Brakkeberg via Vogelzangweg

270
Elevation profile Brakkeberg via Vogelzangweg
Elevation profile Brakkeberg via Vogelzangweg
Elevation profile Brakkeberg via Vogelzangweg
61
difficulty points
9.6%
avg. gradient
11.7%
steepest 100 meters
0.7km
length
63m
total ascent

Share this climb

270

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Brakkeberg via Vogelzangweg is a climb in the region South Limburg. It is 0.7km long and bridges 63 vertical meters with an average gradient of 9.6%, resulting in a difficulty score of 61. The top of the ascent is located at 128 meters above sea level. Climbfinder users shared 16 reviews/stories of this climb and uploaded 17 photos.

Road name: Vogelzangweg

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
Bike B&B de Brakkeberg is on the left in the bend. A little further on the left you will find the old coach house and servants house of Geulzicht castle. The castle is located on the right but is difficult to see from the road. Attention, the climb starts immediately in the right hand bend. So s... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (17)

Brakkeberg via Vogelzangweg
Brakkeberg via Vogelzangweg
Brakkeberg via Vogelzangweg
Brakkeberg via Vogelzangweg
Brakkeberg via Vogelzangweg

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
The steepest of Zuid-Limburg
The steepest of Zuid-Limburg
112.6km 1453m 17
Limburgs Zwaarste
Limburgs Zwaarste
168.5km 2431m 40

Statistics

Brakkeberg via Vogelzangweg
This climb
South Limburg
516 climbs
Limburg
537 climbs
Netherlands
1304 climbs
Europe
32457 climbs
Difficulty points
61
rank
19
51% easier than
Camerig
rank
19
51% easier than
Camerig
rank
22
51% easier than
Camerig
rank
18232
Average gradient
9.6%
rank
7
33% less steep than
Oude Molenstraat
rank
7
33% less steep than
Oude Molenstraat
rank
11
33% less steep than
Oude Molenstraat
rank
1998
68% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
0.7km
rank
338
rank
347
87% shorter than
Meinweg from Herkenbosch
rank
834
93% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
28489
Total ascent
63m
rank
77
68% less ascent than
Camerig
rank
79
68% less ascent than
Camerig
rank
111
68% less ascent than
Camerig
rank
21618

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

79% 21% 0%
Based on 14 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

73% 20% 7%
Based on 15 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:05:37
11 km/h 00:03:35
15 km/h 00:02:37
19 km/h 00:02:04

Popular

Keutenberg

Keutenberg

famous
Camerig

Camerig

famous beautiful
Eyserbosweg

Eyserbosweg

famous
Cauberg

Cauberg

famous
 

Reviews/stories (16)

BlueF0x_J
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb in the forest. Nice gradients and they continue to the top. Highly recommended

Mooie klim in het bos. Lekkere stijgingspercentages en die blijven aanhouden tot aan de top. Zeker een aanrader

Fedor
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A very nice (and tasty) climb up through the forest. Up to the bend, the climb is good but doable. This changes when you go through the bend and see a steeper road in front of you. At first, the end of the road is not visible but a bit further on you can see some light and a roof between the trees. With the goal in sight, it turns out not to be so bad after all. Keep pedalling on this heavy runner and you soon reach the top. Good tarmac and beautiful green surroundings. I was not bothered by other traffic.

Een heel lekkere (en lekker pittige) klim door het bos omhoog. Tot de bocht gaat het goed maar prima doenbaar omhoog. Dat verandert als je de bocht doorgaat en een stuk steilere weg voor je ziet liggen. In eerste instantie is het einde hiervan niet zichtbaar een iets verderop zie je ver boven je wat licht en een dak tussen de bomen. Met het doel in zicht blijkt het dan toch wel mee te vallen. Stug doortrappen op deze zware loper en je komt toch al snel boven. Prima asfalt en een mooi groene omgeving. Geen last van ander verkeer gehad.

Brakkeberg via Vogelzangweg
Brakkeberg via Vogelzangweg
Brakkeberg via Vogelzangweg
Brakkeberg via Vogelzangweg
Brakkeberg via Vogelzangweg
Hendrik1961
1 y 00:04:27 (8.9km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Absolute recommendation for someone who really wants to keep climbing over 700 meters (remains steep). Came to it suddenly without knowing it was so extra heavy, do it now regularly.

Absolute aanrader voor iemand die eens echt wil blijven klimmen over 700 meter (blijft steil). Kwam er zelf plots op zonder het te weten was dus extra zwaar, doe hem nu regelmatig.

HansvanWaas
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In the AGR the riders take the Brakkeberg as a descent towards the Geulhemmerberg, but in reverse order it would be tougher. Descending here is not easy because of the forest, the mediocre tarmac with the occasional pothole, the unclear curve and the steep percentages. There is relatively much traffic going up, so we have to be careful. Up is also not a party, but that is due to the constant pressure on your legs. Especially just before the top it is hard, you see where you have to go, but it takes and takes!

In de AGR nemen de renners de Brakkeberg als afdaling richting de Geulhemmerberg, maar in omgekeerde volgorde zou het zwaarder zijn. Afdalen is hier door de bebossing, het matige asfalt met her en der een put, de onoverzichtelijke bocht en de flinke percentages geen pretje. Er is relatief veel verkeer dat naar boven rijdt, dus het is oppassen geblazen. Omhoog is het ook geen feest, maar dat komt door de constante druk op je benen. Vooral vlak voor de top is het zwaar, je ziet waar je naartoe moet, maar het duurt maar en het duurt maar!

Stefsel111
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

In my opinion a much nicer climb than via the Geulhemmerweg, nice piece through the woods and steep.

Naar mijn idee veel leuker klimmen dan via de Geulhemmerweg , mooi stuk door het bos en lekker stijl

kgdg
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is a sort of Dodeman road but easier. The Brakkeberg is not extremely steep but still steep enough to get really tired. Beautiful rock faces at the bottom and during the climb. I didn't see a cyclist on this climb, during the descent of the Geulhemmerweg I saw where they all cycled.

Dit is een soort Dodemanweg maar dan makkelijker. De Brakkeberg is niet extreem steil maar toch steil genoeg om goed moe te worden. Mooie rotswanden onderaan en tijdens de klim. Geen een fietser gezien op deze klim, tijdens de afdaling van de Geulhemmerweg zag ik waar ze wel allemaal fietsten.

Brakkeberg via Vogelzangweg
sylvainsmeets
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This mountain is unknown to many.
It is seen from the foot of the Geulhemerberg left next to it.
Good road surface.
Spicy.
Real calves biter.
The castle which lies at the foot there lived Jean Nelissen the last years of his life nowadays it is a B & A; B.

Deze berg is voor vele onbekend.
Hij ligt gezien vanaf de voet van de Geulhemerberg links er naast.
Goed wegdek.
Pittig.
Echte kuitenbijter.
Het kasteeltje wat aan de voet ligt daar woonde Jean Nelissen de laatste jaren van zijn leven tegenwoordig is het een B&B.

Brakkeberg via Vogelzangweg
Brakkeberg via Vogelzangweg
Brakkeberg via Vogelzangweg
Houblon
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The brakkeberg is one of the toughest hills in southern Limburg, really a tough climb with no end in sight. Because it's just a bit too short, you can't get into a rhythm and you have to pedal yourself lazily uphill.

De brakkeberg behoort tot de zwaarste heuvels in Zuid-Limburg, echt een zware klim waar geen eind aan lijkt te komen. Doordat hij net te kort is kun je niet in een ritme komen, en moet je jezelf laveloos omhoog trappen.

daanmeels
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I have had all the climbs in southern Limburg already, but this one I personally find the toughest. A very steep road straight up without a nice view and with no end in sight. If you start too fast, you will get stuck on the last part.

Ik heb alle klimmetjes in Zuid-Limburg al gehad, maar deze vind ik persoonlijk de zwaarste. Een hele steile weg recht omhoog zonder mooi uitzicht waar geen einde aan lijkt te komen. Als je te hard begint kom je je vanzelf tegen, dan val je op het laatste stuk stil.

Hendrik1961
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

By chance, but after the first time more often ridden is a very nice alternative to the Geulhemmerberg. The first time was very heavy because unprepared, now with the knowledge it is a very nice spicy climb.

Per toeval op terecht gekomen maar na eerste keer vaker gereden is een zeer mooi alternatief voor de geulhemmerberg. De eerste keer was zeer zwaar omdat onvoorbereid, nu met de kennis is het een zeer mooie pitttige klim.

BasAarsen
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Bike B&B de Brakkeberg is on the left in the bend. A little further on the left you will find the old coach house and servants house of Geulzicht castle. The castle is located on the right but is difficult to see from the road. Attention, the climb starts immediately in the right hand bend. So shift down in time!
It is a bit shorter but more difficult than the parallel Geulhemmerberg. The beautiful woody surroundings and the lesser traffic than the Geulhemmerberg makes this climb absolutely worthwhile.

Due to the lack of a bicycle path, it is advisable to cycle on the right as much as possible. Cars sometimes come down (too) fast.

Links in de bocht ligt Bike B&B de Brakkeberg. Even verder ligt aan de linkerkant de oude koetswoning en dienstwoning van kasteel Geulzicht. Het kasteel ligt aan de rechterkant maar is vanaf de weg moeilijk zichtbaar. Let op, de klim begint meteen al in de bocht naar rechts. Op tijd terugschakelen dus!
Hij is iets korter maar wel pittiger dan de parallel lopende Geulhemmerberg. De prachtige bosrijke omgeving en het mindere verkeer dan de Geulhemmerberg maakt deze klim absoluut de moeite waard.

Door het ontbreken van een fietspad is het wel aan te raden zo veel mogelijk rechts te fietsen. Auto's komen soms (te) hard naar beneden gereden.

Brakkeberg via Vogelzangweg
Brakkeberg via Vogelzangweg
demeeuw
3 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A short, vicious climb, but also demotivating. It is a beautiful climb through the forest where you are constantly at around 10km/h and it gets really hard in the end. Demotivating because after the turn you can't see the top of the road and you have no idea how long you have left.

Een korte,venijnige klim,maar ook demotiverend. Het is prachtige klim zo door het bos waarbij je continu rond de 10% zit en het echt harken wordt op het eind. Demotiverend omdat je na de bocht de bovenkant van de weg niet kan zien en geen idee hebt hoelang je nog moet.

Random
Ro
4 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Use this road usually as a descent to the Geulhemmerberg. Unfortunately it is often too busy to descend at full throttle. Nevertheless, 60+km/h should be easily achieved.

Gebruik deze weg meestal als afdaling naar de Geulhemmerberg. Helaas is het qua autoverkeer vaak net te druk om vol gas af te dalen. Desalniettemin moet 60+km/u makkelijk worden gehaald.

Random
Niels
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is just a kilometre of steep climbing. It's also a bit tricky in the sense that it flattens out just before the slight turn, so you can't see what's next. If you keep calm for as long as possible, you might be able to give it a nice punch at the end. Then you get the most out of this climb.

Dit is gewoon een kilometer lekker stijl klimmen. Hij is ook een beetje verraderlijk in die zin dat het net wat afvlakt vlak voor de flauwe bocht en je dus niet kunt zien wat er vervolgens nog bedwongen moet worden. Als je je zo lang mogelijk rustig houdt, kun je wellicht op het eind er nog een mooie punch aan proberen te geven. Dan haal je het meeste plezier uit deze klim.

Random
Thomas
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Beautiful road between the woods. This climb is a bit more difficult than the Geulhemmerberg, but also much more beautiful and quiet.

Mooie weg tussen het bos door. Deze klim is iets lastiger dan de Geulhemmerberg, en daarnaast ook veel mooier en rustiger.

Random
Ties
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice little mountain that is steep from start to finish.
The first few meters after the turn you're immediately out of the saddle and then you're tempted to continue, but it's just too long and too steep for that.
Just sit back down and cycle "quietly" to the top.

Lekker bergje die gewoon van begin tot eind stijl is.
De eerste meters na de bocht halen je meteen uit het zadel en dan ben je geneigd om door te trekken, maar daar is die net te lang en te steil voor.
Gewoon weer gaan zitten en "rustig" naar boven fietsen.

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?