Amerongse Berg from Overberg

Elevation profile Amerongse Berg from Overberg
Elevation profile Amerongse Berg from Overberg
Elevation profile Amerongse Berg from Overberg
23
difficulty points
3.1%
avg. gradient
6.3%
steepest 100 meters
1.8km
length
55m
total ascent

Share this climb

15

Feedback about this climb?
Show climbs nearby

Amerongse Berg from Overberg is a climb in the region Utrecht Hill Ridge. It is 1.8km long and bridges 55 vertical meters with an average gradient of 3.1%, resulting in a difficulty score of 23. The top of the ascent is located at 73 meters above sea level. Climbfinder users shared 20 reviews/stories of this climb and uploaded 5 photos.

Road name: Bergweg

This is an automatic translation, the original language is: Dutch.
One of the few climbs in the area where you have the idea that you really have to climb. But on the power you get the top is fine. Surroundings are not special. In Amerongen they were so fed up with passing cyclists that they built speed bumps in the descent, so pay attention.... read more
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
15%
20%
Click on the climb for street view
Show climbs nearby

Photos (5)

Amerongse Berg from Overberg
Amerongse Berg from Overberg
Amerongse Berg from Overberg
Amerongse Berg from Overberg
Amerongse Berg from Overberg

If you want to upload your photos, you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?

Cycling routes

Personally mapped out and verified by climbfinder!
Name Distance Total ascent Climbs
Tour of the Utrecht hill ridge
Tour of the Utrecht hill ridge
52.1km 321m 7

Statistics

Amerongse Berg from Overberg
This climb
Utrecht Hill Ridge
105 climbs
Utrecht
85 climbs
Netherlands
1265 climbs
Europe
29126 climbs
Difficulty points
23
rank
1
rank
1
rank
231
82% easier than
Camerig
rank
22891
Average gradient
3.1%
rank
34
56% less steep than
Berkenweg from Utrechtsestraatweg
rank
31
56% less steep than
Berkenweg from Utrechtsestraatweg
rank
654
78% less steep than
Oude Molenstraat
rank
24631
90% less steep than
Calçada do Rêgo Lameiro
Length
1.8km
rank
9
29% shorter than
Galgenberg from Veenendaal
rank
9
29% shorter than
Galgenberg from Veenendaal
rank
203
81% shorter than
Tafelberg from Ellecom
rank
17182
Total ascent
55m
rank
3
5% less ascent than
Amerongse Berg from Amerongen
rank
3
5% less ascent than
Amerongse Berg from Amerongen
rank
157
72% less ascent than
Camerig
rank
20689

Classification

Famous climb
Beautiful scenery
Hidden gem
0 hairpin turns

Road surface condition

96% 4% 0%
Based on 51 votes
Share your knowledge. What was the road condition during your ascent?

Traffic

10% 50% 40%
Based on 48 votes
Your experience counts. How much traffic did you encounter during the climb?

Climbing times

7 km/h 00:15:05
11 km/h 00:09:36
15 km/h 00:07:02
19 km/h 00:05:33

Popular

Reviews/stories (20)

Fedor
2 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Remarkable: the "Amerongse Berg" sign is already on the first hump so well before the end of the indicated route. Does that matter? Of course not because cycling here is simply enjoyable. On the descent towards Amerongen in the built-up area, be sure to squeeze the brakes (because of the sturdy speed bumps, this is wise anyway) because due to side roads and car parks, it is quite vigilant there.

Opvallend: het bord “Amerongse Berg” staat al op de eerste bult dus ruim voor het eind van het aangegeven traject. Maakt dat uit? Natuurlijk niet want hier fietsen is gewoon genieten. Bij de afdaling richting Amerongen in de bebouwde kom wel in de remmen knijpen (vanwege de stevige drempels is dat sowieso wel verstandig) want vanwege zijwegen en parkeerplaatsen is het daar flink opletten.

Amerongse Berg from Overberg
Amerongse Berg from Overberg
Amerongse Berg from Overberg
demeeuw
7 Mo 00:07:47 (13.6km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice running climb that never gets really difficult. I've usually conquered the other side during tours and I had more trouble with that than this variation. But now I see that this side is in first place, it didn't feel that way to me. I rode this on a weekday and it was nice and quiet. It will be different on weekends.

Lekker lopend klimmetje die nooit echt lastig word. Ik heb tijdens toertochten meestal de andere kant bedwongen en daar had ik toch meer moeite mee dan deze variant. Maar ik zie nu dat deze kant op de 1e plaats staat, zo voelde het niet bij mij. Ik ben hier op een doordeweekse dag opgereden en dat was lekker rustig. Dat zal in de weekenden wel anders wezen.

Walter024
8 Mo
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice little climb, not hard and I was up quite quickly. If I lived in the area, I would definitely take it on every cycling tour.

Leuk klimmetje, niet zwaar en ik was vrij snel boven. Als ik in de buurt zou wonen, zou ik m zeker elk fietsrondje mee pakken.

MerijnvH
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

I recently recorded this as part of an endurance tour. When I arrived at the climb, I did not have the height profile in mind anymore. I only knew that it should not be too hard'compared to climbs in for example South-Limburg or the Rijk van Nijmegen. So I started the climb with a steady pace and tried to keep it up. Pretty soon, the gradient went up to 5%/6% and this went on for a very long time. In the end, I did manage to make it to the top, but next time I'll do it differently (or just make sure I'm better trained).

I really recommend this climb, which you should definitely do if you are cycling in this region, it really feels like climbing and the surroundings are beautiful. And in fact, as far as I'm concerned, it's compulsory on the Dutch cyclist's bucket list, if only because it's the toughest one in the area.

Deze recentelijk eens een keer opgenomen als onderdeel van een duurrit. Aangekomen bij de beklimming had ik het hoogteprofiel niet heel goed meer voor ogen. Ik wist alleen nog dat het niet 'al te zwaar' zou moeten zijn (in vergelijking tot klimmetjes in bijvoorbeeld Zuid-Limburg of het Rijk van Nijmegen). De klim dus met een stevig tempo aangevangen en dit proberen vol te houden. Al vrij snel ging het stijgingspercentage naar de 5%/6% en dit ging ontzettend lang door. Uiteindelijk heb ik het wel volgehouden tot de top, maar de volgende keer zal ik deze toch anders indelen (of gewoon zorgen dat ik beter getraind ben).

Het is echt wel een aanrader deze klim, die je zeker mee moet pakken als je in deze regio fietst, het voelt echt als klimmen en de omgeving is prachtig. En eigenlijk is het wat mij betreft gewoon verplichte kost op de bucketlist van de Nederlandse fietser, al is het maar omdat het de zwaarste van het gebied is.

timano
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

The road is a bit on the busy side, but it is by far the toughest climb in the Hill Country, and therefore not to be missed.

De weg is wat aan de drukke kant, maar wel veruit de zwaarste klim op de Heuvelrug, en mag je daarom zeker niet missen.

YordiZ
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

A nice climb, not very hard. Nice gentle curves through the forest. The approach is quite long and you can force yourself by pulling too hard. But eventually it never gets really steep so you can ride up at a good pace.

Wel een lekker klimmetje, niet heel zwaar. Mooie flauwe bochtjes door het bos. De aanloop is vrij lang en je kunt jezelf forceren door daar wat te hard door te trekken. Maar uiteindelijk wordt het nooit echt steil dus kun je met een goed tempo naar boven rijden.

Velo
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

This is a long climb that stays flat for a long time. This can cause you to start too fast and the engine gets overheated when you arrive at the steeper parts at the end. That makes the Amerongse Berg an interesting slope, where you should have no problems as long as you do not start as a rocket. For central Dutch standards a nice and entertaining hill!

Dit is een lange klim die heel lang heel vlak blijft. Dat kan er voor zorgen dat je te snel van start gaat en de motor oververhit raakt wanneer je bij de steilere stukken op het einde aankomt. Dat maakt de Amerongse Berg toch een interessante helling, waar je overigens geen moeite mee zou moeten hebben zolang je niet als een raket vertrekt. Voor centraal-Nederlandse begrippen een leuke en vermakelijke heuvel!

mapo3333
1 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb! In the middle of the forest, be careful with the descent towards Overberg. Furthermore, it can be busy with other cars and cyclists but there is enough space.

Leuke klim! Midden in het bos, pas wel op met de afdaling richting Overberg. Verder kan het er druk zijn met andere auto's en fietsers maar er is ruimte genoeg.

Fedor
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Very nice climb in both percentages and the winding trajectory. Environment is very beautiful. Definitely a must if you just can not go in South Limburg.

Heel leuke klim in zowel percentages als het bochtige traject. Omgeving is erg mooi. Zeker een aanrader als je even niet in Zuid-Limburg terecht kan.

JY88
2 y 00:03:30 (30.2km/h)
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

It's nothing, and that's why it is. In your head is the idea: viaduct 2.0. Therefore the effort can still be very disappointing. I drove myself dry on it.

Stelt niets voor en daarom dus toch. In je hoofd zit het idee: viaduct 2.0. Derhalve kan de inspanning dus alsnog erg tegenvallen. Heb me er goed op leeggereden.

Vespavanbern
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice climb in the neighbourhood of the Heuvelrug. It is quite long for the area, it is really a solid kilometer of climbing.

Fijne beklimming in de buurt van de Heuvelrug. Hij is vrij lang voor de omgeving, het is echt een kilometer stevig doorklimmen.

Himmelsbla
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Somehow I still mistake the length from this side. You can ride up on power, but if you still have two hours to go you don't want to empty yourself. It is a beautiful climb, I think. Meandering through the woods, if you come at the right time you have little traffic ... We have to be realistic: outside Limburg you don't have many climbs like this, and certainly not on the hills.

Op een of andere manier vergis ik me vanaf deze kant toch nog steeds in de lengte. Je kunt 'm op power omhoog rijden, maar als je daarna nog twee uur voor je wielen hebt wil je jezelf toch ook niet leeg rijden. Het is wel een mooi klim, vind ik. Slingerend door het bos heen, als je op de goede momenten komt heb je weinig verkeer... We moeten ook realistisch zijn: buiten Limburg heb je niet veel van dit soort beklimmingen, en zeker op de heuvelrug niet.

Stefanofiets
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Most beautiful climb in central Netherlands.

Mooiste klim in Midden Nederland.

Roy
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice, beautiful location, but not heavy or steep. During the week in the evening very quiet.

Leuk, mooi gelegen, maar niet zwaar of steil. Doordeweeks in de avond heerlijk rustig.

DNK
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Starting too fast is not advisable. Busy road. At the descent from amerongen squeezing the brakes is a must. Lots of traffic from right which has and takes priority.

Te snel van start gaan is niet aan te raden. Drukke weg. Bij het dalen vanuit amerongen is in de remmen knijpen een must. Veel verkeer van rechts wat voorrang heeft en neemt.

Miguelito
2 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

One of the few climbs in the area where you have the idea that you really have to climb. But on the power you get the top is fine. Surroundings are not special. In Amerongen they were so fed up with passing cyclists that they built speed bumps in the descent, so pay attention.

Eén vann de weinige klimmetjes in de buurt waar je het idee hebt echt te moeten klimmen. Maar op de macht haal je de top nog prima. Omgeving is niet bijzonder. In Amerongen waren ze de voorbijrazende fietsers zo zat dat ze de afdaling volgelegd hebben met drempels, dus wel ff opletten.

Random
C. Cinquante
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Indeed, think of those Jumbo thresholds :-)

Denk inderdaad aan die Jumbo-drempels :-)

Random
Wouter
6 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Nice mountain to drive, especially from Overberg. From Amerongen it is nothing, if you think that it really starts you are already there. To see a bit of the difference it is nice to cycle up and down a few times and then go with headwind up the Lekdijk.

Leuke berg om te rijden, vooral vanaf Overberg. Vanaf Amerongen stelt het niets voor, als je denkt dat 'ie echt gaat beginnen ben je er al. Om toch een beetje af te zien is het aardig om een paar keer op en neer te fietsen en dan met tegenwind de Lekdijk op te gaan.

Random
Angela Drecker
7 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

What a good warning in this video but even then the riders come down the mountain at way too high a speed.
It would also have been good to mention the crossing by horses at the animal shelter.
That road is really life threatening!!!

Wat een goede waarschuwing in dit filmpje maar dan nog komen de renners met een veel te hoge snelheid de berg afzetten.
Het was ook goed geweest om de oversteek door paarden ter hoogte van het dierenasiel te noemen.
Die weg is echt levensgevaarlijk!!!

Random
Argon18
8 y
This is an automatic translation, the original language is: Dutch. Show original

Easy climb, downhill is fun

Makkelijke klim, afdaling is leuk

Add my review/story

If you want to share something you need to create an account. It only takes 1 minute and it's completely free.

  • Add photos of your conquered climbs.
  • Share your experience on all ascents you've climbed
  • Submit your favorite climbs
Sign up

Already have an account?