Gebruiksvoorwaarden

Climbfinder is gemaakt voor de lol, maar we hebben enkele regels nodig. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met en ben je gebonden aan deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je onze diensten niet gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden climbfinder
Gebruiksvoorwaarden climbfinder

Disclaimer

  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel climbfinder zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan climbfinder niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. climbfinder garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. climbfinder wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
  • Een groot deel van de inhoud op onze website wordt toegevoegd door onze gebruikers. Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, aanvaarden wij geen aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
  • Climbfinder behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie en functionaliteiten, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, is gewijzigd.
  • De climbfinder website links bevatten naar websites, producten of diensten van derden, die kunnen worden geplaatst door adverteerders, onze gelieerde ondernemingen, onze partners of andere gebruikers. Inhoud van derden staat niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun websites, producten of diensten. Jouw gebruik van inhoud van derden is op eigen risico en je dient elk onderzoek te doen dat je nodig acht voordat u doorgaat met een transactie.
  • Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van, of in verband met, deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright

  • Climbfinder behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op, of via deze, website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van climbfinder of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.
  • Onze website bevat inhoud die is gemaakt met, of is ingediend door, gebruikers. We nemen geen verantwoordelijkheid voor en we onderschrijven deze inhoud niet expliciet of impliciet.
  • Climbfinder respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vereist dat gebruikers van onze diensten hetzelfde doen. Als je van mening bent dat iets op onze website inbreuk maakt op een auteursrecht dat je bezit of beheert, kun je climbfinder hiervan op de hoogte stellen via info@climbfinder.com.