Elevation profile Camerig via Groenenweg
Elevation profile Camerig via Groenenweg
Elevation profile Camerig via Groenenweg
117
difficulty points
4.3%
avg. gradient
10.2%
steepest 100 meters
4.2km
length
184m
total ascent

Share this climb

290

Feedback about this climb?
Show climbs nearby Export to GPS device

Camerig via Groenenweg is a climb in the region South Limburg. It is 4.2km long and bridges 184 vertical meters with an average gradient of 4.3%, resulting in a difficulty score of 117. The top of the ascent is located at 290 meters above sea level. Climbfinder users shared 16 reviews of this climb and uploaded 22 photos.

Road names: Epenerbaan, Groenenweg & Zevenwegenweg

This is an automatic translation, the original language is: German.
After the junction, this ascent runs in a straight line on three hairpin bends and then flat over a kind of plateau, but I prefer the "normal" variant over this one... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (22)

Camerig via Groenenweg
Camerig via Groenenweg
Camerig via Groenenweg
Camerig via Groenenweg
Camerig via Groenenweg

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Receive free climbfinder goodies for your reviews & photos.
  • Create a bucket list and check off conquered climbs.
  • Add missing climbs.
Continue with Google Sign up with email
By signing up you agree to our terms of service and confirm that you have read our privacy & content policy.

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Zuid-Limburgse klassiekers
Zuid-Limburgse klassiekers
5.0
75.8km 998m 18
Limburgse lopers
Limburgse lopers
4.0
64km 1004m 17

Statistics

Camerig via Groenenweg
This climb
South Limburg
611 climbs
Limburg
633 climbs
Netherlands
1428 climbs
Europe
46477 climbs
Difficulty points
117
rank
2
6% easier than
Camerig
rank
2
6% easier than
Camerig
rank
2
6% easier than
Camerig
rank
18170
Average gradient
4.3%
rank
228
70% less steep than
Oude Molenstraat
rank
233
70% less steep than
Oude Molenstraat
rank
350
70% less steep than
Oude Molenstraat
rank
30325
86% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
4.2km
rank
3
rank
4
16% shorter than
Meinweg from Herkenbosch
rank
15
53% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
14142
Total ascent
184m
rank
2
5% less ascent than
Camerig
rank
2
5% less ascent than
Camerig
rank
2
5% less ascent than
Camerig
rank
16568

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
3 hairpin turns

Road surface condition

100% 0% 0%
Based on 12 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

54% 23% 23%
Based on 13 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:36:17
11 km/h 00:23:05
15 km/h 00:16:56
19 km/h 00:13:22

Popular

Camerig

Camerig

famous beautiful
Cauberg

Cauberg

famous
 

Reviews (16)

XaviElSchwalbo
7 Mo 3.0
This is an automatic translation, the original language is: German. Show original

After the junction, this ascent runs in a straight line on three hairpin bends and then flat over a kind of plateau, but I prefer the "normal" variant over this one

Dieser Anstieg verläuft nach der Kreuzung in Geraden auf drei Haarnadelkurven und danach flach über eine Art Plateu, dennoch bevorzugen ich die "normale" Variante über dieser

Cornelis77
8 Mo 5.0 00:08:10 (31.1km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice long climb with almost 200 altitude metres. You cycle through beautiful scenery with stunning views of the Geul valley, the eastern Ardennes and the northern Eifel. The beauty of the landscape cannot be captured well in photos's. Camerig-West is quite a tough climb, but steady and stays under 10% everywhere. Having reached the top, you can continue straight down Pannisberg towards Vijlen. Beautiful scenery here too! On top, you can also turn right onto the Zevenwegenweg towards the Epenerbaan leading to Vaals. As far as I'm concerned, Camerig is the most beautiful climb in the Benelux, with nice hairpin bends and a perfect road surface. Outside the high season, there is not so much traffic. There are plenty of restaurants in the area to take a break.

Lekkere lange klim met bijna 200 hoogtemeters. Je fietst door prachtig landschap met schitterende vergezichten over het Geuldal, de oostelijke Ardennen en het noorden van de Eifel. De schoonheid van het landschap is niet goed in foto's te vangen. Camerig-West is best een pittige klim, maar gelijkmatig en blijft overal onder de 10%. Het eerste deel tot Buitenlust is het zwaarste gedeelte. Daar linksaf staan. Als je helemaal boven bent gekomen in het Vijlenerbos, kun je rechtdoor de Pannisberg af richting Vijlen. Ook hier een prachtig decor! Je kunt bovenop ook rechts de Zevenwegenweg op richting de Epenerbaan die naar Vaals leidt. Wat mij betreft is Camerig de mooiste beklimming van de Benelux, met leuke haarspeldbochten en een perfect wegdek. Buiten het hoogseizoen is er niet zoveel verkeer. Er zijn in de omgeving genoeg restaurantjes om even bij te komen.

JY88
2 y 4.0 00:10:00 (25.4km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

As training for Vosges I cycled 4x today. Normally I can do it, but after 4x, with warmth and a moderate spring, I had to give up.

This side is really preferable to the variant on the right. Besides the fact that there is a descent in it, also less beautiful hairpin bends.

Don't forget to look over your shoulder at Buitenlust!

Vandaag als training voor Vogezen nog maar eens 4x opgefietst. Normaal goed te doen, maar na 4x, met warmte en een te matig voorjaar, enorm afzien.

Deze kant heeft voor mij echt de voorkeur op de variant rechtsom. Naast het feit dat daar een afdaling in zit , ook minder fraaie haarspeldbochten.

Vergeet bij Buitenlust niet over je schouder te kijken!

Camerig via Groenenweg
HansvanWaas
2 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A bit more regular than the side that continues to the first intersection. Here you get after the first flat piece a few hairpin bends, then the climb flattens and you turn right towards the top.

Wat regelmatiger dan de kant die doorloopt bij het eerste kruispunt. Hier krijg je na het eerste vlakke stuk nog een paar haarspeldbochten cadeau, vervolgens vlakt de klim af en sla je rechtsaf richting de top.

Himmelsbla
2 y 3.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The nicest side of the Camerig, with those short hairpin turns and then the possibility to ram uphill on the big slab.

De leukste kant van de Camerig, met die korte haarspeldbochtjes en daarna de mogelijkheid om op de grote plaat naar boven te rammen.

Fedor
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful climb. I was not sure whether this climb is lighter than the "normal" Camerig where after Buitenlust there is a short descent so you can relax but then the steepness really comes back. The climb via the Groenenweg is different: Up to Buitenlust it is just very steep with a km of almost continuous 7-8%. At Buitenlust the pedalling was supposed to be lighter and then the 7% would come back, but I didn't have that feeling (would pedalling lighter be so efficient?). At the hairpins I went up 2 gears and kept on pedalling. The climb here is quite a nice runner. The road then descends and it is tempting to go straight on, but you will have to go right to finish the climb, and there you encounter a short but dirty slope which makes the acidity bubble up in your tired legs. After that it gets lighter although after the merge with the "normale" Camerig there is one more slope.

Lighter than the Camerig? Yes, it is. The other is quite irregular in the second part where you just keep on pedalling via the Groenenweg. But both are very beautiful.

By the way, I rode this one just like the Camerig in the evening. On Friday evening 1900 I met 0 (zero) cyclists during the whole climb (yes on terraces and benches ;-)). Delightful.

Prachtige klim. Ik was er nog niet uit of deze nu echt lichter is dan de "normale" Camerig waar na Buitenlust even een afdaling is zodat je kunt ontspannen maar waar daarna de steilheid weer echt terug komt. De klim via de Groenenweg is anders: Tot aan Buitenlust is het gewoon heel pittig met een km aan vrijwel continue 7-8%. Bij Buitenlust even lichter en daarna zou de 7% weer terugkomen maar dat gevoel had ik niet (zou het even lichter trappen zoveel rendement hebben?). Bij de hairpins kom ik 2 versnellingen omhoog en lekker doortrappen. De klim is hier dan ook best een lekkere loper. De weg gaat daarna dalen en het is verleidelijk om rechtdoor te gaan maar je zal toch naar rechts moeten om de klim af te maken, en daar kom je een kort maar vies hellinkje tegen wat het zuur wel even doet opborrelen in je vermoeide benen. Daarna wordt het lichter al kom je na de samenvoeging met de "normale" Camerig nog één keer een helling tegen.

Lichter dan de Camerig? Toch wel. De ander is behoorlijk onregelmatig in het tweede deel waar je via de Groenenweg gewoon lekker doortrapt. Maar beide zijn gewoon zeer fraai.

Overigens deze net zoals de Camerig in de avond gereden. Op vrijdagavond 1900 kwam ik gedurende de hele klim 0 (nul) fietsers tegen (ja op terrasjes en bankjes ;-)). Heerlijk.

Fietsmaatje
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Cycling in the hills of Limburg? Then you should not miss the Camerig. The environment is fantastic. Until the junction at Buitenlust restaurant it is downright spicy. The sequel through the woods with some hairpin turns is almost automatic. With "good legs" you can speed up that part considerably. One of my favourite climbs in the south of Limburg.

Fietsen in de Limburgse heuvels!? Dan mag je de Camerig niet missen. De omgeving is fantastisch. Tot de splitsing bij restaurant Buitenlust ronduit pittig. Het vervolg door het bos met enkele haarspeldbochten loopt haast vanzelf. Met "goede benen" kan je op dat stuk het tempo flink opschroeven. Een van mijn favoriete beklimmingen in Zuid-Limburg.

Camerig via Groenenweg
Camerig via Groenenweg
kgdg
3 y 4.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I think this is the nicer version of Camerig. Left at the exit and then 3 hairpins feels like a real climb. The weird thing is you can upshift as the climb progresses because it gets less steep, even in the last two hairpins. Right over the Zevenwegenweg before the real top is nice, but straight on over the Groeneweg towards Vijlen is also advisable.

Ik vind dit de leukere versie van Camerig. Links bij de afslag en dan 3 haarspeldbochten voelt als een echte klim. Het rare is je kan opschakelen naar mate de klim vordert omdat hij minder steil wordt, zelfs in de laatste twee haarspeldbochten. Rechts over de Zevenwegenweg voor de echte top is leuk, maar rechtdoor over de Groeneweg richting Vijlen is ook aan te raden.

demeeuw
3 y 5.0 00:12:05 (21km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This variant is also great and a lot quieter in a beautiful setting with a few delicious hairpins. The only thing is that you don't get a moment of rest on the way, like on the variation outside, and you have to keep your cadence until the top.

Ook deze variant is geweldig en een stuk rustiger in een prachtig decor met een paar heerlijke haarspeldbochten. Alleen krijg je hier geen rustmomentje onderweg, zoals op de variant buitenom, en moet je tot op de top je cadans vast weten te houden.

theduke
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

For me this is the most beautiful combination of the Camerig. Turning left at Buitenlust takes you through a beautiful forest with nice curves. This part is also quieter in terms of traffic.

Voor mij is dit de mooiste combinatie van de Camerig. Links afslaan bij Buitenlust voert je namelijk door een heel mooi bos met mooie bochten. Dit stuk is ook wat rustiger qua verkeer.

sylvainsmeets
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice long climb.
Good road surface.
Lots of traffic.
Beautiful surroundings.
And then at the top you can get back on the other route of the Camerig.

Mooie lange klim.
Goed wegdek.
Veel verkeer.
Mooie omgeving.
En dan boven kun je weer op de andere route komen van de Camerig.

Camerig via Groenenweg
Camerig via Groenenweg
Conrad
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The Camerig; longest climb in the Netherlands, perhaps the only real climb in our country. It's always nice and when you leave Epen and pass by the Smidtse, all the people at a terrace know what's in store for you. After the fruit stand the road immediately goes up, wide and surrounded by trees without giving away that you have to keep pedalling. A turn to the right and you feel the rise, then a real s-curve to the left, lined with stones and with an unobstructed view of the whole valley. It seems as if you are in the Alps. Still on the pedals along the campsite because these are the steepest parts. If you come to the flattening part you can go straight on but now we go into the forest.
It's a nice change of pace and with the winding road in front of us it's a very different experience for the eyes.
By the way, the MTB track on and around the mountain is fantastic to do as a change. Pay attention that you turn right otherwise you will not reach the top. You cross the road that comes up on the outside and then it is a bit false flat to the parking lot at the Rugweg. This is also the Strava measuring point for a nice and long segment.

De Camerig; langste klim van Nederland, misschien de enige echte "beklimming" in ons landje. Altijd lekker en als je Epen uitgaat en langs de Smidtse komt weten alle terrasgangers wat jou te wachten staat. Na het fruitstalletje gaat de weg meteen stevig op, breed en omzoomd door bomen zonder te verraden dat je moet bljjven trappen. Een draai naar rechts en je voelt de stijging, dan een heuse s-bocht naar links, met stenen afgezet en vrij uitzicht op de hele vallei. Het lijkt wel of je in de Alpen bent. Nog even op de trappers langs de Camping want dit zijn de steilste stroken. Als je op het afvlakkende deel komt kun je rechtdoor maar we gaan nu het bos in.
Lekker doortrappen en met de slingerende weg voor ons weer een heel andere ervaring voor de ogen.
Overigens is het MTB parcours op en rond de berg fantastisch om te doen als afwisseling. Goed opletten dat je naar rechts afslaat anders kom je niet boven. Je kruist de weg die aan de buitenkant naar boven komt en dan is het een stukje vals plat tot aan de parking bij de Rugweg. Daar ligt ook het Strava meetpunt van een mooi en lang segment.

Camerig via Groenenweg
Camerig via Groenenweg
Mattias
3 y 5.0
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Fine climb with a constant percentage. If you start quietly it is not so difficult, but you go over a much quieter road than the Camerig. But the best is that you can go 50 km per hour in the descent on a dead straight road.

Fijne klim met een constant percentage. Als je rustig begint is dit niet zo moeilijk, maar je gaat wel over een veel rustigere weg heen dan de Camerig. Maar het leukste is dat je daarna 50 kilometer per uur kan gaan in de afdaling over een kaarsrechte weg.

Random
michel
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nicer climb than the camerig itself, slope is fairly constant and in December nice and quiet

Leukere klim dan de camerig zelf, stijgingspercentage is redelijk constant en in december lekker rustig

Random
raymond
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Good alternative to the busier Camerig, especially in the summer when it is super busy. Pay attention when turning left at the restaurant. Some do not want to see you....

Goed alternatief om de drukkere Camerig, zeker in de zomer als het super druk is. Let wel op bij het afslaan naar links bij het restaurant. Sommige willen je niet zien....

Random
Marcel & Chris
9 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Last Friday we went camerig west. Nice and quiet. Remains the cherry on the dessert after camerig.

Afgelopen vrijdag camerig west getrapt. Heerlijk rustig. Blijft de kers op het toetje na camerig.