Côte de Brume

750
Elevation profile Côte de Brume
Elevation profile Côte de Brume
Elevation profile Côte de Brume
192
difficulty points
8.1%
avg. gradient
13.7%
steepest 100 meters
2.7km
length
215m
total ascent

Share this climb

750

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Côte de Brume is a climb in the region Haute Ardenne. It is 2.7km long and bridges 215 vertical meters with an average gradient of 8.1%, resulting in a difficulty score of 192. The top of the ascent is located at 464 meters above sea level. Climbfinder users shared 9 reviews/stories of this climb and uploaded 5 photos.

Road names: Rue des Villas & Vieux Chemin de Brume

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
An unknown factor for me, so I had no idea how hard it would be. It was quite disappointing...... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (5)

Côte de Brume
Côte de Brume
Côte de Brume
Côte de Brume
Côte de Brume

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Three times Trois-Ponts
Three times Trois-Ponts
49.3km 1248m 6

Statistics

Côte de Brume via Vieux Chemin de Brume
This climb
Haute Ardenne
117 climbs
Valleys of the Vesdre, de l'Amblève et de l'Ourthe
457 climbs
Liège Province
1667 climbs
Belgian Ardennes
2769 climbs
Ardennes
3350 climbs
Wallonia
4899 climbs
Belgium
7558 climbs
Europe
37890 climbs
Difficulty points
192
3
rank
3
rank
22
40% easier than
Super Stockeu from Stavelot
rank
28
40% easier than
Super Stockeu from Stavelot
rank
41
44% easier than
Col de Haussire
rank
75
44% easier than
Col de Haussire
rank
45
44% easier than
Col de Haussire
rank
44
44% easier than
Col de Haussire
rank
10955
Average gradient
8.1%
rank
11
33% less steep than
Côte des Hézalles
rank
47
46% less steep than
Fort Embourg via Rue du Fort
rank
193
53% less steep than
Edelstrasse from Eupen
rank
212
54% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
249
66% less steep than
Kuesselt from Welscheid
rank
369
54% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
450
54% less steep than
La Goulette from Olloy-sur-Viroin
rank
5211
73% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
2.7km
rank
44
rank
188
rank
378
84% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
720
84% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
906
84% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
904
84% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
983
84% shorter than
Pannensterzkopf via Ternell
rank
17153
Total ascent
215m
rank
9
rank
54
55% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
63
55% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
109
55% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
195
55% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
108
55% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
109
55% less ascent than
Signal de Botrange from Membach
rank
12711

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
3 hairpin turns

Road surface condition

86% 14% 0%
Based on 7 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

100% 0% 0%
Based on 7 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:22:50
11 km/h 00:14:31
15 km/h 00:10:39
19 km/h 00:08:24

Popular

Mont-le-Soie

Mont-le-Soie

beautiful
Wanneranval

Wanneranval

beautiful
 

Reviews/stories (9)

HilfeBitte
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

An unknown factor for me, so I had no idea how hard it would be. It was quite disappointing...

Een onbekende factor voor mij, dus ik had geen idee hoe zwaar deze zou vallen. Viel dus best tegen...

Tjaart
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

First part climb steepest between houses with hairpins. Especially if you have just had lunch in Trois-Ponts, this section is tricky. Then continue climbing slowly until you cut off the main route between the meadows where it gets a bit steeper. Then you continue climbing very gradually to the highest point in the woods. At the very top you can descend to the La Lienne valley, partly or entirely on a main road. Nice climb on quiet road. Asphalt reasonably good, especially for climbing, on the main route fine except around the top where the asphalt is a bit worn. Recently cycled again during a route in the Ardennes with several cols.

Eerste deel klim het steilst tussen de huizen met haarspelden. Zeker als je net geluncht hebt in Trois-Ponts is dit stukje lastig. Daarna rustig doorklimmen tot je de hoofdroute afsnijdt tussen de weilanden waar het wat steiler wordt. Daarna klim je nog heel geleidelijk door naar het hoogste punt in de bossen. Helemaal boven kun je afdalen naar de La Lienne vallei, deels of helemaal over een hoofdweg. Leuke klim over rustige weg. Asfalt redelijk goed, zeker om te klimmen, op de hoofdroute prima, behalve rond de top waar het asfalt wat versleten is. Recent nog eens gefietst tijdens een route in de Ardennen met meerdere cols.

Côte de Brume
Côte de Brume
Côte de Brume
Côte de Brume
Côte de Brume
BrechtO
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice climb, the hairpins in the beginning are pretty tough but not immensely. Then it's just find your pace. I didn't find it a tough climb but still a lot of climbing points.

Zeer mooie beklimming, de haarspeldbochten in het begin zijn best wel pittig maar niet immens zwaar. Daarna is het gewoon je tempo zoeken. Ik vond het geen zware beklimming voor toch nog veel klimpunten.

PelotonDesArdennes
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb, especially when the main road is cut off a 2nd time. Quietly up through the meadows - a bit Swiss :-)
Also nice to descend, but then best to follow the normal track and not cut off twice.

Mooie klim, zeker wanneer de hoofdbaan een 2de keer afgesneden wordt. In alle rust door de weien omhoog - beetje Zwitsers :-)
Ook mooi om af te dalen, maar dan best de gewone baan volgen en niet 2x afsnijden.

Robbe_Buls
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb. Sufficiently steep, but not so steep that you almost stand still. It is perfectly possible to find a pace and get to the top relatively easily. Or if you want to attack from behind your friends, this slope is also perfect for that. The Belgian Cycling Federation uses this slope to test juniors on their climbing skills.

Leuk klimmetje. Voldoende steil, maar niet zo steil dat je bijna stil staat. Het is prima mogelijk om een tempo te zoeken en zo relatief eenvoudig boven te geraken. Of als je eens vanachter de rug van je vrienden wilt demarreren, dan leent deze helling zich daar ook perfect toe. De Belgische wielerbond gebruikt deze helling trouwens om junioren te testen op hun klimcapaciteiten.

Jba13
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The first part through the village is quite steep, but then the climb is a bit easier. You then have ample opportunity to enjoy the beautiful views on the left.

Het eerste stuk door het dorp is flink steil, maar daarna loopt de klim iets makkelijker door. Je hebt dan voldoende mogelijkheid om van het fraaie uitzicht aan de linkerkant te genieten.

Nicco55
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Instead of turning left at the beginning you should just follow the main road. The first kilometer is easy, but after the graveyard it gets really hard, especially if you have done many kilometers before. To me it seemed endless until the hamlet of Brume. Instead of going straight on before reaching the hamlet, I advise you to enter it: this gives you the opportunity to rest until you reach another wall before the road strongly turns to the left.

In plaats van links af te slaan aan het begin volg je best gewoon de hoofdweg. De eerste kilometer is goed te doen, maar na het kerkhof wordt het heel zwaar, zeker als je daarvoor al veel kilometers hebt gedaan. Mij leek het toch eindeloos tot het gehucht Brume. In plaats van voor het gehucht rechtdoor te rijden raad ik aan het gehucht in te rijden: heel even mogelijkheid tot rust tot je terug een echte muur tegenkomt voor de weg sterk naar links draait.

Random
RG
5 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Climbed it last weekend. The "obviously in the toughest configuration" of the previous review I can not place because pieces of 20% may be nice to do, but of nice cycling is no longer possible. We just followed the road and then you have a nice and tough climb. The descent is doable but unfortunately in terms of asphalt not super. If you are in the area a must to this climb to tackle, especially because it is extremely quiet.

Beklimming afgelopen weekeinde gedaan. Het "uiteraard in de zwaarste configuratie" van de vorige recensie kan ik niet plaatsen want stukken van 20% zijn misschien knap om te doen, maar van lekker fietsen is dan geen sprake meer. Wij hebben gewoon de weg gevolgd en dan heb je een heerlijke pittige klim. De afdaling is goed te doen maar helaas qua asfalt niet super. Als je in de buurt bent een aanrader om deze klim mee te pakken, vooral omdat het extreem rustig is.

Random
Jeffrey
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Recently, on a trip to the Ardennes, we were able to map out some very nice routes with the info from Klimtijd.nl, thanks for that! We also climbed the Brume, of course in the toughest configuration via the Vieux Chemin de Brume and straight ahead at the junction (the road is very bad for a short while, but doable). Because this climb was just a stone's throw away from our campsite and start location, it felt like a brick around your neck, but the hairpin bends give you the wonderful feeling that you're working on the big stuff (although it's not that bad). Because at the end of the climb over the Via Nova and the Ancienne Barriére climb you have a beautiful and long descent, you can catch your breath after this calves biter and you should not skip it if you are in the area!

Recentelijk hebben we op een tripje naar de Ardennen heel mooie routes uit kunnen stippelen met de info van Klimtijd.nl, waarvoor dank! Hierbij hebben we ook de Brume aangedaan, uiteraard in de zwaarste configuratie via de Vieux Chemin de Brume en rechtdoor bij de kruising (een kort stukje is de weg dan overigens erg slecht, maar wel te doen). Omdat deze klim op een steenworp afstand van onze camping en startlocatie zat voelde deze klim direct aan als een baksteen om je nek maar de haarspeldbochten geven je heerlijk het gevoel aan het grote werk bezig te zijn (hoewel het eigenlijk wel meevalt). Omdat je aan het eind van de klim over de Via Nova en de Ancienne Barriére klim omgekeerd een schitterende en lange afdaling hebt kun je na deze kuitenbijter wel prima op adem komen en zou je deze als je in de buurt bent niet over mogen slaan!

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?