Elevation profile Côte de la Casmatrie
Elevation profile Côte de la Casmatrie
Elevation profile Côte de la Casmatrie
97
difficulty points
5.6%
avg. gradient
10.2%
steepest 100 meters
2.7km
length
152m
total ascent

Share this climb

685

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Côte de la Casmatrie is a climb in the region Liège Province. It is 2.7km long and bridges 152 vertical meters with an average gradient of 5.6%, resulting in a difficulty score of 97. The top of the ascent is located at 229 meters above sea level. Climbfinder users shared 7 reviews/stories of this climb and uploaded 8 photos.

Road name: Rue Fond des Bois 7 rue du XIII-Août

by Dennis
This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
A gem! Asphalt is indeed bad in some places, but over the whole climb it's not so bad. Location is ideal, perfect crossing if you want to get from the gut-busters around Liege to the longer climbs in the north of the Ardennes.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (8)

Côte de la Casmatrie
Côte de la Casmatrie
Côte de la Casmatrie
Côte de la Casmatrie
Côte de la Casmatrie

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
The steep bastards of the Vesdre
The steep bastards of the Vesdre
77.5km 1595m 11

Statistics

Côte de la Casmatrie
This climb
Liège Province
1346 climbs
Wallonia
3764 climbs
Pays de Herve
484 climbs
Belgium
6012 climbs
Europe
22875 climbs
Difficulty points
97
4
rank
295
61% easier than
Stockeu
rank
525
72% easier than
Col de Haussire
rank
37
48% easier than
Haute Folie
rank
537
72% easier than
Col de Haussire
rank
10391
Average gradient
5.6%
rank
494
67% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
1127
68% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
154
67% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
1440
68% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
9037
81% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
2.7km
rank
291
rank
660
rank
58
54% shorter than
Mospert from Raeren
rank
721
rank
10432
Total ascent
152m
rank
194
rank
377
rank
18
21% less ascent than
Roetgener Strasse from Raeren
rank
378
rank
9794
94% less ascent than
Pico Veleta

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
7 hairpin turns

Road surface condition

0% 60% 40%
Based on 5 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 5 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:23:08
11 km/h 00:14:43
15 km/h 00:10:47
19 km/h 00:08:31

Popular

Mur de Huy

Mur de Huy

famous
Stockeu

Stockeu

famous
Col du Rosier

Col du Rosier

famous beautiful
 

Reviews/stories (7)

Dennis
1 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I climbed it in 2013 and in 2022. In my memory, the tarmac in 2013 was still good. In 2022, I found it no longer doable. Halfway up, there is a stretch of hundreds of metres where you cannot cycle properly. Too bad, for the rest it remains top.

Ik heb deze in 2013 en in 2022 beklommen. In mijn herinnering was het in 2013 nog goed te doen qua asfalt. In 2022 vond ik het niet meer te doen. Er is halverwege een stuk van honderden meters waar je niet fatsoenlijk kunt fietsen. Jammer, voor de rest blijft hij top.

Jba13
11 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb with several hairpin bends. The scenery is varied, because the road partly runs through a nice forest, but at other places it has beautiful views. The road surface in the forest is not optimal, but that should not spoil the fun during this climb (for a descent, however, it is less suitable).

Leuke klim met verschillende haarspeldbochten. De omgeving is afwisselend, want de weg loopt deels door een mooi bos, maar heeft op andere plekken juist weer mooie vergezichten. Het wegdek in het bos is niet optimaal, maar dat mag de pret tijdens deze klim niet drukken (voor een afdaling leent het zich echter wat minder).

Houblon
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

From Liege one of the most beautiful climbs to do. Beautiful views and a nice even percentage. After the cemetery, if you look to the left, you see a church and behind it Liege. The road surface is typical belgian and very bad, but that doesn't make the climb less worthwhile.

Vanuit Luik een van de mooiste klimmen om te doen. Schitterende vergezichten en een fijn gelijkmatig percentage. Na de begraafplaats zie je, als je naar links kijkt een kerk met daarachter Luik. Het wegdek is op de eerste stukken in het bos typisch beligsch en heel beroerd, maar dat maakt de klim niet minder de moeite waard.

Côte de la Casmatrie
Côte de la Casmatrie
JHC
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Superb climb, not too difficult. Because of the many hairpin turns you imagine yourself in the mountains. In some places the tarmac is lousy, but as there is no traffic you can steer clear of it.

Schitterende klim, niet al te lastig. Door de vele haarspeldbochten waan je je even in het middelgebergte. Op sommige plaatsen is het asfalt idd beroerd maar aangezien er geen verkeer is kan je overal netjes omheen sturen.

DennisVandenhoudt
1 y 00:09:16 (17.5km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

If you are there, you should absolutely take this one. Start at the water and then up through the forest, at one point you have a very nice view of a church / castle. The road is not very good everywhere, but during the climb I don't find that the biggest problem, the higher you go the better the road gets.

Als je er bent, moet je deze er absoluut bijnemen. Starten aan het water en dan door het bos naar boven, op een bepaald moment heb je een heel mooi zicht op een kerk/kasteel. De weg is niet overal even goed, maar tijdens het klimmen vind ik dat niet het grootste probleem, hoe hoger je gaat hoe beter de weg wordt.

Dennis
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A gem! Asphalt is indeed bad in some places, but over the whole climb it's not so bad. Location is ideal, perfect crossing if you want to get from the gut-busters around Liege to the longer climbs in the north of the Ardennes.

Pareltje! Asfalt is op sommige plekken inderdaad beroerd, maar over de hele klim genomen valt het nog mee. Locatie is ideaal, perfecte doorsteek als je vanuit de kuitenbijters rond Luik richting de langere beklimmingen aan de noordkant van de Ardennen wil.

Random
Ties
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb, especially given the hairpin bends only unfortunate that in some places the tarmac is bad.
But definitely a must if you are in the neighborhood!

Mooie klim, zeker gezien de haarspeldbochten alleen jammer dat op sommige plaatsen de asfalt er slecht bij ligt.
Maar zeker een aanrader zou je in de buurt zijn!!

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Get a reward for sharing reviews and photos
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?