41% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
106
41% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
1609
65% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1.4km
rank
216
76% shorter than
Mospert from Raeren
rank
900
92% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
2428
92% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
3055
92% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
25700
Total ascent
146m
rank
34
24% less ascent than
Roetgener Strasse from Raeren
rank
291
69% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
553
69% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
552
69% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
16546

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
1 hairpin turn

Road surface condition

13% 88% 0%
Based on 16 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

94% 6% 0%
Based on 17 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:11:53
11 km/h 00:07:34
15 km/h 00:05:33
19 km/h 00:04:22

Popular

Rue Tesny

Rue Tesny

famous
Côte des Trois Frontières

Côte des Trois Frontières

famous beautiful
Drolenval

Drolenval

famous beautiful
 

Reviews/stories (18)

Janusius
6 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Once you turn off the main road into the valley it becomes quiet, scenically I found it a nice climb. Real calf biter, but fine to do if you ride up dosed.

Zodra je van de hoofdweg in het dal afdraait wordt het rustig, landschappelijk vond ik het een mooie klim. Echte kuitenbijter, maar prima te doen als je gedoseerd naar boven rijdt.

JHC
9 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a delicious lout. As you turn onto the climb you really have no idea what to expect. Pretty soon you can already see the altitude to climb to. The road is narrow but quiet. For most of us, the advice is to scramble uphill on a small(er) gear. The last 250 metres are the toughest (Strava 16.6%). Make sure you have some left for the slotmeters💪🏻

Wat een heerlijke hufter. Als je de klim opdraait heb je werkelijk geen idee wat je te wachten staat. Vrij snel zie je al de hoogte waar naartoe moet worden geklommen. De weg is smal maar rustig. Voor de meeste van ons geldt het advies om op een klein(ste) verzet naar boven te krabbelen. De laatste 250 meter zijn het zwaarst (Strava 16.6%). Zorg dat je nog wat over hebt voor de slotmeters💪🏻

Drolenval
Drolenval
Drolenval
landerlbb
9 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The climb with the funny name, but soon the laughter fades away. You turn up from the flat valley with quite a lot of speed. As a result, you overcome the first steep section with relative ease. After the gully you then start to climb steadily until you reach the village. Turning left there you ride up a wall towards the summit. The term calf biter was invented for this kind of climb.

De klim met de grappige naam, maar als snel vergaat je het lachen. Opdraaien doe je met vrij veel snelheid vanuit de vlakke vallei. Hierdoor overwin je het eerste steile deel met relatief gemak. Na de goot begin je dan gelijkmatig pittig te klimmen tot in het dorp. Daar links opdraaien rijd je tegen een muur op richting top. Voor dit soort klim werd de term kuitenbijter uitgevonden.

pfwilmotte
11 Mo
This is an automatic translation, the original language is: French. Show original

Difficult climb, due to the high percentage at the end of the climb. Beautiful scenery in the surroundings. Beware of the narrowness of the road.

Côte difficile, du fait du pourcentage élevé en fin de côte. Paysages magnifiques aux alentours. Attention à l'étroitesse de la route.

Yacouba
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This côte was conquered in October 2021, 2.5 months after the brutal flooding of the Vesdre. You could only get there from Pepinster via the east side. No alternative but to go up as the road on the west side was swept away by the river. Ruins in many places. The whole Vesdre valley still showed the scars of the destruction.
I don't know what the roads will be like in 2022.
At the time, it was impossible not to think of the destructive power of the water and the suffering it must have caused. To such an extent that I have no clear memory of how I rode up. I thought it was a wonderful climb, that much I remember, and at the same time it was completely irrelevant.

Deze côte in oktober 2021 bedwongen, 2,5 maanden na de bruuske overstroming van de Vesdre. Je kon alleen via de oostkant vanuit Pepinster komen. Geen alternatief dan omhoog gaan want de weg aan westkant was bij de rivier weggeslagen. Op veel plekken ruïnes. Het hele Vesdre dal vertoonde nog de littekens van de verwoesting.
Ik weet niet hoe de wegen er in 2022 bij liggen.
Destijds onmogelijk om niet te denken aan de verwoestende kracht van het water en aan het leed dat het moet hebben veroorzaakt. In die mate dat ik geen scherpe herinnering heb hoe ik omhoog ben gereden. Ik vond het een prachtklim, zoveel weet ik nog, en het was tegelijkertijd volslagen irrelevant.

JulienWillems
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Done today for it. Only local traffic (a single car). Cyclists with follow car's have to detour the follow car.

Vandaag voor het eerst gedaan. Prachtige klim. Alleen lokaal verkeer (een enkele auto). Fietsers met volgauto's moeten de volgauto om laten rijden.

Houblon
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Completely destroyed on this climb. Constantly steep, with the hardest part at the end of the climb. Recommended for those who want to spend the rest of the day sitting back on their bikes.

Helemaal kapotgefietst op deze klim. Blijft constant stijl, met het zwaarste gedeelte op het einde van de klim. Aanrader voor degenen die de rest van de dag achterstevoren op de fiets willen zitten.

Dannes
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The last calf bitter can the "Alternative 2021" despite warning still a surprise, with burning calves. Annoying with oncoming traffic but a super climb!

De laatste kuitenbijter can de "Alternatieve 2021"; ondanks waarschuwing toch nog een verassing, met brandende kuiten. Vervelend met tegemoetkomend verkeer maar een super klim!

Drolenval
Gorgorbey
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Not a very good road surface. It's well hidden.
And if you have oncoming traffic, pretty narrow.
But beautiful and tough climb!

Niet al te best wegdek. Zit goed verstopt.
En als je tegenliggers hebt, vrij smal.
Maar prachtige en zware klim!

PelotonDesArdennes
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A bit hidden, but really worth it. Top climb!

beetje verscholen, maar echt de moeite waard. Topklim!

tommie
3 y 00:07:33 (11km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful surroundings (at least if you have an eye for it with these steep hills) and a typical Walloon way of climbing up through the houses. Highly recommended and as a reward you'll have a splendid view when you reach the top!

Prachtige omgeving (als je er oog voor hebt tenminste met deze steiltes) en typisch Waals om zo door de huizen omhoog te klauteren. Echt een aanrader en als beloning heb je als je boven bent een prachtig uitzicht!

Himmelsbla
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful surroundings! Really a gem of a climb. I thought I could shift lightly and ride it on reserve. Impossible. It is going to be suffering anyway with these gradients. According to the Belgian tradition you have to guess where to go when you enter the village. I turned left and it is clear that the percentages change in this environment. 9% It felt like recuperating and giving your legs a rest! Then it gets old-fashioned miserable again. As far as I am concerned, the climb stops when you get to the main road. Going left there gives you as many altitude meters as going right, as the map here shows. I will come back when my legs are fresh!

Prachtig omgeving! Echt een pareltje van een klim. Ik dacht even licht te schakelen en er op reserve op te rijden. Onmogelijk dus. Het wordt hoe dan ook lijden met deze stijgingspercentages. Geheel volgens Belgische traditie moet je als je het dorpje inrijdt gokken waar je heen moet rijden. Ik sloeg linksaf en even blijkt dan dat je hele besef van percentages verandert in deze omgeving. 9% voelde als bijkomen en de benen rust geven! Daarna wordt het weer ouderwets ellendig. Eigenlijk stopt wat mij betreft de klim als je de grotere weg oprijdt. Daar links gaan levert je evenveel hoogtemeters op als naar rechts, zoals het kaartje hier aangeeft. Ik kom nog een keer terug als de benen fris zijn!

bachius
3 y 00:06:10 (13.5km/h)
This is an automatic translation, the original language is: French. Show original

I do it often and I can say that it is harder than the redoubt

je la fais souvent et je peux dire qu'elle est plus dure que la redoute

Jeroen
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Do you like pain and steepness? Then this is your climb. Nice and winding road with parts that vary between nice and hard, alternated with steep and really steep. Quite good

Hou je van pijn en steil? Dan is dít jouw klim. Mooi slingerend weggetje met stukken die variëren tussen lekker pittig, afgewisseld met steil en heul steil. Lekker hoor

Frank_Janssen
3 y 00:07:32 (11.1km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Drolenval, what's in a name :-) . Super climb and the devil is indeed in its tail. The climb itself is in terms of environment very French, and is of the category where I even thought: " you would almost walk here ". You must have conquered this one. Today it went off my bucket list ✔️

Drolenval, what's in a name :-) . Super klimmetje en het venijn zit 'm inderdaad in zijn staart. De klim zelf doet qua omgeving erg Frans aan, en is van de categorie waarbij ik zelfs dacht:" je zou hier bijna gaan lopen". Deze moet je overwonnen hebben. Vandaag ging hij van mijn bucket list af ✔️

Random
Rob
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Great climb very steep

Geweldige klim zeer steil

Random
raymond
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It wasn't too bad, start slowly and keep some for the last part. Quiet road where you can encounter an occasional car. The descent through Cornesse you have to take it easy because of the road narrowing.

Viel reuze mee, rustig aan beginnen en overhouden voor het laatste stuk. Rustige weg waar je af en toe een auto tegen kan komen. De afdaling via Cornesse moet je door de wegversmallingen rustig aan doen.

Random
Pieter
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very steep and irregular climb. A slope for the pure climber.

Zeer steile en onregelmatige klim. Een helling voor de pure klimmer.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?